Kế hoạch bài học môn Tin học Lớp 6 - Tiết 19+20: Bài thực hành 1 - Năm học 2018-2019

 HĐ3.

 - Tên hoạt động:Thay đổi cách hiển thị tệp tin, thư mục trên ổ đĩa

- Mục đích: nhận biết một số giao diện hiển thị tệp tin, thư mục trên ổ đĩa

- Nhiệm vụ: Thực hành câu 1.3(sgk trang 61)

- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính

- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy - Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính

- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không

- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy

- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện Phần nền xanh mục 1.3 sgk trang 61

 

doc4 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 422 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài học môn Tin học Lớp 6 - Tiết 19+20: Bài thực hành 1 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 19,20
Ngày soạn: 
Ngày dạy: 
KẾ HOẠCH BÀI HỌC MÔN TIN HỌC
Chủ đề: Bài Thực Hành 1. Thao Tác Với Tệp Và Thư Mục 
1. Yêu cầu cần đạt:
- Thao tác được với cửa sổ Windows Explorer. 
- Tạo và thay đổi cách hiển thị tập tin, thư mục trên ổ đĩa .
- Tạo thư mục mới, đổi tên, sao chép.
2. Nội dung trọng tâm:
- Cửa sổ Windows Explorer.
- Thao tác cơ bản với tệp tin, thư mục.
- Tổ chức cây thư mục một cách khoa học.
3. Thiết bị dạy học + dụng cụ học tập: Phòng máy, SGK.
4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Thời gian
Hoạt động của học sinh
Hoạt động của giáo viên
Nội dung+ Ghi bảng
6 phút
 HĐ1. 
- Tên hoạt động:Mở cửa sổ Windows Explorer
- Mục đích: Thao tác thành thạo để mở một cửa sổ Windows
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 1(sgk trang 60)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
C1. Nháy đúp vào biểu tượng Computer trên màn hình Desktop
C2. Nháy chuột vào nút Start trên thanh Taskbar, chọn Computer
C3. Nhấn tổ hợp phím Windows va E
C4. Nháy vào biểu tượng Windows Explorer trên thanh Taskbar
4 phút
 HĐ2. 
- Tên hoạt động:Quan sát cửa sổ Windows Explorer
- Mục đích:trả lời câu hỏi sgk trang 60 và nhận biết giao diện của Windows Explorer
8 phút
 HĐ3.
 - Tên hoạt động:Thay đổi cách hiển thị tệp tin, thư mục trên ổ đĩa
- Mục đích: nhận biết một số giao diện hiển thị tệp tin, thư mục trên ổ đĩa
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 1.3(sgk trang 61)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
Phần nền xanh mục 1.3 sgk trang 61
9 phút
 HĐ4.
 - Tên hoạt động:Các cách tạo thư mục mới
- Mục đích: Biết cách tạo thư mục mới
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 2.1(sgk trang 62)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
3 cách như sgk trang 62 mục 2.1
9 phút
 HĐ5.
 - Tên hoạt động:Tạo cây thư mục
- Mục đích: Biết cách tạo cây thư mục tiện cho việc quản lý tệp tin và thư mục
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 2.2(sgk trang 62)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
Tạo cây thư mục
9 phút
 HĐ6.
 - Tên hoạt động:đổi tên thư mục, tệp tin
- Mục đích: Biết cách đổi tên thư mục, tệp tin
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 3.1_3. 2sgk trang 62)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
Các cách sgk trang 62 mục 3.1
9 phút
 HĐ7.
 - Tên hoạt động:Sao chép hay di chuyển thư mục, tệp tin
- Mục đích: Biết cách Sao chép hay di chuyển thư mục, tệp tin
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 4.1 sgk trang 63)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
Các cách sgk trang 63 mục 4.1_4.2
9 phút
 HĐ8.
 - Tên hoạt động:Sao chép hay di chuyển thư mục, tệp tin
- Mục đích: thực hành Sao chép hay di chuyển thư mục, tệp tin
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 4.2 sgk trang 63)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
9 phút
 HĐ9.
 - Tên hoạt động: Xóa thư mục, tệp tin
- Mục đích: Biết Xóa thư mục, tệp tin
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 5.1 sgk trang 64)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
Các cách sgk trang 64 mục 5.1
9 phút
 HĐ10.
 - Tên hoạt động:Xóa thư mục, tệp tin
- Mục đích: thực hành xóa thư mục, tệp tin
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 5.2 sgk trang 64)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
9 phút
 HĐ11.
 - Tên hoạt động:Củng cố lại các thao tác của thư mục và tệp từ câu 1 đến câu 5
- Mục đích: Thao tác thành thạo với thư mục và tệp
- Nhiệm vụ: Thực hành câu 6.1_6.2(sgk trang 65)
- Phương thức hoạt động: hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Thiết bị, học liệu được sử dụng (nếu có): phòng máy 
- Giao việc:Gv cho hs hoạt động cá nhân trên máy tính
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Không
- Phương án đánh giá: quan sát sản phẩm trên máy 
- Dự kiến tình huống xảy ra và giải pháp: hs có thể làm không đúng . Gv cho hs làm được trình bày cách thực hiện
*. Rút kinh nghiệm: 
Ưu điểm: 	
Hạn chế: 	
Hướng khắc phục: 	
Ngày tháng năm
Duyệt của BGH nhà trường
Tổ trưởng chuyên môn
Người soạn

File đính kèm:

  • docke_hoach_bai_hoc_mon_tin_hoc_lop_6_tiet_1920_bai_thuc_hanh_1.doc