Bài kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Mỹ Lộc (Có đáp án)

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( Đúng mỗi câu được 0,5 điểm)

 Câu 1: Số liền sau của số 929 là:

A.928

B. 920

C . 930

Câu 2: Giá trị của biểu thức 120 + 240 : 6 là :

A. 60

B . 160

C. 106

Câu 3: 9 hm = m

 A. 9m

B. 90

C . 900m

D. 900

 

docx4 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 07/03/2024 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán Lớp 3 - Năm học 2020-2021 - Trường tiểu học Mỹ Lộc (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN – LỚP 3
 (Thời gian làm bài: 40 phút)
Họ và tên học sinh: . Lớp:
Trường Tiểu học Mỹ Lộc
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Phần I: Trắc nghiệm ( 3 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( Đúng mỗi câu được 0,5 điểm)
 Câu 1: Số liền sau của số 929 là: 
A.928 B. 920 C . 930 
Câu 2: Giá trị của biểu thức 120 + 240 : 6 là :
60 B . 160 C. 106 
Câu 3: 9 hm =  m
 A. 9m B. 90 C . 900m D. 900
Câu 4: Có 6 con trâu và 30 con bò. Số bò gấp số trâu số lần là : 
 A. 3 lần B. 4 lần C . 5 lần D. 6 lần
Câu 5: Trong một phép chia cho 5, số dư lớn nhất có thể là :
 A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6: Gấp một số lên 4 lần rồi giảm kết quả đi 12 đơn vị thì được 24. Số đó là :
 A. 9 B. 12 C. 12 D. 6
Phần II : Tự luận ( 7đ)
1. Đặt tính rồi tính : 2đ
a, 129 + 535	 b, 362 – 245 c, 201 x 6 d, 299 : 5
	.
2.Tìm x : 1đ	
861 : x = 7	 (x - 8) x 8 = 640
3. ( 1đ) Ngăn trên có 6 quyển sách, ngăn dưới nhiều hơn ngăn trên 18 quyển sách. Hỏi số sách ngăn trên bằng một phần mấy số sách ở ngăn dưới?
Bài giải
	..
4. ( 2đ)  Cô Lan có 1kg đường, cô đã dùng làm bánh hết 200g. Sau đó cô chia số đường còn lại vào 4 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?
	..
.
5. ( 1đ) Số?
1; 3; 4; ; .; .; ...
ĐÁP ÁN
Phần I: Trắc nghiệm (3đ)
Câu 
1
2
3
4
5
6
Đáp án
C
B
D
B
B
A
Phần II. Tự luận (7đ)
Bài
Đáp án
Điểm
Bài 1
a, 664
0,5 đ
b, 117
0,5 đ
c, 1206
0,5 đ
d, 59 dư 4
0,5 đ
Bài 2
a, 861 : x = 7

	 	x = 861 : 7
0,25 đ
 x = 123
0,25 đ
b, ( x – 8) x 8 = 640

 x – 8 = 640 : 8
0,25 đ
 x – 8 = 80
0,2 đ
 x = 80 + 8
 x = 88
0,05 đ
Bài 3
Ngăn dưới có số quyển sách là:
6 + 18 = 24 (quyển)
Số sách ngăn dưới gấp số sách ngăn trên số lần là:
24: 6 = 4 (lần)
Vậy số sách ngăn trên bằng 1/4 số sách ngăn dưới
Đáp số : 1/4
0,25 đ 
0,25 đ
0,25 đ 
0,25 đ
0,25 đ
Bài 4
Đổi 1kg = 1000g
Sau khi làm bánh, cô Lan còn số gam đường là:
1000 - 200 = 800( g) 
Mỗi túi nhỏ có số gam đường là :
800 : 4 = 200( g)
Đáp số : 200g đường
 
0,25 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
0,5 đ
0,25 đ
Bài 5
Số thứ ba bằng số thứ nhất cộng số thứ hai. Số thứ tư bằng số thứ hai cộng số thứ ba. ..
Dãy số : 1 ; 3 ; 4 ; 7 ; 11 ; 18 ; 29


File đính kèm:

  • docxbai_kiem_tra_cuoi_hoc_ky_i_mon_toan_lop_3_nam_hoc_2020_2021.docx
Giáo án liên quan