Bài giảng Môn Tin học lớp 9 - Tiết 1 - Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính (tiết 2)

Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .

- Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai (nếu có).

 - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh.

5. DẶN DÒ:

- Soạn lại nội dung: cách sao lưu hình ảnh, văn bản, trang wed

- Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.

 - Xem tröôùc baøi thöïc haønh 2.

 

 

doc34 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Môn Tin học lớp 9 - Tiết 1 - Bài 1: Từ máy tính đến mạng máy tính (tiết 2), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ế nào?
* HS: suy nghĩ trả lời: Truy cập trang web ta cần thực hiện:
- Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ rồi nhấn enter.
?Thế nào là trình duyệt Web? – HS trả lời
* Gv chốt cho hs ghi bài
* Ví dụ: Trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Netscape Navigator, Mozilla Firefox, …
* GV: Giới thiệu thêm về trang web liên kết với nhau trong cùng website, khi di chuyển đến các thành phần chứa liên kết con trỏ có hình bàn tay. Dùng chuột nháy vào liên kết để chuyển tới trang web được liên kết.
* GV: Truy cập vào một số trang Web – HS quan sát.
?Để truy cập được trang Web ta làm thế nào? 
* HS: trả lời cần biết địa chỉ trang web đó và ta nhập địa chỉ trên cửa sổ trình duyệt
* VD: Để truy cập trang:
 WWW.Google.com ta thực hiện:
B1: Mở trình duyệt Web
B2: Gõ địa chỉ: Google.com vào thanh Address →
Nhấn Enter.
2. Truy cập Web:
a) Trình duyệt Web:
 Là phần mềm giúp con người truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet.
b) Truy cập trang Web:
 Truy cập trang web ta cần thực hiện:
B1: Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ 
B2: Nhấn enter.
 4. CŨNG CỐ:
 Câu 1: Siêu văn bản là gì? Hãy phân biẹt sự khác nhau giữa siêu văn bản và trang web?
 Câu 2: Em hiểu www là gì?
 Câu 3: Hãy trình bày các khái niệm: địa chỉ của trang web, website, địa chỉ website?
 5. DẶN DÒ:
 -Về nhà học bài, xem trước nội dung còn lại.
 - Làm bài tập 1,2,3.
Tiết 6. 	Ngày dạy: 
Bài 3: TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP
 THÔNG TIN TRÊN INTERNET (T2)
 I. MỤC TIÊU :
	- Biết trình duyệt là công cụ được sử dụng để truy cập web.
	- Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet.
- HS nghiêm túc tiếp thu bài học, hiểu tầm quan trọn nội dung bài học.
 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. BÀI CŨ:
 	 Câu 1: Hãy cho biết khái niệm địa chỉ của trang web, Website, địa chỉ website?
	 Câu 2: Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa văn bản và trang web?
3. BÀI MỚI:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Máy tìm kiếm là như thế nào?
Hs: Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
Gv: nhận xét và chốt lại
Gv: Em hãy nêu những máy tìm kiếm thông tin mà em biết?
Hs: 
Gv: nhận xét và chốt lại
Gv: giới thiệu một số máy tìm kiếm.
Hs: quan sát.
Gv: Máy tìm kiếm thông tin dựa trên cái gì?
Hs: Dựa trên các từ khoá
 Gv: Em hãy trình bày các bước thực hiện tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm là Google?
Hs:học sinh đọc sách giáo khoa và trả lời.
Gv: nhận xét và chốt lại
Gv: Khi gõ xong từ khoá và nhấn Enter thì một danh sách các trang web để cho người dùng lựa chọn nhưng thông tin phù hợp với yêu cầu của mình. 
Gv: Tìm kiếm với từ khoá “ máy tính”
Gv: Tìm kiếm với từ khoá “ hoa hồng”
