Giáo án môn Lịch sử 4

TUẦN 9 -TIẾT 2

 LỊCH SỬ: ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN

I MỤC TIÊU

Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc , các thể lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.

+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp ND dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước.

- Đôi nét về đinh Bộ Lĩnh ( quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình là một người cuơng nghị , mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.

 

doc23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 03/02/2020 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án môn Lịch sử 4, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đã làm gì?
- Nhân dân ta đã phản ứng ra sao?
3. Bài mới
3.1 Thảo luận nhóm
? Nguyên nhân nào dẫn đến Hai Bà Trưng khởi nghĩa?
3.2 Làm việc cá nhân
Dựa vào lược đồ và nội dung của bài để trình bày diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa.
 Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát , Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa , nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ
3.3 Làm việc cả lớp
- Khởi nghiã Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì?
4. Củng cố
? Khởi nghiã Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì?
5. Dặn dò
 Bài sau: Chiến thắng Bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo ( Năm 938 )
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
- 2h/s trả lời
- Do lòng yêu nước, căm thù giặc của Hai Bà Trưng, Thi Sách bị Tô Định giết hại
- H/S trình bày.
- Cả lớp nhận xét
- Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm , nước 
ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ thể hiện tinh thần yêu nước của ND ta
* Điều chỉnh, bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 7
Ngày soạn: 28 tháng 09 năm 2015
Ngày dạy: Thứ Năm ngày 08 tháng 10 năm 2015
BUỔI SÁNG 
TIẾT 2 -LỊCH SỬ 
CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO
I . MỤC TIÊU 
- Kể ngắn gọn trận Bach Đằng năm 938.
+ Đôi nét về người lãnh đạo trận Bạch Đằng: Ngô Quyền quê ở xã Đình Lâm, con rễ của Dương Đình Nghệ.
+ Nguyên nhân trân Bạch Đằng: Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ và cầu cứu nhà Nam Hán. NQ bắt giết KCT và chuẩn bị đánh quân Nam Hán
+ Những nét chính về diễn biễn của trận BĐ: NQ chỉ huy quân ta lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc tiêu diệt địch 
+ Ý nghĩa của trận BĐ kết thúc thời kì nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc
II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình trong SGK phóng to - Bộ tranh vẽ diễn biến trận Bạch Đằng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
- Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa Hai BàTrưng?
- Nêu diễn biến ý nghĩa của trận đánh?
3. Bài mới
3.1 Làm việc cá nhân
GV yêu cầu đánh dấu X vào đầu dòng những thông tin đúng về Ngô quyền
+ NQ là người làng Đường Lâm ( Hà Tây )
+ NQ là con rễ Dương đình Nghệ.
NQ chỉ huy quân dân ta đánh quan Nam hán
+ Trước trận bạch Đằng, NQ lên ngôi vua
+ Cửa sông Bạch Đưàng nằm ở địa phương nào?
+ Quân NQ đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?
+ Trận đánh diễn ra ntn?
+ Kết quả trận đánh ntn?
3.2 Làm việc cả lớp
Sau khi đánh tan quân Nam Hán, NQ đã làm gì? Điều đó có ý nghĩa ntn?
* Kết luận: Mùa xuân năm 939, NQ xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa. đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm bị phong kiến phương Bắc đô hộ
4. Củng cố
5. Dặn dò
 Bài sau: Ôn tập
Hoạt động của Trò
- Yêu cầu một vài em HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về tiểu sử NQ 
Yêu cầu HS đọc SGK đoạn: “ Sang đánh nước ta hoàn toàn thất bại ”để TLCH. 
NQ chỉ huy quân ta lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc tiêu diệt địch
- GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến trận Bạch Đằng.
