Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 49: Kiểm tra nhảy xa

B. PHẦN CƠ BẢN:

1. Kiểm tra:

- Kĩ thuật bật xa và thành thích.

- Kĩ thuật chạy đà 5 giậm nhảy bước bộ.

2. Cách xếp loại:

-Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà giậm nhảy bước bộ.

+Bật xa: Nam 1,80m, nữ từ 1,60m

-Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích thấp dưới mức đạt.

-Lưu ý: GV có thể cho HS kiểm tra lại lần 4.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 49: Kiểm tra nhảy xa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/02/2013	 TIẾT 49
Ngày giảng: 01/03/2012
 KIỂM TRA NHẢY XA 
I.Môc tiªu :
1.KiÕn thøc :
-Nhảy xa: Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy đà giậm nhảy bước bộ của nhảy xa “kiểu ngồi” và bật xa tại chỗ.
2.Kü n¨ng: 
-Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chạy đà giậm nhảy bước bộ của nhảy xa “kiểu ngồi”, và thành tích đạt tiểu chuẩn RLTT bật xa.
3.Thái độ:	
-Học sinh thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn.
II. ĐỊA ĐIỂM _PHƯƠNG TIỆN:
1.Địa điểm : Sân trường THCS số 2 Gia Phú, Hố nhảy xa.
2. Phương tiện: Thước đo, xẻng, ván giậm.
III. NỘI DUNG -PHƯƠNG PHÁP:
 Néi dung 
§L 
Ph­¬ng ph¸p -tæ chøc
 A.PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Nhận lớp:
GV nhận lớp và phổ biến mục tiêu yêu cầu giờ kiểm tra.
2.Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.
- Xoay khớp cổ chân kết hợp khớp cổ tay ,khớp vai, khớp hông, khớp gối.
- Ép d ọc – ép ngang.
-Tập các động tác bổ trợ.
-Tự ôn bật xa, thực hiện bước bộ.
 B. PHẦN CƠ BẢN:
1. Kiểm tra: 
- Kĩ thuật bật xa và thành thích.
- Kĩ thuật chạy đà 5 giậm nhảy bước bộ.
2. Cách xếp loại:
-Loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng chạy đà giậm nhảy bước bộ.
+Bật xa: Nam 1,80m, nữ từ 1,60m
-Loại CĐ: Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích thấp dưới mức đạt.
-Lưu ý: GV có thể cho HS kiểm tra lại lần 4.
C. PHẦN KẾT THÚC:
1.Hồi tĩnh: HS tập các động tác thả lỏng nhẹ nhàng
2. Dặn dò: Giao BTVN 
 Nhận xét giờ kiểm tra.
3.Kết thúc giờ học.
8-10p
28-30p
4-5p
- §éi h×nh nhËn líp. 
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
 - §éi h×nh khëi ®éng.
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
-GV nhắc nhở HS khới động kỹ.
-HS tự bật xa, đo đà thực hiện bước bộ.
-GV nêu yêu cầu nội dung kiểm tra.
 -Kiểm tra theo nhóm 5-6 HS
- Mỗi HS được thực hiện 1-3 lần chạy đà giậm nhảy bước bộ, Bật xa 3 lần.
x x x x x x x x x x x x
x	x	
 GV
GV theo dõi đo thành tích kiểm tra và xếp loại.
-HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 49.doc
Giáo án liên quan