Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 32

Chính tả

Bài: NGÔI NHÀ CHUNG

I. MỤC TIÊU

- Nghe -viết đúng bài chính tả,trình bày đúng hình thức bài văn xuôi .

- Làm đúng BT(2) a / b,hoaëc BT(3) a/ b.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc19 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án dạy Lớp 3 Tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nhận xét bài bạn.
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập số 4còn lại
........................................o0o................................................
 Buổi chiều
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Mục tiêu
Củng cố lại cách làm bài cho học sinh
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm bài
Nội dung:
 Giáo viên tiến hành cho học sinh làm lần lượt các bài tập sau:
Luyện ðọc
BÀI HÁT TRỒNG CÂY 
1. Luyện ðọc và học thuộc lòng 3 khổ thõ dýới ðây (chú ý ngắt nhịp hợp lí và tập nhấn giọng ở các từ ngữ khẳng ðịnh lợi ích mà việc trồng cây mang lại cho con ngýời). M : 
Ai trồng cây
Ngýời ðó có tiếng hát 
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.
Ai trồng cây
Ngýời ðó có ngọn gió
Rung cành cây
Hoa lá ðùa lay lay.
Ai trồng cây
Ngýời ðó có bóng mát
Trong vòm cây
Quên nắng xa ðýờng dài.
2. 	Khổ thơ nào trong bài thõ nói lên hạnh phúc của ngýời trồng cây ? Khoanh tròn chữ cái trýớc ý trả lời ðúng :
a) Khổ thõ thứ nhất.
b) Khổ thõ thứ ba.
c) Khổ thõ thứ tý.
NGƯỜI ÐI SÃN VÀ CON VƯỢN
1. 	Ðọc ðoạn 3 và ðoạn 4 của câu chuyện (chú ý ðọc hõi chậm rãi, ngắt nghỉ hõi hợp lí, tập nhấn giọng ở một số từ ngữ gợi tả hành ðộng, ðặc ðiểm của nhân vật) :
Bỗng výợn mẹ nhẹ nhàng ðặt con xuống, võ vội nắm bùi nhùi gối lên ðầu con, rồi nó hái cái lá to, vắt sữa vào và ðặt lên miệng con.
Sau ðó, výợn mẹ nghiến rãng, giật phắt mũi tên ra, hét lên một tiếng thật to rồi ngã xuống.
Ngýời ði sãn ðứng lặng. Hai giọt nýớc mắt từ từ lãn trên má. Bác cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng quay gót ra về.
Từ ðấy, bác không bao giờ ði sãn nữa.
2. 	Hãy cho biết : Bài vãn muốn nói với chúng ta ðiều gì ?
(Trả lời) : .........................
.
........................................o0o................................................
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TIẾT: GDNG
Tên hoạt động: YÊU QUÝ MẸ VÀ CÔ GIÁO
I. Mục tiêu hoạt động:
	Giaùo dục học sinh tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
II. Các khâu tổ chức hoạt động:
1. Nội dung hoạt động:
 - Học sinh thi tìm hiểu về những tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
2. Hình thức hoạt động:
 - Thi đua giữa cá nhân, các tổ
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Về phương tiện hoạt động:
 Học sinh tìm sưu tầm tranh ảnh về việc những tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
2. Về tổ chức - Phân chia nhiệm vụ:
a. Giáo viên:
 Chuẩn bị bàn ghế để học sinh tham gia thi đua.
b. Học sinh:
 Tham gia sưu tầm tranh ảnh về những tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
IV. Tiến hành hoạt động:
- Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của hoạt động.
- GV phổ biến cách thức tổ chức hoạt đông:
-Em hãy kể về những tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
Hs trình baøy.
Gv keát luaän
- Học sinh thực hiện hoạt động.
- Gd học sinh học tập tốt và tăng cường bảo vệ sức khỏe
- Giáo dục học sinh tình cảm yêu mến, gắn bó với trường lớp; Quý trọng thầy cô; Đoàn kết thân ái với bạn bè, nhất là tình cảm yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái; Phấn khởi và tự hào về trường lớp của mình.
