Kế hoạch giảng dạy môn Thể dục Lớp 5 - Năm học 2015-2016 - Trường TH Thiện Mỹ A

Động tác toàn thân – Trị chơi :”Chạy nhanh theo số”. - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Động tác : Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Tồn thn – Trị chơi : “Chạy nhanh theo số”. - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Ôn 5 động tác của bài thể dục – Trị chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”. - Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 

doc22 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 05/10/2019 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch giảng dạy môn Thể dục Lớp 5 - Năm học 2015-2016 - Trường TH Thiện Mỹ A, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, gậy dài 20 cm – 25 cm.
8
19/10/2015 đến 23/10/2015
15
Đội hình đội ngũ -Trị chơi : ”Trao tín gậy”
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc), điểm đúng số của mình.
- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, gậy dài 20 cm – 25 cm.
16
Đơịng tác vươn thở và tay - Trị chơi ”Dẫn bĩng”
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc), điểm đúng số của mình.
- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ, 2 quả bĩng.
9
26/10/2015 đến 30/10/2015
17
Động tác chân – Trị chơi : “Dẫn bĩng”.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi 
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ, 2 quả bĩng.
18
Ơn 3 động tác : Vươn thở, Tay, Chân – Trị chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
10
02/11/2015 đến 06/11/2015
19
Động tác Vặn mình – Trị chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
20
Trị chơi : “Chạy nhanh theo số.”
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP.
11
09/11/2015 đến 13/11/2015
21
22
Động tác tồn thân – Trị chơi :”Chạy nhanh theo số”.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP.
Động tác : Vươn thở, tay, Chân, Vặn mình, Tồn thân – Trị chơi : “Chạy nhanh theo số”.
- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP.
12
16/11/2015 đến 20/11/2015
23
Ơn 5 động tác của bài thể dục – Trị chơi : “Ai nhanh và khéo hơn”.
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP.
24
Ơn 5 động tác của bài thể dục – Trị chơi :” Kết bạn”.
- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. 
13
23/11/2015 đến 27/11/2015
25
Động tác thăng bằng – Trị chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”.
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thơ, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. 
26
Động tác nhảy. – Trị chơi :”Chạy nhanh theo số”
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thơ, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. 
14
30/11/2015 đến 04/12/2015
27
Động tác Điều hịa. – Trị chơi : “Thăng bằng”.
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. 
28
Bài thể dục phát triển chung. – Trị chơi :”Thăng bằng”.
- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. 
15
07/12/2015 đến 11/12/2015
29
Bài thể dục phát triển chung. – Trị chơi : ”Thỏ nhảy”.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. Kẻ 5- 10 ơ để thỏ nhảy.
30
Bài thể dục phát triển chung. – Trị chơi : ”Thỏ nhảy”.
- Thực hiện cơ bản đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi. Kẻ 5- 10 ơ để thỏ nhảy.
16
14/12/2015 đến 18/12/2015
31
Bài thể dục phát triển chung – Trị chơi : “Lị cị tiếp sức”
- Thực hiện cơ bản đúng các động tâc của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
32
Bài thể dục phát triển chung – Trị chơi : “Nhảy lướt sĩng”
- Thực hiện cơ bản đúng các động tâc của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
17
21/12/2015 đến 25/12/2015
33
Trị chơi : “Chạy tiếp sức theo vịng trịn”
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
34
Đi đều vịng phải, vịng trái - Trị chơi : “Chạy tiếp sức theo vịng trịn”
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
18
28/12/2015 đến 01/01/2016
35
Đi đều vịng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trị chơi : “Chạy tiếp sức theo vịng trịn”
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
36
Sơ kết học kì 1
- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua. Phương pháp củng cố.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
Thời gian
(Tuần thứ)
Tiết
Nội Dung
Mục tiêu
Yêu cầu
Phương pháp tiến trình
Chuẩn bị CSVC, TB
19
11/01/2016 đến 15/01/2016
37
Trị chơi : “Lị cị tiếp sức và Đua ngựa”
- Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ.
38
Tung và bắt bĩng – Trị chơi : “Bĩng chuyền sáu”
- Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.
- Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, bĩng 4-6 quả, 2 cọc cờ.
20
18/01/2016 đến 22/01/2016
39
Tung bắt bĩng – Trị chơi: “Bĩng chuyền sáu”
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, bĩng 4-6 quả, 2 cọc cờ.
40
Tung bắt bĩng _- Nhảy dây
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi, phấn để kẻ sân, dây nhảy cá nhân mỗi em 1 cổng, bĩng 4-6 quả, 2 cọc cờ.
21
25/01/2016 đến 29/01/2016
41
