Giáo án Âm nhạc 4, kì II

Tiết 20

Bài dạy : Ơn CHÚC MỪNG

BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5

I / Mục tiêu :

- Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .

- Biết hát kết hợp với vận động phụ họa .

- HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 5

II/ Đồ dùng dạy học :

1. GV : Đàn , nhạc cụ gõ .

2. HS : Sách , nhạc cụ gõ

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc18 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 13/02/2020 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 4, kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ởng 
Ngày dạy :	31/12/2014	Tiết 20
Bài dạy : Ơn CHÚC MỪNG 
BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp với vận động phụ họa .
HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 5 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS đọc lại bài TĐN số 4
Hoạt động 2 : Ơn bài hát Chúc mừng 
GV đàn và hát cho HS nghe lại bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát .
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ .
Hoạt động 3 : Học bài TĐN số 5 
GV treo bài TĐN số 5 cho HS xem . 
GV đàn cho HS đọc .
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát Chúc mừng 
Chuẩn bị bài : Bàn tay mẹ 
HS đọc cả lớp TĐN số 4
HS lắng nghe .
HS hát lại bài hát 2 lần . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương .
HS thực hành hát kết hợp động tác phụ hoạ 
 . Nhận xét – tuyên dương .
HS luyện tập cao độ của thang âm ( Đô – Rê – Mi – Son – La )và tiết tấu (SGK)
HS đọc bài TĐN số 5 , thực hành theo tổ nhóm . Nhận xét .
 HS đọc ghép lời ca và gõ đệm theo phách . 
HS hát .
Khối trưởng
Ngày dạy : 7/01/2015	Tiết 21
Bài dạy : BÀN TAY MẸ 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Qua bài hát nhắn nhủ HS biết ơn cha mẹ . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , tranh ảnh ,bản đồ , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Chúc mừng 
Hoạt động 2 : Học hát Bàn tay mẹ .
GV giới thiệu bài hát .
GV đàn và hát mẫu 
HD HS đọc lời bài hát 
Dạy hát từng câu 
GV sửa sai cho HS 
GD học sinh biết ơn cha mẹ chăm lo cho các em 
Hoạt động 3 : Hát kết hợp với gõ đệm theo phách , nhịp và vận động nhẹ nhàng .
GV HD thực hiện gõ và vận động nhẹ nhàng .
Sửa sai cho HS . 
Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát 
Gv đàn . 
Chuẩn bị bài Ơn bài Bàn tay mẹ và TĐN số 6 . 
HS hát 
HS lắng nghe 
Đọc đồng thanh lời ca 
Tập hát từng câu đến hết bài .
Cả lớp hát lại . Nhận xét 
HS hát và gõ đệm theo phách , nhịp .
Từng tổ hát , nhóm 3 em biểu diễn trước lớp .Nhận xét – tuyên dương .
Cả lớp hát kết hợp gõ đệm . 
Hát theo tổ , nhóm . Nhận xét 
HS làm theo hướng dẫn của GV . 
HS biểu diễn bài hát theo nhóm trước lớp .
Cả lớp hát lại . Kể tên một số bài hát nói về mẹ .
Khối trưởng
Ngày dạy : 14/01/2015	Tiết 22
Bài dạy : Ơn BÀN TAY MẸ 
BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 6
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 6 
Học sinh biết ơn cha mẹ chăm lo cho mình.
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS đọc lại bài TĐN số 5
Hoạt động 2 : Ơn bài hát Bàn tay mẹ 
GV đàn và hát cho HS nghe lại bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ .
GV đàn cho HS nghe vài trích đoạn nói về mẹ .
Hoạt động 3 : Học bài TĐN số 6
GV treo bài TĐN số 5 cho HS xem . 
GV hỏi : 
Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp mấy ? 
Cao độ gồm những nốt nào ? Hình nốt gì ? 
HD luyện tập cao độ , tiết tấu .
GV đàn cho HS đọc bài TĐN số 6 .
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát Bàn tay mẹ . 
Chuẩn bị bài : Chim sáo .
HS đọc cả lớp TĐN số 5
HS lắng nghe .
HS cả lớp hát lại bài hát . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát kết hợp động tác phụ hoạ 
 Nhận xét – tuyên dương .
HS lắng nghe .
HS trả lời .
HS luyện tập cao độ của thang âm ( Đô – Rê – Mi – Son – La )và tiết tấu (SGK)
HS đọc bài TĐN số 6 , thực hành theo tổ nhóm . Nhận xét .
 HS đọc ghép lời ca và gõ đệm theo phách . 
 HS hát .
Khối trưởng
Ngày dạy : 21/01/2015	Tiết 23
Bài dạy : CHIM SÁO 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Biết đây là bài dân ca.
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Bàn tay mẹ 
Hoạt động 2 : Học hát Chim sáo .
GV giới thiệu bài hát .
GV đàn và hát mẫu 
HD HS đọc lời bài hát 
Dạy hát từng câu 
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 3 : Hát kết hợp với gõ đệm theo phách , bài đọc thêm : Tiếng sáo người tù .
GV HD thực hiện gõ đệm .
Sửa sai cho HS . 
GV đọc bài đọc thêm 
Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát 
Gv đàn . 
Chuẩn bị bài Ôn bài Chim sáo và TĐN số 5 & 6 . 
HS hát 
HS lắng nghe 
Đọc đồng thanh lời ca 
Tập hát từng câu đến hết bài .
Cả lớp hát lại . Nhận xét 
HS hát và gõ đệm theo phách , nhịp .
Từng tổ hát , nhóm 3-4 em biểu diễn trước lớp .Nhận xét – tuyên dương .
Cả lớp hát kết hợp gõ đệm . 
Hát theo tổ , nhóm . Nhận xét 
HS làm theo hướng dẫn của GV . 
HS biểu diễn bài hát theo nhóm trước lớp .
HS lắng nghe 
Nêu cảm nhận của mình sau khi nghe GV đọc bài Tiếng sáo người tù . 
Cả lớp hát lại . 
Khối trưởng
Ngày dạy :	28/01/2015	Tiết 24
Bài dạy : Ơn CHIM SÁO 
ÔN BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 5&6
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vận động phụ họa . 
HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 5&6 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ 
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Chim sáo
Hoạt động 2 : Ơn bài hát Chim sáo 
GV đàn và hát cho HS nghe lại bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ .
GV đàn . 
Hoạt động 3 : Ôn bài TĐN số 5&6
GV đàn cho HS nghe thang âm : Đô – Rê – Mi – Son – La 
GV thay đổi vị trí các nốt trong thang âm từ 2 – 3 – 4 âm 
GV đàn cho HS nghe thang âm : Đô – Rê – Mi – Son 
GV đàn 3 âm .
GV đàn cho HS đọc bài TĐN số 6 .
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát Chim sáo .
Về nhà ôn lại bài hát . 
Chuẩn bị bài : Ôn 3 bài hát – Nghe nhạc .
HS hát 
HS lắng nghe .
HS cả lớp hát lại bài hát . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát kết hợp động tác phụ hoạ 
HS trình diễn trước lớp 
Nhận xét – tuyên dương .
HS nhận ra tên nốt .
HS đọc lại bài TĐN số 5 
HS nghe 2 âm với 2 mức độ : nói đúng tên nốt và đọc đúng độ cao
HS nghe 3 âm như trên .
HS đọc bài TĐN số 6 . 
 HS hát .
Khối trưởng
Ngày dạy :4/02/2015	 Tiết 25