- Giáo dục học sinh tự hào và yêu mến quê hương, đất nước
V. Kết thúc hoạt động và đánh giá kết quả:
Ghi nhận sự cố gắng của học sinh.
Biểu dương khen những học sinh biết yêu quý đối với bà, mẹ, cô giáo, chị em gái; tôn trọng, thân thiện, đoàn kết với các bạn gái.
........................................o0o................................................
 Thứ tư 
 Taäp ñoïc 
Baøi: CUOÁN SOÅ TAY
I. MỤC TIÊU 
- Bieát ñoïc phaân bieät lôøi ngöôøi daãn chuyeän vôùi lôøi nhaân vaät.
- Naém ñöôïc noäi dung cuûa soå tay ; bieát caùch öùng xöû ñuùng không töï tieän xem sổ tay của người khác .( traû lôøi ñöôïc caùc caâu hoûi trong SGK)
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bản đồ thế giới để chỉ tên một số nước trong bài , một số cuốn sổ tay đã ghi chép .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài : “Mè hoa lượn sóng “ 
- Gọi 3 học sinh lên đọc bài thơ .
-Trả lời câu hỏi trong thơ này .
-Nhận xét đánh giá phần bài cũ.
 2.Bài mới a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về nội dung của bài :
“Cuốn sổ tay “ . Giáo viên ghi tựa .
b) Luyện đọc :
-Đọc mẫu toàn bài với giọng kể rành mạch chậm rải , nhẹ nhàng 
-Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
 -Yêu cầu đọc từng câu trước lớp .
- Yêu cầu đọc từng đoạn trước lớp 
-Mời đọc từng đoạn trong nhóm .
- Yêu cầu hai em đọc lại cả bài .
 c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài
-Yêu cầu đọc thầm bài văn trao đổi trả lời câu hỏi –Thanh dùng cuốn sổ tay làm gì ? 
-Hãy nói một vài điều lí thú ghi trong sổ tay của Thanh ?
- Vì sao Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay của bạn ?
-Tổng kết nội dung bài như sách giáo viên .
 d) Luyện đọc lại :
-Mời một em khá chọn một đoạn trong bài để đọc .
-Hướng dẫn đọc đúng một số câu .
-Yêu cầu lớp hình thành ra các nhóm , mỗi nhóm 4 học sinh phân vai thi đọc diễn cảm cả bài văn .
-Mời hai nhóm thi phân vai đọc lại cả bài 
-Nhận xét đánh giá bình chọn em đọc hay . 
 d) Củng cố - Dặn dò:
-Gọi 2 -4 học sinh nêu nội dung bài 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Dặn dò học sinh về nhà học bài 
-Ba học sinh lên bảng đọc bài 
“ Cuốn sổ tay “
-Trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu giáo viên .
-Lớp theo dõi giới thiệu bài .
-Hai đến ba học sinh nhắc lại .
-Lớp lắng nghe đọc mẫu để nắm được cách đọc đúng .
- Tiếp nối nhau đọc từng câu trước lớp .
-Đọc từng đoạn trước lớp . Tiếp nối đọc 4 đoạn 
- Đọc từng đoạn trong nhóm .
- Lớp đọc lại cả bài 1- 2em .
- Lớp đọc thầm cả bài trả lời câu hỏi 
- Ghi nội dung cuộc họp , các việc cần làm , những chuyện lí thú ,.. .
-Lí thú như : tên nước nhỏ nhất , nước lớn nhất nước có số dân đông nhất , nước có số dân ít nhất ,
- Là tài sản riêng của từng người , người khác không được tự ý sử dụng , trong sổ tay người ta ghi những điều chỉ cho riêng mình , không muốn cho ai biết , người ngoài tự ý xem là tò mò , không lịch sự .
- Lắng nghe bạn đọc mẫu 
-Lớp luyện đọc theo hướng dẫn của giáo viên .
