Bài giảng Môn Toán lớp 1 - Tuần 7 - Kiểm tra

 

 Giỳp học sinh : - Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3

 - Biết làm tớnh cộng cỏc số trong phạm vi 3

II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):

 1. GV: Tranh vẽ, phiếu học tập

 2. HS:

III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:

 

doc21 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Môn Toán lớp 1 - Tuần 7 - Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bỏo thư viện ( Dạy sỏng thứ năm)
 I. Mục Tiờu :
 - Giỳp hs nghe ,nắm được ND của cõu chuyện mà GV vừa đọc.
 - Rốn kỹ năng nghe, nhớ và núi lại được những điều vừa nghe.
II. Nội dung 
 - GV dẫn hs lờn thư viện của nhà trường.
 - Cho hs nhắc lại về nội quy của tiết đọc sỏch ( nhiều hs nhắc).
 - GV mượn truyện đọc cho hs nghe.
 - Cho hs nhắc lại tờn truyện vừa nghe cụ giỏo đọc, trong truyện cú những ai, họ làm gỡ?
 - GV nhận xột - tuyờn dương những hs chỳ ý lắng nghe, ghi nhớ tốt.
HDTH: Tiếng việt
Luyện đọc, viết õm / th / .
 HDTH: Toỏn
Luyện tập
I/Mục tiờu
 - Củng cố về phộp cộng và bảng cộng trong phạm vi 3. Cấu tạo của cỏc trong phạm vi 3
 -Rốn kỹ năng làm bài tập.
 II/Nội dung 
 -Hướng dẫn hs làm bài tập trong vở luyện trang 25
 - GVhướng dẫn HS nờu yờu cầu.
 - Hướng dẫn hs làm bài vào vở luyện
 -Gv quan sỏt uốn nắn - giỳp đỡ 1 số hs yếu.
 -Giỏo viờn chấm bài – chữa nhận xột
Lưu ý bài 1: Điền số vào ụ trống
 - Dũng 1: ( Hs vận dụng bảng cộng trong phạm vi 3 để viết số thớch hợp vào ụ trống)
 - Dũng 2: Cỏc số phải viết thẳng cột với nhau
 Bài 2: Hs phõn tớch được: 2 gồm 1 và 1 ; 3 gồm 1 và 2 ; 3 gồm 2 và 1
 Bài 5: ( dành cho HSK,G) HS quan sỏt hỡnh vẽ rồi nờu đầu bài và viết số và phộp tớnh thớch hợp vào ụ trống : 1 + 2 = 3
=> GV nhận xột - dặn dũ.
Ngày soạn: 25/ 9/ 2012.
 Ngày dạy: Thứ sỏu ngày 5/ 10/ 2012 ( sỏng)
Sinh hoạt Lớp, Sao
 - Dạy HS hỏt tập thể bài: Năm cỏnh sao vui.
 - Hướng dẫn đọc đồng thanh lời hứa nhi đồng:
 Võng lời Bỏc Hồ dạy
 Em xin hứa sẵn sàng
 Là con ngoan trũ giỏi
 Chỏu Bỏc Hồ kớnh yờu. 
 - HS nhắc lại tờn sao của mỡnh.
 - GV nờu chủ điểm thỏng 10 .HS nhắc lại chủ điểm.
 -Tổ chức , hướng dẫn cho hs hỏi hoa dõn chủ 
 - GV nhận xột ưu ,khuyết điểm trong tuần- rỳt kinh nghiệm , nhắc nhở những hs chưa thực hiện tốt.
 - Kết thỳc buổi sinh hoạt: 
 Phụ trỏch hụ: Sinh hoạt sao
 Nhi đồng hụ: Vui thật vui.
 Phụ trỏch hụ:Nhi đồng ngoan
 Nhi đồng hụ: ngoan thật ngoan.
 HDTH: Tự nhiờn xó hội
Bài 6: Chăm súc và bảo vệ răng
I/Mục tiờu
 - Học sinh biết được tầm quan trọng của việc chăm súc và bảo vệ răng.
