Bí kíp ghi nhớ Hóa học siêu nhanh

3 Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ

 Metan, Etan, Proban, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan.

 Các tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ là: Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec. Cách nhớ :

 Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng

 Mê em phải bao phen hồi hộp. Ôi người đẹp!

 Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường

 Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 16/12/2020 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bí kíp ghi nhớ Hóa học siêu nhanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1] Cách nhớ các nguyên tố phân nhóm chính
Ä Nhóm IA: Li – Na – K – Rb – Cs – Fr: Lâu nay không rảnh coi phim.
Ä Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi
Ä Nhóm IIA: Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.
Ä Nhóm IIIA : B Al Ga In TI: Bà, Anh lấy, Gà, Trong, Tủ lạnh.
Ä Nhóm IVA: C Si Ge Sn Pb: Chú, Sĩ, Gọi em, Sang nhậu, Phở bò.
Ä Nhóm VA : N P As Sb Bi: Ni cô, Phàm tục, Ắc, Sầu, Bi.
Ä Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông, Say, sỉn, té, bò.
Ä Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Phải, Chi, Bé, Iêu, anh.
Ä Nhóm VIIIA : He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng, Nga, Ăn, Khúc, Xương, Rồng.
2] Cách cân bằng phản ứng của Cu với HNO3
Ä Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Cách nhớ : “Ba đồng tám loãng hai no”
Ä Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. Cách nhớ : “Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”.
3] Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ
Ä Metan, Etan, Proban, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan.
Ä Các tiếp đầu ngữ trong hoá hữu cơ là: Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec. Cách nhớ :
ÿ Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng
ÿ Mê em phải bao phen hồi hộp. Ôi người đẹp!
ÿ Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường
ÿ Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.
4] Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Ä Dãy hoạt động hoá học của kim loại : K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Cách nhớ: Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu.
Ä K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cách nhớ:
 ÿ Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu.
 ÿ Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.
Ä Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cách nhớ: Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

File đính kèm:

  • docBI_KIP_GHI_NHO_HOA_HOC_SIEU_NHANH.doc
Giáo án liên quan