Bài giảng Lớp 5 - Môn Tin học - Tuần 1 - Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 1)

. Kiến thức: Giúp học sinh:

- Ôn tập lại tác dụng của máy tính trong cuộc sống

- Nhớ lại các thành phần của bộ nhớ

2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi nhớ các thiết bị lưu trữ trong MT, khi năng khởi động phần mềm

3.Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập, tìm hiểu về máy tính và các ứng dụng của MT

 

doc3 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 1569 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 5 - Môn Tin học - Tuần 1 - Bài 1: Những gì em đã biết (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÇn 1
Ngµy so¹n: 10 th¸ng 8 n¨m 2013
Ngµy d¹y: Thø hai ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 201.3
Tin học: tiết 1
Chương 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Ôn tập lại tác dụng của máy tính trong cuộc sống
- Nhớ lại các thành phần của bộ nhớ
2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi nhớ các thiết bị lưu trữ trong MT, khi năng khởi động phần mềm
3.Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập, tìm hiểu về máy tính và các ứng dụng của MT
II. Đồ dùng dạy học:
- Đ/v giáo viên: Giáo án, SGK, tranh ảnh Tin học
- Đ/v học sinh: SGK, tập, bút
III. Các hoạt động dạy và học: ( Tiết 1: HĐ1 và 2; tiết 2: HĐ3)
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: 
3. Bài mới: 
- Giới thiệu bài 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
1. Hoạt động 1:
- Sau khi đã được làm quen với việc sử dụng MT, em đã biết được những gì?
- Nhận xét, nhắc lại
2. Hoạt động 2:
- Yêu cầu HS làm B1, B2, B3, B4, B5 (SGK/4)
- Suy nghĩ và trả lời
- Lắng nghe, ghi chép
- Đọc đề và làm bài
1. Em đã biết:
- MT là công cụ xử lí thông tin. MT xử lí thông tin vào và cho kết quả là thông tin ra
- MT có khả năng thực hiện tự động các chương trình do con người viết
- CT và các kết quả làm việc với MT được lưu trên các thiết bị lưu trữ
- Các CT và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng
- Các TB lưu trữ phổ biến được dùng để trao đổi thông tin là đĩa mềm, đĩa CD và thiết bị nhớ flash
2. Bài tập:
* B1: B
* B2: Đĩa cứng, Đĩa CD, thiết bị nhớ flash
* B3: C
* B4: D
* B5: B
3. Thực hành:
- Tìm vị trí ổ đĩa mềm và ổ đĩa CD trên MT (nếu có)
- Khởi động phần mềm Logo
 4. Củng cố: Nhắc lại
- Các CT và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng
- CT và kết quả làm việc được lưu trên thiết bị lưu trữ là đĩa cứng, đĩa mềm, điã CD và thiết bị nhớ flash
5. Dặn dò: 
- Ôn lại kiến thức cũ.
- Xem trước bài tiết 2: Thực hành.
Ngµy so¹n: 13 th¸ng 8 n¨m 2013
Ngµy d¹y: Thø n¨m ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2013
Tin học: tiết 2
Chương 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
Bài 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Ôn tập lại tác dụng của máy tính trong cuộc sống
- Nhớ lại các thành phần của bộ nhớ
2. Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng ghi nhớ các thiết bị lưu trữ trong MT, khi năng khởi động phần mềm
3.Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc, tích cực trong học tập, tìm hiểu về máy tính và các ứng dụng của MT
II. Đồ dùng dạy học:
- Đ/v giáo viên: Giáo án, SGK, tranh ảnh Tin học
- Đ/v học sinh: SGK, tập, bút
III. Các hoạt động dạy và học: 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
1. Ổn định lớp
2. Bài cũ: 
+ Nêu lại các thiết bị lưu trữ trogn máy tính mà em biết?
- HS trả lời, nhận xét.
- Sau khi đã được làm quen với việc sử dụng MT, em đã biết được những gì?
- Nhận xét, nhắc lại
3. Bài mới: 
- Giới thiệu bài 
Hoạt động 3:
- Giáo viên thực hiện và hướng dẫn HS
- Nhận xét
- Suy nghĩ và trả lời
- Quan sát và thực hiện theo mẫu
3. Thực hành:
- Tìm vị trí ổ đĩa mềm và ổ đĩa CD trên MT (nếu có)
- Khởi động phần mềm Logo
 4. Củng cố: Nhắc lại
- Các CT và thông tin quan trọng, thường xuyên dùng đến được lưu trên đĩa cứng
- CT và kết quả làm việc được lưu trên thiết bị lưu trữ là đĩa cứng, đĩa mềm, điã CD và thiết bị nhớ flash
5. Dặn dò: 
- Ôn lại kiến thức cũ
- Xem trước bài mới: “Thông tin được lưu trong máy tính như thế nào?”
Yªn Nh©n ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2013
NGƯỜI DUYỆT

File đính kèm:

  • doctuan 1.doc