Kế hoạch dạy học môn Hóa học cấp THCS - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Văn Nhân

 Tính chất vật lí của kim loại Không dạy: Thí nghiệm tính dẫn điện, Thí nghiệm tính dẫn nhiệt.

Tính chất hóa học của kim loại Không yêu cầu HS làm: Bài tập 7 (trang 51).

 Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Chủ đề: Tính chất của nhôm và sắt (2 tiết)

Tiết 1 : Nhôm Không dạy: Hình 2.14.

Tiết 2 : Sắt

Hợp kim sắt: Gang, thép Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép.

Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Luyện tập chương 2: Kim loại Không yêu cầu HS làm: Bài tập 6 (trang 69).

 

docx15 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 23/12/2021 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch dạy học môn Hóa học cấp THCS - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Văn Nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG THCS VĂN NHÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Nhân, ngày 10 tháng 08 năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: HÓA HỌC
KHỐI: 8
Người lập kế hoạch: Tổ KHTN
Khung phân phối chương trình
Kỳ I: 19 tuần (38 tiết)
Kỳ II: 18 tuần (36 tiết)
HỌC KỲ I
THỜI GIAN
TIẾT
NỘI DUNG
GIẢM TẢI
ĐIỀU CHỈNH
Tuần 1
Từ 15/08/2019 đến 17/08/2019
1
Mở đầu môn hoá học
CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ- PHÂN TỬ
2
Chất 
Tuần 2
Từ 19/08/2019 đến 24/08/2019
3
Chất ( tt)
4
Bài thực hành 1 
- Không bắt buộc tiến hành TN 1.
Để thời gian hướng dẫn Hs một số kĩ năng và thao tác cơ bản trong thí nghiệm thực hành.
Tuần 3
Từ 26/08/2019 đến 31/08/2019
5
Nguyên tử 
Mục 3: lớp electron
Mục 4 phần ghi nhớ 
Bài tập 4, 5 
HS đọc thêm.
6
Nguyên tố hoá học
- Mục III 
 HS đọc thêm
Tuần 4
Từ 02/09/2019 đến 07/09/2019
7
Nguyên tố hoá học ( tt )
8
Chủ đề: Đơn chất và hợp chất - Phân tử - Công thức hoá học (3 tiết)
Tiết 1. Đơn chất và hợp chất - Phân tử 
- Mục IV 
- Hình 1.14
- Bài tập 8 (Tr26)
HS đọc thêm mục IV.
Tuần 5
Từ 09/09/2019 đến 14/09/2019
9
Tiết 2. Đơn chất và hợp chất - Phân tử (tt)
10
Tiết 3. Công thức hoá học 
Tuần 6
Từ 16/09/2019 đến 21/09/2019
11
Bài thực hành 2 
Đánh giá lấy điểm hệ số 1 cho HS
12
Bài luyện tập 1
Tuần 7
Từ 23/09/2019 đến 28/09/2019
13
Hoá trị
14
Hoá trị ( tt )
Tuần 8
Từ 30/09/2019 đến 05/10/2019
15
Bài luyện tập 2
16
Kiểm tra viết 1 tiết
CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
Tuần 9
Từ 07/10/2019 đến 12/10/2019
17
Sự biến đổi chất 
Phần b: GV hướng dẫn HS trộn bột Fe:S tỷ lệ khối lượng 7:4
Trước khi đun nóng mạnh sử dụng nam châm để kiểm tra sản phẩm.
18
Phản ứng hoá học
Tuần 10
Từ 14/10/2019 đến 19/10/2019
19
Phản ứng hoá học (tt)
20
Bài thực hành 3
Tuần 11
Từ 21/10/2019 đến 26/10/2019
21
Định luật bảo toàn khối lượng
22
Phương trình hoá học
Tuần 12
Từ 28/10/2019 đến 02/11/2019
23
Phương trình hoá học ( tt ) 
24
Bài luyện tập 3
Tuần 13
Từ 04/11/2019 đến 09/11/2019
25
Kiểm tra 1 tiết
CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 
26
Mol
Tuần 14
Từ 11/11/2019 đến 16/11/2019
27
