Giáo án lao động lớp 6 - Năm học 2013-2014

Tiết : VẠC VỮA Ở GẠCH .

I/ Mục đích yêu cầu .

 - Giáo dục h/s làm sạch sẽ khu vực phía sau . khu vực phía tây trường học .

 - Làm gọn sạch ,những viên vỡ xếp riêng một chỗ ,nhữnh viên gạch lành xếp

 gọn một chỗ .

 -Đảm bảo an toàn khi lao động .

 - Học sinh biết giữ gìm vệ sinh môi trường sạch

 II/Thời gian địa điẻm tiến hành .

 - Thời gian : 14 h 30 tại sân trường :

 - Ngày làm :

 III/ Nguyên liệu .

 IV/ Dụng cụ :

 - Dao rựa cũ ,dao xây ,thúng ,xẻng ,vồ .

 V/ Phương pháp tiến hành lao động .

 - Giáo viên phân công lao động sau tiết 4 buổi sáng .

 - Nữ : mang thúng , dao xây , dao rựa . vồ .

 - Nam : Mang xẻng ,dao rựa ,dao xây .

 - Gv tập trung h/s đúng giờ .

 - Gv kiểm tra dụng cụ : Đầy đủ

 - Đảm bảo an toàn khi lao động .

 VI/ phân công .

 - Nam : .Dùng vồ đập những trảng to .

 - Nữ : chuyển những viên đã đập sẵn xếp gọn một chỗ ,quét sạch khu vực sau

 khi làm .

 VII/ Trong khi làm .

- Gv cùng lớp phó lao động đôn dốc h/s làm ,tránh rơi vào tay chân ,không

 dùng gạch để ném nhau ,chỗ nào chưa làm được làm lại .

 

