Bài tập giới hạn dãy số Đại số 11

Bài 7. Cho dãy số (un) với un = , với  n  2.

 a) Rút gọn un. b) Tìm lim un.

Bài 8. a) Chứng minh: (n  N*).

 b) Rút gọn: un = .

 c) Tìm lim un.

Bài 9. Cho dãy số (un) được xác định bởi: .

a) Đặt vn = un+1 – un. Tính v1 + v2 + + vn theo n.

b) Tính un theo n.

c) Tìm lim un.

 

docx2 trang | Chia sẻ: xuannguyen98 | Ngày: 23/12/2020 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập giới hạn dãy số Đại số 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÍNH CÁC GIỚI HẠN SAU (từ bài 1 đến bài 6)
Bài 1. 	a) 	b) 	c) 	
	d) 	e) 	f) 
Bài 2. 	a) 	b) 	c) 	
	d) 	e) 	f) 
Bài 3. 	a) 	b) 	c) 	
	d) 	e) 	f) 
Bài 4. 	a) 	b) 
	c) 	d) 
	e) 	f) 
Bài 5. 	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
	g) 	h) 	i) 
Bài 6. 	a) 	b) 	c) 
	d) 	e) 	f) 
Bài 7. Cho dãy số (un) với un = , với " n ³ 2.
	a) Rút gọn un.	b) Tìm lim un.
Bài 8. 	a) Chứng minh: 	("n Î N*).
	b) Rút gọn: un = .
	c) Tìm lim un.
Bài 9. Cho dãy số (un) được xác định bởi: .
a) Đặt vn = un+1 – un. Tính v1 + v2 +  + vn theo n.
b) Tính un theo n.
c) Tìm lim un.
Bài 10. Cho dãy số (un) được xác định bởi: 
a) Chứng minh rằng: un+1 = , "n ³ 1.
b) Đặt vn = un – . Tính vn theo n. Từ đó tìm lim un.

File đính kèm:

  • docxBai_tap_GIOI_HAN_DAY_SO.docx