Bài giảng Môn Mỹ thuật lớp 5 - Vẽ trang trí chép họa tiết trang trí dân tộc

Yêu cầu HS quan sát hình gợi ý cách vẽ, và hướng dẫn:

 + Kẻ trục chia hình vuông thành các phần bằng nhau

 + Vẽ mảng hình chính, phụ cho cân đối

 + Chọn hoạ tiết rồi vẽ vào các hình mảng

 + Vẽ màu của hoạ tiết và nền

 

doc52 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Môn Mỹ thuật lớp 5 - Vẽ trang trí chép họa tiết trang trí dân tộc, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giá
 + Sắp xếp các hình ảnh
 + Hình vẽ
 + Màu sắc
 + HS xếp loại tranh theo ý thích
- Nhận xét, tuyên dương
- HS để dụng cụ lên bàn
- HS nhắc lại tựa bài
- HS chia nhóm.
- HS mở sách xem tranh.
+ Đề tài sinh hoạt vì hình ảnh chính là những hoạt động sinh hoạt của con người
+ HS trả lời theo ý thích
- HS kể: nhặt rau, quét nhà, học bài, đá cầu …
- HS chọn đề tài để vẽ tranh
- HS quan sát các hình gợi ý
- HS thực hành vẽ.
(HSY) vẽ được tranh đề tài sinh hoạt
(HSG) biết sắp xếp hình vẽ cân đối; vẽ màu phù hợp
- HS trưng bày sản phẩm.
- HS đánh giá tranh dựa vào các tiêu chí GV nêu
4. Củng cố – dặn dò:
- Giáo dục HS: phải yêu quý cảnh đẹp quê hương và có ý thức giữ gìn: trồng cây xanh, bỏ rác đúng qui định
- Về tập vẽ lại cho đẹp hơn
- Nhận xét tiết học.
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	Ngày…………tháng……….năm 2010.
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 13
 Ngày dạy 10 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy Vẽ trang trí TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM 
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 32 )
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
	- Hiểu vẻ đẹp và làm quen với ứng dụng của đường diềm
	- Biết cách vẽ trang trí đường diềm
	- Trang trí được đường diềm đơn giản
HS khá , giỏi : Chọn và sắp xếp họa tiết cân đối phù hợp với đường diềm, tô màu đều, rõ hình chính, phụ. 
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Hình vẽ gợi ý
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ trang trí – Trang trí đường diềm
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Cho HS quan sát hình 1 trong SGk và đặt câu gợi ý
 + Em thấy đường diềm thường được trang trí ở những đồ vật nào?
 + Những họa tiết nào thường được sử dụng để trang trí đường diềm?
 + Em có nhận xét gì về màu sắc của đường diềm ở hình 1?
- Nhận xét
Hoạt động 2: Cách trang trí đường diềm
- Treo hình gợi ý cách vẽ, yêu cầu HS quan sát:
 + Tìm chiều dài, chiều rộng của đường diềm cho vừa với khổ giấy
 + Tìm các mảng họa tiết
 + Chọn và vẽ họa tiết vào các mảng
 + Vẽ màu vào các họa tiết và nền
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành vẽ vào vở tập vẽ
- Giúp đỡ những HS còn lúng túng
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét chung.
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài: Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai đồ vật
- HS nhắc lại tựa bài
- HS quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi theo gợi ý
+ Bát, đĩa, quần ,áo, khăn, …
+ Hoa, lá, chim, bướm, hình vuông, hình tam giác, …
+ Màu sắc hài hòa làm đường diềm theo đẹp
- HS quan sát hình gợi ý
- HS thực hành vẽ trang trí đường diềm.
(HS TB , Y ) trang trí được đường diềm; (HS khá, giỏi) biết sắp xếp họa tiết cân đối, phù hợp, màu sắc hài hòa, …
- HS trưng bày sản phẩm của mình
- Cả lớp nhận xét, đánh giá bài thực hành của bạn.
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	ngày…………tháng……….năm 2010.
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 14
 Ngày dạy 17 tháng 11 năm 2010