doc13 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lao động lớp 6 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày thực hiện: 25/11- 30/11/2013
TUẦN 15 CHĂM SểC CÂY
I/Mục đích yêu cầu . 
- Làm cho lớp học sạch sẽ .
- Rèn ý thức bảo vệ cuả công ,ý thức giữ gìn vệ sinh lớp học ,vệ sinh môi trường .
- Đảm bảo an toàn khi lao động .
- Giáo dục các em tình yêu trường lớp , tình yêu lao động.ý thức tự giác trong lao động .
II/ Thời gian và địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 15 h30’ – tại bồn cõy dưới kố đỏ : 
 - Ngày làm : 25/11- 30/11/2013 
III/ Chuẩn bị : 
- Thầy : + Nhân nhiệm vụ 
 + Phân công học sinh mang đồ dùng, dụng cụ.
-Học sinh: 
 - Chậu,xô, tro bếp .
V/ Tiến hành lao đông.
 - Giáo viên phân công dụng cụ cho h/s từ sáng sau tiết cuối 
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Giáo viên kiểm tra số lượng :
 - Gv phổ biến cách làm – kỹ thuật làm .
VI/ Phân công .
 - Mỗi tổ tưới 1 bồn
VII/ Trong khi làm
 - Giáo vien chủ nhiệm cùng lớp phó lao động đôn đốc nhắc nhở học sinh làm 
 - Đảm bảo an toàn ,chỗ nào chưa được yêu cầu h/s làm lại ngay .
VIII/ Nghiệm thu ,đánh giá kết quả ,rút kinh nghiệm .
-Nhận xét, đánh giá từng buổi lao động 
- Nhắc nhở công việc buổi sau
 - Xếp loại: 
 Tháng 12 Chuyển đất đắp vồng cây 
 - 
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Rèn cho học sinh có ý thức bảo vệ cây trồng .
 - Giáo dục h/s sinh có tính tự giác khi lao động .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
II/ Thời gian địa điểm tiến hành .
 -Thời gian : 14h 30’ – tại lớp :
 - Ngày làm :
III/ Nguyên liệu .
 - Lân ,ca li 
IV/ Dụng cụ .
- Móng ,xẻng .bao ,quang gánh ,thúng .
V/Phương pháp tiến hành lao động .
- giáo viên phân công lao động sau tiết 4 buổi sáng .
 + Nữ : Mang bao ,quang ,thúg ,lân ,ca li .
 + Nam : Móng ,xẻng .
- Gv tập trung h/s đúng giờ .
- Gv kiểm tra dụng cụ : Đầy đủ .
- Đảm bảo an toàn khi lao động .
VI/ Phân công .
- Nữ : Dùng bao chuyển đất .
- Nam : dùng móng ,xẻng lấy đất .
- Gv cho h/s khi làm xong dùng xẻng ,móng sửa lại bồng cây .
VII/ Khi làm .
 -Giáo chủ nhiệm cùng lớp phó lao động đôn đốc h/s làm ,nhắc nhở h/s làm ,
 tránh móng đâm vào chân ,tay ,chưa được làm lại .
VIII/ Đánh giá ,rút kinh nghiệm .
 -Học sinh có ý thức lao động tốt ,khẩn trương đạt hiệu qủa cao .
 - Hoàn thành nhiệm vụ được giao .
 - An toàn khi lao động .
- Tuyên dương : 
- Xếp loại : 
 *********************************************************
Tháng : 4
 Tổng vệ sinh sân trường .
 I/ Mục đích yêu cầu .
- Qua buổi lao động giúp cho sân trường sach đẹp ,làm vệ sinh sạch sẽ ,tạo môi trường tốt đẹp cho thầy cô giáo và học sinh .
- Rèn ý thức bảo vệ môi trường ,bảo vệ trường lớp sạch đẹp ,rèn ý thức bảm bảo an toàn trong khi lao động ,làm đẹp trường lớp .
II/ Thời gian ,địa điểm .
 - Thời gian : 6 h 30’ Tại sân trường : 
III./Chuẩn bị 
 Thầy : Phân công chuẩn bị dụng cụ sau buổi học .
 + Tổ 1- 2 : Mỗi tổ mang: 2xô - 4 chổi .3 dễ .
 + Tổ 3- 4 : mang 2 dễ ,5chổi , 2xô .
 - Trò : Chuẩn bị theo yêu cầu của thầy .
IV/ Phương pháp tiến hành khi lao động 
- Gv kiểm tra sĩ số và dụng cụ lao động của học sinh .
- Gv phổ biến yêu cầu .
 + Tổ 1: Quét nửa sân trường phía đông đến đường sân gạch lên khán đài.
 + Tổ 2 : Quét nửa sân trường phía tây
 + Tổ 3 : Dùng dễ ,chổi quét sân trường phía tây đến cổng phụ của GV.
 + Tổ 4 : Dùng dễ ,chổi quét sân trường phía đông .phía trước văn phòng .
-Lớp phó lao đọng đôn đốc nhắc nhở các bạn làm đúng yêu cầu ,làm có chất lượng
 công việc và bảm bảo an toàn khi lao động.
