Bài giảng Toán lớp 5 - Trang 116, 117: Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối

Củng cố, dặn dò

Nếu đúng ghi âm Đ, sai ghi âm S :

1/ Xăng- ti – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm.

2/ Đề - xi – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm.

3/ 1dm3 = 1000cm3 .

4/ 1cm3 = 1000dm3 .

 

ppt13 trang | Chia sẻ: Khải Trần | Ngày: 25/04/2023 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Toán lớp 5 - Trang 116, 117: Xăng-ti-mét khối, Đề-xi-mét khối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Toán – Lớp 5A 
Xăng-ti-mét khối. 
 Đề- xi-mét khối. 
Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B. 
Trong hai hình dưới đây : 
A 
B 
(Hình A có : 
34 hình lập phương nhỏ) 
(Hình B có : 
24 hình lập phương nhỏ) 
Kiểm tra bài cũ : 
Câu 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
1dm = ..cm 
1 cm = ..., dm 
Câu 2 : Tính nhẩm : 10 x 10 x 10 = .. 
Câu 3 : So sánh thể tích hai hình dưới đây? 
10 
0,1 
1000 
1cm 
1cm 
Xăng-ti-mét khối . 
Đề-xi-mét khối 
 Toán 
Hoạt động 1: Xăng- ti- mét khối. 
1cm 
 1cm 3 
Xăng – ti – mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1cm. 
Xăng – ti – mét khối viết tắt là: 
cm 
3 
 Hoạt động 2: Đề - xi - mét khối. 
1 dm 
1dm 3 
Đề - xi – mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài 1dm. 
 dm 
3 
Đề - xi – mét khối viết tắt là : 
	Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối. 
Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa xăng - mét khối và đề - xi – mét khối 
1dm 3 
Cần bao nhiêu hộp hình lập 
Phương cạnh 1cm để xếp đầy hộp 
 hình lập phương cạnh 1dm? 
Câu hỏi thảo luận 
1dm 
1cm 
1cm 3 
Hoạt động 3: Mối quan hệ giữa xăng-ti - mét khối và đề - xi – mét khối 
Hình lập phương cạnh 1dm gồm : 10 x 10 x 10 = 1000 hình lập phương cạnh 1cm. 
Ta có: 1dm 3 = 1000 cm 3 
Hoạt động 4 : Luyện tập 
Bài 1 : Viết vào ô trống 
Viết số 
Đọc số 
76cm 3 
Bảy mươi sáu xăng – ti –mét khối 
519dm 3 
85,08dm 3 
một trăm chín mươi hai xăng – ti – mét khối 
hai nghìn không trăm linh một đề - xi – mét khối 
ba phần tám xăng – ti – mét khối 
năm trăm mười chín đề - xi - mét khối 
 tám mươi lăm phẩy không tám đề - xi – mét khối 
bốn phần năm xăng – ti – mét khối 
2001dm 3 
192cm 3 
5 
4 
cm 3 
8 
3 
cm 3 
Hoạt động 4: Luyện tập 
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 1dm 3 =  cm 3 
5,8dm 3 = ..cm 3 
375dm 3 = .cm 3 
1000 
5800 
375 000 
dm 3 = .....cm 3 
5 
4 
800 
Củng cố, dặn dò 
Nếu đúng ghi âm Đ, sai ghi âm S : 
1/ Xăng- ti – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm. 
S 
 2/ Đề - xi – mét khối là thể tích của hình lập phương dài 1dm. 
Đ 
Đ 
 3/ 1dm 3 = 1000cm 3 . 
4/ 1cm 3 = 1000dm 3 . 
S 
	Về nhà các em học bài, làm thêm bài tập trong sách bài tập. 
CHÀO CHÚC 
Dặn dò 
TIẾT HỌC KẾT THÚC 
Chúc các em mạnh khỏe 
học tốt ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_5_trang_116_117_xang_ti_met_khoi_de_xi_me.ppt