Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Vật lý 7

Câu 1: (0.5đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.

Câu 2: (1đ) Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra khi nào?

Câu 3: (2đ) So sánh điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng.

Câu 4: (3đ) Cho một điểm sáng M đặt trước gương phẳng. Hãy vẽ 2 tia sáng xuất phát từ M đến phản xạ trên mặt gương, từ đó xác định vị trí ảnh M’ của M qua gương.

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 497 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 môn: Vật lý 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: LÍ 7
THỜI GIAN: 60 PHÚT
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
1.Định luật phản xạ ánh sáng.
Kiến thức: Phát biểu được định luật phản xạ ánh sáng. Câu 1
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu 
0.5 điểm
5%
1 câu 
0.5 đ
5%
2.Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm và gương phẳng.
Kiến thức: Nêu được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm.. Nêu được ứng dụng chính của gương cầu lồi lồi tạo ra vùng nhìn thấy rộng. Câu 3,6
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu 
2.5 điểm
25%
2 câu 
2.5 đ
25%
3. Nhật thực, nguyệt thực.
Kiến thức: nêu được hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra khi nào. Câu 2
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu 
1 điểm
10%
1 câu 
1 đ
10%
4. Vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng
Kỹ năng: Vẽ được ảnh của điểm sáng qua gương phẳng bằng một trong hai cách sau: vận dụng định luật phản xạ ánh sáng. Vận dụng tính chất của ảnh ảo tạo bởi gương phẳng. Vận dụng làm bài tập tính toán đơn giản. Câu 4
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu 
3 điểm
30%
1 câu 
3đ
30%
5.Âm truyền trong các môi trường.
Kiến thức: Nêu được âm truyền qua những môi trường nào. So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường. Câu 5
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1 câu 
1 điểm 
10%
1 câu 
1đ
10%
6. Phản xạ âm, tiếng vang.
Kiến thức: Kể được một số ứng dụng liên quan tới sự phản xạ âm. Âm phát ra từ nguồn âm lan truyền trong không khí đến gặp vật chắn, bị phản xạ trở lại, truyền đến tai người nghe. Tai nghe được âm phản xạ gọi là tiếng vang. Câu 7
Số câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1 câu 
2 điểm
20%
1 câu 
2 đ
20%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
5 câu 
5 điểm
50%
1 câu
3 điểm
30%
1 câu 
2 điểm
20%
7 câu
10 đ 
100%
 GVBM
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
	MÔN: VẬT LÝ 7
	THỜI GIAN: 60 PHÚT
 (Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: (0.5đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
Câu 2: (1đ) Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra khi nào?
Câu 3: (2đ) So sánh điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng.
Câu 4: (3đ) Cho một điểm sáng M đặt trước gương phẳng. Hãy vẽ 2 tia sáng xuất phát từ M đến phản xạ trên mặt gương, từ đó xác định vị trí ảnh M’ của M qua gương.
Câu 5: (1đ) Âm truyền qua những môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường đó?
Câu 6: (0.5đ) Nêu hai ứng dụng của gương cầu lồi trong đời sống? 
Câu 7: (2đ) Một người đứng trước một ngọn núi và hô to, sau đó nghe âm thanh vọng lại cách 2 giây sau khi hô. Vậy vách núi cách người đó một khoảng cách là bao nhiêu, biết âm thanh đi trong không khí được 340 m trong thời gian 1 giây.
- Hết - 
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
	MÔN: VẬT LÝ 7
	THỜI GIAN: 60 PHÚT
 (Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: (0.5đ) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.
Câu 2: (1đ) Hiện tượng nhật thực, nguyệt thực xảy ra khi nào?
Câu 3: (2đ) So sánh điểm giống và khác nhau của ảnh tạo bởi gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương phẳng.
Câu 4: (3đ) Cho một điểm sáng M đặt trước gương phẳng. Hãy vẽ 2 tia sáng xuất phát từ M đến phản xạ trên mặt gương, từ đó xác định vị trí ảnh M’ của M qua gương.
Câu 5: (1đ) Âm truyền qua những môi trường nào? So sánh vận tốc truyền âm trong các môi trường đó?
Câu 6: (0.5đ) Nêu hai ứng dụng của gương cầu lồi trong đời sống? 
Câu 7: (2đ) Một người đứng trước một ngọn núi và hô to, sau đó nghe âm thanh vọng lại cách 2 giây sau khi hô. Vậy vách núi cách người đó một khoảng cách là bao nhiêu, biết âm thanh đi trong không khí được 340 m trong thời gian 1 giây.
- Hết - 
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
MÔN VẬT LÝ 7
THỜI GIAN : 60 PHÚT
----------------------
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
Định luật phản xạ ánh sáng: 
 - Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.
 - Góc phản xạ bằng góc tới.
0.25
0.25
2
Hiện tượng nhật thực xảy ra khi: Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất cùng nằm trên 1 đường thẳng.
Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng cùng nằm trên 1 đường thẳng.
 0.5
 0.5
3
- Điểm giống: cả 3 gương đều cho ảnh ảo
 * Điểm khác: 
- Gương phẳng cho ảnh ảo bằng vật.
- Gương cầu lồi cho ảnh ảo bé hơn vật.
- Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật.
0.5
0.5
0.5
0.5
4
 - Vẽ hình minh họa.
 - Nêu rõ các bước.
 2
 1
5
Âm truyền qua 3 môi trường: rắn, lỏng, khí.
Vận tốc truyền âm trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.
 0.5
0.5
6
- Làm kính chiếu hậu xe máy và đặt ở các ngã tư do gương cầu lồi có vùng nhìn thấy rộng hơn các loại gương khác
0.5
7
Quãng đường mà âm thanh đã đi là: 340 x 2 = 680m. 
Mà đây là đoạn đường cả đi và về, vậy vách núi cách người đó một khoảng cách là 680/2 = 340m
1
1
 GVBM
Nguyễn Thị Thu

File đính kèm:

  • docLy7_HKI_2014-2015.doc