Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ 9

* Một số loại sâu hại cây ăn quả:

- Bọ xít hại nhãn, vải

- Sâu đục quả nhãn, vải, xoài, chôm chôm

- Dơi hại nhãn, vải.

- Rầy xanh (rầy nhảy) hại xoài.

- Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi

- Sâu xanh hại cây ăn quả có múi.

- Sâu đục thân, đục cành hại cây ăn quả có múi

 

doc3 trang | Chia sẻ: halinh | Ngày: 29/12/2014 | Lượt xem: 4699 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Công nghệ 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PGD - ĐT: Yên Sơn – Tuyên Quang
Trường: THCS Hoàng Khai
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GV: Đinh Thanh Huyền
Đề kiểm tra học kì II
Môn: công nghệ 9
Thời gian: 45’
Cấp độ
Tên chủ đề
( Nội dung chương……
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh.
Hiểu được đặc điểm thực vật, yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả (cây xoài)
Số câu:1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Quy trình kỹ thuật trồng cây ăn quả
Nhận dạng được một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả
Số câu:1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1 
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu: 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Thực hành làm xirô quả
Lựa chọn được quả làm xirô
Xếp được quả và đường vào lọ đúng yêu cầu kỹ thuật
Số câu:1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Số câu:1ý
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
Số câu:1ý
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
Số câu:1
Số điểm: 5
Tỉ lệ: 50%
Tổng số câu: 3
Tổng điểm:10
Tỉ lệ: 100%
Tổng số câu: 1
Tổng điểm:2
Tỉ lệ: 20%
Tổng số câu: 1
Tổng điểm:3
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu: 1ý
Tổng điểm:3
Tỉ lệ: 30%
Tổng số câu:
1ý
Tổng điểm:2
Tỉ lệ: 20%
Tổng số câu: 3
Tổng điểm:10
Tỉ lệ: 100%
Đề bài
Điểm
Đáp án
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?
Câu 2: Em hãy nêu tên một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả mà em biết? Nhận xét, nêu đặc điểm ngoại hình của bọ xít hại nhãn, vải?
Câu 3: Em hãy thực hành làm một lọ xirô quả
3
3
5
Câu 1:
* Đặc điểm thực vật:
- Cây xoài là cây thân gỗ có bộ rễ ăn sâu nên có khả năng chịu hạn tốt.
- Phần lớn rễ tập trung ở tầng mặt, sâu từ 0- 50cm. Hoa xoài ra từng chùm ở đầu ngọn cành. Mỗi chùm có từ 2000- 4000 hoa, gồm có hoa đực và hoa lưỡng tính.
* Yêu cầu ngoại cảnh: Cây xoài sinh trưởng, phát triển cần các điều kiện ngoại cảnh sau:
- Nhiệt đọ thích hợp là 24oc – 26oc.
- Lượng mưa trung bình từ 1000- 1200mm/năm. Cây xoài cần có mùa khô để giúp phân hoá mầm hoa được thuận lợi.
- Ánh sáng: Cần đủ ánh sáng.
- Đất: Cây xoài trồng được trên nhiều loại đất, trừ đất có nhiều sét. Thích hợp nhất là đất phù xa ven sông, tầng đất dày, độ pH từ 5,5- 6,5
Câu 2:
* Một số loại sâu hại cây ăn quả:
- Bọ xít hại nhãn, vải
- Sâu đục quả nhãn, vải, xoài, chôm chôm
- Dơi hại nhãn, vải.
- Rầy xanh (rầy nhảy) hại xoài.
- Sâu vẽ bùa hại cây ăn quả có múi
- Sâu xanh hại cây ăn quả có múi.
- Sâu đục thân, đục cành hại cây ăn quả có múi
* Một số loại bệnh hại cây ăn quả
- Bệnh mốc sương hại nhãn, vải.
- Bệnh thối hoa nhãn, vải.
- Bệnh thán thư hại xoài.
- Bệnh loét hại cây ăn quả có múi.
- Bệnh vàng lá hại cây ăn quả có múi.
* Bọ xít hại nhãn, vải: Con trưởng thành có màu nâu, đẻ trứng thành ổ dưới mặt lá, con trưởng thành và sâu non hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa làm cho mép lá bị héo và cháy khô, lá chết vàng, quả non bị dụng.
Câu 3: HS thực hành làm một lọ xirô quả.
- Xirô đựng trong lọ thuỷ tinh sạch
- Lựa chọn được quả điều không bị quá non, dập nát.
- Thực hiện được đúng quy trình, đường và quả xếp cân đối, đẹp.
Đề kiểm tra học kì II
Môn: công nghệ 9
Thời gian: 45’
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?
Câu 2: Em hãy nêu tên một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả mà em biết? Nhận xét, nêu đặc điểm ngoại hình của bọ xít hại nhãn, vải?
Câu 3: Em hãy thực hành làm một lọ xirô quả
Đề kiểm tra học kì II
Môn: công nghệ 9
Thời gian: 45’
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?
Câu 2: Em hãy nêu tên một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả mà em biết? Nhận xét, nêu đặc điểm ngoại hình của bọ xít hại nhãn, vải?
Câu 3: Em hãy thực hành làm một lọ xirô quả
Đề kiểm tra học kì II
Môn: công nghệ 9
Thời gian: 45’
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?
Câu 2: Em hãy nêu tên một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả mà em biết? Nhận xét, nêu đặc điểm ngoại hình của bọ xít hại nhãn, vải?
Câu 3: Em hãy thực hành làm một lọ xirô quả

File đính kèm:

  • docDe kiem tra hoc ki II co ma tran moi.doc