Tên bài dạy : Vẽ theo mẫu MẪU CÓ HAI ĐỒ VẬ
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 3 4)
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
	- Hiểu đặc điểm, hình dáng, tỉ lệ của hai vật mẫu
	- Biết cách vẽ hai vật mẫu
	- Vẽ được hai đồ vật gần giống mẫu
 HS khá ,giỏi : Sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu. 
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Hình vẽ gợi ý
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ theo mẫu – Mẫu có hai vật mẫu
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Gợi ý HS nhận xét hình 1, SGK/34
 + Mẫu có mấy đồ vật? Gồm các đồ vật gì?
 + Hình dáng, tỉ lệ, màu sắc, đậm nhạt của các đồ vật ntn?
 + Vị trí đồ vật nào ở trước, ở sau?
 + Khoảng cách giữa hai vật mẫu ?
- Nhận xét, chốt lại
- GV bày mẫu: cái chai và cái chén
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát mẫu, hình vẽ gợi ý
 + Phác khung hình chung, khung hình riêng của từng vật mẫu
 + Vẽ đường trục và các nét chính của từng vật mẫu
 + Vẽ các nét chi tiết, sửa hình cho giống mẫu
 + Vẽ đậm nhạt bằng viết chì hoặc vẽ mẫu
- GV nhắc HS: nếu vẽ mẫu là các đồ vật khác hoặc vẽ theo nhóm thì cũng tiến hành vẽ theo cách đã hướng dẫn
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành vẽ vào vở tập vẽ
- Giúp đỡ những HS còn lúng túng
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét chung.
- HS nhắc lại tựa bài
- Quan sát hình 1, SGK/34
+ Mẫu có hai đồ vật: cái lọ và cái ca, cái lọ và cái ly, …
+ HS trả lời dựa vào vị trí quan sát của mình
- HS quan sát hình vẽ gợi ý
- HS thưọc hành vẽ
- (HS.TB , Y ) vẽ được hai đồ vật gần giống mẫu;
- (HS ,khá . giỏi ) biết sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần giống mẫu.
- HS trình bày sản phẩm
- Cả lớp nhận xét, đánh giá bài thực hành của bạn.
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài: Vẽ tranh – Vẽ chân dung
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	 Ngày…………tháng……….năm 2010
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 15
 Ngày dạy 24 tháng 11 năm 2010
Tên bài dạy : Vẽ tranh – VẼ CHÂN DUNG
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 3 6)
I. MỤC TIÊU: ( theo chuẩn KTKN ) 
	- Hiểu đặc điểm, hình dáng của một số khuôn mặt người.
	- Biết cách vẽ chân dung
	- Vẽ được tranh chân dung đơn giản.
HS khá , giỏi : - Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp. 
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Hình vẽ gợi ý
- Một số tranh, ảnh chân dung
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ tranh – Vẽ chân dung
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu ảnh, tranh chân dung để HS nhận ra sự khác nhau giữa chúng.
- Yêu cầu HS quan sát khuôn mặt của các bạn để thấy được sự khác nhau
- Chốt ý
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát hình gợi ý cách vẽ, và hướng dẫn:
 + Phác hình khuôn mặt theo đặc điểm của người định vẽ cho vừa với tờ giấy
 + Vẽ cổ, vai và đường trục của mặt
 + Tìm vị trí của tóc, tai, mắt, mũi, miệng, … để vẽ hình cho rõ đặc điểm.
 + Vẽ màu tóc, da, áo, … và màu nền theo cảm nhận riêng.
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân
- GV quan sát, giúp đỡ các em
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá
- HS quán sát tranh, ảnh nhận ra sự khác nhau:
 + Ảnh rất giống thật và rõ từng chi tiết.
 + Tranh thường diễn tả tập trung vào những đặc điểm chính của nhân vật.
- HS quan sát khuôn mặt của các bạn và nhận xét:
 + Mỗi người đều có khuôn mặt khác nhau.
 + Mắt, mũi, miệng của mỗi người có hình dạng khác nhau.
