Phiếu bài tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 27 - Năm học 2019-2020

Bài 1/135: Tính nhẩm :

2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 5 = 5 x 1 =

6 : 2 = 12 : 3 = 20 : 4 = 5 : 5 =

6 : 3 = 12 : 4 = 20 : 5 = 5 : 1 =

Bài 2/135: Tính nhẩm ( theo mẫu )

pdf4 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu bài tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 27 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN LỚP 2 TUẦN 27 
Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Số 1 trong phép nhân và phép chia (Trang 132) 
-Các em mở SGK Toán trang 132 
*Kiến thức cần nhớ: 
- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. 
- Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. 
- Số nào chia cho 1cũng bằng chính số đó. 
Bài 1/132: Tính nhẩm 
1 x 2 = . 1 x 3 = . 1 x 5 = . 1 x 1 = . 
2 x 1 = . 3 x 1 = . 5 x 1 = . 1 : 1 = . 
2 : 1 = .. 3 : 1 =. 5 : 1 = 
Các em hãy vận dụng ghi nhớ “ Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 và Số nào 
nhân với 0 cũng bằng 0”và ghi kết quả nhanh vào bài tập 1 em nhé! 
------------------------------------------------ 
Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 
Toán 
Số 0 trong phép nhân và phép chia(Trang 133, 134) 
Các em mở SGK Toán trang 133 
*Kiến thức cần nhớ: 
- Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0. 
- Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. 
- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0. 
- Không có phép chia cho 0 
Bài 1/133: Tính nhẩm 
0 x 4 = . 0 x 2 = . 0 x 3 = . 0 x 1 = . 
4 x 0 = . 2 x 0 = . 3 x 0 = . 1 x 0 = . 
Bài 2/133: Tính nhẩm: 
0 : 4 = . 0 : 2 = . 0 : 3 = . 0 : 1 = . 
Gợi ý: Các em hãy vận dụng ghi nhớ “ Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0 và Số 
nào nhân với 0 cũng bằng 0”và ghi kết quả nhanh vào bài tập 1,2 em nhé! 
Bài 1/134: 
a. Lập bảng nhân 1 b. Lập bảng chia 1 
1 x 1 = . 1 : 1 =. 
1 x 2 = . 2 : 1 =. 
1 x 3 = . 3 : 1 =. 
1 x 4 =.. 4 : 1 =. 
1 x 5 =. 5 : 1 =.. 
1 x 6 =. 6 : 1 =. 
1 x 7 = . 7 : 1 =. 
1 x 8 = . 8 : 1 =. 
1 x 9 =. 9 : 1 =. 
 1 x 10 =. 10 : 1 =. 
Bài 2/134:Tính nhẩm 
a. 0 + 3 =  b. 5 + 1 = c. 4 : 1 = 
3 + 0 =  1 + 5 = 0 : 2 = 
0 x 3 =  1 x 5 =  0 : 1 = 
3 x 0 =  5 x 1 =  1 : 1 = 
Để làm được bài tập này các em cần tính cẩn thận và nhớ lại cách cộng với 0 và 
cách nhân hoặc chia với 0 và 1. 
Thứ tư, ngày 28 tháng 4 năm 2020 
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG (Trang 135, 136) 
 Bài 1/135: Tính nhẩm : 
2 x 3 = 3 x 4 = 4 x 5 = 5 x 1 = 
6 : 2 = 12 : 3 = 20 : 4 = 5 : 5 = 
6 : 3 = 12 : 4 = 20 : 5 = 5 : 1 = 
Bài 2/135: Tính nhẩm ( theo mẫu ) 
a) 
20 x 2 = ? 20 x 3 = 
2 chục x 2 = 4 chục 30 x 2 = 
20 x 2 = 40 20 x 5 = 
b) 
40 : 2 = ? 60 : 3 = 
4 chục : 2 = 2 chục 80 : 4 = 
40 : 2 = 20 80 : 2 = 
Bài 3 
a) Tìm x: x × 3 = 15 ; 4 × x = 28. 
b) Tìm y: y : 2 = 2; y : 5 = 3 
Gợi ý : Tìm y tương tự tìm x 
Bài 2/136. Tính: 
3 x 4 + 8 = .. b) 2 : 2 x 0 = . 
 =  = . 
 3 x 10 - 14 = .. 0 : 4 + 6 = .. 
 = ... = . 
 Gợi ý: Trong phép tính em thấy có nhân, chia, cộng trừ thì em phải thực 
hiện nhân chia trước rồi cộng trừ sau nhé! 
 Các bài tập trong sách còn lại các em có thể tự làm thêm 
ở nhà. 
Rất mong phụ huynh giúp đỡ các em làm bài tập ở nhà. Xin cảm ơn! 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_toan_lop_2_tuan_27_nam_hoc_2019_2020.pdf