Bài dạy : Ơn 2 bài CHÚC MỪNG , BÀN TAY MẸ 
NGHE NHẠC 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Biết hát kết hợp vận động phụ họa . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Bàn tay mẹ
Hoạt động 2 : Ôn 3 bài hát :
Chúc mừng 
Bàn tay mẹ
GV đàn cho HS hát lại từng bài . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS biểu diễn 3 bài hát .
GV đàn . 
Hoạt động 3 : Nghe nhạc . 
GV đàn và hát cho HS nghe bài dân ca Lí cây bông . 
Hỏi HS cảm nhận khi nghe bài hát . 
GD học sinh tình yêu thương bao la của mẹ
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát Chim sáo .
Về nhà ôn lại bài hát . 
Chuẩn bị bài : Chú voi con ở Bản Đôn .
HS hát 
HS cả lớp hát ôn từng bài hát . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát biểu diễn các bài hát trước lớp theo nhóm . 
Từng HS trình diễn trước lớp .
Nhận xét – tuyên dương .
HS lắng nghe và nêu cảm nhận của mình khi nghe bài hát . 
 HS hát .
Khối trưởng
Tiết 26
Ngày dạy : 11/2/2015
Bài dạy : CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
HS cảm nhận được vẻ ngộ nghĩnh của chú voi con.
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Bàn tay mẹ 
Hoạt động 2 : Học hát Chú voi con ở Bản Đôn .
GV giới thiệu tên bài hát , tên tác giả và nội dung bài hát .
GV đàn và hát mẫu 
HD HS đọc lời bài hát 
Dạy hát từng câu 
GV sửa sai cho HS 
GD học sinh biết yêu loài vật, bảo vệ chúng.
Hoạt động 3 : Hát lĩnh xướng và hoà giọng .
GV hướng dẫn HS hát : chia lớp thành 2 nhóm để hát (SGK). 
GV sửa sai cho HS . 
Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát 
Gv đàn . 
Chuẩn bị bài Oân bài Chú voi con ở Bản Đôn và TĐN số 7 . 
HS hát 
HS lắng nghe 
Đọc đồng thanh lời ca 
Tập hát từng câu đến hết bài .
Cả lớp hát lại . Nhận xét 
HS hát và gõ đệm theo nhịp .
Từng tổ hát , nhóm 3-4 em biểu diễn trước lớp .Nhận xét – tuyên dương .
Cả lớp hát kết hợp gõ đệm . 
HS làm theo hướng dẫn của GV . 
HS biểu diễn bài hát .
Cả lớp hát lại . 
Khối trưởng
Ngày dạy : 25/02/2015	Tiết 27
Bài dạy : Oân CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN 
 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 7
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 7 
Yêu ca hát
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Chú voi con ở Bản Đôn . 
Hoạt động 2 : Oân bài hát Chú voi con ở Bản Đôn . 
GV đàn và hát cho HS nghe lại bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS hát lĩnh xướng và hoà giọng (SGK)
GV đàn . 
Hoạt động 3 : Học bài TĐN số 7
GV đàn cho HS nghe thang âm : Đô – Rê – Mi – Son – La 
GV đàn cho HS tập bài luyện độ cao và tiết tấu . (SGK) 
GV đàn giai điệu cho cả lớp đọc theo . 
GV đàn cho HS đọc bài TĐN số 7 .
GV đàn và sửa sai cho HS 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát .
Về nhà ôn lại bài hát . 
Chuẩn bị bài : TN thế giới liên hoan .
HS hát 
HS lắng nghe .
HS cả lớp hát lại bài hát . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát theo HD của GV 
HS trình diễn trước lớp 
HS hát kết hợp gõ đệm theo phách . 
Nhận xét – tuyên dương .
HS hát kết hợp vận động phụ hoạ . 
HS nghe . 
HS luyện tập cao độ và tiết tấu của bài .
Cả lớp đọc đồng thanh tên nốt của bài TĐN số 7 . 