 + Vị trí của mắt, mũi, miệng, … trên khuôn mặt của mỗi người cũng khác nhau (xa, gần, cao, thấp, …)
- HS quan sát hình gợi ý cách vẽ, ghi nhớ
- HS thực hành vẽ
- (HS, TB , Y) vẽ được tranh chân dung đơn giản, 
- (HS khá , giỏi ) sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
- HS trình bày sản phẩm
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Nhận xét tiết học.
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	 Ngày…………tháng……….năm 2010
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 16
 Ngày dạy 01 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : Tập nặn tạo dáng
TẠO DÁNG CON VẬT HOẶC Ô TÔ BẰNG VỎ HỘP
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 3 6)
I. MỤC TIÊU:
	- Hiểu cách tạo dáng con vật, hoặc ô tô bằng vỏ hộp
	- Biết cách tạo dáng con vật hoặc đồ vật bằng vỏ hộp
	- Tạo dáng được con vật hay đồ vật bằng vỏ hộp theo ý thích
HS, khá giỏi : Hình tạo dáng cân đối, gần giống con vật hoặc ô tô. 
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Một số sản phẩm tạo dáng bằng vỏ hộp
- Các vật liệu và dụng cụ cần thiết để tạo dáng con vật hoặc đồ vật
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Tập nặn tạo dáng – Tạo dáng con vật hoặc ô tô bằng vỏ hộp
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu một số sản phẩm tạo dáng bằng vỏ hộp và gợi ý để HS nhận biết:
 + Tên của hình tạo dáng
 + Các bộ phận của chúng
 + Nguyên liệu để làm
- Nhận xét
Hoạt động 2: Cách tạo dáng
- GV làm mẫu
 + Chọn hình để tạo dáng
 + Tìm các bộ phận chính của hình
 + Chọn vỏ hộp có hình dáng, màu sắc phù hợp với các bộ phận của hình
 + Có thể cắt sửa vỏ hộp cho phù hợp
 + Ghép, dính các bộ phận để tạo thành sản phẩm
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành theo nhóm
- Quan sát, giúp đỡ các nhóm
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm
- Gợi ý để HS nhận xét
- Quan sát các sản phẩm, nhận xét:
+ Ô tô, xe tải, …
+ Buồng lái, thùng chở hàng, bánh xe
+ Vở hộp bằng nhựa, giấy
- Quan sát, ghi nhớ
- HS thực hành theo nhóm 4
(HSY) tạo dáng được con vật hoặc đồ vật, (HSG) hình tạo dáng cân đối, gần giống con vật hoặc ô tô
- HS trưng bày sản phẩm
- Nhận xét theo gợi ý
4. Củng cố – dặn dò:
- Về hoàn thành tiếp sản phẩm
- Nhận xét tiết học.
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	Ngày…………tháng……….năm 2010.
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 17
 Ngày dạy 8 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : Vẽ trang trí – TRANG TRÍ HÌNH VUÔNG
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 40 )
I. MỤC TIÊU:
	- Biết thêm về trang trí hình vuông và ứng dụng của nó.
	- Biết cách trang trí hình vuông.
	- Trang trí được hình vuông theo yêu cầu của bài
HS khá, giỏi : chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối phù hợp với hình vuông, tô màu đều, rõ hình chính phụ.
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Một số mẫu trang trí hình vuông
- Hình vẽ gợi ý
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ trang trí – Trang trí hình vuông
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu một số bài trang trí hình vuông, hình 1, 2 SGK đặt CH để HS quan sát, nhận xét
 + Các hoạ tiết thường được sắp xếp ntn?
 + Hoạ tiết chính và phụ ntn?
- Nhận xét
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát hình gợi ý cách vẽ, và hướng dẫn:
 + Kẻ trục chia hình vuông thành các phần bằng nhau
 + Vẽ mảng hình chính, phụ cho cân đối
 + Chọn hoạ tiết rồi vẽ vào các hình mảng
 + Vẽ màu của hoạ tiết và nền
