Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 68: Trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh” và “ai kéo khỏe”

1/. Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.

- Vỗ tay và hát.

- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai.

2/. Phần cơ bản:

- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.

 + GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.

 + Thi đua giữa các tổ.

 + GV nhận xét và tuyên

 dương.

- Trò chơi “Ai kéo khỏe”.

 + GV nêu tên, giải thích lại cách chơi, cách nắm tay nhau theo đúng quy định, cho chơi thử, sau đó chơi chính thức.

 + GV có nhận xét, tuyên dương.

 

doc1 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 08/02/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục 5 - Bài 68: Trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh” và “ai kéo khỏe”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 68: TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH” VÀ “AI KÉO KHỎE” 
I - MỤC TIÊU:
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe” à Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. à Biết cách tự tổ chức chơi các trò chơi đơn giản.
II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị 2 còi, kẻ sân để tổ chức trò chơi.
III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Phần – Nội Dung
Định lượng
Phương Pháp
Tổ Chức
Số Lượng
Thời Gian
1/. Phần mở đầu:
GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
Vỗ tay và hát.
Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai..
1 lần
‘’
‘’
(6’ – 10’)
1’
1’ – 2’
3’ – 4’
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€
2/. Phần cơ bản:
Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.
	+ GV nêu tên, nhắc lại cách 	chơi, cho chơi thử, sau đó 	chơi chính thức.
	+ Thi đua giữa các tổ.
	+ GV nhận xét và tuyên
	dương.
Trò chơi “Ai kéo khỏe”.
	+ GV nêu tên, giải thích lại 	cách chơi, cách nắm tay nhau 	theo đúng quy định, cho chơi 	thử, sau đó chơi chính thức.
	+ GV có nhận xét, tuyên 	dương.
3 – 4 lần
2 – 3 lần
(18’ – 22’)
9’ – 10’
9’ – 10’
X X
X X
X X
X X
X X
X X
3/. Phần kết thúc:
Thả lỏng, hít thở sâu.
GV cùng HS hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, đánh giá kết quả bài học và giao bài tập về nhà.
GV hô “Giải tán !”. HS hô to “Khỏe !” 
1 lần
‘’
‘’
(4’ – 6’)
1’ – 2’
‘’
‘’
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€

File đính kèm:

  • docGA 68.doc