 - Cú ý thức giữ gỡn và bảo vệ răng luụn sạch sẽ.
II/Nội dung
 - Hs kể được những việc nờn làm, những việc khụng nờn làm để bảo vệ răng.Nờu tỏc dụng của của việc giữ vệ sinh răng miệng.
 - Gv hướng dẫn Hs nờu yờu cầu bài tập.
 -Gv hướng dẫn gợi ý hs quan sỏt hỡnh vẽ , thảo luận nhúm, chỉ ra được cỏc việc nờn làm, cỏc việc khụng nờn làm trong việc giữ vệ sinh răng miệng hàng ngày.
 -HS dựng bỳt chỡ để nối bài tập
 - GV xem 1số bài chữa, nhận xột.
 - Hs nờu lại những bức tranh chỉ việc nờn làm, những việc khụng nờn làm.
 Tuần 7 
Ngày soạn:26/9/ 2011
 Ngày dạy: Thứ hai ngày 3/10/2011 
HDTH: Tự nhiờn xó hội
Bài 7: Thục hành Chăm súc và bảo vệ răng
I/Mục tiờu
 - Học sinh biết được tầm quan trọng của việc chăm súc và bảo vệ răng.
 - Cú ý thức giữ gỡn và bảo vệ răng luụn sạch sẽ.
II/Nội dung
 - Hs kể được những việc nờn làm, những việc khụng nờn làm để bảo vệ răng.Nờu tỏc dụng của của việc giữ vệ sinh răng miệng.
 - Gv hướng dẫn Hs thực hành - GV giỳp đỡ 1 số HS cũn lỳng tỳng.
 - GV nhận xột tuyờn dương những hs thực hành tốt.
Tuần 7
Ngày soạn: 1/ 10/2013
Ngày giảng: Thứ hai ngày 7/10/2013
Toỏn
Kiểm tra
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
Tập trung vào đỏnh giỏ
-Nhận biết số lượng trong phạm vi 10 ; đọc viết cỏc số.
-Nhận biết thứ tự mỗi số trong dóy số từ 0 à 10 
-Nhận biết hỡnh vuụng, tam giỏc,hỡnh trũn 
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
1. GV: đề bài ghi sẵn bảng
2. HS: Vở bài tập toỏn 
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(2 phỳt)
- GV cho hs để VBTT lờn kiểm tra
- HS thực hiện 
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(35 phỳt)
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài 
-Giỏo viờn nờu yờu cầu của tiết học 
-Cho học sinh mở vở bài tập - GV nờu y/c của từng bài - HS ứ tự làm bài 
Hoạt động 2 : 
-Giỏo viờn đi xem xột ,nhắc nhở học sinh giữ thỏi độ nghiờm tỳc trong giờ kiểm tra 
-Cỏch đỏnh giỏ :
Bài 1 : 1,5 điểm 
-Đỳng mỗi bài 0,5 điểm 
Bài 2 : 3 điểm 
-Đỳng mỗi bài 0,5 điểm 
Bài 3 ; 3 điểm 
-Đỳng mỗi bài 0,5 điểm
Bài 4 : 2 điểm 
-Đỳng 1 bài = 1 điểm 
Bài trỡnh bày đẹp chữ số rừ ràng = 0,5 điểm 
Tổng cộng : 10 điểm
- Lắng nghe.
-Học sinh chuẩn bị vở, bỳt .
-Học sinh im lặng làm bài 
Kiểm tra
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
-Gv thu bài.
-Nhận xột giờ kiểm tra
Tiếng Việt
Bài 2: Âm
Âm / r /
 Tiết 1, 2: Thực hiện việc 1, 2.
Tiết 2: Thực hiện việc 3, 4.
( Dạy theo thiết kế Tiếng Việt Tập 1 - Trang 206)
Ngàyg soạn: 1/ 19/ 2013.