-Lần lượt mỗi nhóm cử ra 4 em thi đọc theo vai ( Lân , Thanh , Tùng , người dẫn chuyện) thi đọc cả bài văn .
- Hai nhóm phân vai thi đọc lại cả bài 
- Lớp lắng nghe để bình chọn bạn đọc hay nhất 
- 2 đến 4 em nêu nội dung vừa học 
-Về nhà học và xem trước bài mới. 
........................................o0o................................................
 Toaùn 
Baøi: LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU 
- Bieát giaûi bài toán liên quan đến rút về đơn vị .
- Bieát tính giaù trò cuûa biểu thức số .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :
-Gọi hai học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Chấm vở hai bàn tổ 1
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
 2.Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta luyện tập về gải toán liên quan đến rút về đơn vị .
 b) Luyện tập:
-Bài 1: 
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 
-Ghi bảng tóm tắt bài toán 
- Gọi 1 em lên bảng giải bài , 
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Mời một học sinh khác nhận xét .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 
- Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước .
-Mời một em lên bảng giải bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3 -Yêu cầu học sinh nêu yêu cầu đề bài .
-Yêu cầu lớp thực hiện tính biểu thức vào vở 
-Mời một em lên bảng giải .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
d) Củng cố - Dặn dò:
-Hôm nay toán học bài gì ?
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Một em lên bảng chữa bài tập số 3 về nhà 
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
*Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu 
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-1 em lên bảng giải bài :
Giải : - Số đĩa trong mỗi hộp là :
 48: 8 = 6 ( cái ) 
Số hộp cần có để chúa 30 cái đĩa là :
 30 : 6 = 5 ( cái ) 
 Đ/S : 5 cái đĩa .
- Một em giải bài trên bảng , ở lớp làm vào vở 
- Giải :- Số học sinh trong mỗi hàng là :
 45 : 9 = 5 (học sinh )
 - Có 60 học sinh xếp được số hàng là :
 60 : 5 = 12 (hàng )
 Đ/S:12 hàng 
- Một học sinh nêu đề bài . 
- Một em lên bảng giải bài.
- Chẳng hạn: 4 là giá trị của biểu thức 56 :7 :2 
-Các biểu thức khác học sinh tính giá trị tương tự biểu thức thứ nhất .
- Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài .
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
-Xem trước bài mới .
........................................o0o................................................
 Thứ năm 
 Luyeän töø vaø caâu 
Baøi: OÂN LUYEÄN VEÀ DAÁU CHAÁM – ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI BAÈNG GÌ ?
I. MỤC TIÊU 
 - Tìm vaø neâu ñöôïc taùc duïng cuûa daáu hai chaám trong ñoaïn vaên (BT1).
- Ñieàn ñuùng daáu chaám,daáu hai chaám vaøo choã thích hôïp( BT2).
- Tìm ñöôïc boä phaän caâu traû lôøi( BT3). 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Yêu cầu hai em làm miệng bài tập 1 và bài tập 3 tiết TLV tuần 31 .Chấm tập hai bàn tổ 2 .
-Nhận xét phần kiểm tra bài cũ.
 2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta sẽ học bài : “ Ôn dấu phẩy – Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì ? “
 b)Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
* Bài 1 : - Yêu cầu một em đọc bài tập 1.
-Yêu cầu cả lớp đọc thầm .
-Mời một em lên bảng làm mẫu .
-Yêu cầu lớp làm việc theo nhóm tìm các dấu hai chấm còn lại và cho biết các dấu hai chấm đó có tác dụng gì .
-Theo dõi nhận xét từng nhóm .
-Giáo viên chốt lời giải đúng .
*Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 lớp đọc thầm theo .
-Dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng lớp .
-Yêu cầu lớp làm việc cá nhân vào nháp .
- Mời 3 em lên thi làm bài trên bảng .
-Nhận xét đánh giá bình chọn em thắng cuộc .
-Chốt lại lời giải đúng .