* Điều chỉnh, bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 8
Ngày soạn: 04 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 2015
BUỔI SÁNG 
TIẾT 1-LỊCH SỬ 
ÔN TẬP
I . MỤC TIÊU
 - Nắm được tên các giai đoạn lịch sử đã học từ bài 1- bài 5.
+ Khoảng năm 700 TCN đến năm 179 TCN: Buổi đầu dựng nước và giữ nước.
+ Năm 179 TCN đến năm 938: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập.
- Kể lại một sự kiện tiêu biểu về :
+ Đời sống người Lạc Việt đưới thời Văn Lang.
+ Hoàn cảnh, diễn biến và kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
+ Diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Bặch Đằng
II .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng và hình vẽ trục thời gian.
- Một số tranh, ảnh, bản đồ phù hợp với yêu cầu của mục I.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
+ Quân NQ đã dựa vào thuỷ triều để làm gì?
+ Trận đánh diễn ra ntn?
+ Kết quả trận đánh ntn?
3. Bài mới
3.1 Hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử dân tộc: ( Làm việc cá nhân )
GV treo băng thời gian ( Theo SGK ) lên bảng
K.700 nămTCN Năm179 CN 
Năm 938
- Tổ chức cho các em lên bảng ghi nội dung 
3. 2 Các sự kiện lịch sử tiêu biểu ( Làm việc cả lớp) 
K700 năm Năm 179 CN Năm 938
3.3 Thảo luận nhóm 
Nhóm 1: Kể về đời sống Lạc Việt dưới thời Văn Lang.
Nhóm 2: Kể về khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Nhóm 3: Kể về chiến thắng Bặch Đằng
4. Củng cố
5. Dặn dò
 Bài sau Đinh Bộ Lĩnh loạn 12 sứ quân
Hoạt động của Trò
-3 hs trả lời
- Khoảng 700 năm -179: Buổi đầu dựng nước và giữ nước
- CN – 938: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập
-Khoảng 700 năm: Nước Văn Lang ra đời
- Năm 179: Nước Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà
- Năm 938 Chiến thắng Bạch Đằng
- Đại diện các nhóm kể
* Điều chỉnh, bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 9
Ngày soạn: 10 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2015
BUỔI SÁNG 
TUẦN 9 -TIẾT 2 
 LỊCH SỬ: ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN
I MỤC TIÊU
Nắm được những nét chính về sự kiện Đinh Bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
+ Sau khi Ngô Quyền mất, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc , các thể lực cát cứ địa phương nổi dậy chia cắt đất nước.
+ Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp ND dẹp loạn 12 sứ quân , thống nhất đất nước.
- Đôi nét về đinh Bộ Lĩnh ( quê ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình là một người cuơng nghị , mưu cao và có chí lớn, ông có công dẹp loạn 12 sứ quân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình trong SGK phóng to - 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ
- Nêu 2 giai đoạn lịch sử đầu tiên của đất nước.?
3. Bài mới
3.1 GV giới thiệu
- Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta ntn?
3.2 Làm việc cả lớp
- Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh
- Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì ?
- Sau khi thống nhất đất nước, ĐBL đã làm gì?
3.3 Thảo luận nhóm
GV yêu cầu các nhóm lập bángo sánh tình hình đất nước và sau khi được thống nhất.
Thời gain/ Các mặt
Trước khi TN
Sau khi TN
- Đất nước
- Triều đình
Đ.sốngcủa ND
4. Củng cố
5. Dặn dò
 Bài sau: Cuộc k. chiến chống quân tống xâm lược
Hoạt động của Trò
- Triều đình lục đục tranh nhau ngai vàng , đất nước bị chia cắt thành 12 vùng , dân chúng đổ máu vô ích, ruộng đồng bị tàn phá quân thù lâm le ngoài bờ cõi.
- Đinh Bộ Lĩnh sinh ra và lớn lên ở Hoa Lư, Gia Viễn , Ninh Bình. Truyện Cờ lau tập trận nói lên từ nhỏ ĐBL đã tỏ ra có chí lớn.
- Xây dựng lực lượng , đem quân đi dẹp loạn 12 sứ quân . Năm 968, ông đã thống nhất được giang sơn.
- Lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng , đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nươc là Đại Cổ VIệt, niên hiệu là Thái Bình.