Ngày dạy: Thứ ba ngày 8/ 10/ 2013.
Tiếng Việt
Bài 2: Âm
Âm / s /
 Tiết 1: Thực hiện việc 1, 2.
Tiết 2: Thực hiện việc 3, 4.
( Dạy theo thiết kế Tiếng Việt Tập 1 - Trang 209)
Tự nhiờn và xó hội
Thực hành : Đỏnh răng và rửa mặt.
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
 - HS biết đỏnh răng, rửa mặt đỳng cỏch
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
 - GV:Mụ hỡnh răng, bàn chải, ca ,khăn mặt.
 - HS:Bàn chải, ca đựng nước, khăn rửa mặt.
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
 -Nờu việc nờn làm để bảo vệ răng?
-Nờu cỏch chăm súc răng. 
-Gv nhận xét.
-Hs nêu
-Hs nêu
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(30 phỳt)
GV giới thiệu bài ghi tờn bài.
HĐ1: Thực hành đỏnh răng
- GV đặt cõu hỏi: Ai cú thể chỉ vào mụ hỡnh hàm răng và núi cho cụ biết:
 + Mặt trong của răng, mặt ngoài của răng
 + Mặt nhai của răng
 + Hằng ngày em quen chai răng như thế nào?
- GV làm mẫu cho HS thấy: 
 + Chuẩn bị cốc và nước sạch
 + Lấy kem đỏnh răng vào bàn chải
 + Chải theo hướng từ trờn xuống, từ dưới lờn.
 + Chải mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai.
 + Sỳc miệng kĩ rồi nhổ ra vài lần.
 + Rửa sạch và cất bàn chải vào đỳng nơi quy định
- GV cho hs nờu lại cỏch làm và thực hành - GV đến và giỳp HS
HĐ2: Thực hành rửa mặt 
-Ai cú thể cho cụ biết, con rửa mặt như thế nào?
GV hướng dẫn:
 - Chuẩn bị khăn sạch, nước sạch.
 - Rửa tay sạch bằng xà phũng dưới vũi nước. Dựng hai bàn tay sạch hứng vũi nước sạch để rửa
 - Dựng khăn mặt sạch để lau.
 - Vũ khăn và vắt khụ, dựng khăn lau vành tai và cổ.
 - Cuối cựng giặt khăn mặt bằng xà bụng và phơi
- Cho hs thực hành.
 - GV quan sỏt giỳp đỡ hs sai.
- Lắng nghe.
- HS quan sỏt - HS 4 em lờn chỉ.
- GV cho 5 em lờn chải thử
- Lớp theo dừi nhận xột.
- HS lần lượt thực hành.
- HS nờu và thực hành 
- Lớp theo dừi và nhận xột
- HS nờu.
- Lớp theo dừi.
- HS thực hành
Thực hành: Đành răng và rửa mặt
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
- Vừa rồi cỏc con học bài gỡ?
 - Con đỏnh răng như thế nào?
 - Con rửa mặt như thế nào?
-Gv nhận xột giờ học.
-HS trả lời
-HS trả lời
-HS trả lời
Ngày soạn: 1/ 10/ 2013.
Ngày dạy: Thứ tư ngày 9/ 10/ 2013.
Toỏn
Phộp cộng trong `phạm vi 3
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
 Giỳp học sinh : - Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3 
 - Biết làm tớnh cộng cỏc số trong phạm vi 3 
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
 1. GV: Tranh vẽ, phiếu học tập 
 2. HS: 
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(5 phỳt)
-Đọc cỏc số từ 0- 10
-Đọc cỏc số từ 0 - 10 
Nhận xét
-Hs đọc
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(30 phỳt)
- GV giới thiệu bài ghi tờn bài.
Hoạt động 1 :Giới thiệu phộp cộng trong phạm vi 3
-Giỏo viờn treo tranh -Yc hs nờu bài toỏn và trả lời bài toỏn theo nhúm đụi: Cú 1 con gà thờm 1 con gà . Hỏi tất cả cú mấy con gà ? 