*Bài 3 -Mời một em đọc nội dung bài tập 3 lớp đọc thầm theo .
-Dán 3 tờ giấy khổ to lên bảng lớp .
-Yêu cầu lớp làm việc cá nhân .
- Mời 3 em lên thi làm bài trên bảng .
-Nhận xét đánh giá bình chọn em thắng cuộc .
 d) Củng cố - Dặn dò
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới 
-Hai học sinh làm miệng bài tập 1 và bài tập 3 mỗi em làm một bài .
-Học sinh khác nhận xét bài bạn .
-Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu bài 
(1 đến 2 em nhắc lại)
-Một em đọc yêu cầu bài tập1 trong sách 
-Cả lớp đọc thầm bài tập .
- Một em lên khoanh dấu 2 chấm và giải thích ( dấu 2 chấm dùng để dẫn lời nói trực tiếp của Bồ Chao ) .
-Lớp trao đổi theo nhóm tìm và giải thích về tác dụng của các dấu 2 chấm còn lại .
-Nhóm khác quan sát nhận xét ý kiến của nhóm bạn .
- Một học sinh đọc bài tập 2 .
-Lớp theo dõi và đọc thầm theo .
-Lớp làm việc cá nhân thực hiện vào nháp .
-Ba em lên thi điền kết quả vào các tờ giấy khổ lớn có sẵn .Đại diện đọc lại kết quả .
-Câu1 dấu chấm ,hai câu còn lại là dấu 2 chấm 
- Lớp bình chọn bạn thắng cuộc .
- Một học sinh đọc bài tập 3 .
-Lớp theo dõi và đọc thầm theo .
-Lớp làm việc cá nhân .
-Ba em lên thi làm bài trên bảng .
a/ Nhà vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan
b/ Các nghệ  bằng đôi tay khéo léo của mình .
c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử , người bằng trí tuệ , mồ hôi và cả máu của mình .
-Hai học sinh nêu lại nội dung vừa học 
-Về nhà học 
........................................o0o................................................
Chính taû 
Baøi: NGOÂI NHAØ CHUNG
I. MỤC TIÊU 
- Nghe -viết ñuùng baøi chính taû,trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi .
- Làm đúng BT(2) a / b,hoaëc BT(3) a/ b.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Bảng lớp viết ( 2 lần ) các từ ngữ trong bài tập 2 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Yêu cầu cả lớp viết vào nháp một số từ mà học sinh ở tiết trước thường viết sai .
-Nhận xét đánh giá chung về phần kiểm tra . 
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài
-Bài viết hôm nay các em sẽ nghe viết một đoạn trong bài “ Ngôi nhà chung “ 
 b) Hướng dẫn nghe viết :
1/ Hướng dẫn chuẩn bị :
-Đọc mẫu bài viết (Ngôi nhà chung ) 
-Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm theo . -Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là gì ?
-Những việc chung mà tất cả các dân tộc phải làm là gì ?
-Yêu cầu lấùy bảng con và viết các tiếng khó .
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Đọc cho học sinh viết vào vở 
-Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi và ghi số lỗi ra ngoài lề tập
-Thu tập học sinh chấm điểm và nhận xét.
 c/ Hướng dẫn làm bài tập 
*Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2a.
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
-Gọi 3 em đại diện lên bảng thi viết đúng các tiếng có âm hoặc vần dễ sai .
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
-Nhận xét bài làm học sinh và chốt lại lời giải đúng.
*Bài 3: - Nêu yêu cầu của bài tập.
-Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
-Gọi 2 em đọc lại 2 câu văn trước lớp .
-Yêu cầu lớp quan sát nhận xét bài bạn .
 d) Củng cố - Dặn dò:
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
-Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 
-3 Học sinh lên bảng viết các từ hay viết sai trong tiết trước :rong ruổi , thong dong , trống giong cờ mở , cười rủ rượi , nói rủ rỉ ,
-Cả lớp viết vào giấy nháp .