- Yêu cầu một vài em HS dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về tiểu sử NQ 
- Đại diện các nhóm trình bày
* Điều chỉnh, bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 10
Ngày soạn: 10 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2015
BUỔI SÁNG 
TIẾT 1
TUẦN 9 -LỊCH SỬ
BÀI 10: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG XÂM LƯỢC
LẦN THỨ NHẤT (Năm 938 )
I . MỤC TIÊU
 - Nắm được những nét chính về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứu I ( Năm 981 ) do Lê Hoàn chỉ huy:
+ Lê Hoàn lên ngôi vua phù hợp với yêu cầu của đất nước và hợp với lòng dân.
+ Tường thuật ( Sử dụng lược đồ )cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ I
- Đôi nét về Lê Hoàn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Hình trong SGK phóng to - 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động của Thầy
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra
- Sau khi Ngô Quyền mất tình hình nước ta ntn?
- Sau khi thống nhất đất nước, ĐBL đã làm gì?
 3. Bài mới
* Làm việc cả lớp
- Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?
- Việc Lê Hoàn được tôn lên làm vua có được nhân dân ủng hộ không?
* Thảo luận nhóm ( N4 )
- QuânTống sang x.lược nước ta vào năm nào?
- Quân Tống tiến vào nước ta theo những đường nào?
- Hai trận đánh lứon diễn ra ở đâu? Và diễn ra ntn?
- Quân tống có thực hiện được ý đồ xâm lược của chúng không?
* GV gọi 1 em thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của ND trên lược đồ.
* Làm việc cả lớp
- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống đã đem lại kết quả gì cho ND ta?
4. Củng cố
5. Dặn dò
Chuẩn bị bài: Nhà Lí dời đô ra Thăng Long
Hoạt động của Trò
- 2 HS trả lời
- HS đọc SGK, đoạn: “ Năm 979sử cũ gọi là Tiến Lê ”
- Khi lên ngôi , Đinh Toàn còn quá nhỏ, nhà Tống đem quân sang xâm lược nước ta, LH đang giữ chức Thập đạo tướng quân
- Lê Hoàn lên ngôi, ông được quân sĩ ủng hộ và tung hô “ vạn tuế ”
- H/S thảo luận nhóm và trình bày.
-Nền độc lập của nước nhà được giữ vững, ND ta tự hào, tin tưởng vào sức mạnh và tiền đồ của d.tộc ta.
1 em thuật lại diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Tống của ND trên lược đồ.
* Điều chỉnh, bổ sung
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 11
Ngày soạn: 26 tháng 10 năm 2015
Ngày dạy: Thứ Năm ngày 06 tháng 11 năm 2015
Ngày soạn : 27/ 12/ 2013
Ngày giảng: Thứ Tư ngày 01 tháng 01 năm 2014
TUẦN 19 - LỊCH SỬ
Tiết 19: NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
I.MỤC TIÊU
Nắm được một số sự kiện về sự suy yếu của nhà Trần:
+ Vua quan ăn chơi sa đoạ, trong triều, một số quan lại bất bình. Chu Văn An dâng sớ xin chém 7 tên quan coi thường phép nước.
+ Nông dân và nô tỳ nổi dậy đấu tranh.
Hoàn cảnh Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần nhà Hồ.
Trước sự suy yếu của nhà Trần. Hồ quý Ly- một đại thần của nhà Trần đã truất ngôi nhà Trần, lập nên nhà hồ và đổi tên là nước là Đại Ngu
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Phiếu học tập
 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
 Hoạt động thầy
 	Hoạt động trò
1. Ổn định lớp 
2. Kiểm tra
3. Bài mới
3.1:Tình hình đất nước cuối thời Trần.
-Vua quan nhà trần sống như thế nào?
-Những kẻ có quyền đối xử với dân ra sao ?
-Cuộc sống của nhân ntn?
-Thái độ phản ứng của nhân dân với triều đình ra sao?
Nguy cơ ngoại xâm ntn?
3.2:-Nhà Hồ thay thế nhà Trần 
Em biết gì về Hồ Quý Ly?
_Triều Trần chấm dứt năm nào? Tiếp nối triều đại nào ?
_Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta ra khoỉ tình trạng khó khăn?
-Theo em Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua là đúng hay sai?vì sao?
-Theo em vì sao nhà Hồ lại không chống lại quân xâm lược nhà Minh?
4.Củng cố 
-Nhận xét tiết học
5. dặn dò
-HS xem bài :Chiến thắng Chi Lăng
-HS hoạt động nhóm
Đại diện nhóm trình bày 
-ăn chơi sa đoạ
-Ngang nhiên vơ vét 
-Vô cùng cực khổ 
-Nổi dậy đấu tranh 