- 1 thờm 1 được mấy ?
-Hướng dẫn cỏch viết : 1 + 1 = 2 
-Giỏo viờn đọc phộp tớnh . Gọi học sinh đọc lại 
-Giới thiệu dấu + cho hs đọc vàhd hs tập viết bảng.
-Treo tranh 3 ụ tụ cho học sinh tự nờu bài toỏn 
 - 2 ụ tụ thờm 1 ụ tụ là mấy ụ tụ ?
 - 2 cộng 1 bằng mấy ? 
-Treo tranh 3 que tớnh cho học sinh tự nờu bài toỏn
- 1 cộng 2 bằng mấy ? 
-Giỏo viờn ghi bảng : 1 + 2 = 3 
-Gv đưa ra bảng cộng 
1 + 1 = 2 
2 + 1 = 3 
1 + 2 = 3
Treo hỡnh chấm trũn cấu tạo số :
 - Học sinh tự nờu bài toỏn 
-Cho học sinh so sỏnh 2 phộp tớnh 2 + 1 = 3 1 + 2 = 3 
-Giỏo viờn cho hs hiểu sơ bộ về tớnh giao hoỏn trong phộp tớnh cộng 
Hoạt động 2 : Học thuộc cụng thức
-Giỏo viờn gọi học sinh đọc bảng cộng 
- Cho đọc để xoỏ dần 
-Hỏi miệng : 
1 + 1 = ? 1 + 2 = ? 2 + 1 = ? 
1 + ? = 2 1 + ? = 3 ? + 1 = 3 
Giỏo viờn xoỏ, học sinh thuộc 
-Học sinh xung phong đọc thuộc cụng thức 
Hoạt động 3: Thực hành 
- Cho học sinh mở sỏch giỏo khoa -Cho học sinh làm bài tập 
Bài 1 : -Hs nờu yc bài tập
- Hs tớnh rồi viết kết quả theo hàng ngang .
- Gọi 1 hs lờn bảng làm.
- Gọi hs nhận xột bài bạn - gv chữa chung.
Bài 2 : Tớnh 
-Hs nờu yc bài tập
-Giaựo vieõn hửụựng daón caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh theo coọt doùc 
- Goùi 3 hs leõn baỷng laứm.
- GV chaỏm 1 soỏ baứi nhaọn xeựt sau ủoự cho hs ủoồi vụỷ soaựt baứi cho nhau.
Baứi 3 :Noỏi pheựp tớnh vụựi soỏ thớch hụùp 
-Hửụựng daón hoùc sinh tớnh keỏt quaỷ cuỷa tửứng pheựp tớnh roài noỏi vụựi soỏ phuứ hụùp 
- Cho hs tửù laứm baứi - Giaựo vieõn Hửụựng daón theõm cho hoùc sinh yeỏu
- GV treo baỷng phuù goùi 1 hs leõn laứm - GV nhaọn xeựt chửừa chung. 
- Laộng nghe.
-Hoùc sinh quan saựt tranh traỷ lụứi theo nhóm và nêu: 
-Coự 1 con gaứ theõm 1 con gaứ laứ coự taỏt caỷ 2 con gaứ 
-1 soỏ hoùc sinh laởp laùi
-1 theõm 1 ủửụùc 2. 
- Moọt coọng moọt baống hai 
-Hs đọc, tập viết bảng con
-Coự 2 oõ toõ theõm 1 oõ toõ .Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy oõ toõ ? 
-Laứ 3 oõ toõ 
- 2 coọng 1 baống 3 . Hoùc sinh laởp laùi 
-Coự 1 theõm que tính 2 que tính. Hoỷi taỏt caỷ coự maỏy que tính? 
- 1 coọng 2 baống 3 . Hoùc sinh laởp laùi 
-Hs đọc
-2 chaỏm troứn theõm 1 chaỏm troứn laứ 3 chaỏm troứn. 1 chaỏm troứn theõm 2 chaỏn troứn laứ 3 chaỏm troứn .