Hs: quan sát tránh sách giáo khoa
Gv: để tìm kiếm thong tin trên Internet ta làm như thế nào?
Hs: trả lời
Gv: nhận xét và cho học sinh ghi.
3. Tìm kiếm thông tin trên internet:
 a. Máy tìm kiếm:
- Máy tìm kiếm là công cụ hổ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng.
- Một số máy tìm kiếm phổ biến:
* Google: 
* Yahoo: 
* Microsoft: 
* AltaVista: 
b. Sử dụng máy tìm kiếm:
Muốn tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm ta thực hiện như sau:
* Khởi động trình duyệt web
* Truy cập vào máy tìm kiếm Google.
* Gõ từ khoá vào ô để nhập từ khoá. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm.
Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.
 4. CŨNG CỐ:
 Câu 1: Để truy cập các trang web em sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập đến một trang web cụ thể?
Câu 2: Hãy cho biết mục đích và cách sử dụng máy tìm kiếm. Hãy kể tên một số máy tìm kiếm?
Câu 3: Hãy nêu một số website mà em biết.
5. DẶN DÒ:
- Xem lại nội dung bài học
- Làm bài tập 4, 5, 6.
- Đọc bài “Thông tin trên mạng Internet”
	 -Về nhà làm bài tập còn lại ở SGK trang 26 để tiết sau thực hành.
Tiết 7. 	Ngày dạy: 
BÀI THỰC HÀNH 1 (T1)
SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB
 I. MỤC TIÊU :
 - HS biết cách khởi động trình duyệt Web và làm quen một số chức năng của trình duyệt Firefox.
 	 - Truy cập được một số trang Web bằng trình duyệt Internet Explore, hiểu được đâu là máy tìm kiếm.
 	 - Bieát moät soá thaønh phaàn treân cöûa soå trình duyeät Firefox.
 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. BÀI CŨ:
 	 Câu 1: Hãy cho biết khái niệm địa chỉ của trang web, Website, địa chỉ website?
	 Câu 2: Siêu văn bản là gì? Hãy phân biệt sự khác nhau giữa văn bản và trang web? (Trang web cũng là 
 siêu văn bản. Sự khác nhau trang web được gán địa chỉ trên Internet.)
 3. BÀI MỚI:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu khởi động và một số thành phần cửa sổ Firefox
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK
Hs: đọc thông tin SGK
Gv: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?
Hs: đọc sách giáo khoa và thực hành theo hướng dẫn của giáo viên
Gv: nhận xét và chốt lại.Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của trình duyệt.
Hs: quan sát
Gv: Liệt kê các thành phần của cửa sổ Firefox?
Hs: quan sát và trả lời
Gv: yêu cầu hs lên chỉ trên màn hình máy chiếu
Hs: bảng chọn, file dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ các nút lệnh.
Gv: nhận xét và chốt lại
1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần cửa sổ Firefox:
* Khởi động Firefox
C1: nháy đúp chuột vào biểu tượng của Firefox trên màn hình nền.
C2: Chọn Start ® All Programs®Mozilla Firefox ® Mozilla Firefox.
* Các thành phần trên cửa sổ Firefox: bảng chọn, file dùng để lưu và in trang web, ô địa chỉ, các nút lệnh …
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu xem thông tin trên Vietnamnet.vn
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Khi mở Firefox, giả sử trang Vietnamnet.vn được mặc định mở đầu tiên.
Hs: quan sát và nêu nhận xét
Gv: Em hãy khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang liên kết?
Hs: Thực hiện
Gv: hướng dẫn hs thực hiện.
Hs: quan sát.
Gv: Sử dụng các nút lệnh (Back), (Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem?
Hs: Thực hiện.
 Gv: Hướng dẫn hs thực hiện.
2. Xem thông tin trên các trang web.
4. CŨNG CỐ:
-Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .
- Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai (nếu có).
 - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh.
5. DẶN DÒ:
- Về nhà tập truy cập các trang Web và tìm kiếm thông tin hình ảnh về các nhà văn, nhà toán học, nhà vật lí mà em đã học ở trương trình SGK.
	- Thực hành tiếp bài thực hành 1 các phần còn lại để tiết sau thực hành.
Tiết 8. 	Ngày dạy: 
	 BÀI THỰC HÀNH 1 (T2)
 SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB
 I. MỤC TIÊU :
 - Biết truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ
 - Lưu được những thông tin trên trang web.
 - Lưu được cả trang web về máy mình.
 - Lưu một phần văn bản của trang web. 
 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. BÀI CŨ:
Câu1: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?
Câu 2: để truy cập website ta phải thực hiện như thế nào?
 3. BÀI MỚI:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách mở một trang web trên Firefox
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK
Hs: đọc thông tin SGK
Gv: Muốn khởi động Firefox có những cách nào?
Hs: trả lời
Gv: nhận xét và chốt lại.
Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được ngầm định của trình duyệt.
Hs: quan sát	
Gv: Liệt kê các trang web mà em biết?
Hs: trả lời và truy cập các website đã nêu
2. Xem thông tin trên các trang web.
-Truy cập một số trang Web bằng cách gõ địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ.
* Một số trang web:
 - www.tntp.org.vn 
- www.tienphong.vn
 -www.dantri.com.vn
- encarta.msn.com
- vi.wikipedia.org
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu Lưu tin
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Muốn lưu hình ảnh trên trang web về mày làm như thế bnào?
Hs: đọc sách giáo khoa và trả lời
Gv: nhận xét và hướng dẫn học sinh các bước sao lưu hình ảnh
Hs: thực hiện sao lưu hình ảnh trên trang web
Gv: Muốn lưu cả trang web thì phải thực hiện như thế nào?
Hs: đọc sách giáo khoa và trả lời
Gv: nhận xét và hướng dẫn học sinh các bước sao lưu trang web
Hs: thực hiện sao lưu trang web 
Gv: hướng dẫn học sinh thực hiên các bước sao lưu văn bản trên Web.
Hs: thực hiện
3. Lưu thông tin.
* Lưu hình ảnh trên trang web.
+ Nháy nút chuột phải vào hình ảnh 
muốn lưu xuất hiện menu.
+ Chọn Save Image As..., xuất hiện 
Hộp thoại chọ vị trí lưu ảnh.
+ Đặt tên tệp ảnh
+ Nhấn và Save.
* Lưu cả trang web
+ File/save page as hộp thoại Save as được
Hiển thị.
+ Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên trong hộp thoai save as và nháy save.
4. CŨNG CỐ:
-Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .
- Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai (nếu có).
 - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh.
5. DẶN DÒ:
- Soạn lại nội dung: cách sao lưu hình ảnh, văn bản, trang wed
- Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.
 	- Xem tröôùc baøi thöïc haønh 2.
Tiết 9. 	Ngày dạy: 
BÀI THỰC HÀNH 2 (T1)
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
 I. MỤC TIÊU :
 - Biết tìm kiếm thông tin trên web
 - Biết cách sư dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin. 
 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. BÀI CŨ:
 Câu1: Em hãy trình bày cách lưu thông dạng hình ảnh trên trang web về máy tính ta làm như thế nào ?
 Câu 2: Em hãy trình bày cách lưu thông dạng văn bản trên trang web về máy tính ta làm như thế nào ?