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Luyện tập. 
28
Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất. Luyện tập. 
Tuần 15
Từ 18/11/2019 đến 23/11/2019
29
Tỉ khối của chất khí 
30
Tính theo công thức hoá học
Tuần 16
Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019
31
Tính theo công thức hoá học ( tt)
32
Tính theo phương trình hoá học
Bài tập 4,5 trang 75,76
Tuần 17
Từ 02/12/2019 đến 07/12/2019
33
Tính theo phương trình hoá học (tt)
34
Bài luyện tập 4
Tuần 18
Từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
35
Ôn tập học kì I
36
Kiểm tra học kì I
Tuần 19
Từ 16/12/2019 đến 21/12/2019
37
Trả và chữa bài KT
38
Ôn tập tính theo công thức hóa học.
Từ 23/12/2019 đến 27/12/2019
Ôn tập tính theo phương trình hóa học.
Ôn tập tính theo phương trình hóa học.
Tuần 20
Từ 30/12/2019 đến 04/01/2020
 HỌC KÌ II
 CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ
39
Tính chất của oxi 
40
Tính chất của oxi ( tt)
Tuần 21
Từ 06/01/2020 đến 11/01/2020
41
Sự oxi hóa. Phản ứng hoá hợp-Ứng dụng của oxi
42
Oxit
Tuần 22
Từ 13/01/2020 đến 18/01/2020
43
Điều chế oxi- Phản ứng phân huỷ
Không dạy phần sản xuất khí O2 trong công nghiệp, bài 2 -T94.
HS đọc thêm.
44
Không khí - Sự cháy
Tuần 23
Từ 20/01/2020 đến 23/01/2020
45
Không khí - Sự cháy (tt)
46
Bài luyện tập 5
Tuần 24
Từ 03/02/2020 đến 08/02/2020
47
Bài thực hành 4
48
Kiểm tra viết 1 tiết
CHƯƠNG V: HIĐRO-NƯỚC
Tuần 25
Từ 10/02/2020 đến 15/02/2020
49
Tính chất - Ứng dụng của hiđro
50
Tính chất - Ứng dụng của hiđro (tt)
Tuần 26
Từ 17/02/2020 đến 22/02/2020
51
Luyện tập.
Không dạy cả bài “Phản ứng oxi hóa – khử”
Sử dụng thời gian để luyện tập.
52
Điều chế hiđro- Phản ứng thế
Mục 2 trong công nghiệp không dạy
HS tự đọc thêm.
Tuần 27
Từ 24/02/2020 đến 29/02/2020
53
Bài luyện tập 6
54
Bài thực hành 5
GV: Đánh giá lấy điểm hệ số 1 cho HS
Tuần 28
Từ 02/03/2020 đến 07/03/2020
55
Kiểm tra viết 1tiết
56
Nước
Tuần 29
Từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
57
Nước (tt)
58
Axit - Bazơ. Muối
Tuần 30
Từ 16/03/2020 đến 21/03/2020
59
Axit - Bazơ. Muối (tt)
60
Bài luyện tập 7
Tuần 31
Từ 23/03/2020 đến 28/03/2020
61
Bài thực hành 6
CHƯƠNG VI. DUNG DỊCH
Tuần 31
Từ 23/03/2020 đến 28/03/2020
62
Dung dịch
Tuần 32
Từ 30/04/2020 đến 04/04/2020
63
Độ tan của một chất trong nước
64
Chủ đề: Nồng độ dung dịch
 ( 2 tiết )
Tiết 1: Nồng độ dung dịch
Tuần 33
Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020
65
Tiết 2: Nồng độ dung dịch
66
Pha chế dung dịch
Tuần 34
Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020
67
Pha chế dung dịch (tt)
Bỏ bài tập 5 trang 149
68
Bài luyện tập 8
Bỏ bài tập 6 trang 151
Tuần 35
Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020
69
Bài thực hành 7
70
Ôn tập học kì II
Tuần 36
Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020
71
Ôn tập học kì II
72
Kiểm tra học kì II
Tuần 37 
Từ 04/05/2020 đến 09/05/2020
73
Trả và chữa bài kiểm tra
74
Ôn tập axit – bazo – muối
Từ 11/05/2020 đến 15/05/2020
Ôn tập bài tập tính theo Phương trình hóa học