Tung bắt bĩng - Nhảy dây - Bật cao
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay).
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, cịi, phấn để kẻ sân, dây nhảy cá nhân mỗi em 1 cổng, bĩng 4-6 quả, 2 cọc cờ.
42
Nhảy dây - Bật cao. Trị chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”
- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay).
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, bĩng mỗi nhĩm 1 quả.
22
15/02/2016 đến 19/02/2016
43
Nhảy dây - Phối hợp mang vác- Trị chơi : “Trồng nụ, trồng hoa”
- Thực hiện được động tác bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
- Biết cách di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, bĩng mỗi nhĩm 1 quả.
44
Nhảy dây- Di chuyển tung bắt bĩng
- Thực hiện được động tác bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
- Biết cách di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, dây nhảy cá nhân 10 cổng, 2 cọc cờ và bĩng 2 quả.
23
22/02/2016 đến 26/02/2016
45
Nhảy dây – Bật cao – Trị chơi “Qua cầu tiếp sức”
- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được. 
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, nệm bật xa 6 cái, 2 cọc cờ .
46
Nhảy dây – Trị chơi “Qua cầu tiếp sức”
- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng.
- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.
- Thực hiện được động tác bật cao.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, bĩng mỗi nhĩm 1 quả.
24
29/02/2016 đến 04/03/2016
47
Phối hợp chạy và bật nhảy – Trị chơi “Qua cầu tiếp sức”
- thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm sau đó kết hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa).
- biêt cách thực hiện động tác phối hợp chạy – nhảy – mang vác- bật cao (chạy nhẹ nhàng kết hợp bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bật lên cao).
- Biêt cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, bĩng mỗi nhĩm 1 quả.
48
Phối hợp chạy và bật nhảy – Trị chơi : “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
- thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm sau đó kết hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa).
- biêt cách thực hiện động tác phối hợp chạy – nhảy – mang vác- bật cao (chạy nhẹ nhàng kết hợp bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bật lên cao).
- Biêt cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, nệm bật xa 6 cái, 2 cọc cờ .
25
07/03/2016 đến 11/03/2016
49
Phối hợp chạy và bật nhảy – Trị chơi :chuyền nhanh; nhảy nhanh”
- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.
- Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy (chạy châm kết hợp bật nhảy lên cao).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, dây nhảy cá nhân 10 cổng, 2 cọc cờ và bĩng 2 quả.
50
Bật cao - Trị chơi : “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.
- Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy (chạy châm kết hợp bật nhảy lên cao).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ và bĩng 2 quả.
26
14/03/2016 đến 18/03/2016
51
Ném bĩng - Trị chơi : “Chuyền và bắt bĩng tiếp sức”
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào)
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ và bĩng 2 quả, gậy 2 cây dài khoảng 20 cm- 25cm.
52
Ném bĩng - Trị chơi : “Chuyền và bắt bĩng tiếp sức”
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào)
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, 2 cọc cờ và bĩng 2 quả, gậy 2 cây dài khoảng 20 cm- 25cm.
27
21/03/2016 đến 25/03/2016
53
Ném bĩng - Trị chơi “chuyền và bắt bĩng tiếp sức”
- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, bong 150g, 10 quả.
51
Ném bĩng - Trị chơi : “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”
- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, bong 150g, 10 quả
28
28/03/2016 đến 01/04/2016
55
Ném bĩng - Trị chơi : “Bỏ khăn”
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định hoặc di chuyển.
- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có thể tung bóng bằng hai tay).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch CB, 2 vạch XP, cầu đá mỗi em 1 cái, khăn lớn 1 cái.
56
Ném bĩng - Trị chơi : “Hồng Anh-Hồng Yến”
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).
- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định hoặc di chuyển.
- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có thể tung bóng bằng hai tay).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch giới hạn, 2 vạch XP, cầu đá mỗi em 1 cái, khăn lớn 1 cái.
29
04/04/2016 đến 08/04/2016
57
Ném bĩng - Trị chơi : “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể.
- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có động tác nhún chân và bóng có thể không vào rổ cũng được).
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
- Đàm thoại, trực quan. 
- Phương pháp tập luyện.
- Phương pháp thi đua.
- Sân bãi, phấn để kẻ sân, kẻ 2 vạch giới hạn, 2 vạch XP, cầu đá mỗi em 1 cái, khăn

File đính kèm:

  • docke_hoach_TD_5.doc