-Phía nam quân Chăm pha quấy nhiễu, phía bắc nhà Minh hạch sách đủ điều 
-Hồ Quý Ly là ngưòi có tài của nhàTrần 
Năm 1400, là triều đại nhà Hồ do Hồ Quý Ly đứng đầu thay nhà Trần 
-Hồ Quý Ly thay thế các quan.chữa bệnh cho nhân dân
-Là đúng
-HS giải thích lý do
-Vì nhà Hồ chỉ dựa vào quân đội..đoàn kết của các tầng lớp xã hội.
-Học sinh đọc
* Điều chỉnh bổ xung
...............................
Ngày soạn : 07/ 01/ 2014
Ngày giảng: Thứ Tư ngày 08 tháng 01 năm 2014
TUẦN 20- LỊCH SỬ
TIẾT 2: CHIẾN THẮNG CHI LĂNG
I. Mục tiêu 
- Nắm được một số sự kiện về khởi nghĩa Lam Sơn( Tập trung vào trận Chi Lăng )
+Lê Lợi chiêu tập binh sĩ xây dựng lực lượng tiến hành khởi nghĩa chống quân xâm lược Minh. Trận Chi lăng là một trong nhưũng trận quyết định thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn
+ Diễn biến trận Chi Lăng: quân địch do Liễu Thăng chỉ huy đến ải Chi Lăng.
+ Ý nghĩa: Đập tan mưu đồ cứu viện thành Đông quan của quân minh, quân Minh phải xin hàng và rút về nước.
Nắm được việc nhà Hậu Lê được thành lập
+ Thua trận ở Chi lăng và một số trận khác, quân Minh phải đầu hàng , rút về nước. Lê Lợi lên ngôi hoàng đế( 1428 ), mở đầu thời Hậu Lê
Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi
II. Đồ dùng dạy học
 - Giáo viên : Phóng to hình trong SGK - Phiếu học tập cho học sinh
III. Hoạt động dạy học 
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định lớp
2. Kiểm tra
Nêu tình hình nước ta cuối thời Trần? 
 -Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta ra khoỉ tình trạng khó khăn?
-Theo em vì sao nhà Hồ lại không chống lại quân xâm lược nhà Minh?
3. Bài mới 
HĐ1:- Bối cảnh dẫn đến trận Chi Lăng : 
-HD quan sát lược đồ trận chi lăng và tìm hiểu qua một số câu hỏi ở Sgv
HĐ2: Thuật lại được trận Chi Lăng
N1 : Khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng, kị binh ta đã hành động như thế nào ?
N 2 : Kị binh của nhà Minh đã phản ứng thế nào trước hành động của quân ta ?
N3 : Kị binh của nhà Minh đã thua trận ra sao ?
N4 : Bộ binh nhà Minh thua trận như thế nào ?
Cho hs dựa vào dàn ý trên thuật lạidiễn biến của trân Chi lăng
HĐ3: Kết quả, ý nghĩa của trận đánh
Nêu kết quả của trận chi lăng?
+ Trong trận Chi Lăng nghĩa quân Lam Sơn đã thể hiện sự thông minh như thế nào ?
+ Sau trận Chi Lăng, thái độ của quân Minh ra sao ?
- Theo em chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc ta ?
4. Củng cố 
- Giáo viên tổ chức cho HS giới thiệu về những tài liệu đã sưu tầm được về anh hùng Lê Lợi 
5. dặn dò
 Bài sau : Nhà hậu Lê và việc quản lý đất nước.
- 3 HS trả lời 
- HS lắng nghe, theo dõi kỹ bối cảnh dẫn đến trận chiến.
HS qs lược đồ
HS thảo luận nhóm- trình bày
N 1 : Khi quân Minh đến cửa ải Chi Lăng kị binh ta ra nghênh chiến rồi quay đầu giả vờ thua để nhữ Liễu Thăng cùng đám
N2 : Kỵ binh ham đuổi nên bỏ xa hàng vạn quân bộ ở phía sau đang lũ lượt chạy
N 3 : Hai bên sườn núi, những chùm tên và những mũi lao phóng tới - Liễu Thăng bị giết
N 4 : Quân bộ theo sau cũng bị phục binh của ta từ 2 bên sườn núi, lòng khe xông ra tấn công
-Quân ta đại thăng, .Liễu Thăng chết ngay tại trận
-..biết dựa vào địa hình ,để bày binh bố trận,dụ địch có đường vào ải mà không có đường ra khiến chúng đại bại
-Quân Minh phải đầu hàng rút về nước
- Trận Chi Lăng đã đập tan mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh 
- Quân Minh phải đầu hàng rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập Lê Lợi lên ngôi hoàng để mở đầu thời Hậu Lê.
HS nêu
* Điều chỉnh bổ xung
..............................
Ngày soạn : 02/ 01/ 2014
Ngày giảng: Thứ Tư ngày 15 tháng 01 năm 2014
TUẦN 21- LỊCH SỬ
TIẾT 2: NHÀ HẬU LÊ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÍ ĐẤT NƯỚC
I.Mục tiêu
- Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức quản lí đất nước tương đối chặt chẽ: Soạn Bộ luật Hồng Đức ( nắm những nội dung cơ bản ) vẽ bản đồ đất nước.
 II.Đồ dùng dạy học
