Bài thu hoạch Thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Đối với một giáo viên việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức được điều đó bản thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với mọi người; đặc biệt luôn là tấm gương cho học trò noi theo, phải luôn lluôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng ; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

doc12 trang | Chia sẻ: dung89st | Ngày: 14/04/2016 | Lượt xem: 2009 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thu hoạch Thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ vươn tới tầm cao của nhân loại; góp phần quan trọng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đưa đất nước vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
b) Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:
	 Tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.
	 "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ "đối với mình", được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng.
	Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân.
	Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế 
	Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới 
	- Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức 
	- Xây phải đi đôi với chống 
	- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời 
2. Tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm sau về đạo đức lối sống:
a) Ưu điểm:
	Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên:	Đối với một giáo viên việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là hết sức cần thiết. Nhận thức được điều đó bản thân tôi luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với mọi người; đặc biệt luôn là tấm gương cho học trò noi theo, phải luôn lluôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng ; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội. 
	Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đối với mỗi một người giáo viên công việc chính là giảng dạy truyền thụ tri thức và rèn luyện nhân cách cho học sinh, một công việc hết sức khó khăn nhưng cũng đầy tự hào. Thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng và mong ước của Người tôi đã, sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.
	Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện " Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:
	- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.
	- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm...đặc biệt bản thân sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vận động "Hai không" trong giáo dục 
	- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân. 
	- Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính. 
	Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh:	
	Bản thân tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng..., làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ. 
 `	
	Dù ở bất cứ cương vị nào phải gần gũi với mọi người, học tập và có trách nhiệm với những người xung quanh. 
	Luôn có ý thức phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng . Cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.
	Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.
b) Nhược điểm:
	Tôi nhận thấy rằng bản thân mình đã cố gắng rất nhiều trên tất cả các mặt song vẫn còn có những hạn chế nên kết quả chưa cao .
- Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, còn cả nể trong việc đánh giá xếp loại .
- Việc nắm bắt thông tin, ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn còn có những hạn chế nhất định .
3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:
	 Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được . Luôn là người giáo viên mẫu mực xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh . Luôn gương mẫu trong các hoạt động , tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh , phải luôn nêu gương về mặt đạo đức , giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản ..
	Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức . Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước . Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại.
 	 Người viết bài thu hoạch
Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải bằng ý thức tự giác, cầu thị của người học; sự đôn đốc, kiểm tra của tổ chức và sự theo dõi, giúp đỡ, giám sát của nhân dân (*)
Ngày 24/5/2007. Cập nhật lúc 9h 40' 
(ĐCSVN)- Trong những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước đã và đang diễn ra các sự kiện trọng đại”: Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII; kỷ niệm trọng thể lần thứ 117 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và đang nêu cao quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người” - một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quy mô lớn, mang nhiều ý nghĩa do Đảng ta phát động đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 77 Ngày thành lập Đảng và triển khai thực hiện trong suốt cả nhiệm kỳ Đại hội X. Việc Ban Cán sự đảng Ngoài nước phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lớp bồi dưỡng báo cáo viên về Cuộc vận động cho cán bộ khu vực Châu Á -Thái Bình Dương đúng vào những ngày này là rất thiết thực, được xem như lẵng hoa tươi thắm dâng lên Ngày sinh của Bác. 
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, tôi nhiệt liệt hoan nghênh tất cả các đồng chí, chúc lớp học của chúng ta đạt được kết quả cao nhất! 
Thưa các đồng chí ! 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân ta; nhà lãnh đạo xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; người bạn lớn của nhân dân yêu chuộng hoà bình, tiến bộ trên toàn thế giới; được Tổ chức UNESCO tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa của nhân loại”. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho muôn đời con cháu mai sau là tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức vừa trong sáng, cao đẹp, vừa gần gũi, mộc mạc của chính Người. 
Như chứng ta đều biết, trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, đạo đức cách mạng có được là nhờ kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc; được bổ sung thêm những nội hàm và giá trị mới dưới thời đại Hồ Chí Minh. Trong quá trình chúng ta hội nhập sâu hơn về kinh tế và giao lưu văn hoá, khoa học kỹ thuật ngày càng mạnh mẽ hơn với bên ngoài, bên cạnh những thời cơ lớn là những thách thức không nhỏ, trong đó có thách thức về đạo đức và lối sống do những luồng tư tưởng, văn hoá ngoại lai du nhập (về điều này, các đồng chí là những người hiểu rất rõ, rất thấm thía). Mặt khác, thực tiễn cuộc sống cũng cho thấy đã và đang xảy ra tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và trong các tầng lớp nhân dân. Việc Đảng ta phát động toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là hoàn toàn cần thiết và mang ý nghĩa to lớn về nhiều mặt. 
Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã khẳng định: đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã nêu 23 điểm thuộc về “tư cách một người cách mạng” trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về đạo đức, thể hiện chủ yếu trong 3 mối quan hệ: với mình, với người và với việc. Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải “là đạo đức, là văn minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh đặc biệt được mở rộng trong lĩnh vực đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền. Trong bản Di chúc bất hủ, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là học tập và làm theo tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một con người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập, noi theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Đó là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là tấm gương của ý chí, nghị lực, phi thường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi tới đích thắng lợi. Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào, đồng chí, anh em. Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hy sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc chung của dân tộc. Là nếp sống giản dị và đức khiêm nhường, nói đi đôi với làm, luôn luôn học tập, rèn luyện, cống hiến, làm điều tốt, nêu gương sáng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Là tâm nguyện suốt đời tu dưỡng đạo đức, lối sống để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Những đức tính cao cả, tốt đẹp ấy chung đúc trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời, mặt khác, gần gũi, thân thương, giàu sức thuyết phục, lay động, cảm hóa, lan toả. 
Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một mặt, thể hiện sự biết ơn và ngưỡng vọng vô hạn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; mặt khác, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức mà Bác để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Qua học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mà tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ vươn tới tầm cao của nhân loại; góp phần quan trọng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đưa đất nước vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 
Yêu cầu đặt ra cho Cuộc vận động là: tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ phải bằng ý thức tự giác, cầu thị của người học, có sự đôn đốc, kiểm tra của tổ chức và sự theo dõi, giúp đỡ và giám sát của nhân dân; tạo được tính sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị và cả xã hội; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng phô trương, hình thức, lãng phí thời gian, tiền của - một thói xấu mà lúc sinh thời Bác Hồ thường nghiêm khắc phê phán. Gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng tháng, từng quý, từng năm, của cả nhiệm kỳ Đại hội X. Với các đồng chí, trọng tâm là phục vụ đắc lực công tác đối ngoại Việt Nam trong thời kỳ mới, đa phương hoá, đa dạng hoá, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
Để đạt mục đích, yêu cầu mà Bộ Chính trị đã nêu ra trong Chỉ thị số 06-CT/TW, các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội cần thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau đây: Nghiêm túc, tự giác trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Cuộc vận động (cùng với lớp học này, Ban Cán sự đảng Ngoài nước cần tổ chức thêm một số lớp học nữa, nhất là tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đang công tác tại các đảng bộ, chi bộ trong và ngoài nước). Tập trung học tập và làm theo những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cách mạng: trung với nước, hiếu với dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu vì lý tưởng và hoài bão cao đẹp; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp, giữ gìn, phát huy phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới; đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa cá nhân; nêu cao chủ nghĩa yêu nước chân chính gắn với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với các nước, các dân tộc trên thế giới. Đề nghị các đồng chí chú ý đánh giá thực trạng tình hình đạo đức, lối sống trong chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức, đối sống cho tập thể và cá nhân phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, từng nhóm đối tượng; xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân, qua học tập, rèn luyện mà nhận rõ và kiên quyết khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, phát huy thành tích, ưu điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đưa nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào chương trình sinh hoạt hàng tháng của các tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đánh giá việc thực hiện của từng tập thể, cá nhân. Mặt khác, phải biết lồng ghép, gắn kết nội dung thực hiện Cuộc vận động với các chương trình, mục tiêu khác trong tính liên thông, hợp lý. 
Trên tinh thần ấy, tôi mong lớp học này và các lớp tiếp theo được tổ chức khoa học, bổ ích, thiết thực; cùng với “học” là “hành”, là “làm theo” tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác, tạo được bước chuyển quan trọng trong công tác, trong tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chúc các đồng chí thành công!
 In bài
(*) Đầu đề của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
 ĐẢNG BỘ HUYỆN ANH SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT ANH SƠN I Anh Sơn, ngày 21 tháng 6 năm 2007
CƠ QUAN TRƯỜNG THPT ANH SƠN I
BẢN THU HOẠCH 
TỰ LIÊN HỆ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHẤN ĐẤU
RÈN LUYỆN CỦA ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC
Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2007
---------------
	Họ và tên	: 	Phạm Thị Giang
	Cơ quan	: 	Trường THPT Anh Sơn I
	Qua học tập và nghiên cứu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:
	Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam.
	Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1. Về nhận thức:
a) Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:
	Như chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định : Đạo đức là gốc của cách mạng . Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông . Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội . Bởi vậy, học tập , rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là điều rất cần thiết và quan trọng. 
	Mỗi đảng viên, công chức chúng ta cần phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
	Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước. 
	 Mỗi chúng ta cần có ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới; thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. 
b) Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, 

File đính kèm:

  • docBAI_THU_HOACH_3_20150726_060155.doc