Bài kiểm tra số 6 môn Tiếng Anh Lớp 4

Bài 5.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (1 điểm)

1. for / This/ you/ is .

 _______________________________________________________________

2.is / My / book / big.

 _______________________________________________________________

3. What / like / he/ does ?

 _______________________________________________________________

4.can/ what/ do/ you?

 _______________________________________________________________

5.want/ I/ an/ bicycle/ orange.

 _______________________________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (1 điểm)

1. What_____________ you do?

2.There_____________ three maps on the desk.

3. She___________ ten __________old.

4. My mother__________ tall___________ thin.

5.Is___________ a doll in the bag?

6. Is___________ a long pencil?

 

docx4 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra số 6 môn Tiếng Anh Lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm 
Lời phê của giáo viên
Ý kiến của phụ huynh
Họ và tên: ____________________________ 
Bài kiểm tra số 6
Bài 1.Khoanh tròn một từ khác loại. (1 diểm)
a.throw
b.car
c.hit
d.catch
a.in
b.umbrella
c.towel
d.map
a.big
b.thin
c.pretty
d.fish
a.bat
b.kite
c.little
d.doll
a.sun
b.puzzle
c.rain
d.snow
Bài 2.Chọn một đáp án thích hợp nhất. (1 điểm)
1.How’s the weather?
a.I like snow
b.Thank you
c.It’s cloudy
2.How many books are there in your desk?
a.There are five book
b.There is ten books
c.There are six books
3.Can your mother kick a ball?
a.Yes , I can.
b.No , she can’t.
c.No , he can’t
4.Do you like __________ orange juice ?
a.some
b.an
c.a
5.What do you like?
a.I like an egg.
b.I want an egg.
c.I want an apple.
Bài 3.Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (1 điểm)
1.I want a sandwich.                    
__________________________________________________________
2.I like red.  
__________________________________________________________
3.No, it isn’t. It’s an old doll.           
__________________________________________________________
4.There are four books on my desk.     
__________________________________________________________
5.I’m ten years old.        
__________________________________________________________
Bài 4.Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. (1 diểm)
A
B
A-> B
1.Do you want ice cream?
a.I am ten.
1 ->
2.Can you draw a picture?
b.Thank you.
2 ->
3.How old are you ?
c.Yes, I do.
3 ->
4.This is for you.
d.There are four.
4 ->
5.How many pens in your bag?
e. No, I can’t.
5 ->
Bài 5.Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (1 điểm)
1. for / This/ you/ is .   
 _______________________________________________________________
2.is / My / book / big.  
 _______________________________________________________________
3. What / like / he/ does ? 
 _______________________________________________________________
4.can/ what/ do/ you?   
 _______________________________________________________________
5.want/ I/ an/ bicycle/ orange.  
 _______________________________________________________________
Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (1 điểm)
1. What_____________ you do?
2.There_____________ three maps on the desk.
3. She___________ ten __________old.
4. My mother__________ tall___________ thin.
5.Is___________ a doll in the bag?
6. Is___________ a long pencil?
Bài 7. Dịch sang tiếng Anh. (3 điểm)
Tôi muốn một chiếc xe đạp màu xanh da trời.
_____________________________________________________________
Đó có phải là một cây gậy đánh bóng chày dài không?
_____________________________________________________________
Tôi có thể thả diều và nhảy dây.
_____________________________________________________________
Tôi thích những quả trứng màu vàng.
_____________________________________________________________
Đây có phải là những cái hộp bút màu đen không?
_____________________________________________________________
Bạn muốn gì?
_____________________________________________________________
Tôi muốn một con búp bê xinh đẹp.
_____________________________________________________________
Bạn thích gì?
_____________________________________________________________
Tôi thích một chiếc xe hơi mới màu tím.
_____________________________________________________________
Có hai con diều cũ màu xám ở trên cây.
_____________________________________________________________
Một con hổ_________________________________
Hai con sư tử________________________________
Ba con hươu cao cổ___________________________
Một con khỉ_________________________________
Năm con gấu________________________________
Sáu con voi__________________________________
Chải lông ngựa_______________________________
Vuốt ve con chó______________________________
Chải lông ngựa_______________________________
Cho rùa ăn___________________________________
Bài 8. Dịch sang tiếng Việt. (1 điểm)
How many trees are there?
___________________________________________________________
The cat is in the bag on the table.
___________________________________________________________
What day is it today?
___________________________________________________________
Today is Thursday.
___________________________________________________________
There are four puddles by the trees.
___________________________________________________________
How’s the weather?
___________________________________________________________
It’s windy and cloudy.
___________________________________________________________
There are nine rabbits by the flowers.
___________________________________________________________
I feed the birds every day.
___________________________________________________________
I like frogs and zebra.
___________________________________________________________

File đính kèm:

  • docxLets_Review_Unit_3_Unit_4.docx