Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 31: Đá cầu

 A.phần mở đầu

 1- Nhận lớp :

GV phổ biến mục tiờu yêu cầu nội dung học.

 2- Khởi động:

- Chạy nhẹ nhàng một vòng sân.

- Xoay kỹ các khớp.

- ép dọc, ép ngang.

- Đứng lên, ngồi xuống.

 -Tập các động tác bổ trợ.

3- Kiểm tra bài cũ:

 Thực hiện tâng cầu.

 B. phần cơ bản:

 Đá cầu

-Ôn tâng cầu.

-Ôn phát cầu chính diện

*Hệ thống bài:

-Tâng cầu, phát cầu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 10/05/2016 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục lớp 8 tiết 31: Đá cầu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 29/11/2012 TIẾT 31
Ngày giảng: 03/12/2012 
 ĐÁ CẦU 
I-Mục tiêu:
1- Kiến thức: 
-Đỏ cầu: Biết cỏch thực hiện tõng cầu, phỏt cầu chớnh diện.
2- Kỹ năng:
 -Đỏ cầu: Thực hiện cơ bản đúng tõng cầu, phỏt cầu chớnh diện đạt thành tớch.
3.Thỏi độ:
- HS tự giác, tích cực tập theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo an toàn. 
II - Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm : - Sân trường THCS số 2 Gia Phú.
Phương tiện: - Đồ dùng của GV: Còi, cầu, lưới, cột, đồng hồ.
 - Đồ dựng của HS: Cầu
III – nội dung - phương pháp:
 nội dung
định lượng 
 phương pháp - tổ chức
 A.phần mở đầu
 1- Nhận lớp :
GV phổ biến mục tiờu yêu cầu nội dung học. 
 2- Khởi động:
- Chạy nhẹ nhàng một vũng sân.
- Xoay kỹ các khớp.
- ép dọc, ép ngang.
- Đứng lên, ngồi xuống.
 -Tập các động tác bổ trợ.
Kiểm tra bài cũ:
 Thực hiện tõng cầu. 
 B. phần cơ bản:
 Đỏ cầu
-ễn tõng cầu.
-ễn phỏt cầu chớnh diện 
*Hệ thống bài:
-Tõng cầu, phỏt cầu.
C. phần kết thúc:
1-Hồi tĩnh: Thả lỏng nhẹ nhàng các khớp.
2-Dặn dò: Giao BTVN
3- Nhận xét giờ học.
 - Kết thúc giờ học.
8-10 p
28-30p
4-5p
Đội hình nhận lớp:
 x x x x x x
 x x x x x x
 x x x x x x
 GV
- Đội hình khởi động :
 x x x x x x 
 x x x x x x
 x x x x x x 
 CS
GV yêu cầu HS khởi động kĩ các khớp 
Gọi 1-2 HS lờn kiểm tra, GV nhận xột cho điểm.
GV nờu yờu cầu và cho HS tõng cầu đồng loạt trờn sõn, bao quỏt nhắc nhở HS tập.
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x x x x x x x x x x x
x	x
 GV hướng dẫn chuẩn bị tiết sau kiểm tra. 	
Lần lượt HS phỏt cầu qua lưới. Mỗi HS phỏt 5 -10 quả.
GV bao quỏt nhắc nhở sửa sai.
Gọi 2 HS lờn thực hiện lại kĩ thuật, HS khỏc quan sỏt nhận xột, GV nhận xột hệ thống.
HS xếp 3 hàng ngang thả lỏng .
 x x x x x 
 ĐHKT x x x x x
 x x x x x
 GV 

File đính kèm:

  • doctiết 31 lớp 8.doc
Giáo án liên quan