- Gioỏng : ủeàu laứ pheựp coọng, ủeàu coự caực soỏ 1,2,3. Khaực : soỏ 1, 2 ủoồi choó cho nhau 
-6 em ủoùc 
-ẹoùc. 
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
- 5 em 
- hs mụỷ SGK.
-Hoùc sinh laộng nghe 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi chửừa baứi 
- 1 hs leõn baỷng laứm.
- 1 hs nhaọn xeựt.
- Hoùc sinh laứm baứi 
-3 hoùc sinh leõn baỷng ủaởt tớnh roài laứm 
- Hoùc sinh tửù laứm baứi 
- 1 hs leõn baỷng laứm.
Phộp cộng trong phạm vi 3
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(5 phỳt)
-Hụm nay em Vừa học bài gỡ 
-Đọc lại cụng thức cộng phạm vi 3 
- Nhận xột tiết học.- Dặn học sinh về học thuộc cụng thức cộng 
- Chuẩn bị bài ngày hụm sau 
-Hs trả lời
-Hs đọc
Tiếng Việt
Bài 2: Âm
Âm / t /
 Tiết 1, 2: Thực hiện việc 1, 2.
Tiết 2: Thực hiện việc 3, 4.
( Dạy theo thiết kế Tiếng Việt Tập 1 - Trang 212)
Ngày soạn: 1/ 10/ 2013.
Ngày dạy: Thứ năm ngày 10/ 10/ 2013.
Tiếng Việt
Bài 2: Âm
Âm / th /
 Tiết 1, 2: Thực hiện việc 1, 2.
Tiết 2: Thực hiện việc 3, 4.
( Dạy theo thiết kế Tiếng Việt Tập 1 - Trang 215)
Toỏn
Luyện tập
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
 - Biết làm tớnh cộng trong phạm vi 3 
 - Tập biểu thị tỡnh huống trong tranh vẽ bằng 1 phộp tớnh cộng 
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
1. GV: Bảng phụ . Tranh bài 1 /45 Sgk
2. HS: Bảng con
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
- Đọc lại cụng thức cộng phạm vi 3 
-Gọi 3 học sinh lờn bảng làm lớp làm bảng con BT: 1 +1= 2+1= 1+2=
- Giỏo viờn Nhận xột bài cũ
- 3 học sinh đọc
- HS làm bảng con.
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(30 phỳt)
* HĐ1: GV giới thiệu bài ghi tờn bài.
* HĐ2: Luyện tập
Bài 1 : Cho hs nờu y/c bt.
-Hướng dẫn học sinh nhỡn tranh vẽ nờu bài toỏn rồi viết 2 phộp cộng ứng với tỡnh huống trong tranh.
-Giỏo viờn nhận xột kết luận đỳng, sai 
-Cho học sinh làm .
- Gọi hs nờu bài làm của mỡnh- GV ghi bảng: 2 + 1 = 3 
 1 + 2 = 3
- Gọi hs đọc lại.
Bài 2 : Tớnh rồi ghi kết quả theo cột dọc .
-Giỏo viờn hướng dẫn học sinh cỏch làm : viết kết quả thẳng theo cột dọc 
- Gọi 3 hs lờn bảng làm.
-Giỏo viờn nhận xột bài làm của học sinh 
-Nhắc nhở học sinh viết kết quả thẳng cột 
Bài 3( cột 1) : viết số thớch hợp vào ụ trống 
-Gv treo bảng phụ ghi cột 1
 1 + 1 =
1 + = 2
 + 1 = 2
-Giỏo viờn cho học sinh nờu yờu cầu của bài 
-Hướng dẫn học sinh nờu cỏch làm bài rồi làm bài 
-Giỳp học sinh nhận xột về kết quả 
Bài 5/a : Hs nờu yờu cầu bài toỏn 
-giỳp học sinh nờu bài toỏn a 
-Cho học sinh nhận xột phộp tớnh thiếu gỡ ?