-Lớp lắng nghe giới thiệu bài 
-Hai em nhắc lại tựa bài
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
-Ba học sinh đọc lại bài 
-Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài 
- Ngôi nhà chung của mọi dân tộc là Trái Đất 
- Bảo vệ hòa bình , bảo vệ môi trường , đấu tranh chống đói nghèo bệnh tật ...
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con 
-Lớp nghe và viết bài vào vở 
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
- Học sinh làm vào vở 
-Ba em lên bảng thi đua viết nhanh viết đúng 
-2a/ nương đỗ – nương ngô – lưng đeo gùi 
- tấp nập – lamg nương – vút lên . 
-Cả lớp theo dõi bạn và nhận xét bình chọn người thắng cuộc .
-Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa .
- Học sinh làm vào vở 
-Hai em đọc lại hai câu văn vừa đặt .
-Em khác nhận xét bài làm của bạn .
-Về nhà học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa .
........................................o0o................................................
 Toaùn 
Baøi: LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU 
- Bieát giaûi bài toán liên quan đến rút về đơn vị .
- Bieát lập bảng thống kê ( theo maãu) .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
 1.Bài cũ :
-Gọi hai em lên bảng sửa bài tập về nhà 
-Chấm vở hai bàn tổ 2
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta luyện tập về gải toán liên quan đến rút về đơn vị và lập bảng thống kê .
 b) Luyện tập:
-Bài 1: - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách 
-Ghi bảng tóm tắt bài toán 
- Gọi 1 em lên bảng giải bài , 
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
-Mời một học sinh khác nhận xét .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 - Gọi học sinh nêu bài tập trong sách .
-Hướng dẫn giải theo hai bước .
-Mời một em lên bảng giải bài .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 3 -Yêu cầu nêu đề bài .
-Yêu cầu lớp thực hiện tính biểu thức vào vở 
-Mời một em lên bảng giải .
-Gọi em khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 4 - Gọi em nêu bài tập trong sách .
-Hướng dẫn học sinh giải theo hai bước .
-Mời một em lên bảng giải bài .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
d) Củng cố - Dặn dò:
-Hôm nay toán học bài gì ?
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Một em lên bảng chữa bài tập số 3 về nhà 
-Lớp theo dõi nhận xét bài bạn .
*Lớp theo dõi giới thiệu 
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-Cả lớp làm vào vở bài tập .
-1 em lên bảng giải bài :
Giải : - Số phút đi 1 km là :
 12 : 3 = 4 ( phút) 
Số km đi trong 28 phút là :
 28 : 4 = 7 ( km ) 
 Đ/S : 7 km .
- Một em giải bài trên bảng , ở lớp làm vào vở 
- Giải :Số gạo trong mỗi túi là : 
 21 :7 = 3 (kg )
 - Số túi cần lấy để được 15 kg gạo là :
 15 : 3 = 5 (túi ) 
 Đ/S:5 túi gạo 
- Một học sinh nêu đề bài . 
- Hai em lên bảng giải bài.
-a/ 32 : 4 x 2 = 16 b/ 24 : 6 : 2 = 2
 32 : 4 : 2 = 4 24 : 6 x 2 = 8
- Hai em khác nhận xét bài bạn .
-Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
-1 em lên bảng giải bài .
 Lơp
HS
3A
3B
3C
3D
CỘNG
Giỏi
10
7
9
8
34
Khá 
15
20
22
19
76
Tb
5
2
1
3
11
Tổng 
30
29
32
30
121
-Vài em nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại.
-Xem trước bài mới .
........................................o0o................................................
Taäp vieát 
Baøi: OÂN CHÖÕ HOA X
I. MỤC TIÊU 
- Vieát ñuùng vaø töông ñoái nhanh chöõ x hoa( 1 doøng),Ñ,T ( 1 doøng);viết ñuùng teân rieâng Ñoàng Xuaân ( 1 doøng) vaø caâu öùng dụng :Tốt gỗ hơn tốt nước sơn / Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người bằng cỡ chữ nhỏ .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Mẫu chữ hoa X mẫu chữ viết hoa về tên riêng Đồng Xuân và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ:
-Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh .
-Yêu cầu nêu nghĩa về từ câu ứng dụng 
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
 2.Bài mới:a) Giới thiệu bài:
- Hôm nay chúng ta sẽ ôn viết chữ hoa X và một số từ danh từ riêng ứng dụng có chữ hoa :Đ, X, T
 b)Hướng dẫn viết trên bảng con 
 *Luyện viết chữ hoa :
-Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài : Đ, X , T 
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ 
-Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu .
*Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng 
-Yêu cầu đọc từ ứng dụng Đồng Xuân 
-Giới thiệu Đồng Xuân là tên một chợ có từ lâu đời ở Hà Nội đây là là nơi buôn bán sầm uất nổi tiếng . 
*Luyện viết câu ứng dụng :
-Yêu cầu một học sinh đọc câu .
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn .
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người . 
-Hướng dẫn hiểu nội dung câu ứng dụng 
-Yêu cầu luyện viết những tiếng có chữ hoa là danh từ riêng .
 c) Hướng dẫn viết vào vở :
-Nêu yêu cầu viết chữ X một dòng cỡ nhỏ .
-Âm : T , Đ : 1 dòng .
-Viết tên riêng Đồng Xuân , 2 dòng cỡ nhỏ 
-Viết câu ứng dụng 2 lần .
-Nhắc nhớ tư thế ngồi viết , cách viết các con chữ và câu ứng dụng đúng mẫu 
 d/ Chấm chữa bài 
-Giáo viên chấm từ 5- 7 bài học sinh 
-Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm 
 đ/ Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu lần lượt nhắc lại cách viết chữ hoa và câu ứng dụng 
-Giáo viên nhận xét đánh giá 
-Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
-Hai em lên bảng viết tiếng (Văn Lang , Vỗ tay cần nhiều ngón / Bàn kĩ cần nhiều người ) 
- Lớp viết vào bảng con Văn Lang 
- Em khác nhận xét bài viết của bạn .
-Lớp theo dõi giới thiệu 
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài.
-Tìm ra các chữ hoa có trong tên riêng Đồng Xuân và các chữ hoa có trong bái : X, T, Đ
- Lớp theo dõi và thực hiện viết vào bảng con .
-Một học sinh đọc từ ứng dụng .
-Lắng nghe để hiểu thêm về tên chợ thuộc Hà Nội của nước ta . 
- Một em đoạc lại từ ứng dụng .
- Câu tục ngữ đề cao vẻ đẹp của tính nết so với vẻ đẹp của bên ngoài .
-Luyện viết từ ứng dụng bảng con (Xấu người )
-Lớp thực hành viết chữ hoa tiếng Xấu trong câu ứng dụng 
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên 
-Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm .
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa và danh từ riêng 
-Về nhà tập viết nhiều lần và xem trước bài mới 
........................................o0o................................................
Buổi chiều
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
 I. Mục tiêu
Củng cố lại cách làm bài cho học sinh
- Rèn cho học sinh tính cẩn thận khi làm bài
II. Nội dung:
 Giáo viên tiến hành cho học sinh làm lần lượt các bài tập sau:
TIẾT 2
Luyện viết
1. 	Nghe viết : Ngýời ði sãn và con výợn (từ Bỗng vượn mẹ... ðến Hai giọt nước mắt từ từ lãn trên má).
..
..
..
(2). Ðiền vào chỗ trống :
a) l hoặc n 
Mặt trời ðang ặn
ượm nắng về theo
Chợt cõn gió ðến
Xoá nhanh ắng chiều.
Phýõng ðông ửng tía
Dẻ quạt xoè ra
Thảo ào gió mát
Thổi tràn bao a.
PHẠM ÐÌNH ÂN
b) v 

File đính kèm:

  • docTUAN 32.14-15.doc
Giáo án liên quan