Bài giảng Lớp 4 - Môn Thể dục - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi" thi xếp hàng nhanh"

C.KẾT THÚC:

- GV cùng HS hệ thống lại bài

- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà

- GV cho học sinh :làm động tác thả lỏng

- GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”

 

doc2 trang | Chia sẻ: rimokato | Ngày: 30/06/2015 | Lượt xem: 1203 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lớp 4 - Môn Thể dục - Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng trò chơi" thi xếp hàng nhanh", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THể DụC
Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
Trò chơi" thi xếp hàng nhanh"
I/Mục tiêu
-	Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Yêu cầu HS biết chơi và tham gia được các trò chơi.
II/Các hoạt động dạy học chđ yếu
A.Phần mở đầu
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp.
- Kiểm tra cách tập hợp, dóng hàng.
-Phổ biến nội dung: : Dàn hàng, dồn hàng , động tác quay phải, quay trái Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”
. Khởi động:Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2
- Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy"
B. PHầN CƠ BảN
1.Ôn tập : quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
- Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng dọc
GV hướng dẫn :điều khiển tập có nhận xét sửa sai
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn
.Cả lớp tập để củng cố
2. Trò chơi:
- Cả lớp tập trung thành 4 hàng dọc nghe phổ Biết luật chơi và bắt đầu chơi
“ Thi xếp hàng nhanh” GV nêu trò chơi, giải thích cách chơi rồi cho 1 tổ chơi thử ự
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc
C.KếT THúC:
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
- GV cho học sinh :làm động tác thả lỏng
- GV hô “ THể DụC” – Cả lớp hô “ KHỏE”
THể DụC
Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
Trò chơi" thi xếp hàng nhanh"
I/Mục tiêu
- Biết cách dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Yêu cầu HS biết chơi và tham gia được các trò chơi.
II/Các hoạt động dạy học chđ yếu
A. Mở ĐầU:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp.
Kiểm tra quay phải, quay trái
 Phổ biến nội dung: 
Học động tác quay sau Trò chơi: Nhảy đúng, nhay nhanh”
Khởi động:Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay
Tổ chức trò chơi ” Diệt các con vật có hại”
B. phần CƠ BảN:
1.Ôn tập : quay phải, quay trái, đi đều
- GV điều khiển tập 1-2 lần có nhận xét sửa sai 
 Chia tổ tập luyện- GV quan sát sửa chữa sai sót cho các tổ 
2.Học động tác kỹ thuật:: quay sau
GV làm mẫu động tác 2 lần: lần 1 làm chậm, lần 2 vừa làm mẫu vừa giảng giải yếu lĩnh động tác. Sau đó, cho 3 học sinh ra tập thử, GV nhận xét sửa sai cho HS, cuối cùng cho cả lớp tập theo khẩu lệnh của GV 
- Chia tổ luyện tập, GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS
3.Trò chơi:Nhảy đúng, nhảy nhanh” 
GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV hoặc một nhóm HS làm mẫu cách nhảy ròi cho 1 tổ chơi thử, sau đó cho cả lớp chơi 1-2 lần. Cuối cùng cho cảc lớp thi đua chơi 2-3 lần. GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc
C.KếT THúC:
- GV cùng HS hệ thống lại bài
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
GV cho học sinh :hát một bài và vỗ tay theo nhịp:1-2’
GV hô “ THể DụC” – Cả lớp hô “ KHỏE”

File đính kèm:

  • docTHE DUC TUAN2.doc