Ôn tập bài tập tính theo Phương trình hóa học
 Tổ chuyên môn duyệt	 BGH nhà trường duyệt
PHÒNG GD & ĐT PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG THCS VĂN NHÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Nhân, ngày 10 tháng 08 năm 2019
KẾ HOẠCH DẠY HỌC
MÔN: HÓA HỌC
KHỐI: 9
Người lập kế hoạch: Tổ KHTN
Khung phân phối chương trình
Kỳ I: 19 tuần (38 tiết)
Kỳ II: 18 tuần (36 tiết)
HỌC KỲ I
THỜI GIAN
TIẾT
NỘI DUNG
GIẢM TẢI
ĐIỀU CHỈNH
HỌC KÌ I
Tuần 1
Từ 15/08/2019 đến 17/08/2019
 1
Ôn tập kiến thức hóa học lớp 8
	CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
Tuần 2
Từ 19/08/2019 đến 24/08/2019
2
Tính chất hóa học của oxit.
 Khái quát về sự phân loại oxit.
3
Một số oxit quan trọng 
Tuần 3
Từ 26/08/2019 đến 31/08/2019
4
Một số oxit quan trọng 
5
Tính chất hóa học của axit
Tuần 4
Từ 02/09/2019 đến 07/09/2019
6
Một số axit quan trọng : 
- Phần A (HCl): Không dạy, GV hướng dẫn HS tự đọc lại tính chất chung của axit (tr 12, 13). 
- Không yêu cầu HS làm: Bài tập 4 (tr 19).
7
Một số axit quan trọng : 
Tuần 5
Từ 09/09/2019 đến 14/09/2019
8
Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
9
Bài thực hành 1: Tính chất hoá học của oxit và axit
Tuần 6
Từ 16/09/2019 đến 21/09/2019
10
Kiểm tra viết 1 tiết
11
Tính chất hóa học của bazơ
Tuần 7
Từ 23/09/2019 đến 28/09/2019
12
Một số bazơ quan trọng : Phần A
- Không dạy: Hình vẽ thang pH.
- Không yêu cầu HS làm: Bài tập 2 (trang 30).
13
Một số bazơ quan trọng : Phần B
- Không dạy: Hình vẽ thang pH.
- Không yêu cầu HS làm: Bài tập 2 (trang 30).
Tuần 8
Từ 30/09/2019 đến 05/10/2019
14
Tính chất hóa học của muối
Không yêu cầu HS làm Bài tập 6 (Tr 33)
15
Một số muối quan trọng
Không dạy: Mục II. Muối Kali nitrat (KNO3).
Tuần 9
Từ 07/10/2019 đến 12/10/2019
16
Phân bón hóa học
Không dạy: Mục I. Những nhu cầu của cây trồng.
17
Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Tuần 10
Từ 14/10/2019 đến 19/10/2019
18
Luyện tập chương 1:Các loại hợp chất vô cơ
19
Bài thực hành 2: Tính chất hóa học của bazơ và muối
GV: Đánh giá lấy điểm hệ số 1 cho HS
Tuần 11
Từ 21/10/2019 đến 26/10/2019
20
Kiểm tra viết 1 tiết
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
Tuần 11
Từ 21/10/2019 đến 26/10/2019
21
 Tính chất vật lí của kim loại
Không dạy: Thí nghiệm tính dẫn điện, Thí nghiệm tính dẫn nhiệt.
Tuần 12
Từ 28/10/2019 đến 02/11/2019
22
Tính chất hóa học của kim loại
Không yêu cầu HS làm: Bài tập 7 (trang 51).
23
 Dãy hoạt động hóa học của kim loại
Tuần 13
Từ 04/11/2019 đến 09/11/2019
24
Chủ đề: Tính chất của nhôm và sắt (2 tiết)
Tiết 1 : Nhôm 
Không dạy: Hình 2.14.
25
Tiết 2 : Sắt
Tuần 14
Từ 11/11/2019 đến 16/11/2019
 26
Hợp kim sắt: Gang, thép
Không dạy về các loại lò sản xuất gang, thép.
27
Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
Tuần 15
Từ 18/11/2019 đến 23/11/2019
28
Luyện tập chương 2: Kim loại 
Không yêu cầu HS làm: Bài tập 6 (trang 69).
29
Bài thực hành 3: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
CHƯƠNG 3: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