 Câu 3: Em hãy trình bày cách lưu trang web về máy tính ta làm như thế nào ?
 3. BÀI MỚI:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu tìm kiếm thông tin trên web
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin SGK
Hs: đọc thông tin SGK
Gv: Làm mẫu nội dung bài tập 1
Hs: quan sát 
Bài 1: Tìm kiếm thông tin trên web
1. Khởi động trình duyệt Firefox, nhập địa chỉ www.google.com.vn vào ô địa chỉ và nhấn Enter
2. Gõ từ khoá liên quan đến vần đề cần tìm vào ô tìm kiếm.
3. Kết quả được hiển thị như sau:
 Tiêu đề của tranh web
‚ Đoạn văn bản trên trang web chứa từ khoá.
ƒ Địa chỉ tranh web.
4. Nháy chuột vào chỉ số trang tương ứng phía cuối trang web để chuyển trang web. Mỗi trang kết 
quả chỉ hiển thị 10 kết quả tìm kiếm.
5. Nháy chuột trên một kết quả để chuyển tới trang web tương ứng.
Hs: Thực hiện lại tại máy mình.
Gv: Quan sát hs thực hiện
1. Tìm kiếm thông tin trên Web
B1: Mở trình duyệt Web.
B2: Mở máy tìm kiếm.
B3: Gõ từ khoá vào ô tìm kiếm.
B4: Nhấn Enter hoặc nháy vào tìm kiếm
B5: Kết quả được hiển thị chọn địa chỉ trang web liên quan.
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu cách sử dụng từ khóa để tìm kiếm thong tin
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là cảnh đẹp sapa?
Hs: Thực hiện và cho kết quả
Gv: nhận xét .
Gv: Quan sát kết quả và cho nhận xét về kết quả tìm được đó?
Hs: kết quả tìm được là tất cả các trang web chứa tư thuộc từ khoá và không phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Gv: Quan sát các trang web tìm được 
Hs: Quan sát. 
Gv: Thực hiện tìm kiếm “cảnh đẹp sapa” và so sánh với cách tìm kiếm trên? Nhận xét kết quả nhận được? Cho nhận xét về tác dụng của dấu “”?
Hs: Thực hiện và nêu nhận xét. Sau đó thực hành tìm thông tin về các chủ đề: bài tập vật lý, bài tập hóa học, bài tập toán.
2. Tìm hiểu cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin.
- Khi thực hiện tìm kiếm với dấu “” ta thấy kết quả tìm kiếm cụ thể hơn 
4. CŨNG CỐ:
-Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .
- Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai (nếu có).
 - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh.
5. DẶN DÒ:
- Soạn lại các thao tác thực hành trong sách vào vở bài tập và học thuộc lòng.
- Thực hành lại các nội dung của bài thực hành.
 	- Xem trước bài tập 3,4,5.
Tiết 10. 	Ngày dạy: 
BÀI THỰC HÀNH 2 (T2)
TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
 I. MỤC TIÊU :
 	- Biết tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dựng nước
- Biết tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học
- Biết tìm kiếm hình ảnh.
 II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. TỔ CHỨC ỔN ĐỊNH LỚP:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. BÀI CŨ:
 ? Tìm kiếm hình ảnh “mạng máy tính” và tải ảnh về máy tính cá nhân.
 3. BÀI MỚI:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu tìm kiếm thông tin trên web về lịch sử dụng nước
- HS thực hiện tìm kiếm với từ khĩa “lịch sử dựng nước”
 - Kết quả tìm kiếm:
 - So saùnh soá löôïng caùc trang web trong 2 laàn tìm kieám.
2. Tìm kiếm với từ khóa “Lịch sử dựng nước” “Vua Hùng”. Quan sát và so sánh số lượng các trang web tìm được với các lần tìm kiếm trên
- HS: Ghi kết quả vào vở.
3. Thêm vào từ khóa cụm từ “Văn Lang” để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, nhận xét về các kết quả nhận được.
4. Duyệt qua các kết quả tìm được, mở một vài trang web trên danh sách kết quả vừa tra cứu thông tin về lịch sử dựng nước của dân tộc ta.
