Phân phối chương trình học kỳ II môn Tin học cấp THCS - Năm học 2019-2020

§7 Trình bày và in trang tính (Mục 1, 2) (T1)

§7 Trình bày và in trang tính (Mục 3, 4) (T2)

Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

Bài thực hành 7: In danh sách lớp em

§8 Sắp xếp và lọc dữ liệu (Mục 1)

Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?

Kiểm tra 1 tiết

§9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 1, 2, 3)

§9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 3a, b, c, d, 4)

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T1)

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T2)

Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T3)

 

doc5 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 16/12/2021 | Lượt xem: 143 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân phối chương trình học kỳ II môn Tin học cấp THCS - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GDĐT
TRƯỜNG THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020
(theo Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ GDĐT và Công văn số 866 /SGDĐT-GDTrH ngày 06/4/2020 của Sở GD&ĐT Thanh Hóa)
Môn: Tin học
Lớp: 6
Học kỳ II: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Chương
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Lý do điều chỉnh/xây dựng
Thời lượng (số tiết dạy)
37
SOẠN THẢO VĂN BẢN
§13: Làm quen với soạn thảo văn bản (Mục 1, 2, 3) (T1)
Không điều chỉnh
Không điều chỉnh
1
38
§13: Làm quen với soạn thảo văn bản (Mục 4, 5, 6) (T2)
1
39
§14: Soạn thảo văn bản đơn giản
Không điều chỉnh
1
40
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
Không điều chỉnh
1
41
Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em
1
42
§15: Chỉnh sửa văn bản (Mục 1, 2) (T1)
Không điều chỉnh
1
43
§15: Chỉnh sửa văn bản (Mục 3, 4) (T2)
Không điều chỉnh
1
44
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
Không điều chỉnh
1
45
Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản
1
46
§16: Định dạng văn bản
Mục 2, phần định dạng bằng hộp thoại Font (không dạy)
1
47
§17: Định dạng đoạn văn bản (Mục 1,2)
Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph (không dạy)
1
48
Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản
Mục 2b. Thực hành (hướng dẫn HS tự học)
1
49
Bài tập (T1)
Không điều chỉnh
1
50
Bài tập (T2)
Không điều chỉnh
1
51
Kiểm tra 1 tiết
Không điều chỉnh
1
52
§18: Trình bày văn bản và trang in
Không điều chỉnh
1
53
§20: Thêm hình ảnh để minh họa (Mục 1)
Mục 3. Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản (không dạy)
1
54
Bài thực hành 8: Em viết báo tường
Mục 2b. Thực hành (hướng dẫn học sinh tự học)
1
55
§21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Mục 1, 2) (T1)
Không điều chỉnh
11
56
§21: Trình bày cô đọng bằng bảng (Mục 3, 4) (T2)
1
57
Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em
Mục 2b. Soạn báo cáo kết quả học tập của em (hướng dẫn học sinh tự học)
1
58,59
Kiểm tra thực hành 1 tiết
Không điều chỉnh
2
60-68
Ôn tập 
9
69-70
Kiểm tra học kì II
2
Tổng số tiết: 34
Lớp: 7
Học kỳ II: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Chương
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Lý do điều chỉnh/xây dựng
Thời lượng (số tiết dạy)
37
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
§7 Trình bày và in trang tính (Mục 1, 2) (T1)
Không điều chỉnh
1
38
§7 Trình bày và in trang tính (Mục 3, 4) (T2)
Không điều chỉnh
1
39
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
Không điều chỉnh
1
40
Bài thực hành 7: In danh sách lớp em
1
41
§8 Sắp xếp và lọc dữ liệu (Mục 1)
Mục 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) - Không dạy
1
42
