Giáo án môn Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp

Hoạt động 1 :Các công việc phải thực hiền nhiều lần ( 15’)

Các công việc phải thực hiền nhiều lần

GV: Trong cuộc sống hằng ngày nhiều mỗi người đều có các công việc riêng khác nhau.

? Em hãy lấy ví dụ về một số việc hàng ngày của em

HS: Một em lấy một số ví dụ.

GV: Ghi ví dụ của học sinh lên bảng

HS: Một em khác lấy thêm một số ví dụ

? Qua những ví dụ các bạn vừa lấy ra trên bảng thì những công việc nào chúng ta đã biết trước số lần lặp đi lặp lại và công việc nào chúng ta chưa biết số lần lặp lại của nó?

HS: Tách ví dụ thành hai loại (một loại đã biết trước số lần lặp và một loại chưa biêt số lần lặp )

GV: Nhận xét và kết luận.

 

doc4 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 05/02/2020 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Tin học 8 - Bài 7: Câu lệnh lặp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 27/12/2015
Ngày giảng : 8A : 28/12/2015	8B: 29/12/2015	8C:29/12/2015
Tiết theo PPCT : 39
BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Giúp HS
- Biết nhu cầu cần có câu lệnh lặp trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
2) Kĩ năng:
- Viết đúng được lệnh for ..to..do trong một số tình huống đơn giản.
3) Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
II. PHƯƠNG PHÁP
	Thuyết trình, vấn đáp,nêu và giải quyết vấn đề.
III. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của GV: - Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm pascal.
2. Chuẩn bị của HS:
 SGK, vở ghi, bài cũ.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1. Ổn định tổ chức lớp : (1 phút)
-Điểm danh lớp học.
-Kiểm tra sĩ số.
2)Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 :Các công việc phải thực hiền nhiều lần ( 15’)
Các công việc phải thực hiền nhiều lần
GV: Trong cuộc sống hằng ngày nhiều mỗi người đều có các công việc riêng khác nhau.
? Em hãy lấy ví dụ về một số việc hàng ngày của em
HS: Một em lấy một số ví dụ.
GV: Ghi ví dụ của học sinh lên bảng
HS: Một em khác lấy thêm một số ví dụ
? Qua những ví dụ các bạn vừa lấy ra trên bảng thì những công việc nào chúng ta đã biết trước số lần lặp đi lặp lại và công việc nào chúng ta chưa biết số lần lặp lại của nó?
HS: Tách ví dụ thành hai loại (một loại đã biết trước số lần lặp và một loại chưa biêt số lần lặp )
GV: Nhận xét và kết luận.
1. Các công việc phải thực hiền nhiều lần
 Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện đúng công việc, trong nhiều trường hợp khi viết một chương trình máy tính chúng ta cũng phải viết lặp lại nhiều câu lệnh thực hiện một phép tính nhất định.
Hoạt động 2 :Câu lện lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh ( 20’)
HS: nghiên cứu ví dụ 1.
GV: Phân tích, hướng dẫn viết thuật toán ví dụ 1.
? Để vẽ được như hình 33 ta phải làm thao tác nào.
HS: Trả lời.
? Để vẽ hình thứ 2 ta làm như thế nào?
HS: Trả lời
GV: Tương tự hình thứ 3 ta vẽ tương tự.
? Em hãy viết thuật toán mô tả vẽ hình 33.
HS: Hoạt động độc lập 3 phút.
Trả lời ,Nhận xét và bổ sung
GV: Kết luận và đưa ra thuật toán
HS: Ghi bài.
GV: Để vẽ một hình vuông ta làm thế nào?
HS: Trả lời
GV: Mô tả bằng hình vẽ trên máy. 
Đưa ra thuật toán vẽ hình vuông.
HS: Chú ý ghi bài.
GV: Cho HS nghiên cứu ví dụ 2.
? Ví dụ 2 công việc gì được thực hiện nhiều lần.
HS: Trả lời
? Qua hai ví dụ trên, các em hãy chỉ ra những công việc được lặp đi lặp lại?
HS: Chỉ ra công việc lặp lại ở vd1 và vd2
GV: Kết luận.
2. Câu lện lặp - một lệnh thay cho nhiều lệnh
VD1: SGK Tr56
Thuật toán 
VD2: Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
Thuật toán: (đã nghiên cứu ở bài học số 5)
- Cánh mô tả các hoạt động lặp trong thuật toán như trong 2 ví dụ trên được gọi là cấu trúc lặp.
- Mọi ngôn ngữ lập trình đều có “cách” để chỉ thị cho máy tính thực hiện cấu trúc lặp với một câu lệnh. Đó là câu lệnh lặp.
Hoạt động 3 : củng cố (5’)
GV nhắc lại nội dung của 2 phần đã học 
Giải thích những nội dung học sinh chưa nắm rõ 
3. hướng dẫn về nhà (3’)
-xem lại kiến thức đã học trong bài
- chuẩn bị cho tiết tiếp theo của bài học hôm nay.
Ngày soạn : 27/12/2015
Ngày giảng : 8A :31/12/2015 	8B:31/12/2015	8C:30/12/2015
Tiết theo PPCT : 40
BÀI 7: CÂU LỆNH LẶP (TT)
I. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức: Giúp HS
- Biết nhu cầu cần có câu lệnh lặp trong ngôn ngữ lập trình.
- Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc nào đó một số lần.
2) Kĩ năng:
- Viết đúng được lệnh for ..to..do trong một số tình huống đơn giản.
3) Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực làm các dạng bài tập ứng dụng.
II. PHƯƠNG PHÁP
	Thuyết trình, vấn đáp,nêu và giải quyết vấn đề.
III. CHUẨN BỊ:
1. Chuẩn bị của GV: - Giáo án, SGK, phòng máy, phần mềm pascal.
2. Chuẩn bị của HS:
 SGK, vở ghi, bài cũ.
IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : 
1. Ổn định tổ chức lớp : (1 phút)
-Điểm danh lớp học.
-Kiểm tra sĩ số.
2)Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
Hoạt động 1 : Ví dụ về câu lệnh lặp (40’)
GV: Trình bày cấu trúc vòng lặp For ..to..do
HS: Ghi cấu trúc vòng lặp vào vở.
GV: Giải thích từng thành phần trong cấu trúc lệnh.
HS: Chú ý, ghi bài
3. Ví dụ về câu lệnh lặp
- Trong pascal câu lệnh lặp có dạng:
+Câu lệnh lặp dạng tiến:
For := to do ;
Trong đó: for, to, do là các từ khoá, Biến đếm là biến đơn có kiểu nguyên (có thể là kiểu kí tự hoặc kiểu đoạn con)
Giá trị đầu, giá trị cuối là số cụ thể hoặc là biểu thức có kiểu cùng kiểu với biến đếm, giá trị cuối phải lớn hơn giá trị đầu.
Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh kép.
- Câu lệnh sẽ được thực hiện nhiều lần, mỗi lần thực hiện câu lệnh là một lần lặp và sau mỗi lần lặp biến đếm sẽ tự động tăng lên 1 đơn vị, tăng cho đến khi giá trị của biến đếm lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp được dừng lại.
Hoạt động 2 : củng cố (3’)
GV nhắc lại cú pháp câu lệnh for .. do 
Giải thích ý nghĩa các câu lệnh 
3. hướng dẫn về nhà (2’)
-xem lại kiến thức đã học trong bài
- xem trước phần tính tổng và tích .
Nậm Tăm, ngày. . . tháng . năm 2015 Duyệt bộ phận chuyên môn

File đính kèm:

  • docBai_7_Cau_lenh_lap.doc
Giáo án liên quan