- Sơ đồ nhà nước thời Hậu Lê. - Phiếu học tập cho HS
 - Các hình minh họa trong SGK
III.Các hoạt động dạy- học 
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Ôn định tổ chức
2. kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
3.1 Làm việc nhóm
GV gt một số nét khái quát về thời Hậu lê
- GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau:
+Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào? Ai là người thành lập? Đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?
+ Vì sao triều đại này gọi là triều Hậu Lê?
+Việc quản lí đất nước dưới thời Hậu Lê như thế nào?
- Vậy, cụ thể việc quản lí đất nước thời Hậu Lê như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua sơ đồ về nhà nước thời Hậu Lê.
- Dựa vào sơ đồ, tranh minh họa số 1, và nội dung SGK hãy tìm những sự việc thể hiện dưới triều Hậu Lê,vua là người có uy quyền tối cao.
3.2 Làm việc lớp
 *Bộ luật Hồng Đức
- GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi: Để quản lí đất nước , vua Lê Thánh Tông đã làm gì?
- Em có biết vì sao bản đồ đầu tiên và bộ luật đầu tiên của nước ta đều có tên là Hồng Đức?
* Gọi là bản đồ Hồng Đức, Bộ luật Hồng Đức vì chúng đều ra đời dưới thời vua Lê Thánh Tông,lúc ở ngôi,nhà vua đặt niên hiệu là Hồng Đức(1470- 1497).
- Nêu những nội dung chính của Bộ luật Hồng Đức.
- Theo em,với những nội dung cơ bản như trên,Bộ luật Hồng Đức đã có tác dụng như thế nào trong việc cai quản đất nước?
- Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ ?
4. Củng cố
- GV tổng kết giời học,yêu cầu HS về nhà học bài,làm các bài tập tự đánh giá kết quả học.
5. Dặn dò
- Bài sau : Trường học thời Hậu Lê. 
- 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu
- HS đọc thầm SGK, sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi của GV:
+Nhà Hậu Lê được Lê Lợi thành lập vào năm 1428,lấy tên nước là Đại Việt như xưa và đóng đô ở Thăng Long.
+ Gọi là Hậu Lê để phân biệt với triều Lê do Lê Hoàn lập ra từ thế kỉ thứ X.
+Dưới triều Hậu Lê,việc quản lí đất nước ngày càng được củng cố và đạt tới đỉnh cao vào đời vua Lê Thánh Tông.
- HS quan sát sơ đồ,và về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Lê.
- Vua là người đứng đầu nhà nước , có quyền tuyệt đối , mọi quyền tuyệt đối,mọi quyền lực đều tập trung vào tay vua,vua trực tiếp chỉ huy quân đội.
- Để quản lí đất nước,vua Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ Hồng Đức,đây là bộ luật hoàn chỉnh đầu tiên của nước ta.
- HS trả lời theo hiểu biết
Nội dung cơ bản của bộ luật là bảo vệ quyền lợi của nhà vua,quan lại,địa chủ;bảo vệ chủ quyền của quốc gia;giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc;bảo vệ một số quyền lợi của phụ nư. 
- BLHĐ là công cụ giúp vua Lê cai quản đất nước.Nó củng cố chế độ phong kiến tập quyền,phát triển kinh tế và ổn định xã hội.
- Luật Hồng Đức đề cao ý thức bảo vệ độc lập dân tộc,toàn vẹn lãnh thổ và phần nào tôn trọng quyền lợi và địa vị của người phụ nữ.
* Điều chỉnh bổ xung
.............................
 _______________________________________
Ngày soạn : 14/ 01/ 2014
Ngày giảng: Thứ Tư ngày 22 tháng 01 năm 2014
TUẦN 21- LỊCH SỬ
TIẾT 2: TRƯỜNG HỌC THỜI HẬU LÊ 
I. Mục tiêu: 
Giúp HS biết: 
- Nhà Hậu Lê rất quan tâm tới giáo dục , tổ chức dạy học, thi cử, nội dung dạy học dưới thời Hậu Lê.
- Tổ chức giáo dục thời Hậu Lê có qui củ, nền nếp hơn.
- Coi trọng sự tự học.
II. Đồ dung dạy – học 
- GV: SGK, bảng phụ
- HS: SGK, Vở.
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Ổn định
2. Kiểm tra
3. Bài mới:
3.1 HS biết được tổ chức giáo dục thời Hậu Lê.
- Yêu cầu HS đọc SGK để thảo luận.
 + Nhà Hậu Lê đã tổ chức trường học như thế nào?
 + Trường học thời Hậu Lê dạy những gì?
 + Chế độ thi cử thế nào?
- Nhận xét - Kết luận.
* Lưu ý: Giáo dục thời Hậu Lê có tổ chức qui củ, nội dung học tập là nho giáo.
- Nhận xét - Kết luận

File đính kèm:

  • docGiao_an_Lich_su_4.doc
Giáo án liên quan