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân
- GV quan sát, giúp đỡ các em
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe
- Quan sát, nhận xét
+ Đối xứng qua các đường chéo và đường trục
+ Hoạ tiết chính thường to và ở giữa, hoạ tiết phụ thường nhỏ hơn, ở bốn góc hoặc xung quanh.
- Quan sát ghi gợi ý cách vẽ, chú ý ghi nhớ GV hướng dẫn
- HS thực hành vẽ, (HSY) trang trí được hình vuông, (HSG) vẽ hoạ tiết cân đối, tô màu hài hoà.
- Trưng bày sản phẩm
Duyệt (Ý kiến góp ý)
 ngày…………tháng……….năm 2010.
	TỔ TRƯỞNG	 HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 18
 Ngày dạy 15 tháng 12 năm 2010
 Tên bài dạy : Vẽ theo mẫu – TĨNH VẬT LỌ VÀ QUẢ
 ( Chuẩn KTKN : 143 ; SGK: 42 )
I. MỤC TIÊU:
	- Hiểu sự khác nhau giữa lọ và quả về hình dáng, đặc điểm.
	- Biết cách vẽ lọ và quả.
	- Vẽ được hình lọ và quả gần giống với mẫu.
	- HS khá giỏi : sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ gần với mẫu.
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.	
- Vật mẫu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ theo mẫu – Tĩnh vật lọ và quả
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu vật mẫu, gợi ý HS nhận xét
 + Bố cục của mẫu
 + Hình dáng, tỉ lệ của lọ và quả
 + Đậm nhạt và màu sắc của mẫu
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát hình 2 SGK/43 và gợi ý cách vẽ
 + Hình a, vẽ gì?
 + Hình b, ta cần vẽ gì?
 + Hình c, vè gì?
 + Hình d, ta vẽ gì?
- Nhận xét
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân
- GV quan sát, giúp đỡ các em
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe
- Quan sát, nhận xét theo vị trí mình nhìn
- HS quan sát, trả lời:
+ Khung hình chung và khung hình riêng của các vật mẫu
+ Vẽ tỉ lệ các bộ phận của từng vật mẫu
+ Vẽ các nét chi tiết để hoàn chỉnh mẫu
+ Vẽ đậm nhạt hoặc vẽ màu
- HS thực hành vẽ, (HSY) vẽ được gần giống mẫu, (HSG) sắp xếp hình vẽ cân đối, hình vẽ giống mẫu
- Trưng bày sản phẩm
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	ngày…………tháng……….năm 2010.
	TỔ TRƯỞNG	 HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 19
 Ngày dạy 10 tháng 8 năm 2009
 Tên bài dạy : Thường thức mĩ thuật
XEM TRANH DÂN GIAN VIỆT NAM 
 ( Chuẩn KTKN : 144 ; SGK: 44 )	
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 
	- Hiểu vài nét về nguồn gốc và giá trị nghệ thuật của tranh dân gian Việt Nam thông qua nội dung và hình thức.
	- (HSG) Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà mình thích. 
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Tranh trong SGK phóng to.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ trước của HS
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Thường thức mĩ thuật – Xem tranh dân gian Việt Nam
Hoạt động 1: Giới thiệu sơ lược về tranh dân gian
- Tranh dân gian là một trong những di sản quý báu của mĩ thuật Việt Nam
- Giới thiệu một số nét chính về tranh Đông Hồ và tranh Hàng Trống
Hoạt động 2: Xem tranh “Lí ngư vọng nguyệt” – Hàng Trống, “Cá chép” – Đông Hồ
- Treo tranh, yêu cầu HS xem tranh và gợi ý để HS trả lời:
 + Tranh Lí ngư vọng nguyệt có những hình ảnh nào? (HSY)
 + Tranh Cá chép có những hình ảnh nào? (HSY)
 + Hình ảnh nào là chính ở 2 bức tranh? (HSG)
 + Hình ảnh phụ của hai bức tranh được vẽ ở đâu (HSY)
 + Hình hai con cá chép được thể hiện ntn?
 + Chỉ ra các hình ảnh và màu sắc trên tranh mà em thích (HSG)
- Nhận xét
- HS lắng nghe
- HS xem tranh và trả lời:
 + Cá chép, đàn cá con, ông trăng và rong rêu.
 + Cá chép, đàn cá con và những bông hoa sen
 + Cá chép
 + Ở xung quanh hình ảnh chính
