Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 6: Luyện tập làm văn bản đề nghị - Năm học 2015-2016

? Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải viết văn bản đề nghị?

A. Khi muốn trình bày về tình hình, sự việc và kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.

B. Khi có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người đều biết.

C. Khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay của tập thể muốn các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết.

 

doc3 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 03/09/2019 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 8 - Tiết 6: Luyện tập làm văn bản đề nghị - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / 9/2015
 Ngày dạy 8A: /9/2015
 8B: /9/2015
 Tiết 6 : LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
 1. Mục tiêu 
 a.Kiến thức.
 - Thông qua tiết luyện tập giúp học sinh củng cố kiến thức về văn bản đề nghị.
 b. Kĩ năng.
 - Rèn kĩ năng tạo lập văn bản đề nghị đúng theo yêu cầu của văn bản hành chính.
 c. Thái độ.
 - Học sinh biết viết đề nghị trong cuộc sống.
 2. Chuẩn bị của gv và hs.
 a. Chuẩn bị của gv.
 - Nghiên cứu, soạn giáo án.
 b.Chuẩn bị của hs.
 - Học bài cũ, chuẩn bị bài mới.
 3.Tiến trình bài dạy
 a. Kiểm tra bài cũ ( không)
 b.Bài mới
 * Vào bài (1’): Chúng ta sẽ thực hành làm một số bài tập để củng cố thêm những kiến thức về văn bản đề nghị. 
 * Nội dung.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
? Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải viết VBĐN và VBBC?
GVNX – bổ sung – KL: 
GV: Từ tình huống cụ thể đó hãy viết hai loại văn bản trên.
GV: Gọi hs lên đọc → NX→ sửa chữa.
? Trong cuộc sống sinh hoạt và học tập, khi nào cần phải viết văn bản đề nghị?
A. Khi muốn trình bày về tình hình, sự việc và kết quả đạt được của một cá nhân hay tập thể.
B. Khi có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, cần phải cho mọi người đều biết.
C. Khi xuất hiện một nhu cầu, quyền lợi chính đáng nào đó của cá nhân hay của tập thể muốn các cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền giải quyết.
- Hs suy nghĩ và phát biểu
- Ghi.
- Hs viết văn bản ứng với 
hai tình huống.
- Sửa chữa.
- Đáp án đúng là c.
1. Bài tập 1. ( 8’)
a. Tập thể lớp 7c rất muốn tham gia buổi ngoại khoá văn học nhà trường tổ chức cho khối 8,9.
b. Tổng phụ trách đội muốn biết kế hoạch hoạt động, kết quả hoạt động của chi đội trong đợt 26/3.
2. Bài tập 2.(26’)
Từ tình huống cụ thể đó hãy viết hai loại văn bản trên.
3. Bài tập 3. ( 5’)
Củng cố, luyện tập (4’)
 ? Văn bản đề nghị cần trình bày như thế nào?
 HS: VB đề nghị cần trình bày trang trọng, ngắn gọn, sáng sủa theo 1 số mục quy định sẵn.
Hướng dẫn hs tự học bài ở nhà (1’)
 - Học bài cũ, hoàn thiện các bài tập.
 - Sưu tầm các văn bản đề nghị.
4. Rút kinh nghiệm sau giờ dạy 
 - Thời gian : ..........................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
- Nội dung kiến thức : ............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Phương pháp : ......................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 6- T.C V 8 (2).doc
Giáo án liên quan