V/ Nghiệm thu , nhận xét đánh giá về buổi lao động :
- Gv chủ nhiệm ,nghiệm thu và đánh giá .
 + Nghiệm thu : Các tổ đều hoàn thành tốt công việc được giao .
 + Kết quả lao đọng của các tổ xếp loại tốt .
 + Rút kinh nghiệm : Các em đều chăm chỉ lao động ,nhưng còn một vài trường hợp chưa có ý thức , quét còn bẩn cần rút kinh nghiệm ở những buổi lao động sau .
 ****************************************************************
Tuần : 
 Tiết : Quét mạng nhện .
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Làm sạch lớp học .
 - Rèn cho h/s có ý thức bảo vệ của công lớp học .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Giáo dục các em ý thức tự giác cao .
II/ Thời gian địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 14 h 30’ tại lớp : 
 - Ngày làm : 
III/ Nguyên liệu .
 IV/ Dụng cụ .
 - Gv phân công lao động từ sáng .
 -Tổ 3 –tổ 4 .
 - Nữ mang chổi cán dài ,giẻ .
 - Nam mang hai thang dài .
 -Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Ba em đi muộn :
 -Gv kiểm tra dụng cụ : đầy đủ 
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Gv phổ biến cách làm và kỹ thuật làm .
 - Quét mạng nhện trong lớp ,trước lớp.
 VI/ Phân công .
 - Nam : Quết màng nhện .
 - Nữ : Dùng giẻ lau cánh cửa. 
 VII/ Trong khi lao động .
- Gv cùng lớp phó lao động đôn đốc h/s làm ,nhắc nhở h/s làm tránh bụi vào
 mắt ,chỗ nào chưa được cho h/s làm lại .
 VIII/ Rút kinh nghiệm .
 - Học sinh có ý thức lao động ,khẩn trương ,có kết quả tốt .
 - Hoàn thành tốt công việc được giao .
 - Làm sạch sẽ lớp học khang trang .
 - An toàn khi lao động 
 - Tuyên dương :
 - Xếp loại : 
Tuần : 
Tiết : Vạc vữa ở gạch . 
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Giáo dục h/s làm sạch sẽ khu vực phía sau . khu vực phía tây trường học .
 - Làm gọn sạch ,những viên vỡ xếp riêng một chỗ ,nhữnh viên gạch lành xếp 
 gọn một chỗ .
 -Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Học sinh biết giữ gìm vệ sinh môi trường sạch 
 II/Thời gian địa điẻm tiến hành .
 - Thời gian : 14 h 30’ tại sân trường : 
 - Ngày làm : 
 III/ Nguyên liệu .
 IV/ Dụng cụ :
 - Dao rựa cũ ,dao xây ,thúng ,xẻng ,vồ .
 V/ Phương pháp tiến hành lao động .
 - Giáo viên phân công lao động sau tiết 4 buổi sáng .
 - Nữ : mang thúng , dao xây , dao rựa . vồ .
 - Nam : Mang xẻng ,dao rựa ,dao xây .
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Gv kiểm tra dụng cụ : Đầy đủ 
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 VI/ phân công .
 - Nam : .Dùng vồ đập những trảng to .
 - Nữ : chuyển những viên đã đập sẵn xếp gọn một chỗ ,quét sạch khu vực sau 
 khi làm .
 VII/ Trong khi làm .
Gv cùng lớp phó lao động đôn dốc h/s làm ,tránh rơi vào tay chân ,không
 dùng gạch để ném nhau ,chỗ nào chưa làm được làm lại .
 VIII/ Rút kinh nghiệm 
 - Gv tập trung h/s nhận xét rút kinh nghiệm :
 - H/s có ý thức lao động tốt ,khẩn trương đạt kết quả cao .
 - Hoàn thành tốt công việc được giao .
 - Làm sạch sẽ khu vực được giao của lớp .
 - Lớp lao động an toàn .
 - Tuyên dương : 
 * Xếp loại : 
*****************************************************************
 Tuần Chăm sóc cây 
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Làm cỏ sạch vị trí khu vực cây xanh của lớp mình .
 - Rèn cho h/s tự giác giữ gìm vệ sinh trước lớp học .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường xanh sạch đp .
 II/ Thời gian và địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 14 h 30’ Tại lớp:
 - Ngày làm :
 III/ Nguyện liệu .
 - Phân ,lân ,ca li 
 IV/ Dụng cụ 
 - Chép ,rổ ,doa tưới ,xô .