5. Lưu thông tin vừa tra cứu được vào máy tính cá nhân.
	B1: File → Save → chọn đường dẫn để lưu
	B2: Gõ tên tệp vào khung File name 	 chọn Save
3. Tìm kiếm thông tin trên Web về lịch sử dựng nước.
- Mở máy tìm kiếm
- Gõ từ khoá lịch sử dựng nước
- Quan sát kết quả
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của Tin học
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là ứng dụng của tin học.
Gv: Ứng dụng của Tin học được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Em hãy chọn một vài lĩnh vực và tìm kiếm thông tin rồi lưu vào máy? 
Hs: Thực hiện
Gv: Quan sát và chấm kết quả.
4. Tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của Tin học
- Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm kiếm thông tin trên web về ứng dụng của tin học trong lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Ví dụ: “nhà trường”, “dạy học”, “ văn phòng”. …
HOẠT ĐỘNG 3: Tìm hiểu tìm kiếm hình ảnh
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
Gv: yêu cầu hs đọc thông tin sgk
Hs: đọc thông tin sgk
Gv: Yêu cầu hs thực hiện tìm kiếm thông tin với từ khoá là hoa đẹp.
Hs: Thực hiện với kết quả 
5. Tìm kiếm hình ảnh
B1: Gõ từ khóa cần tìn vào ô nhập từ khóa.
B2: Gõ phím Enter
Tìm với từ khoá: “hoa đẹp”.
4. CŨNG CỐ:
-Thực hiện lại các thao tác để hs quan sát .
- Hướng dẫn học sinh thực hành, sửa sai (nếu có).
 - Nhận xét ưu khuyết trong quá trình thực hành của học sinh.
5. DẶN DÒ:
	-Về nhà tập truy cập thông tin với các từ khóa từ máy tìm kiếm.
	- Xem trước bài 4 “Tìm hiểu thư điện tử” phần 1 và 2 để tiết sau học..
Tiết 11. 	Ngày dạy: 
Bài 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ (T 1)
I. MỤC TIÊU :
- Biết khái niệm thư điện tử và qui trình hoạt động của hệ thống thư điện tử.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. Tổ chức ổn định lớp:
 - Giữ trật tự lớp học
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. Bài cũ:
	Câu 1: Mở trình duyệt Internet Explorer tìm và lấy hình ảnh “hoa hồng”.
	Câu 2: Lấy một phần văn bản trên trang web và lưu vào máy cá nhân.
3. Bài mới:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐÔNG 1: Tìm hiểu thư điện tử là gì?
* Gv: Yêu cầu hs đọc thông tin SGK
* Hs: Đọc thông tin SGK
* Gv: Từ xa xưa ông cha ta thực hiện trao đổi thông tin cần thiết như thế nào?
* Hs: Bằng các hệ thống dịch vụ xã hội như bưu điện, chuyển phát nhanh, gửi chuyển tay nhau, ....
* Gv: Khi thực hiện trao đổi thông tin với hệ thống dịch vụ như thế thì điều gì sẽ xẩy ra?
* Hs: Quá trình trao đổi thông tin chậm, dễ sai sót, dễ bị hư hỏng, mất, … 
* Gv: - Để việc trao đổi thông tin nhanh và chính xác thì mạng máy tính và đặc biệt là Internet ra đời việc sử dụng thư điện tử, việc viết, gửi và nhận thư đều được thực hiện bằng máy tính, thuận tiện, lại nhanh chĩng.
?Vậy thư điện tử là gì?
* Hs: Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử 
* HS: Ghi bài.
?Vậy thư điện tử có ưu điểm gì?
* Hs: Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp, thuận tiện, giá rẻ, …
1. Thư điện tử là gì?
 - Thư điện tử là một ứng dụng của Internet cho phép gửi và nhận thư trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. 
* Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử:
Chi phí thấp, thời gian chuyển gần như tức thời, thuận tiện, một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người khác, có thể gửi kèm tệp…. 
HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu hệ thống thư điện tử
« dµnh ®Ĩ nhp t kho¸
* Yêu cầu hs đọc thông tin sgk - HS Đọc thông tin sgk
* Hoạt động nhóm. - Nhóm 1 và 2:
Quan sát hình dưới đây và mô tả lại quá trình gửi một bức thư từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp truyền thống? 
* Hs: Quan sát và đại diện nhóm trình bày – cả lớp nhận xét, góp ý bổ sung.
1. Người bỏ thư đã có địa chỉ chính xác của người nhận vào thùng thư.
2. Nhân viên bưu điện tại Hà Nội tập hợp mọi thư cần gửi vào thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thư được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh qua hệ thống vận chuyển của bưu điện.
4. Nhân viên bưu điện tại thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến tay người nhận.
* Gv: - Việc gửi và nhận thư điện tử cũng được thực hiện tương tự như gửi thư truyền thống.Muốn thực hiện được quá trình gửi thư thì người gửi và nhận cần phải có cái gì?
* Hs: Phải có một tài khoản điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư.
- Nhóm 3 và 4:
 Quan sát hình dưới đây và mô tả quá trình gửi một bức thư điện tử?
* Hs: Quan sát và đại diện nhóm trình bày – cả lớp nhận xétt, góp ý bổ sung.
 Các máy chủ được cài đặt phần mềm quản lí thư điện tử, được gọi là máy chủ điện tử, sẽ là bưu điện, còn hệ thống vận chuyển của bưu điện chính là mạng máy tính. Cả người gửi và người nhận đều sử dụng máy tính với các phần mềm thích hợp để soạn và gửi, nhận thư. 
2. Hệ thống thư điện tử:
 Dịch vụ thư điện tử cho phép nhận và đọc thư, viết và gửi thư, trả lời thư và chuyển tiếp thư cho người khác.
4. Cũng cố:
	 - Cần hiểu thư điện tử là gì?
	- Nắm vững hệ thống thư điện tử là gì?.
5. Dặn dò:
	 - Về nhà làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 40.
	 - Xem tiếp bài 4 phần 3 để tiết sau học
Tiết 12. 	Ngày dạy: 
Bài 4: TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ (T 2)
I. MỤC TIÊU :
- Biết các khả năng và các bước cần thực hiện để sử dụng thư điện tử.
- Biết được cách mở tài khoản, nhận và gửi thư điện tử,
- Thấy được những tiện ích của thư điện tử, từ đó có tính tò mò và yêu thích bộ môn.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	Giáo án, SGK, Phòng máy.
 2. Học sinh
	Học bài cũ, xem trước bài mới.
 III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY: 
 1. Tổ chức ổn định lớp:
 - Kiểm tra sĩ số.
 2. Bài cũ:
	Câu 1: Hãy mô tả mô hình hoạt động của thư điện tử ?
	Câu 2: Thế nào là thư điện tử? dịch vụ thư điện tử có ưu điểm gì?
 3. Bài mới:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung
HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu cách mở tài khoản, gửi và nhận thư điện tử.
* GV: - Thao tác mở tài khoản tại Yahoo – HS quan sát
 - Yêu cầu hs đọc thông tin SGK
* Hs: Đọc thông tin SGK
* Gv: Để có thể gửi/nhận thư điện tử, trước hết ta phải làm gì?
* Hs: Mở tài khoản thư điện tử
* Gv: Có thể mở tài khoản thư điện tử với nhà cung cấp nào mà em biết?
* Hs: yahoo, google, Gmail, … 
* Gv: Sau khi mở tài khoản, nhà cung cấp dịch vụ cấp cho người dùng cái gì?
* Hs: Cung cấp 1 hộp thư điện tử trên máy chủ điện tử. 
* Gv: - Cùng với hộp thư , người dùng có tên đăng nhập và mật khẩu dùng để truy cập thư điện tử. Hộp thư được gắn với một địa chỉ thư điện tử?
* GV: Cho HS quan sát một số địa chỉ hộp thư điện tử.
?Một hộp thư điện tử có địa chỉ như thế n

File đính kèm:

  • doctin 9 tiet 114.doc