Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp chơi trò chơi dân gian thả đứa ba ba

Trò chơi Thả đỉa ba ba

- Thời gian tổ chức hớng dẫn trò chơi:

Bớc 1: Nội dung lời ca trò chơi dân gian:

- Cho các em học thuộc lời ca:

"Thả đỉa ba ba

Thả đỉa ba ba

Chớ bắt đàn bà

Phải tội đàn ông

Cơm trắng nh bông

Gạo trắng nh muối

Đổ mắm đổ muối

Đổ chuối hạt tiêu

Đổ niêu nớc chè

Đổ vào nhà nào

Nhà ấy phải tội làm con đỉa".

Bớc 2: Hớng dẫn trò chơi:

- Chơi theo tổ hoặc cả lớp.

- Cho HS hát 1 bài dân ca hoặc 1 bài đồng dao

- GV giới thiệu 1 số trò chơi dân gian dành cho HS lớp 3

- Hớng dẫn cách chơi ,luật chơi và 1 số yêu cầu khi tổ chức trò chơi

- Tổ chức cho HS chơi thử

- Nhắc nhở HS đảm bào an toàn khi tổ chức trò chơi

 

doc2 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 12/02/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp chơi trò chơi dân gian thả đứa ba ba, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoạt động ngoài giờ lờn lớp 
ChơI trò chơI dân gian
Thả đỉa ba ba
I. Mục tiêu: 
- Giúp các em nắm đợc lời ca trò chơi, luật chơi, biết đợc cách chơi trò chơi dân gian.
- Chơi đợc trò chơi dân gian: Thả đĩa ba ba
- Giáo dục các em đoàn kết, phối hợp trong khi chơi. Yêu thích các trò chơi dân gian.
- HS có ý thức bảo vệ Môi trờng xung quanh, không gây bụi, bẩn.
- HS yêu thích và thờng xuyên tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp lễ tết, Hội khỏe Phù Đổng, các giờ ngoại khóa, giờ ra chơi.
II. Chuẩn bị: 
1. Nội dung lời ca trò chơi dân gian.
2. Cách hớng dẫn chơi trò chơi dân gian.
3. Sân chơi trò chơi dân gian: sân trờng.
III. Các hoạt động tổ chức trò chơi dân gian:
Trò chơi Thả đỉa ba ba
- Thời gian tổ chức hớng dẫn trò chơi: 
Bớc 1: Nội dung lời ca trò chơi dân gian:
- Cho các em học thuộc lời ca:
"Thả đỉa ba ba
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng nh bông
Gạo trắng nh muối
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu nớc chè
Đổ vào nhà nào
Nhà ấy phải tội làm con đỉa".
Bớc 2: Hớng dẫn trò chơi:
- Chơi theo tổ hoặc cả lớp.
- Cho HS hát 1 bài dân ca hoặc 1 bài đồng dao
- GV giới thiệu 1 số trò chơi dân gian dành cho HS lớp 3 
- Hớng dẫn cách chơi ,luật chơi và 1 số yêu cầu khi tổ chức trò chơi
- Tổ chức cho HS chơi thử
- Nhắc nhở HS đảm bào an toàn khi tổ chức trò chơi
Bớc 3: Chơi trò chơi
-HS chơi các trò chơi dân gian theo tổ,nhóm.
Bớc 4:Nhận xét,đánh giá
- GV NX thái độ,ý thức của HS 
- Dặn dò những nội dung cho buổi học sau.
.

File đính kèm:

  • docHoat_dong_ngoai_gio_len_lop_tro_choi_dan_gian.doc