 VI/ Phương pháp tiến hành khi lao động .
 - Gv phân công lao động từ sáng .
 - Tổ 2 -tổ 3 .
 - Nữ : mang xô ,doa tưới ,rổ .
 - Nam : mang chép ,phân ,lân .
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Gv kiểm tra dụng cụ của h/s :đầy đủ .
 - Gv phổ cách làm và kỹ thuật làm .
 VI/ Phân công khi lao động .
 - Nam : chũi cor ,bón phân ,lân ........ cho từng cây .
 - Nữ : Thu cỏ ,tưới nước .
 VII/ Trong khi lao động .
 - Gv chủ nhiệm cùng lớp phó lao động ,nhắc nhở h/s làm .
 - Chưa đảm bảo yêu cầu cho h/s làm lại . .
 VIII /Rút kinh nghiệm .
 - Học sinh có ý thức làm trong khi lao động ,tự giác cao ,lao động khẩn trương .
 - Hoàn thành tốt công việc được giao .
 - Làm sạch cỏ bồn hoa ,làm lớp học khang trang hơn .
 - An toàn khi lao động ,đạt kết quả .
 - Tuyên dương : 
 * Xếp loại : 
 ******************************************************* 
 Tuần : 
Tiết : Làm cỏ sau lớp học .
 I/Mục đích yêu cầu .
- Làm sạch cỏ trước và sau lớp học .
- Rèn cho h/s làm sạch môi trường ,gìm giữ vệ sinh sạch sẽ .
- Đảm bảo an toàn trong khi lao động .
- Giáo dục h/s tinh thần tự giác .
 II/ Thời gian và địa điểm tiến hành .
- Thời gian : 14 h 30’ tại lớp : 
- Ngày làm : 
 III/ Nguyên liệu .
 IV/ Dụng cụ .
 - Chép ,dễ , móng ,thúng ,rổ .
 V/ Phương pháp tiến hành khi lao động .
 - Gv phân công h/s lao động từ sáng .
 - Tổ 3- tổ 4 .
 - nữ : Mang rổ ,chép ,dễ ,thúng .
 - Nam : Mang móng .
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Gv kiểm tra dụng cụ của h/s .
 - Gv phổ biến kỹ thuật làm và kỹ thuật làm .
 VI/ Phân công lao động .
 - Nam : Dùng móng chũi cỏ .
 - Nữ : dùng chép để làm và dùng dễ quét rác .
 VII/ Trong khi làm .
- Gv chủ nhiệm cùng lớp phó lao động đôn đốc nhắc nhở h/s làm nghiêm túc ,
 khẩn trương ,có chất lượng . chỗ nào chưa được giáo viên cho h/s làm lại .
 VIII/ Rút kinh nghiệm 
 - Học sinh có ý thức làm ,tự giác cao , lao động khẩn trương ,có chất lượng .
 - Hoàn thành tốt nhiện vụ được giao .
 - An toàn trong khi lao động .
 - Một số em chưa có ý thức lao động ,còn lợi dụng chơi : Cụ thể : 
 - Tuyên dương : 
 Xếp loại :
*********************************************************
 Tuần : 
Tiết : Chuyển cành phi lao sau lớp học .
 I/ Mục đích yêu cầu .
 - Làm sạch khu vực phía sau lớp học .
 - Rèn cho h/s ý thức giữ gìn vệ sinh chung .
 - Giáo dục các em tin yêu trường lớp .
 - Đảm bảo an toàn khi lao đọng .
 II/ Thời gian và địa điểm tiế hành .
 - Thời gian : 16h Tại khu vực phia sau lớp học .
 - Ngày làm : 
 III/ Nguyên liệu :không . 
 IV/ Dụng cụ 
 - Dùng tay ,dùng kỳ kéo .
 - Dùng dao phát những cành to. 
 V/Phương pháp tiến hành khi lao động .
 - Gv phân công khu vực làm cho từng tổ sau tiết cuối buổi sáng .
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - GV kiểm dụng cụ của h/s .
 - Gv phổ biến cách làm và kỹ thuật làm .
 VI/ Phân công cụ thể .
 - Nam : dùng dao phát những cành to , kéo những cành to .
 - Nữ : Kéo ngọn nhỏ ,quét gọn .
 VII/ Trong khi lao động .
 - Gv chủ nhiệm cùng lớp phó lao động quan sát nhắc nhở h/s làm ,
 nhóm nào chưa được làm lại .
 VIII/ Rút kinh nghiệm .
 - Học sinh có ý thức tự giác cao trong lao động .
 - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .
 - Lao động khẩn trương ,đạt kết quả .
 - An toàn khi lao động .
 - Tuyên dương : 
 Xếp loại : 
********************************************************
 Tuần : 
Tiết : Quét vôi cho cây xanh .
Ngày soạn : / / 2006 
 Ngày thực hiện: / / 2006
I/ Mục đích têu cầu .
 - Làm cho quang canbhr sân trường cạch đẹp ,sáng sủa .
