Giáo án Lớp Lá - Phát triển thẩm mĩ: Cho tôi đi làm mưa với - Năm học 2015-2016 - Dương Thị Hồng Diễm

Hoạt động 2: Vui cùng hạt mưa

- Đó là bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” của tác giả Hoàng Hà.

- Cô cho treû haùt kết hợp đàn.

- Cô tóm nội dung bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.

- Cô hỏi trẻ về giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Khi các con hát bài hát này, các con cảm thấy như thế nào?” (vui hay buồn, nhanh hay chậm).

- Cô hỏi: “Với tiết tấu này thì mình nên kết hợp vận động gì cho bài hát thêm hay hơn?”

- Vôùi baøi haùt “Cho tôi đi làm mưa với”, giai ñieäu vui töôi, mình seõ voã tay theo tieát taáu chaäm ñeå baøi haùt theâm sinh ñoäng hôn nöõa nheù.

- Xung quanh lớp cô có rất nhiều mũ đám mây, các con hãy làm những đám mây đi làm mưa và voã tay theo tieát taáu chaäm bài “Cho tôi đi làm mưa với” nhé.

- Trẻ đọc thơ đi lấy mũ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 25/12/2020 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp Lá - Phát triển thẩm mĩ: Cho tôi đi làm mưa với - Năm học 2015-2016 - Dương Thị Hồng Diễm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Mầm non Thị trấn Chợ Lách
Tên GV: Dương Thị Hồng Diễm
Ngày soạn: 22/02/2016 
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 29/02/2016
Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Đề tài: CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI
I. Mục tiêu
- Trẻ biết vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với”.
- Rèn kỹ năng vỗ tay theo tiết tấu chậm, sự chú ý của trẻ qua trò chơi.
- Trẻ yêu thích âm nhạc, biết bảo vệ môi trường nước.
II.Chuẩn bị:
- Bài giảng điện tử.
- Mũ các đám mây cho trẻ.
- Đàn, nhạc. Máy tính, dụng cụ âm nhạc.
III. Tổ chức hoạt động
Hoạt động 1: Bé cùng chú ý
Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Trời mưa”
Trời mưa  che dù
Mưa to  Mưa nhỏ  Sấm sét Đùng đùng 
- Các con đã thấy trời mưa chưa?
- Khi mưa thì có hiện tượng gì xảy ra?
- Khi trời mưa ra đường mình phải làm gì?
- Cô sẽ cho các con chơi một trò chơi “Nghe âm thanh đoán hiện tượng tự nhiên”: Các con sẽ chú ý nghe âm thanh của hiện tượng đó và cho cô biết đó là âm thanh của hiện tượng gì.
- Cô dẫn dắt “Có một bài hát nói về hiện tượng trời mưa, cô sẽ đàn 1 đoạn nhạc và các con đoán xem đó là bài hát gì nhé.”
- Cô đàn 1 đoạn giai điệu yêu cầu trẻ đoán tên bài hát.
- Bài hát này các con đã thuộc rồi, đó là bài hát gì? Của tác giả nào?
Hoạt động 2: Vui cùng hạt mưa
- Đó là bài hát “Cho tôi đi làm mưa với” của tác giả Hoàng Hà.
- Cô cho treû haùt kết hợp đàn.
- Cô tóm nội dung bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”.
- Cô hỏi trẻ về giai điệu, nhịp điệu bài hát: “Khi các con hát bài hát này, các con cảm thấy như thế nào?” (vui hay buồn, nhanh hay chậm).
- Cô hỏi: “Với tiết tấu này thì mình nên kết hợp vận động gì cho bài hát thêm hay hơn?”
- Vôùi baøi haùt “Cho tôi đi làm mưa với”, giai ñieäu vui töôi, mình seõ voã tay theo tieát taáu chaäm ñeå baøi haùt theâm sinh ñoäng hôn nöõa nheù.
- Xung quanh lớp cô có rất nhiều mũ đám mây, các con hãy làm những đám mây đi làm mưa và voã tay theo tieát taáu chaäm bài “Cho tôi đi làm mưa với” nhé.
- Trẻ đọc thơ đi lấy mũ: 
Mưa ở trên trời
Mưa rơi xuống đất
Vừa ngồi trong nước
Đã nhào ra sân
Mưa không có chân
Ở đâu cũng đến.
- Vỗ tay theo tiết tấu chậm là các con vỗ tay liên tục 3 cái vào phách mạnh và mở ra vào phách nhẹ.
- Hôm nay cô sẽ dạy các con vỗ tay theo tiết tấu chậm theo giai điệu của bài hát: “Cho tôi đi làm mưa với” nhé.
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2, kết hợp phân tích động tác: Bài “Cho tôi đi làm mưa với” là nhịp 2/4 là nhịp đủ nên các con sẽ vỗ vào tieáng thöù 1, các con sẽ vỗ vào từ: “Cho”
- Cô cho cả lớp thực hiện cùng cô vài lần.
- Cô cho trẻ chọn nhạc cụ thực hiện vỗ tay theo tiết tấu chậm:
- Cô mời tổ, nhoùm, cá nhân thực hiện.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
 Hoạt động 3: Giai điệu yêu thương
Lắng nghe lắng nghe
“Cũng gọi là hạt
Không cầm được đâu
Làm nên ao sâu
Làm nên hồ rộng
Ñoá beù hạt gì?”
- Đó là hạt mưa, cô cũng có biết một hạt mưa đem đến mùa xanh cho ngàn lá cây, đó là bài hát “Hạt mưa và em bé”, sáng tác của tác giả Quang Huấn, các con cùng thưởng thức nhé.
- Cô hát lần 1 + tóm nội dung
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc, coâ vaän ñoäng minh họa.
- Đàm thoại:
+ Con vừa thưởng thức bài hát gì?
+ Bài hát “Hạt mưa và em bé” của tác giả nào?
+ Nội dung bài hát nói về điều gì?
- Coâ môû nhaïc cô vaø treû cuøng vaän ñoäng minh họa.
- Giaùo duïc treû yeâu thích ca haùt vì ca haùt giuùp cuoäc soáng vui veû, yeâu ñôøi 
Hoạt động 4: Những nốt nhạc vui
- Cô sẽ thưởng cho lớp mình 1 trò chơi rất vui, đó là trò chơi: “Ô số bí mật”.
- Trò chơi của cô cần có 4 đội chơi
- Trẻ đọc thơ chuyển đội hình 4 hàng dọc:
Mưa rơi mưa rơi
Tí tách tí tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt
Cùng xem ai tài
Ai tài cái mà ai tài
- Trên màn hình cô có 4 ô tương ứng với 4 loại nhạc cụ khác nhau, các con sẽ chọn 1 ô số bất kỳ và lắng nghe âm thanh sau ô số đó và đoán âm thanh đó là của nhạc cụ nào. Khi đoán ñuùng, sẽ được thưởng moùn quaø, hình neàn seõ từ từ hieän leân, khi môû hết các ô số, caùc con seõ bieát ñöôïc coâ gôûi ñeán lôùp mình thoâng ñieäp gì nhé.
- Trẻ tham gia chơi.
- Giáo dục trẻ phải biết giữ gìn môi trường, không xả rác xuống sông, ao hồ để giữ sạch môi trường nước.

File đính kèm:

  • docLinh_vuc_phat_trien_tham_mi_De_tai_CHO_TOI_DI_LAM_MUA_VOI.doc