Phiếu bài tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học 2019-2020

Để làm được bài tập này các em phải nhận xét bài làm mẫu bằng cách trả lời các câu hỏi

sau: Bài toán có mấy phép tính? Số 12 là kết quả của phép tính nào? Số 6 là kết quả của phép

tính nào? Từ cách làm trên em sẽ rút ra cách làm cho dạng toán có 2 phép tính nhân và chia như

sau:

Chốt ghi nhớ: Bài toán có hai phép tính nhân và chia ta tìm kết quả phép tính bên trái trước,

rồi sau đó ta lấy kết quả vừa tìm được đem chia cho phép tính còn lại.

Bài 2: Tìm x:

a. x + 2 = 6 x x 2 = 6

 

b. 3 + x = 15 3 x x = 15

Để làm được bài tập này các em phải nhận ra dạng toán đã học bằng cách trả lời các câu

hỏi sau: x trong bài toán được gọi là gì? Cách tìm số hạng như thế nào? Cách tìm thừa số như

thế nào? Các em cần chú ý cách trình bày bài cho đẹp nhé!

Bài 3: Giải toán

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Tóm tắt

Mỗi chuồng: 5 con thỏ

4 chuồng: con thỏ?

Bài giải

pdf5 trang | Chia sẻ: Liiee | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu bài tập môn Toán Lớp 2 - Tuần 25 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHIẾU GIAO VIỆC MÔN TOÁN LỚP 2 - TUẦN 25 
Thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 
MÔN: TOÁN 
 MỘT PHẦN NĂM (SGK, trang 122) 
 Chia hình vuông thành năm phần bằng nhau. 
 Lấy một phần, được một phần năm hình vuông. 
 Một phần năm viết là 
 Đọc là : Một phần năm 
Bài tập 1: Đã tô màu hình nào? 
Gợi ý: 
 Mỗi hình phải chia đủ 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần của hình là đúng. 
Bài tập 2: Hình nào đã khoanh vào số con vịt . 
1 
5 
Thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020 
Toán 
LUYỆN TẬP (SGK, trang 123) 
* Hoạt động 1: Ôn bảng chia 5 
 Bài 1: Tính nhẩm 
 * Hoạt động 2: Luyện tập 
 Bài 2: Tính nhẩm 
 Gợi ý: 
 Từ một phép nhân em suy ra hai phép chia. 
 Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. 
 Bài 3: Bài toán 
 Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở? 
Tóm tắt : 
 5 bạn : 35 quyển vở 
 1 bạn :  ? quyển vở 
 Gợi ý: 
- Muốn tìm số quyển vở 1 bạn em làm thế nào? 
- Lấy số quyển vở đã cho chia cho 5. 
Bài giải 
....................... 
10 : 5 = 
30 : 5 = 
15 : 5 = 
45 : 5 = 
20 : 5 = 
35 : 5 = 
25 : 5 = 
50 : 5 = 
 5 x 2 = 
10 : 2 = 
10 : 5 = 
 5 x 3 = 
 15 : 3 = 
 15 : 5 = 
 5 x 4 = 
 20 : 4 = 
 20 : 5 = 
 5 x 1= 
 5 : 1 = 
 5 : 5 = 
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 
TOÁN 
LUYỆN TẬP CHUNG (SGK, trang 124) 
• Các em mở SGK toán trang 124 
• Các em làm vào vở các bài sau: 
Bài 1: Tính (Theo mẫu) 
Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 
 = 6 
a. 5 x 6 : 3 = ... b. 6 : 3 x 5 = . 
 = ... = .. 
 c. 2 x 2 x 2 =  
 =  
Để làm được bài tập này các em phải nhận xét bài làm mẫu bằng cách trả lời các câu hỏi 
sau: Bài toán có mấy phép tính? Số 12 là kết quả của phép tính nào? Số 6 là kết quả của phép 
tính nào? Từ cách làm trên em sẽ rút ra cách làm cho dạng toán có 2 phép tính nhân và chia như 
sau: 
Chốt ghi nhớ: Bài toán có hai phép tính nhân và chia ta tìm kết quả phép tính bên trái trước, 
rồi sau đó ta lấy kết quả vừa tìm được đem chia cho phép tính còn lại. 
Bài 2: Tìm x: 
a. x + 2 = 6 x x 2 = 6 
.. 
b. 3 + x = 15 3 x x = 15 
. 
Để làm được bài tập này các em phải nhận ra dạng toán đã học bằng cách trả lời các câu 
hỏi sau: x trong bài toán được gọi là gì? Cách tìm số hạng như thế nào? Cách tìm thừa số như 
thế nào? Các em cần chú ý cách trình bày bài cho đẹp nhé! 
Bài 3: Giải toán 
 Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ? 
 Tóm tắt 
 Mỗi chuồng: 5 con thỏ 
 4 chuồng: con thỏ? 
Bài giải 
. 
Để làm được bài toán này các em cần trả lời các câu hỏi sau: Bài toán cho em biết gì? Bài 
toán hỏi gì? Bài toán thuộc dạng toán gì đã học? 
Chốt ghi nhớ: Bài toán thuộc dạng toán “Tìm thành phần chưa biết của phép nhân” 
Thứ năm, ngày 16 tháng 4 năm 2020 
TOÁN 
Giờ, phút (SGK, trang 125) 
Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ: 
.......giờ.phút .......giờ.phút .......giờ.phút .......giờ.phút 
Bài 2: Mỗi tranh ứng với đồng hồ nào ? ( Em dùng bút chì và thước để nối nhé) 
Mai ngủ dậy lúc 6 giờ Mai đến trường 
lúc 7 giờ 15 phút 
Mai ăn sáng lúc Mai tan học về 
6 giờ 15 phút lúc 11 giờ 30 phút 
Bài 3: Tính ( theo mẫu ) 
a) b) 
5 giờ + 2 giờ = 9 giờ - 3 giờ =.. 
4 giờ + 6 giờ = 12 giờ - 8 giờ =.. 
8 giờ + 7 giờ = 16 giờ -10 giờ =.. 
1 giờ + 2 giờ = 3 giờ 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ 
Thứ sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 
TOÁN 
THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ 
1. Các em quan sát trả lời đồng hồ A, B,C,D chỉ mấy giờ? 
 A B C D 
 .giờ phút .giờphút .giờ.phút .giờphút 
2. Em hãy nối các câu a,b,c,d,e,g vào đồng hồ tương ứng. 
a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút. 
b) An ra chơi lúc 15 giờ. 
 A D 
c)An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút. 
d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút. 
B E 
e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều. 
g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối. 
C G 
3. Em hãy lấy đồng hồ trong bộ đồ dùng toán ra quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ 
chỉ: 
2 giờ; 1 giờ 30 phút; 6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi 
 RẤT MONG PHỤ HUYNH GIÚP ĐỠ CÁC EM HỌC TỐT Ở NHÀ. Xin cảm ơn! Các em 
nhớ giữ gìn bài vở cẩn thận nhé! 
A 

File đính kèm:

  • pdfphieu_bai_tap_mon_toan_lop_2_tuan_25_nam_hoc_2019_2020.pdf
Giáo án liên quan