 - Rèn ý thức bảo vệ của công ,ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Giáo dục các em tình yêu trường lớp .
 II/ Thời gian địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 15 h Tại sân trường : 
 - Ngày làm :
 III/ Nguyên liệu .
 - Vôi trắng
 IV/ Dụng cụ .
 - Xô ,chổi .
 V/ Phương pháp tiến hành lao động .
 - Gv phân công dụng cụ cho h/s tờ hôm trước .
 - Gv tập trung h/s đuúng giờ .
 - Kiểm ta dụng cụ của h/s .
 - Gv phổ biến cách làm và kỹ thuật làm .
 * Quét vôi tránh làm bẩn xung quanh ,đảm bảo an toàn khi làm .
 VI/ Phân công .
 - Năm h/s nam quet vôi
 - H/s nữ quét gọn vệ sinh .
 VII/ Trong khi làm .
 - Gv chủ nhiệm cùng lớp pho lao động đôn đốc nhắc nhở h/s làm ,tránh bẩn 
 ra xung quanh ,chỗ nào chưa được yêu cầu làm lại .
 VIII/ Đánh giá ,rút kinh nghiệm .
 - Các em đều có ú thức làm tốt ,khẩn trương đạt kết quả tốt ,nắm chắc 
 kỹ thuật làm .
 - Tuyên dương : 
 - Bên cạnh đó còn một số em lợi dụng chơi chưa có ý thức lao động , GV
 phải nhắc nhở nhiều .
 Cụ thể : 
 * Xếp loại :
 *******************************************************
 Tuần : 3
 Chuyển bàn ghế mới .
Ngày soạn : 9 / 9 / 2007 
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Làm cho quang cảnh phòng học khang trang đẹp đẽ ,sáng sủa .
 - Giáo dục các em ý thức tự bảo vệ của công . 
 - Tuyệt đối an toàn kh lao động .
 II/ Thời gian địa điểm tiến hành .
 III/ Nguyên liệu .
 IV/ Dụng cụ .
 - Chổi, dễ , khăn lau. 
 V / Phương pháp tiến hành .
 - Gv tập trung h/s đúng gìơ.
 - Gv phân công h/s làm .
 - Gv hướng dẫn h/s làm : Hai em chuyển một chiéc ghế ,bốn em chuyển một chiếc bàn 
 - Một số em nữ dùng chổi quét nền nhà cho sạch 
 VI/ Phân công .
 - Nam : Chuyển bàn .
 - Nữ : chuyển ghế .
 VII/ Trong khi làm .
 - Gv chủ nhiệm cùng lớp phó lao động giám sát hslao động ,nhắc nhở
 học sinh làm ,tránh rơi vào tay ,chân .
 VIII/ Đánh giá ,rút kinh nghiệm .
 - Các em lao độngkhẩn trương .
 - Các em đều có ý thức làm tốt công việc được giao ,một số em nam 
 chưa nhiệt tình .. 
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Tuyên dương : ánh, Nhường , Thuỷ , Thu , Phương ,Chức .
 * Xếp loại :
*************************************************************
 Tuần :
Tiết : Đổ thùng rác .
 I/Mục đích yêu cầu .
 - Giúp h/s nhận thức rõ ciệc đổ rcs gọn gàng ,tạo môi trường xanh sạch đẹp .
 - Giáo dục ý thức tự giác trong lao động
 II/ Chuẩnbị .
 - Gv phân công việc làm cụ thể .
 - Nam tổ 1 mang 2 gậy dài 2m để khiêng thùng rác .
 III/ Thời gian địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 2 h 30’ Tại sân trường . 
 - Ngày làm:
 IV/ Phương pháp tiến hành .
 * Gv nêu yêu cầu lao động : Đem rác từ khu A sang hố rác khu B để đổ 
 tránh đổ ngoài miệng hố .
 - Trong tuần đổ rác vào thứ 2,4,6 – 4 tuần liền .
 * Tiến hành : Gv cho h/s khiêng thùng rác sang đền nhất phía hồ đổ .
 V/ Đánh giá ,rút kinh nghiệm .
 - H/s có ý thức lao động .khản trương đạt kết quả cao .
 - Hoàn thành tốt công việc được giao .
 - Làm sạch khu vực được giao của lớp .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Tuyên dương : 
 * Xếp loại : 
 **************************************************
Tuần :
 Tiết : Quét vôi lớp học .
 I/Mục đích yêu cầu .
 - Làm cho lớp học sạch sẽ ,sáng sủa .
 - Rèn ý thức bảo vệ của công ,ý thức giữ gìn môi trường .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động . 
 - Giáo dục các em tình yêu trường lớp .
 II/ Thời gian và địa điểm tiến hành . 
- Thời gian : 15 h 30’ Tại lớp : 
 - Ngày làm :
 III/ Nguyên vật liệu .
 - Vôi trắng .
 IV/ Dụng cụ .
 - Xô ,chổi 
