Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b

GHI NHỚ

NỘI DUNG HỌC NGÀY HÔM NAY

* Cách xác định góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox

* a > 0 thì là góc nhọn

* a < 0 thì là góc tù

 a càng lớn thì càng lớn

* a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b, y = ax

Với a > 0 ta có tan = a, từ đó tính

ppt15 trang | Chia sẻ: Bình Đặng | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 27: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ, đồ thị hai hàm số 
y = 0,5x + 2 và y = 0,5x – 1 
Nêu nhận xét về hai đường thẳng này. 
Đáp án: 
Nhận xét : hai đường thẳng trên 
song song với nhau 
vì có a = a  (0,5 = 0,5) và b  b  (2  –1) 
O 
x 
y 
y = ax + b 
A 
2 
1 
4 
3 
A 
1 
2 
3 
4 
x 
y 
y = ax + b 
. 
T 
O 
a > 0 
Góc nào là góc tạo bởi 
đ ường thẳng 
y= ax + b và trục Ox? 
Hỡnh 10a(SGK - Tr56) 
A 
x 
y 
O 
a < 0 
y = ax + b 
. 
T 
2 
1 
3 
4 
Góc nào là góc tạo bởi đ ường thẳng 
y= ax + b và trục Ox? 
Hỡnh 10b(SGK - Tr56) 
x 
x’ 
y 
y’ 
. 
M 
y = ax + b 
O 
x 
x’ 
y’ 
. 
A 
y = ax + b 
O 
y 
x 
x’ 
y 
y’ 
. 
E 
y = ax + b 
O 
A 
x 
x’ 
y 
y’ 
B 
y = ax + b 
O 
A 
Hỡnh 1 
Hỡnh 2 
Hỡnh 3 
Hỡnh 4 
C ủng cố: Ch ọn đỏp ỏn đỳng 
 Trong 4 hỡnh 1, 2, 3, 4 dưới đõy, gúc giữa đường thẳng y = ax + b và trục Ox trờn mỗi hỡnh theo thứ tự là: 
A 
B 
C 
D 
So sỏnh hai gúc 
rồi rỳt ra nhận xột? 
 1 
 2 
 3 
y = 0,5x + 2 
y = x + 2 
y = 2x + 2 
O 
?a 
Cho đồ thị cỏc hàm số y = 0,5x+ 2 (1); y = x +2 (2) ; 
y = 2x +2 (3) như hỡnh vẽ: 
a > 0 
* Hóy xỏc định cỏc hệ số a của cỏc hàm số. 
* Hóy so sỏnh cỏc gúc 
* So sỏnh mối quan hệ giữa cỏc hệ số a với cỏc gúc 
 1 
 2 
 3 
O 
y = -x +2 
y = -0,5x + 2 
y = -2x + 2 
?b 
a< 0 
Cho đồ thị cỏc hàm số y = - 2x+ 2 (1); y = - x +2 (2) ; y = - 0,5x +2 (3) như hỡnh vẽ: 
* Hóy xỏc định cỏc hệ số a của cỏc hàm số. 
* Hóy so sỏnh cỏc gúc 
* So sỏnh mối quan hệ giữa cỏc hệ số a với cỏc gúc 
Sai 
Sai 
Sai 
Đỳng 
Chỳc mừng bạn đó trả lời đỳng! 
 1 = 2 
 1 > 2 
 1 < 2 
 1 ≥  2 
Bài tập 1: Cho đường thẳng 
(d 1 ): y = 2x – 3 tạo với trục Ox gúc 
(d 2 ): y = -5x + 1 tạo với trục Ox gúc 
	So sỏnh nào sau đõy là đỳng? 
 1 
 2 
Vớ dụ 1. (Sgk.57) 
Cho hàm số y = 3x + 2 
	a) Vẽ đồ thị của hàm số. 
	b) Tớnh gúc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox (làm trũn đến phỳt) 
* Cỏch xỏc định gúc  tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục ox 
* a > 0 thì  là góc nhọn 
* a < 0 thì  là góc tù 
 a càng lớn thì  càng lớn 
* a là hệ số gúc của đường thẳng y = ax + b, y = ax 
 * Với a > 0 ta cú tan  = a , từ đó tính  
GHI NHỚ 
NỘI DUNG HỌC NGÀY HễM NAY 
 S Ơ ĐỒ TƯ DUY 
Bài tập 2: 
Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi đư ườ ng thẳng y = 2x + 3 và trục Ox (Làm tròn đến độ) 
 A. 30 0 
63 0 
D. 85 0 
C. 72 0 
B. 63 0 
b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đư ườ ng thẳng y = x + 5 và trục Ox (Làm trũn đến độ) 
A. 30 0 
C. 60 0 
D. 85 0 
B. 45 0 
B. 45 0 
Bài tập 3: 
Câu nào đúng, câu nào sai trong các câu sau ? 
A . a là hệ số góc của đ ườ ng thẳng y = ax + b ( với a ≠ 0 ). 
B . Khi a > 0 góc tạo bởi đ ườ ng thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 90 0 . 
C . Khi a < 0 góc tạo bởi đư ườ ng thẳng y = ax + b và trục Ox lớn hơn 90 0 và nhỏ hơn 180 0 . 
D . a chỉ là hệ số góc của đ ườ ng thẳng y = ax + b (với a ≠ 0 ) khi giá trị b ≠ 0. 
Đúng 
Sai 
Đúng 
Sai 
NHểM 
Hướng dẫn về nhà 
1. Ghi nhớ mối liờn hệ giữa gúc tạo bởi đường thẳng y = ax + b (a khỏc 0) và trục Ox với hệ số gúc a. 
2. Biết tớnh gúc bằng mỏy tớnh điện tử. 
BTVN: 27, 28, 29 (SGK - tr58) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_9_tiet_27_he_so_goc_cua_duong_thang_y_a.ppt