- Cho hs tự làm và 1 hs lờn bảng điền nhanh vào phộp tớnh.
- GV nhận xột chữa chung.
- Lắng nghe.
-Học sinh nờu yờu cầu của bài 
-Đặt bài toỏn : Cú 2 con thỏ thờm 1 con thỏ.Hỏi cú tất cả mấy con thỏ ? 
- HS tự làm bài.
- HS nờu bài làm
-Hs đọc
-Học sinh tự làm bài .
- 3 hs lờn bảng.
-Học sinh nờu
-Học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Dựa vào bảng cộng 3
- HS nờu.
- Học sinh nờu : Lan cú 1 quả búng. Hựng cú 2 quả búng. Hỏi cả 2 bạn cú mấy quả búng ?
-Thiếu dấu cộng.
- Học sinh tự điền vào .
- 1 hs lờn điền.
Luyện tập.
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(5 phỳt)
Nhận xột tiết học.- Dặn học sinh về nhà xem bài tập 
- Chuẩn bị bài ngày hụm sau 
- Lắng nghe.
Ngày soạn: 1/ 10/ 2013.
Ngày dạy: Thứ sỏu ngày 11/ 10/ 2013.
Toỏn
Phộp cộng trong phạm vi 4
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
 Giỳp học sinh : - Thuộc bảng cộng trong phạm vi 4; 
 - Biết làm tớnh cộng cỏc số trong phạm vi 4
 Tập biểu thị tỡnh huống trong hỡnh vẽ bằng phộp tớnh cộng.
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
1. GV: Tranh như SGK 
2. HS: Bảng con
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
+ Giỏo viờn treo 3 tranh lờn bảng - gọi 3 hs lờn bảng làm - lớp làm bảng con. 
+ Học sinh dưới lớp nhận xột .Gv nhận xột đỳng, sai 
+ Đoùc baỷng coọng trong phaùm vi 3 
+ 3 Hoùc sinh leõn baỷng neõu baứi toaựn vaứ vieỏt pheựp tớnh dửụựi moói tranh 
2 hs nêu
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(30 phỳt)
- GV giới thiệu bài ghi tờn bài.
Hoạt động 1 : Giới thiệu phộp cộng trong phạm vi 4
-Giỏo viờn treo tranh . Cho học sinh nhận xột , nờu bài toỏn .
-Hướng dẫn học sinh nờu phộp tớnh : 3 + 1 = 4 
- Với tranh 4 quả tỏo, 4 cỏi kộo làm tương tự giỳp học sinh hỡnh thành cỏc phộp tớnh 
2 + 2 = 4 1 + 3 = 4 
 Hoạt động 2 : Hỡnh thành cụng thức phộp cộng trong phạm vi 4
-Giỏo viờn cho học sinh đọc lại cụng thức cộng . Giỏo viờn xoỏ dần 
-Hỏi miệng : 
3 + 1 = ? 2 + 2 = ? 1 + 3 = ? 
? + 1 = 4 ? + 2 = 4 ? + 3 =4 
-Gọi học sinh xung phong đọc thuộc 
-Giới thiệu với học sinh ghi nhớ cụng thức theo 2 chiều, chẳng hạn : 3 + 1 = 4 , 4 = 3 + 1 
-Treo tranh biểu đồ ven cho học sinh nhận ra 
 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 
Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1 : tớnh
-Gv treo bảng ghi bài 1 
1 + 3= 3 + 1= 1 + 1=
2 + 2= 2 + 1= 1 + 2=
-Hướng dẫn học sinh tự nờu cỏch làm 
-Cho học sinh làm bài 
- Gọi 1 hs lờn bảng làm.
- Gọi hs nhận xột - gv chữa chung.
