Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Công nghệ 7

Câu 1: Đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng?(2đ)

Câu 2: Tiêu chí của giống cây trồng tốt? (2đ)

Câu 3: Phân bón là gì ? Tác dụng của phân bón trong trồng trọt? (2đ)

Câu 4: Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại? Cho biết hiện nay ở địa phương thường dùng biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào, vì sao? (4đ)

 

doc4 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 25/04/2016 | Lượt xem: 463 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 – 2015 môn Công nghệ 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : CÔNG NGHỆ 7
Thời gian: 60 phút
Cấp độ 
Tên chủ đề
Mức độ kiến thức , kĩ năng
Tổng 
Nhận biết 
Thông hiểu 
Vận dụng 
1.Khái niệm về đất trồng và thành phần đất trồng 
KT: Hs biết khái niệm về đất trồng và vai trò của đất trồng 
Số câu hỏi 
1
1
Số điểm 
2
2
Tỉ lệ %
20%
20%
2.Vai trò của giống 
KT:Hs biết tiêu chí giống cây trồng tốt 
Số câu hỏi 
1
1
Số điểm 
2
2
Tỉ lệ %
20%
20%
3.Tác dụng của phân bón trong trồng trọt 
KT: Biết khái niệm và tác dụng của phân bón 
Số câu hỏi 
1
1
Số điểm 
2
2
Tỉ lệ %
20%
20%
4. Phòng trừ sâu,bệnh hại 
KN: phân biệt các biện pháp phòng trừ sâu,bệnh
Số câu hỏi 
1
1
Số điểm 
4
4
Tỉ lệ %
40%
40%
Tổng số câu 
3
1
4
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6,0
60%
4,0
40%
10
100%
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : CÔNG NGHỆ 7 
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian chép đề)
Câu 1: Đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng?(2đ)
Câu 2: Tiêu chí của giống cây trồng tốt? (2đ)
Câu 3: Phân bón là gì ? Tác dụng của phân bón trong trồng trọt? (2đ)
Câu 4: Nêu các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại? Cho biết hiện nay ở địa phương thường dùng biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào, vì sao? (4đ)
PHÒNG GD&ĐT TÂN CHÂU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2014-2015
MÔN : CÔNG NGHỆ 7 
Thời gian: 60 phút
Câu 
Đáp án 
Điểm
1
-Đất trồng là lớp bề mặt tơi xốp của vỏ Trái Đất, ở đó cây trồng có thể sinh sống và phát triển 
-Vai trò của đất trồng: cung cấp nước , oxi và các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây và giúp cây đứng vững 
1
1
2
- Giống cây trồng tốt có tác dụng làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản, tăng vụ và thay đổi cơ cấu cây trồng.
- Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu đất đai và trình độ canh tác của địa phương. 
- Có chất lượng tốt, có năng suất cao và ổn định 
 - Chống chịu được sâu, bệnh 
0,5
0,5
 0,5
0,5
3
- Phân bón là thức ăn do con người bổ sung cho cây trồng 
- Bón phân vào đất có tác dụng tăng độ phì nhiêu, tăng năng suất và chất lượng nông sản 
1
1
4
Các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại: 
- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh.
- Biện pháp thủ công.
- Biện pháp hóa học.
- Biện pháp sinh học.
- Biện pháp kiểm dịch thực phẩm. 
* Hiện nay ở địa phương em thường dùng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh là biện pháp hóa học. Vì trừ nhanh, trừ sớm được nhiều loại sâu bệnh. 
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
 1,5

File đính kèm:

  • docDE THI CONG NGHE 7 -HKI ( 2014-2015).doc
Giáo án liên quan