Giáo án Thể dục 9 - Số 34: bài Nhảy xa - Bóng chuyền - Chạy bền

GIÁO ÁN: SỐ 35

PHÂN MÔN:

Bài: NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN

Tiết thứ: 55 + 56

1. Mục đích – Yêu cầu:

a. Mục đích:

- Biết và thực hiện một số động tác phối hợp chạy đà 5 – 7 bước, giậm nhảy - trên không và tiếp đất bằng chân lăng, một số động tác bổ trợ nhảy xa.

- Biết và thực hiện đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng cao tay chính diện, đấu tập.

- Biết và thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

b.Yêu cầu:

- Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới.

- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật của các động tác vừa học.

- Đảm bảo an toàn.

2. Thời gian: 90 phút

3. Đối tượng: học sinh.

4. Dụng cụ: còi, đồng hồ, bóng chuyền, hố cát.

5. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh

 

doc6 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Số 34: bài Nhảy xa - Bóng chuyền - Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN: SỐ 34
PHÂN MÔN:
Bài: NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
Tiết thứ: 54
1. Mục đích – Yêu cầu:
a. Mục đích: 
- Biết và thực hiện một số động tác phối hợp chạy đà 3 – 5 bước, giậm nhảy (vào ván giậm), bật cao, một số động tác bổ trợ nhảy xa. 
- Biết và thực hiện đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay chính diện, đấu tập.
- Thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b.Yêu cầu:
- Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới.
- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật của các động tác vừa học.
- Đảm bảo an toàn.
2. Thời gian: 45 phút
3. Đối tượng: học sinh.
4. Dụng cụ: còi, đồng hồ, bóng chuyền, hố cát...
5. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh 
NỘI DUNG
ĐLVĐ
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe HS
3. Khởi động chung-khởi động chuyên môn:
- Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
• Chạy bước nhỏ.
• Nâng cao đùi.
• Gót chạm mông.
- Kiểm tra bài cũ: đệm bóng.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy xa: Một số động tác phối hợp chạy đà 3 - 5 bước, giậm nhảy ( vào ván giậm), bật cao, và một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân.
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa giậm nhảy vào ván giậm.
- Củng cố lại nội dung đã học.
2. Bóng chuyền:
- Đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, phát bóng cao tay chính diện.
- Đấu tập.
- Củng cố nội dung vừa học.
3. Chạy bền:
 - Nam: chạy 4 vòng (500m)
 - Nữ: chạy 3 vòng (400m)
 (5-7’)
2Lx8N
2Lx8N
2HS
(28-32’ )
16’
2 - 4HS
16’
2HS
6’
Đội hình nhận lớp
 €€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€
 GV
Đội hình khởi động
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
€.GV
GV nhận xét, cho điểm.
GV thị phạm, phân tích, quan sát, sửa sai.
Đội hình luyện tập
X X X X
	Ván giậm, hố cát
HS nhận xét, GV nhận xét sửa sai.
GV thị phạm, phân tích, quan sát, sửa sai.
Đội hình luyện tập
X X
€.GV
X X
Đệm bóng
HS nhận xét, GV nhận xét sửa sai.
Đội hình chạy bền
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng.
- Nhận xét giờ học.
- Giao bài tập và dặn dò.
- Xuống lớp.
 (5-7’)
Đội hình thả lỏng
 € € € € € 
€ € € € € 
 € € € € € 
€ € € € € 
€.GV
Đội hình xuống lớp
 €€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€
 GV
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
	 Ngô Khắc Hải Hùng
GIÁO ÁN: SỐ 35
PHÂN MÔN:
Bài: NHẢY XA – BÓNG CHUYỀN – CHẠY BỀN
Tiết thứ: 55 + 56
1. Mục đích – Yêu cầu:
a. Mục đích: 
- Biết và thực hiện một số động tác phối hợp chạy đà 5 – 7 bước, giậm nhảy - trên không và tiếp đất bằng chân lăng, một số động tác bổ trợ nhảy xa. 
- Biết và thực hiện đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng cao tay chính diện, đấu tập.
- Biết và thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.
b.Yêu cầu:
- Nghiêm túc, tích cực học tập để tiếp thu kỹ thuật mới.
- Nắm và thực hiện được các kĩ thuật của các động tác vừa học.
- Đảm bảo an toàn.
2. Thời gian: 90 phút
3. Đối tượng: học sinh.
4. Dụng cụ: còi, đồng hồ, bóng chuyền, hố cát...
5. Địa điểm: Sân trường THCS Lạc Tánh 
NỘI DUNG
ĐLVĐ
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Nhận lớp.
2. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe HS
3. Khởi động chung-khởi động chuyên môn:
- Khởi động chung: xoay các khớp cổ, vai, cánh tay, hông, gối, ép dọc, ép ngang.
- Khởi động chuyên môn:
• Chạy bước nhỏ.
• Nâng cao đùi.
• Gót chạm mông.
- Kiểm tra bài cũ: phát bóng thấp tay nghiêng mình.
II. PHẦN CƠ BẢN:
1. Nhảy xa: Một số động tác phối hợp chạy đà 5 – 7 bước , phối hợp giậm nhảy trên không t, một số động tác bổ trợ các giai đoạn chạy đà, giậm nhảy “ bước bộ” trên không và tiếp đất bằng chân lăng. 
- Hoàn thiện kỹ thuật nhảy xa giậm nhảy vào ván giậm.
- Củng cố lại nội dung đã học.
2. Bóng chuyền:
 - Đệm bóng, phát bóng thấp tay nghiêng mình, chuyền bóng cao tay bằng hai tay, phát bóng cao tay chính diện
- Đấu tập.
- Củng cố nội dung vừa học.
3. Chạy bền:
 - Nam: chạy 4 vòng (500m)
 - Nữ: chạy 3 vòng (400m)
 (8-10’)
2Lx8N
2Lx8N
2HS
(70-73’ )
(32-34’)
2 - 4 HS
(31-33’)
2 - 4HS
6’
Đội hình nhận lớp
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€
€.GV
Đội hình khởi động
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
€.GV
GV nhận xét, cho điểm.
GV thị phạm, phân tích, quan sát, sửa sai.
Đội hình luyện tập
X X X X
 €.GV
Ván giậm, hố cát
HS nhận xét, GV nhận xét sửa sai.
GV thị phạm, phân tích, quan sát, sửa sai.
Đội hình luyện tập
X X
€.GV
X X
Đệm bóng
HS nhận xét, GV nhận xét sửa sai.
Đội hình chạy bền
III. PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng.
- Nhận xét giờ học.
- Giao bài tập và dặn dò.
- Xuống lớp.
 (5-7’)
Đội hình thả lỏng
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
 € € € € € 
€.GV
Đội hình xuống lớp
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€
 €€€€€€€€€€€€€
 €. GV
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
	 Ngô Khắc Hải Hùng

File đính kèm:

  • docGIAO_AN_TD_9_3_COT_TTTC_BONG_CHUYEN_CA_NAM.doc