Bài 2 : Tớnh theo cột dọc 
-Giỏo viờn cho học sinh nờu yờu cầu của bài 
-học sinh tự làm bài và chữa bài 
-Lưu ý cỏc số thẳng cột 
Bài 4 : Viết phộp tớnh thớch hợp 
-Hd hs quan sỏt tranh
-Cho học sinh tự nờu cỏch làm bài 
-Nờu bài toỏn, trả lời bài toỏn, viết phộp tớnh
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủuựng, sai 
- Laộng nghe.
-Hoùc sinh nhaọn xeựt tranh neõu : Coự 3 con chim theõm 1 con chim . Hoỷi coự bao nhieõu con chim ? 
-Hoùc sinh ủoùc laùi pheựp tớnh : 3 + 1 = 4 
- HS thửùc hieọn vaứ ủoùc laùi caực pheựp tớnh.
-Hoùc sinh ủoùc caự nhaõn – 5 em 
-Hoùc sinh traỷ lụứi nhanh 
-3 em ủoùc baỷng coọng 
- Laộng nghe.
-Hoùc sinh neõu 2 pheựp tớnh. Nhaọn bieỏt tớnh giao hoaựn trong pheựp coọng 
- HS neõu.
-Hoùc sinh tửù laứm baứi 
- 1 hs leõn baỷng laứm.
- 1 hs nhaọn xeựt. 
- hs nhaộc laùi.
-Hoùc sinh laứm-Hs đọc kết quả 
- HS q/s tranh veừ.
-Hs nêu.
-Neõu baứi toaựn : Coự 3 con chim theõm 1 con chim .Hoỷi coự taỏt caỷ maỏy con chim ?
-Vieỏt pheựp tớnh : 3 + 1 = 4
Phộp cộng trong phạm vi 4.
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
-Nhận xột tiết học
-Học lại cụng thức cộng 
-Hs lắng nghe
-Hs đọc
Tiếng Việt
Bài 2: Âm
Âm / tr /
 Tiết 1, 2: Thực hiện việc 1, 2.
Tiết 2: Thực hiện việc 3, 4.
( Dạy theo thiết kế Tiếng Việt Tập 1 - Trang 218)
Thủ cụng ( chiều )
Xộ, dỏn hỡnh quả cam (Tiết 2)
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
 - HS biết cỏch xộ hỡnh quả cam.
 - Xộ , được hỡnh hỡnh quả cam.Đường xộ cú thể bị răng cưa. Hỡnh dỏn tương đối phẳng. Cú thể dựng bỳt màu để vẽ cuống và lỏ.
 - Với hs khộo tay: xộ dỏn được hỡnh quả cam cú cuống, lỏ. Đường xộ ớt răng ưa. Hỡnh dỏn phẳng. Cú thể xộ được thờm quả cam cú kich thước, hỡnh dạng, màu sắc khỏc.Cú thể kết hợp vẽ trang trớ quả cam.
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
 1. GV: -Bài mẫu xộ, dỏn hỡnh quả cam, giấy màu da cam, xanh, hồ, giấy nền, khăn lau.
 2. HS: Giấy màu giấy màu da cam, xanh lỏ cõy, hồ, giấy nền, khăn lau.
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
-Kiểm tra đồ dựng học tập của hs
 -Nhận xột kiểm tra
-Hs để dụng cụ lờn bàn.
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(30 phỳt)
- GV giới thiệu bài ghi tờn bài.
Hoạt động 1: ễõn lại lớ thuyết 
Cho HS xem bài mõũ, hỏi để HS trả lời quy trỡnh 
Kết luận: Nhận xột chốt lại ý HS đó trả lời.
Hoạt động 2: HS thực hành trờn giấy màu
1.Vẽ và xộ hỡnh vuụng, trũn đếm ụ và dựng bỳt chỡ nối cỏc dấu để thành hỡnh quả cam.
2.Vẽ và xộ dỏn hỡnh quả cam.
-Dựng bỳt chỡ vẽ hỡnh trũn- Xộ thành hỡnh quả cam.