 + Hính cá chép như đang vẫy đuôi để bơi; …
+ HS phát biểu tự do
4. Củng cố – dặn dò:
- Khen ngợi những HS tích cực phát biểu
- Nhận xét tiết học
- Sưu tầm tranh, ảnh về lễ hội của Việt Nam
	Duyệt (Ý kiến góp ý)
	Ngày…………tháng……….năm 2010
	TỔ TRƯỞNG	HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 20
 Ngày dạy 5 tháng 8 năm 2011
Tên bài dạy : Vẽ tranh – ĐỀ TÀI NGÀY HỘI QUÊ EM
 ( Chuẩn KTKN : 144 ; SGK: 46 )
I. MỤC TIÊU:
	- Hiểu đề tài về các ngày hội truyền thống của quê hương.
	- Biết cách vẽ tranh về đề tài ngày hội.
	- Vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích.
	- (HSG) sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.	
- Tranh qui trình
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ tranh – Đề tài Ngày hội quê em
Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài
- Yêu cầu HS xem tranh, ảnh ở SGK/46, 47
- GV gợi ý để HS nhận xét các hình ảnh, màu sắc … của ngày hội trong ảnh.
- Yêu cầu HS kể về ngày hội ở quê mình.
- Nhận xét
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát tranh qui trình và gợi ý HS:
 + Chọn một ngày hội hoặc một hoạt động trong ngày hội mà em thích để vẽ
 + Vẽ hình ảnh chính của bức tranh, sau đó vẽ những chi tiết khác
 + Các hình ảnh cần thể hiện rõ nội dung hoạt động
 + Vẽ màu tươi sáng có đậm nhạt
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân
- GV quan sát, giúp đỡ các em
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá
- Quan sát nêu nhận xét:
+ Trong ngày hội có nhiều hoạt động khác nhau 
+ Mỗi địa phương lại có những trò chơi đặc biệt mang bản sắc riêng như: chọi gà, đua thuyền, múa lân, …
- Trong ngày hội các hoạt động tưng bừng, sôi nổi, màu sắc của quần áo, cờ hoa rực rỡ, …
- HS kể về ngày hội ở quê mình
- HS quan sát, chú ý
- HS thực hành vẽ, (HSY) vẽ được tranh về đề tài ngày hội theo ý thích, (HSG) sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp
- Trình bày sản phẩm
4. Củng cố – dặn dò:
- Về vẽ tiếp cho hoàn chỉnh bài
- Quan sát các đồ vật có ứng dụng trang trí hình tròn
- Nhận xét tiết học.
Duyệt (Ý kiến góp ý)
	Ngày…………tháng……….năm 2011.
	TỔ TRƯỞNG	 HIỆU TRƯỞNG
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 21
 Ngày dạy 12 tháng 1 năm 2011
Tên bài dạy : Vẽ trang trí – TRANG TRÍ HÌNH TRÒN
 ( Chuẩn KTKN : 144 ; SGK: 48 )
I. MỤC TIÊU:
	- Hiểu cách trang trí hình tròn.
	- Biết cách trang trí hình tròn.
	- Trang trí được hình tròn đơn giản.
HS khá, giỏi chọn và sắp xếp hoạ tiết cân đối phù hợp với hình tròn, tô màu đều, rõ hình chính phụ.
II. CHUẨN BỊ:
- SGK.
- Một số mẫu trang trí hình tròn
- Hình vẽ gợi ý
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2. Bài cũ:
- Nhận xét bài vẽ của HS tiết trước
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
- Vẽ trang trí – Trang trí hình tròn
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
- Giới thiệu một số bài trang trí hình tròn, hình 1, 2 SGK/48 đặt CH để HS quan sát, nhận xét
 + Các hoạ tiết thường được sắp xếp ntn?
 + Vị trí của các hình mảng chính, phụ
 + Những hoạ tiết thường được sử dụng để trang trí hình tròn?
- Nhận xét
Hoạt động 2: Cách vẽ
- Yêu cầu HS quan sát hình gợi ý cách vẽ, và hướng dẫn:
 + Vẽ hình tròn và kẻ trục
 + Vẽ các mảng hình chính, phụ cho cân đối
 + Chọn hoạ tiết rồi vẽ vào các hình mảng
 + Vẽ màu của hoạ tiết và nền
Hoạt động 3: Thực hành
- Yêu cầu HS thực hành cá nhân
- GV quan sát, giúp đỡ các em
Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá
- Yêu cầu HS trình bày sản phẩm
- Nhận xét, đánh giá
4.

File đính kèm:

  • docgiao an mi thuat lop 5.doc