Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 19 - Phạm Chí Tâm

Tổ chức và PP kiểm tra:

- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 hs(nam, nữ riêng)

- Mỗi hs chạy một lần sau khi khởi động kĩ. Trường hợp đặt biệt, GV có thể cho kiểm tra lần hai.

- Những hs có giấy của bác sĩ không cho tập TDTT không phải kiểm tra.GV ghi rõ lí do vào sổ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanphung96 | Ngày: 14/09/2019 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dự thi Thể dục 9 - Bài học số 19 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI HỌC SỐ: 19
MÔN: CHẠY BỀN (Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT)
˜w™
	Tiết CT :	36
	Thời gian dạy : 	28/12/2015
I. NHIỆM VỤ:
 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT:
	+ Chạy 500m
	II. YÊU CẦU:
 1. Kiến thức:
 - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên
 2. Kĩ năng:
 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên
 - Đạt tiêu chuẩn RLTT (chạy bền)
	3. Thái độ:
	 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc kiểm tra, phòng tránh chấn thương.
III. THỜI GIAN:	
	 -	1 tiết (45’)
 IV. ĐỊA ĐIỂM:
 - Sân tập TDTT của trường.	
 V. DỤNG CỤ:
 - Đồng hồ bấm giây, bàn ghế gv.
PHẦN VÀ NỘI DUNG
LƯỢNG VĐ
I/ Phần mở đầu:
Nhận lớp. 
Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra.
Khởi động: Chung và chuyên môn.
KTBC:	
(6p)
1’
1’
4’(2 lần x 8 nhịp)
II/ Phần cơ bản:
 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT học kì I.
 * Chạy 500m	
	 - Cách xếp loại:
 + Loại đạt
 + Loại chưa đạt
(35p)
III/ Phần kết thúc:
	- Hồi tĩnh.
	- Nhận xét. 
	- Dặn dò.
(4p)
2’
1’
1’
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC
- Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp
 - Gv nêu ngắn gọn rõ ràng
- Tích cực thực hiện khởi động.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
+ Nam : 95’ ;	 Nữ : 1,10’
+ Nam : 1,15’ ;	 Nữ : 1,28’	
*Tổ chức và PP kiểm tra:
- Kiểm tra nhiều đợt, mỗi đợt 3-5 hs(nam, nữ riêng)
- Mỗi hs chạy một lần sau khi khởi động kĩ. Trường hợp đặt biệt, GV có thể cho kiểm tra lần hai.
- Những hs có giấy của bác sĩ không cho tập TDTT không phải kiểm tra.GV ghi rõ lí do vào sổ. 
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 500m
- Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu.
- Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra.
- Thực hiện tốt bài tập ở nhà.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 25 tháng 12 năm 2015
	 Giáo viên soạn	
	 Phạm Chí Tâm
NHẬN XÉT BỔ SUNG:
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại:
 Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGiao_an_so_19.doc