Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Hoạt động 3: (10)

 GV lần lượt cho HS lần lượt làm và trả lời ?3.

 Với hàm số y = 2x + 1. Khi x tăng thì giá trị của y như thế nào?

 Khi x tăng và y cũng tăng thì y = 2x + 1 được gọi là hàm số đồng biến.

 GV thực hiện tương tự với hàm số ngịch biến.

 GV cho HS nhắc lại thế nào là hàm số đồng biến; ngịch biến.

doc2 trang | Chia sẻ: tuongvi | Ngày: 19/06/2015 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 19: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày Soạn: 01 – 01 – 2008
Tuần: 10
Tiết: 19
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT
§1. NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ
I. Mục Tiêu:
	- HS phải nắm vững các kiến thức cơ bản sau:
	+ Khái niệm hàm số, biến số. Hàm số có thể cho bằng bảng hoặc công thức.
	+ Khi y là hàm số của x thì ta viết: y = f(x); y = g(x);…
	+ Nắm được đồ thị của hàm số.
	+ Khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến.
	- Có kĩ năng tính thành thạo giá trị của hàm số khi cho biến số; biết biểu diễn cặp (x;y) lên mặt phẳng toạ độ và vẽ thành thạo đồ thị hàm số y = ax.
II. Chuẩn Bị:
- HS: Ôn lại các kiến thức về hàm số đã học ở lớp 7.
- GV: Bảng phụ vẽ sẵn hệ trục toạ độ Oxy.
- Phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề.
III. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp:
	2. Kiểm tra bài cũ: (3’)
 	HS nhắc lại khái niệm hàm số đã học ở lớp 7.
	3. Nội dung bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 1: (12’)
 	GV nhắc lại khái niệm về hàm số như SGK.
	Hàm số có thể cho bằng công thức hoặc bằng bảng.
	GV cho VD.
	GV cho 6 HS tính 6 giá trị của hàm số ở ?1.
 	HS chú ý và nhắc lại
	HS cho VD.
	6 HS tính và đứng tại chỗ trả lời. Các em khác tính, theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
1. Khái niệm hàm số: 
	Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x. Với mỗi giá trị của x ta luôn xác định một và chỉ một giá trị tương ứng của y thì y gọi là hàm số cảu x và x goi là biến số.
VD:	 y = 2x; 	y = x; …
?1: 	y = f(x) = x + 5
	f(0) = 5;	f(1) = ;	
	f(2) = 6;	f(3) = ;	
	f(-2) = 4;	f(-10) = 0;
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG
Hoạt động 2: (10’)
	GV dùng bảng phụ vẽ sẵn hệ trục toạ độ và cho HS lần lượt lên bảng biểu diễn các điểm A; B; C; D; E; F.
	GV nhắc lại cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax.
	Nếu hàm số y = f(x) cho bởi các điểm A; B; C; D; E; F ở trên thì tập hợp các điểm đó gọi là đồ thị của hàm số y = f(x). 
Vậy đồ thị hàm số là gì?
Hoạt động 3: (10’)
	GV lần lượt cho HS lần lượt làm và trả lời ?3.
	Với hàm số y = 2x + 1. Khi x tăng thì giá trị của y như thế nào?
	Khi x tăng và y cũng tăng thì y = 2x + 1 được gọi là hàm số đồng biến.
	GV thực hiện tương tự với hàm số ngịch biến.
	GV cho HS nhắc lại thế nào là hàm số đồng biến; ngịch biến.
	Hs lên bảng biểu diễn, các em khác theo dõi và làm trong giấy nháp.
	HS chú ý theo dõi cách vẽ và vẽ vào vở.
	HS chú ý lắng nghe.
	HS trả lời.
	HS tính giá trị của hai hàm số của phần ?3.
	Giá trị y cũng tăng.
	HS chú ý theo dõi để hiểu thế nào là hàm số đồng biến.
	HS nhắc lại.
2. Đồ thị hàm số:
?2: Vẽ đồ thị hàm số y = 2x.
	Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;f(x)) trên mặt phẳng toạ độ được gọi là đồ thị của hàm số y = f(x).
3. Hàm số đồng biến, nghịch biến:
?3: (SGK)
	Với x1; x2 bất kì thuộc R:
	- Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) thì hàm số y = f(x) đồng biến trên R.
	- Nếu x1 f(x2) thì hàm số y = f(x) nghịch biến trên R.
 	4. Củng Cố: (8’)
 	- GV cho HS làm bài tập 2.
 	5. Dặn Dò: (2’)
 	- Về nhà xem lại các VD và bài tập đã giải. Làm các nài tập 1; 3; 6.
IV. Rút kinh nghiệm tiết dạy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docDS9T19.DOC