Tuần 16
Từ 25/11/2019 đến 30/11/2019
30
Tính chất của phi kim
31
Clo
Tuần 17
Từ 02/12/2019 đến 07/12/2019
32
Clo
33
Cacbon
Tuần 18
Từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
34
Các oxit của cacbon
35
Ôn tập học kì I 
Tuần 19
Từ 16/12/2019 đến 21/12/2019
36
Kiểm tra học kì I
37
Trả và chữa bài kiểm tra
Từ 23/12/2019 đến 27/12/2019
38
Ôn tập phi kim
Ôn tập kim loại
HỌC KÌ II
Tuần 20
Từ 30/12/2019 đến 04/01/2020
39
Axit cacbonic và muối cacbonat
40
Silic. Công nghiệp siliccat
Mục 3b- trang 94 (Các công đoạn chính): Không dạy các phương trình hóa học.
Tuần 21
Từ 06/01/2020 đến 11/01/2020
41
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
- Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron.
- Không yêu cầu HS làm: Bài tập 2 (tr 101).
42
Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. (tt)
Tuần 22
Từ 13/01/2020 đến 18/01/2020
43
Luyện tập chương 3: Phi kim sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 
44
Bài thực hành 4: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU
Tuần 23
Từ 20/01/2020 đến 23/01/2020
45
Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
46
Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
Tuần 24
Từ 03/02/2020 đến 08/02/2020
47
 Metan
48
 Etilen
Tuần 25
Từ 10/02/2020 đến 15/02/2020
49
 Axetilen
50
Kiểm tra viết 1 tiết
Tuần 26
Từ 17/02/2020 đến 22/02/2020
51
Benzen
52
Dầu mỏ và khí thiên nhiên
Tuần 27
Từ 24/02/2020 đến 29/02/2020
53
Nhiên liệu
54
Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu 
Tuần 28
Từ 02/03/2020 đến 07/03/2020
55
Bài thực hành 5: Tính chất hóa học của hiđrocacbon
GV: Đánh giá lấy điểm hệ số 1 cho HS
 CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐRO CACBON - POLIME
Tuần 28
Từ 02/03/2020 đến 07/03/2020
56
Rượu etylic
Tuần 29
Từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
57
Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
58
Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (tt)
Tuần 30
Từ 16/03/2020 đến 21/03/2020
59
Chất béo
60
Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
Tuần 31
Từ 23/03/2020 đến 28/03/2020
61
Bài thực hành 6: Tính chất của rượu và axit
62
Kiểm tra viết 1 tiết
Tuần 32
Từ 30/03/2020 đến 04/04/2020
63
Chủ đề: Gluxit ( 3 tiết)
Tiết 1 : Glucozơ - Saccarozơ
64
Tiết 2: Glucozơ - Saccarozơ
Tuần 33
Từ 06/04/2020 đến 11/04/2020
65
Tiết 3 : Tinh bột và xenlulozơ
66
Protein
Tuần 34	Tuần 34
Từ 13/04/2020 đến 18/04/2020
67
Polime
Mục II: Ứng dụng của Polime không dạy ( GV hướng dẫn HS tự đọc thêm)
68
Polime
Tuần 35
Từ 20/04/2020 đến 25/04/2020
69
Bài thực hành 7: Tính chất của gluxit
70
Ôn tập cuối năm
Tuần 36
Từ 27/04/2020 đến 02/05/2020
71
Ôn tập cuối năm
72
Kiểm tra học kì II
Tuần 37
Từ 04/05/2020 đến 09/05/2020
73
Trả và chữa bài kiểm tra
74
Ôn tập hợp chất hữu cơ
Từ 11/05/2020 đến 15/05/2020
Ôn tập bài tập hợp chất hữu cơ.
Ôn tập bài tập tổng hợp
 Tổ chuyên môn duyệt	 BGH nhà trường duyệt

File đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_mon_hoa_hoc_cap_thcs_nam_hoc_2019_2020_truo.docx