HS đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 7 kết hợp vỗ tay theo phách . . 
 HS thực hành theo tổ nhóm . Nhận xét .
HS hát .
Khối trưởng
Ngày dạy :	4/3/2015	Tiết 28
Bài dạy : THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Ca ngợi tình thân ái , đoàn kết và yêu hòa bình của thiếu nhi toàn thế giời . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài Chú voi con ở Bản Đôn .
Hoạt động 2 : Học hát THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
GV giới thiệu tên bài hát , tên tác giả và nội dung bài hát .
GV đàn và hát mẫu 
HD HS đọc lời bài hát 
Dạy hát từng câu 
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 3 : Hát đối đáp và hoà giọng .
GV hướng dẫn HS hát .
GV đệm đàn .
GV sửa sai cho HS . 
Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò 
Gv đàn . Cả lớp hát lại cả bài hát 
Về nhà tập hát lại bài hát cho thuộc . 
Chuẩn bị bài Oân bài Thiếu nhi thế giới liên hoan TĐN số 8 
HS hát 
HS lắng nghe 
Đọc đồng thanh lời ca 
Tập hát từng câu đến hết bài .
Cả lớp hát lại . Nhận xét 
HS hát và gõ đệm theo nhịp .
Từng tổ hát , nhóm 3-4 em biểu diễn trước lớp .Nhận xét – tuyên dương .
Cả lớp hát kết hợp gõ đệm . 
HS làm theo hướng dẫn của GV . 
Cả lớp hát . Nhận xét .
HS biểu diễn bài hát .
Cả lớp hát lại . 
Khối trưởng
Ngày dạy :	11/3/2015	Tiết 29
Bài dạy : Oân THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
 BÀI TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 8
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vận động phụ họa . 
HS đọc đúng cao độ , trường độ của bài TĐN số 8 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS hát lại bài THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
Hoạt động 2 : Oân bài hát THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
GV đàn và hát cho HS nghe lại bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
GV sửa sai cho HS 
GV hướng dẫn HS hát đối đáp và hoà giọng (SGK)
GV đàn . 
Hoạt động 3 : Học bài TĐN số 8
GV đàn cho HS nghe thang âm : Đô – Rê – Mi – Son – La 
GV đàn cho HS tập bài luyện độ cao và tiết tấu . (SGK) 
GV đàn giai điệu cho cả lớp đọc theo . 
GV đàn cho HS đọc bài TĐN số 8 .
GV đàn . 
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả bài hát .
Về nhà ôn lại bài hát . 
Chuẩn bị bài : Ôn 2 bài hát .
HS hát 
HS lắng nghe .
HS cả lớp hát lại bài hát . Cá nhân hát .
Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát theo HD của GV 
HS hát kết hợp gõ đệm theo phách . 
Nhận xét – tuyên dương .
HS hát kết hợp nhún theo nhịp của bài hát . 
HS nghe . 
HS luyện tập cao độ và tiết tấu của bài .
Cả lớp đọc đồng thanh tên nốt của bài TĐN số 8 . 
HS đọc nhạc và ghép lời bài TĐN số 8 kết hợp vỗ tay theo phách . . 
 HS thực hành theo tổ nhóm . Nhận xét .
HS hát .
Khối trưởng
Ngày dạy :	18/3/2015	Tiết 30
Bài dạy : Oân 2 bài 
CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN -THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Biết hát kết hợp vận động phụ họa . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Giới thiệu nội dung tiết học 
Ôn 2 bài hát .
Hoạt động 2 : Oân 2 bài hát CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN và THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
