Giáo án Toán 3 - Tiết 77: Luyện tập chung

HS làm

-HS nhận xét

-HS ghi vở

- HS làm nháp

- HS nêu

Thừa số 324 3 150 4

Thừa số 3 324 4 150

Tích 972 972 600 600

 -HS làm bảng,cả lớp làm vở ,

 -HS nhận xét .

- Lớp làm phiếu HT

684 : 6 = 114

 630 : 9 = 70

 845 : 7 = 120(dư 1)

842 : 4 = 210 dư 2

- HS làm vở

 - HS nêu cách tính

 -HS nhận xét .

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 3 - Tiết 77: Luyện tập chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 77: Luyện tập chung
A- Mục tiêu
 1. Kiến thức 
 -Biết làm tính và giải toán có lời văn hai phép tính
 2. Kỹ năng 
 - Rèn KN tính cẩn thận chính xác và giải toán có lời văn.
3. Thái độ 
- GD HS chăm học toán ,yêu thích môn toán
B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT
 HS : SGK
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
TG
Nội dung
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
4'
30'
 3'
A . Kiểm tra 
B .Bài mới :
1 .Giới thiệu bài .
 2 .Luyện tập:
* Bài 1: 
* Bài 2: Đặt tính rồi tính 
* Bài 3: 
* Bài 4:
Cột 1,2,4
C/ Củng cố:
Gọi HS làm bài 2 
GV nhận xét, đánh giá 
-GV nêu và ghi tên bài 
Gọi HS nêu cách tìm thừa số ?
- Chữa bài, nhận xét.
- Gọi 4 HS làm trên bảng
-Chấm bài, nhận xét.
Gọi HS nêu cách tính 
Gọi HS đọc đề bài
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Bài toán thuộc dạng toán nào?
- Yêu cầu HS tự làm 
- Chấm , chữa bài.
- Gọi HS đọc đề bài 
- Bài yêu cầu gì ? 
- Cột 1 ghi gì ? 
- GV hướng dẫn làm phép tính 8 thêm 4 được mấy ? 
- Thêm một số đơn vị ta thực hiện phép tính gì?
8 thêm 4 được ? 
12 thêm 4 được ?
20 thêm 4 được ? 
 - Gấp một số lần ta thực hiện phép tính gì?
8 gấp 4 lần được ? 
12 gấp 4 làn được ? 
20 gấp 4 được ? 
Bớt 4 đơn vị ta làm tính gì? 
- Giảm đi một số lần ta thực hiện phép tính gì?
- GV chữa bài, nhận xét
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?
- Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm ntn?
GV nhận xét tiết học 
- HS làm 
-HS nhận xét 
-HS ghi vở 
- HS làm nháp
- HS nêu
Thừa số
324
3
150
4
Thừa số
3
324
4
150
Tích
972
972
600
600
 -HS làm bảng,cả lớp làm vở ,
 -HS nhận xét .
- Lớp làm phiếu HT
684 : 6 = 114
 630 : 9 = 70
 845 : 7 = 120(dư 1)
842 : 4 = 210 dư 2
- HS làm vở
 - HS nêu cách tính 
 -HS nhận xét .
 2-HS nêuđề bài
- HS nêu và tóm tắt bài toán 
Có : 36 máy bơm 
Bán : 1/9 số máy bơm 
Còn lại ? máy bơm
- Tìm một phần mấy của một số.
- HS làm bài trên bảng . cả lớp làm vở 
Bài giải
Số máy bơm đã bán là:
36 : 9 = 4( chiếc)
Số máy bơm còn lại là:
36 - 4 = 32( chiếc)
 Đáp số: 32 chiếc máy bơm.
- 2 HS đọc đề bài 
- Điền số 
- HS nêu 
- Được 12
- Phép cộng
- Được 12 
12 thờm 4 được 16 
- Được 24 
- Phép nhân
8 x4 = 32 
Được 48 
-Được 80 
- Phéptrừ 
-Phép chia
- HS nêu và làm phiếu HT
- HS nêu đề bài 
- HS nêu

File đính kèm:

  • docLuyen_tap_chung_tuan_16.doc
Giáo án liên quan