Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 42: Học vẽ hình với phần mềm geogebra

2. NỘI DUNG BÀI HỌC:

- Các công cụ tạo mối quan hệ hình học và các công cụ liên quan đến hình tròn.

- Các công cụ biến đổi hình học. Các thao tác với tệp. Thoát khỏi phần mềm.

3. CHUẨN BỊ:

3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.

3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện. (1 phút)

Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.

 

doc4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Tiết 42: Học vẽ hình với phần mềm geogebra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 22 - Tiết 42
 Ngày dạy: 18/01/2016
HỌC VẼ HÌNH 
VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
1. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
 * Hoạt động: - Học sinh biết công dụng; các thao tác và nhận dạng được các công cụ tạo mối quan hệ hình học; các công cụ liên quan đến hình tròn; công cụ biến đổi hình học và các thao tác với tệp; cách thoát khỏi phần mềm.
 - Học sinh hiểu được công dụng và các thao tác với các công cụ tạo mối quan hệ hình học; các công cụ liên quan đến hình tròn; công cụ biến đổi hình học và các thao tác với tệp; cách thoát khỏi phần mềm.
Kĩ năng: 
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc sử dụng các công cụ tạo mối quan hệ hình học; các công cụ liên quan đến hình tròn; công cụ biến đổi hình học và các thao tác với tệp; cách thoát khỏi phần mềm.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo việc sử dụng các công cụ tạo mối quan hệ hình học; các công cụ liên quan đến hình tròn; công cụ biến đổi hình học và các thao tác với tệp; cách thoát khỏi phần mềm.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ‏ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học. 
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
2. NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Các công cụ tạo mối quan hệ hình học và các công cụ liên quan đến hình tròn.
- Các công cụ biến đổi hình học. Các thao tác với tệp. Thoát khỏi phần mềm.
3. CHUẨN BỊ:
3.1. Giáo viên: Phòng máy. Phần mềm Geogebra hoạt động tốt.
3.2. Học sinh: Học bài cũ, xem trước bài mới.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện. (1 phút)
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra miệng: (2 phút)
Nhắc lại công dụng của các công cụ sau: 
 , , , .
Tiến trình bài học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
Các công cụ tạo mối quan hệ hình học: (14phút)
Công cụ :
Gv: Thầy có đoạn thẳng AB và điểm O
? Thầy muốn vẽ đường thẳng đi qua O và vuông góc với AB thì làm thế nào?
Hs: Tìm hiểu và lên thực hiện.
Gv: Bạn vừa thực hiện xong. Một bạn cho thầy biết bạn đã thực hiện như thế nào?
Hs: Trả lời các bước thực hiện.
 Tương tự. Giáo viên lần lượt cùng Hs tìm hiểu các công cụ khác:
Công cụ : 
Công cụ : 
Công cụ : 
Các công cụ liên quan đến hình tròn: (15phút)
Công cụ :
Gv: Cho 2 điểm O, A. Hảy vẽ hình tròn có tâm O và điểm A nằm trên đường tròn?
Hs: Tìm hiểu và lên thực hiện.
Gv: Bạn vừa thực hiện xong. Một bạn cho thầy biết bạn đã thực hiện như thế nào?
Hs: Trả lời các bước thực hiện.
Gv: Chính xác hóa.
Tương tự. Giáo viên lần lượt cùng Hs tìm hiểu các công cụ khác:
Công cụ:
Công cụ:
Công cụ:
Công cụ :
Công cụ :
Các công cụ biến đổi hình học: (5phút)
Công cụ :
Gv: Cho trước điểm A và đường thẳng d. làm thế nào để tạo ra một điểm A’ đối xứng với A qua d?
Hs: Tìm hiểu và lên thực hiện.
Gv: Bạn vừa thực hiện xong. Một bạn cho thầy biết bạn đã thực hiện như thế nào?
Hs: Trả lời các bước thực hiện.
Gv: Chính xác hóa.
Công cụ :
d. Các thao tác với tệp: (3phút)
Gv: Thông thường để lưu và mở tệp ta làm như thế nào? 
Hs: Trả lời.
Gv: Tương tự, ta muốn lưu hay mở 1 trang hình tạo ra bởi Geogebra thì ta làm như thế nào?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
GV: Yêu cầu 1 hs lên thực hiện 2 thao tác.
Gv: Cho hs ghi bài.
e. Thoát khỏi phần mềm: (2phút)
Gv: Để thoát khỏi phần mềm ta phải thực hiện như thế nào?
Hs: Suy nghĩ và trả lời.
Gv: Nhận xét và yêu cầu 1 hs lên thực hiện
Hs: Thực hiện yêu cầu.
Các ông cụ tạo mối quan hệ hình học:
Công cụ dùng để tạo đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường hoặc đoạn thẳng cho trước.
 Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ sẽ tạo ra một đường thẳng song song với một đường (đoạn) cho trước và đi qua một điểm cho trước.
 Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng hoặc hai điểm cho trước.
Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để tạo đường phân giác của một góc cho trước. Góc này xác định bởi ba điểm trên mặt phẳng. 
 Cách thực hiện: (Sgk)
Các công cụ liên quan đến hình tròn:
Công cụ tạo ra hình tròn bằng cách xác định tâm và một điểm trên hình tròn. 
 Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để tạo ra hình tròn bằng cách xác định tâm và bán kính. 
 Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để vẽ hình tròn đi qua ba điểm cho trước. 
Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để tạo một nửa hình tròn đi qua hai điểm đối xứng tâm.
Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ sẽ tạo ra một cung tròn là một phần của hình tròn nếu xác định trước tâm hình tròn và hai điểm trên cung tròn này.
 Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ sẽ xác định một cung tròn đi qua ba điểm cho trước.
 Cách thực hiện: (Sgk)
Các công cụ biến đổi hình học:
Công cụ dùng để tạo ra một đối tượng đối xứng với một đối tượng cho trước qua một trục là đường hoặc đoạn thẳng. 
Cách thực hiện: (Sgk)
Công cụ dùng để tạo ra một đối tượng đối xứng với một đối tượng cho trước qua một điểm cho trước (điểm này gọi là tâm đối xứng).
Cách thực hiện: (Sgk)
d. Các thao tác với tệp:
Lưu tệp:
 Để lưu tệp: Nhấn tôt hợp phím Ctrl + S Hoặc vào Hồ sơ à Lưu lại.
 Nếu là lần đầu tiên lưu tệp ta cần gõ tên tệp tai vị trí Tên tập tin và nháy chọn vào nút lưu 
Mở tệp:
 Để mở tệp đã có ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + O Hoặc vào Hồ sơ à Mở.’
e. Thoát khỏi phần mềm:
 Để thoát khỏi phần mềm ta thực hiện:
Nháy chuột vào Hồ sơ à Đóng.
Tổng kết. (5 phút)
 - Cho học sinh thực hành các công cụ đã được học trong tiết này trên phần mềm Geogebra. 
Hướng dẫn học tập. (3 phút)
Đối với bài học ở tiết này:
- Về nhà xem lại các kiến thức đã được học hôm nay.
- Về nhà thực hiện lại các thao tác đã được học (nếu có điều kiện).
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Xem trước và tìm hiểu mục 3: Đối tượng hình học (Mục a,b và c) để tiết sau chúng ta học:
 + Tìm hiểu đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc.
PHỤ LỤC.
----------˜˜&™™----------

File đính kèm:

  • docHoc_ve_hinh_voi_phan_mem_Geogebra.doc
Giáo án liên quan