Bài thực hành 8: Ai là người học giỏi?
Bài tập 1: mục c, d.
Bài tập 2: mục c. (không dạy)
1
43
Kiểm tra 1 tiết
Không điều chỉnh
1
44
§9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 1, 2, 3)
Không điều chỉnh
1
45
§9 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (Mục 3a, b, c, d, 4)
Mục 4b. Thay đổi dạng biểu đồ (không dạy)
1
46
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T1)
Không điều chỉnh
1
47
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T2)
1
48
Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh họa (T3)
1
49
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T1)
Không điều chỉnh
1
50
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T2)
1
51
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T3)
1
52
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T4)
1
53
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T5)
1
54
Bài thực hành 10: Bài thực hành tổng hợp (T6)
1
57
Ôn tập
Không điều chỉnh
1
58
Ôn tập
1
55, 56
Kiểm tra thực hành (1 tiết)
Không điều chỉnh
2
57-68
Ôn tập
12
69-70
Kiểm tra học kì II
2
Tổng số tiết: 34
Lớp: 8
Học kỳ II: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Chương
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Lý do điều chỉnh/xây dựng
Thời lượng (số tiết dạy)
37
LẬP TRÌNH CƠ BẢN
§7: Câu lệnh lặp (Mục 1, 2, 3) (T1)
Không điều chỉnh
1
38
§7: Câu lệnh lặp (Mục 4) (T2)
Không điều chỉnh
1
39
Bài tập (T1)
Không điều chỉnh
1
40
Bài tập (T2)
1
41
Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For.todo
Bài tập 3 (hướng dẫn học sinh tự học)
1
42
§8: Lặp với số lần chưa biết trước(mục 1)
Mục 3. Lặp vô hạn lần - lỗi lập trình cần tránh (không dạy)
1
43
Bài tập (T1)
Không điều chỉnh
1
44
Bài tập (T2)
1
45
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While  do
Bài tập 1: viết chương trình tính trung bình cộng (hướng dẫn học sinh tự học)
1
46
Kiểm tra 1 tiết (viết trên giấy)
Không điều chỉnh
1
47
Làm việc với dãy số(mục 1,2) (T1)
Không điều chỉnh
1
48
Làm việc với dãy số(mục 3) (T2)
Không điều chỉnh
1
49
Bài tập
Không điều chỉnh
1
50
Bài tập
Không điều chỉnh
1
51
Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
Bài tập 2 (hướng dẫn học sinh tự học)
1
52,53
Kiểm tra thực hành lấy điểm 1 tiết)
Không điều chỉnh
2
54-68
Ôn tập
16
69-70
Kiểm tra học kì II
Không điều chỉnh
2
Tổng số tiết: 34
Lớp: 9
Học kỳ II: 2 tiết/tuần x 17 tuần = 34 tiết
Tiết thứ
Chương
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Lý do điều chỉnh/xây dựng
Thời lượng (số tiết dạy)
37
Chương II. Phần mềm trình chiếu
Bài thực hành 6: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (T1)
Không điều chỉnh
1
38
Bài thực hành 6: Thêm màu sắc cho bài trình chiếu (T2)
1
39
§10 Thêm hình ảnh vào trang chiếu (T1)
Mục 3. Sao chép và di chuyển trang chiếu (không dạy)
1
40
§10 Thêm hình ảnh vào trang chiếu (T2)
1
41
Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh (T1)
Không điều chỉnh
1
42
Bài thực hành 7: Trình bày thông tin bằng hình ảnh (T2)
1
43
§11 Tạo các hiệu ứng động (T1)
Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu (không dạy)
1
44
§11 Tạo các hiệu ứng động (T2)
1
45
Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (T1)
Không điều chỉnh
1
46
Bài thực hành 8: Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động (T2)
1
47
Ôn tập (Thực hành) (T1)
Không điều chỉnh
1
48
Ôn tập (Thực hành) (T2)
1
49-52
Kiểm tra thực hành (lấy điểm 1 tiết)
Không điều chỉnh
4
53-68
Ôn tập
16
69, 70
Kiểm tra học kì II
Không điều chỉnh
2
Tổng số tiết: 34
TỔ TRƯỞNG
, ngày 20 tháng 4 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_hoc_ky_ii_mon_tin_hoc_cap_thcs_nam_ho.doc
Giáo án liên quan