 3. GV hướng dẫn thao tỏc dỏn hỡnh
Hoạt động 3: Trỡnh bày sản phẩm
-Yờu cầu HS kiểm tra sản phẩm lẫn nhau .
- GV nhận xột tuyờn dương những hs làm tốt.
- Laộng nghe.
- HS quan saựt vaứ traỷ lụứi.
-Thửùc haứnh: HS luyeọn taọp treõn giaỏy maứu vaứ daựn vaứo vụỷ thuỷ coõng.
Caực toồ trỡnh baứy saỷn phaồm cuỷa mỡnh treõn baỷng lụựp.
Xeự, daựn hỡnh quaỷ cam ( T2)
3. Củng cố
Củng cố
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
NDGB
(5 phỳt)
-Yờu cầu một số HS nhắc lại qui trỡnh xộ dỏn hỡnh quả cam.
- Đỏnh giỏ sản phẩm: Hoàn thành và khụng hoàn thành
- Dặn dũ: về nhà chuẩn bị giấy màu để học bài : Xộ, dỏn hỡnh cõy đơn giản.
- Nhận xột tiết học.
_Hs nờu.
-Hs lắng nghe.
Đạo đức ( chiều)
Gia đỡnh em.(tiết 1)
I. MỤC TIấU BÀI DẠY:
-Bước đầu biết được trẻ em cú quyền được cha mẹ yờu thương chăm súc.
-Nờu được những việc trẻ em cần làm để thể hiện sự kớnh trọng, lễ phộp, võng lời 
với ụng bà, cha mẹ, anh chị. 
-Lễ phộp với ụng bà, cha mẹ.
II. CHUẨN BỊ (Tài liệu và phương tiện):
1. GV.- Đồ dựng hoỏ trang, 
- 1 số bài hỏt: Mẹ yờu khụng nào; Cả nhà thương nhau; Gia đỡnh…
 2. HS: -Vở BT Đạo đức 1.
III. TIẾN TRèNH LấN LỚP:
1. Kiểm tra bài cũ
 Kiểm tra
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(5 phỳt)
 -Tieỏt trửụực em hoùc baứi ủaùo ủửựcnaứo?
- Em phaỷi laứm gỡ ủeồ giửừ gỡn ủoà duứng hoùc taọp vaứ saựch vụỷ cho toỏt ? Vỡ sao?
-Nhaọn xeựt baứi cuừ.
-HS trả lời
2. Bài mới
 Bài mới
 Hoạt động của giỏo viờn
 Hoạt động của học sinh
 NDGB
(30 phỳt)
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
-Ai sinh ra cỏc em? Gia đỡnh em gồm những ai? Em cú yờu quớ gia đỡnh của mỡnh khụng?Vỡ sao?
Hoạt động2: 
Chia Hs thành từng nhúm , hướng dẫn cỏch kể: G/thiệu về cha mẹ, anh chị,…
-Gv sửa bài .
+Kếựt luận: chỳng ta ai cũng cú một gia đỡnh.
Hoạt động 3: 
 .Gv chia Hs thành từng nhúm nhỏ và giao nhiệm vụ.
 .Cho Hs thảo luận theo nhúm về nội dung tranh trong VBT.
- Gọi đại diện nhúm lờn kể.
- Gọi Hs nhận xột bổ xung.
- Chốt nội dung.
- Cho Hs làm hội thoại theo cõu hỏi.
+Kếựt luận: 
Hoạt động 4: Bài tập3
 -Yờu cầu Hs đọc Y/c BT3. hướng dẫn Hs làm BT:
- Chia Hs thành nhúm và giao nhiệm vụ.
- Cho Hs đúng vai cỏc nhõn vật trong bài tập.
- Gv quan sỏt, giỳp đỡ cỏc em hoàn thành tốt BT.
- Gv nhận xột bài làm và dẫn dắt Hs đi đến kết kuận.
-Kết luận về cỏch ứng xử phự hợp trong c

File đính kèm:

  • doctuan 7.doc
Giáo án liên quan