Bài 54: Phát cầu bằng mu bàn chân, tâng cầu bằng đùi – Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”

1/. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu (M. tiu).

- Chạy chậm trên địa hình tự nhin.

- Khởi động các khớp.

- Ôn đ/t vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, nhảy của bài TD PTC.

 - Gọi 1-2 HS lên thực hiện tâng cầu = mu bàn chân.

2/. Phần cơ bản:.

a/ Phát cầu bằng mu bàn chân:

- CB: Tư thế đứng CB gần giống như khi CB tâng cầu, nhưng chân đá chạm đất phía sau xa hơn.

- Đ/t: Tung cầu lên cao khoảng 0,5m, dùng mu bàn chân đá vào cầu cho cầu bay ln cao – ra trước đến phía bạn đứng đối diện hoặc qua lưới sang sân đối phương

- GV vừa giải thích vừa làm mẫu động tác cho HS nắm.

- Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.GV cng HS nhận xt.

* HS CHT: Tay cầm cầu ngang thắt lưng buông xuống, dùng mu bàn chân phát cầu, có thể đường đi của cầu bay K cao và K thẳng cách vạch đích là 3m.

* HS HT: Tay cầm cầu ngang thắt lưng, tung cầu lên cao khoảng 3-5 dm, dùng mu bàn chân phát cầu, đường đi của cầu bay cao và thẳng cách vạch đích 5-6m (hoặc tung qua lưới)

b/ Ơn tâng cầu = đùi:

 Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.GV cng HS nhận xt.

* HS CHT: Tay cầm cầu buông xuống, dùng đùi tâng cầu lên, thành tích 1 lần tâng trúng cầu.

* HS HT: Tay tung cầu lên cao khoảng 3-5 dm, dùng đùi tâng cầu lên, thành tích 3-5 lần tâng trúng cầu liên tục.

c/ Chia tổ tập luyện:

- 1 nhóm tập tâng cầu, 1 nhóm tập chuyền cầu. Tổ trưởng điều khiển tổ mình, GV đến từng tổ sửa sai cho các em thực hiện chưa tốt.

- Đại diện tổ lên trình diễn nội dung trên.

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 54: Phát cầu bằng mu bàn chân, tâng cầu bằng đùi – Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 BÀI 54: PHÁT CẦU BẰNG MU BÀN CHÂN, TÂNG CẦU BẰNG ĐÙI – 
 TRÒ CHƠI “CHUYỀN VÀ BẮT BÓNG TIẾP SỨC”
I/ MỤC TIÊU: 
 - Phát cầu bằng mu bàn chân. Y/c biết cách phát cầu bằng mu bàn chân.
 - Tâng cầu = đùi. Y/c thực hiện được đợng tác tâng cầu = đùi.
 - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: còi, cầu đá, bóng cho trò chơi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: 
Nội Dung
Đ.lượng
PP Tổ Chức
1/. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu (M. tiêu).
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
- Khởi động các khớp.
- Ơn đ/t vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, nhảy của bài TD PTC.
 - Gọi 1-2 HS lên thực hiện tâng cầu = mu bàn chân.
2/. Phần cơ bản:.
a/ Phát cầu bằng mu bàn chân:
- CB: Tư thế đứng CB gần giớng như khi CB tâng cầu, nhưng chân đá chạm đất phía sau xa hơn.
- Đ/t: Tung cầu lên cao khoảng 0,5m, dùng mu bàn chân đá vào cầu cho cầu bay lên cao – ra trước đến phía bạn đứng đới diện hoặc qua lưới sang sân đới phương 
- GV vừa giải thích vừa làm mẫu đợng tác cho HS nắm.
- Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.GV cùng HS nhận xét. 
* HS CHT: Tay cầm cầu ngang thắt lưng buơng xuớng, dùng mu bàn chân phát cầu, có thể đường đi của cầu bay K cao và K thẳng cách vạch đích là 3m.
* HS HT: Tay cầm cầu ngang thắt lưng, tung cầu lên cao khoảng 3-5 dm, dùng mu bàn chân phát cầu, đường đi của cầu bay cao và thẳng cách vạch đích 5-6m (hoặc tung qua lưới)
b/ Ơn tâng cầu = đùi: 
 Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại động tác cho cả lớp xem.GV cùng HS nhận xét. 
* HS CHT: Tay cầm cầu buơng xuớng, dùng đùi tâng cầu lên, thành tích 1 lần tâng trúng cầu.
* HS HT: Tay tung cầu lên cao khoảng 3-5 dm, dùng đùi tâng cầu lên, thành tích 3-5 lần tâng trúng cầu liên tục. 
c/ Chia tở tập luyện:
- 1 nhóm tập tâng cầu, 1 nhóm tập chuyền cầu. Tở trưởng điều khiển tở mình, GV đến từng tở sửa sai cho các em thực hiện chưa tớt.
- Đại diện tở lên trình diễn nợi dung trên.
d/ Trò chơi : “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
- GV giải thích cách chơi, luật chơi, cho chơi thử, sau đó chơi chính thức. GV nhận xét, biểu dương. 
3/. Phần kết thúc: 
 - Tại chỡ thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thôáng lại bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà.
6-10 phút
1-2 phút
1-2 phút
2-3 phút
1-2 phút
1 phút
18-22 phút
1-2 phút 
1-2 phút 
9-10 phút
7-8 phút
4-6 phút
2 phút
1-2 phút
1-2 phút
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €
€ €€€€
€ €
€ € €
€ €
 €€€€ €
 €€€€€
 €€€€€
 €€€€€
 € €€€€€
 €

File đính kèm:

  • docGA 54.doc