GV đàn và hát cho HS nghe lại từng bài hát . 
GV đệm đàn cho HS hát lại từng bài . 
GV sửa sai cho HS 
GV cho HS hát đối đáp và hoà giọng bài Thiếu nhi thế giới liên hoan . 
Bài Chú voi con . . . hát lĩnh sướng và hoà giọng . 
GV đàn . 
Hoạt động 3 : Hát kết hợp với động tác phụ hoạ . 
GV đệm đàn cho HS hát . 
HD thêm các động tác phụ hoạ . 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp hát lại cả 2 bài hát .
Về nhà ôn lại bài hát . 
Chuẩn bị bài : Ôn 2 bài TĐN số 7 và 8 
HS hát 
HS lắng nghe .
HS cả lớp hát lại từng bài hát . Cá nhân hát .Nhận xét – tuyên dương . 
HS thực hành hát theo HD của GV 
Nhận xét – tuyên dương .
HS hát kết hợp nhún theo nhịp của bài hát . 
Hát kết hợp với múa đơn giản . 
HS nghe . 
 HS hát .
Khối trưởng
Tiết 31
Ngày dạy :25/3/2015
Bài dạy : Oân 2 bài
TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 7 VÀ SỐ 8 
I / Mục tiêu : 
Học sinh đọc đúng lời bài TĐN .
HS nghe một số bài hát trong chương trình . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Giới thiệu nội dung tiết học 
Ôn 2 bài TĐN số 7 và số 8 .
Hoạt động 2 : Oân 2 bài TĐN số 7 và số 8 
GV viết âm hình trong SGK lên bảng và gõ lại 3 đến 4 lần , yêu cầu HS gõ lại 
GV hỏi : 
Đó là âm hình câu nào ? 
Trong bài TĐN số mấy ? 
Em hãy đọc nhạc và hát lời câu nhạc đó .
GV phân công từng nhóm đọc lại bài TĐ N số 7 và số 8 
Đọc kết hợp gõ theo phách . 
GV lắng nghe sửa sai cho HS . 
Hoạt động 3 : Nghe nhạc 
GV đệm đàn cho HS nghe 1 – 2 bài hát đã học . 
Hoạt động 4 : Củng cố – Dặn dò 
Cả lớp đọc lại cả 2 bài TĐN .
Về nhà ôn lại bài hát và TĐN . 
Chuẩn bị bài : Học bài hát tự chọn 
 .
HS đọc 
HS lắng nghe .
HS gõ theo HD của GV . 
HS trả lời .
Từng nhóm đọc . 
HS đọc kết hợp gõ theo phách . 
HS nghe nhạc . 
HS hát lại . 
 HS hát .
Khối trưởng
Tiết 32
Ngày dạy :1/4/2015
Bài dạy : Học bài hát tự chọn
EM HÁT GỌI MẶT TRỜI 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu : 
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
Hoạt động 1 :Kiểm tra bài cũ 
GV cho HS đọc bài TĐN số 8 
Hoạt động 2 : Học hát Em hát gọi mặt trời 
GV giới thiệu tên bài hát , tên tác giả và nội dung bài hát .
GV đàn và hát mẫu 
HD HS đọc lời bài hát 
Dạy hát từng câu 
GV sửa sai cho HS 
Hoạt động 3 : Hát kết hợp gõ đệm 
GV hướng dẫn HS hát và gõ đệm .
GV đệm đàn .
GV sửa sai cho HS . 
Hoạt động 4: Củng cố – Dặn dò 
Gv đàn . Cả lớp hát lại cả bài hát 
Về nhà tập hát lại bài hát cho thuộc . 
Chuẩn bị bài Ôn tập và kiểm tra .
HS đọc 
HS lắng nghe 
Đọc đồng thanh lời ca 
Tập hát từng câu đến hết bài .
Cả lớp hát lại . Nhận xét 
Từng tổ hát , nhóm 3-4 em biểu diễn trước lớp .Nhận xét – tuyên dương .
Cả lớp hát kết hợp gõ đệm . 
HS làm theo hướng dẫn của GV . 
Cả lớp hát . Nhận xét .
HS biểu diễn bài hát .
Cả lớp hát lại . 
Tiết 33 
Ngày dạy: 8/4/2015
Bài dạy : Oân 2 bài 
CHÚ VOI CON Ở BẢN ĐÔN -THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN 
I / Mục tiêu : 
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca .
Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát .
Biết hát kết hợp vận động phụ họa . 
II/ Đồ dùng dạy học : 
GV : Đàn , nhạc cụ gõ .
HS : Sách , nhạc cụ gõ
III/ 

File đính kèm:

  • docKHLL_HKII.doc