 V/ Phương pháp tiến hành lao động .
 - Gv phân công dụng cụ cho h/s từ cuối tiết học sáng .
 - Gv tập trung h/s đúng giờ .
 - Gv kiểm tra số lượng : Đầy đủ tại lớp : 
 - Gv phổ biến cách làm và kỹ thuật làm .
 - Quét vôi tránh bẩn ra nền nhà hoặc khu vực xung quanh .
VI /Phân công .
 - 10 h/s nam quét vôi .
 - H/s nữ quét dọn .
 VII/ Trong khi làm .
 - Gv chủ nhiệm cùng lớp phó lao động đôn đốc nhắc nhở h/s làm .đảm bảo
 chỗ nào chưa được ,gv cho h/s làm lại .
VIII/ Đánh giá rút kinh nghiệm .
 - Các em đều làm tốt công việc được giao .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Một số em có ý thức làm , tự giác cao . 
 - Một số em chưa có ý thức làm ,còn dùng vôi vương vãi ra nhà .
 - Tuyên dương : 
 * Xếp loại :
 ****************************************
 Tuần : 
 Tiết : Vệ sinh trong và ngoài lớp .
 I/ Mục đích yêu cầu 
 - Làm sạch sẽ trong và ngoài lớp .
 - Rèn cho h/s ý thức bảo vệ của công ,lớp học .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Giáo dục các em ý thức tự giác .
 II/ Thời gian địa điểm tiế hành .
 - Thời gian : 14 h 30’ Tại lớp : 
 - Ngày làm : 
 II/ Nguyên liệu .
 IV/ Dụng cụ .
 - Chép ,dễ , chổi có cán ,chổi ,giẻ lâu cánh cửa ,thang dài ,xô .
 V/ Phương pháp tiến hành khi lao động .
 - Gv phân công h/s lao động sau tiết 4 buổi sáng .
 - Nữ : Mang chép ,rổ ,đễ ,chổi ,giẻ ....
 - Nam : Mang chổi cán dài ,thang dài ...
 - Gv Tập trung h/s đúng giờ .
 - Gv kiểm tra dụng cụ của h/s : Đầy đủ .
 - Quét màng nhện trong ,ngoài lớp . phải đảm bảo an toàn khi lao động 
 VI/ Phân công .
 - Nữ : Dùng giẻ lau cánh cửa ,bàn ghế ,quét nhà .
 - Nam : Quét màng nhện .
 VII/Trong khi làm .
 - Gv chủ nhiệm lớp cùng lớp phó lao động đôn đốc nhắc nhở h/s làm ,
 tránh bụi vào mắt ,chỗ nào chưa được h/s làm lại .
 VIII/ Rút kinh nghiệm .
 - H/s cố ý thức lao động tốt ,khẩn trương đạt kết quả cao .
 - Hoàn thành tốt công việc được giao .
 - Làm sạhc sẽ khu vực được giao của lớp .
 - An toàn khi lao động.
 - Tuyên dương : 
 - Xếp loại : 
**************************************************************
 Tuần :
 Tiết : Trồng cây đầu xuân.
I/ Mục đích yêu cầu .
 - Làm cho quang cảnh trường đẹp đẽ .
 - Rèn cho học sinh ý thức bảo vệ của công, cây cảnh , trường lớp.
 - Giáo dục các em ý thức tự giác trong khi lao động .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
II/ Thời gian , địa điểm tiến hành .
 - Thời gian : 15 h 30 phút tại lớp : 
 - Ngày làm : 
III/ Nguyên liệu :
IV/ Dụng cụ :
 - Móng , xẻng , thúng mủng , trà rào , cây cao 1,5 m , xô .
V/ Phương pháp tiến hành lao động :
 - Giáo viên phân công lao động sau tiết 4 buổi sáng :
 + Nữ : Mang thúng, trà rào, xô.
 + Nam : Mang móng, xẻng .
 - Giáo viên tập trung học sinh đúng giờ .
 - Giáo viên kiểm tra dụng cụ đầy đủ khi lao động .
 - Giáo viên cho học sinh cấy cây đúng kích cỡ quy định 
VI/ Phân công :
 + Nam : Dùng móng, xẻng cấy cây theo quy định 
 + Nữ : Dùng xô múc nước tưới cây và rào xung quanh.
VII/ Trong khi làm :
 - GV chủ nhiệm cùng lớp phó lao động nhắc nhở đôn đốc học sinh làm , cây nào cấy chưa đúng quy định thì cho học sinh cấy lại .
 - Nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn khi lao động .
VIII/ Nhận xét đánh giá , rút kinh nghiệm :
 - Các em có ý thức làm tốt công việc được giao , khẩn trương đạt kết quả .
 - Đảm bảo an toàn khi lao động .
 - Tuyên dương : 
 - Phê bình : 
 - Xếp loại :
 *************************************************************lllluỳhui0-Hjjjjgggggggbb

File đính kèm:

  • docGIAO AN LAO DONG lop 678.doc
Giáo án liên quan