Kế hoạch bài học lớp 5

I. MỤC TIÊU :

 1. Kiến thức:

- Giúp các em mở rộng vốn từ ngữ về từ đồng nghĩa – trái nghĩa.

- Được làm quen với cách tra từ điễn ngôn ngữ. Giúp các em thành thạo trong việc sử dụng các loại từ điển, hiểu r cch trình by sắp xếp trong từ điển.

 2. Kĩ năng: Nhận biết thêm được nhiều từ đồng nghĩa – trái nghĩa. Biết cách tra từ điễn để hiểu rõ nghĩa các từ.

 3. Thái độ:* Ham thích tìm hiểu

 * Có thói quen đọc sách và tra từ điễn .

II. CHUẨN BỊ :

 Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:

* Xếp bàn theo nhóm học sinh

 * Danh mục sách từ điễn.

 * Bảng nhóm

 Học sinh : Xem lại các bài luyện từ & câu .Giấy bút

 

doc37 trang | Chia sẻ: dungnc89 | Lượt xem: 919 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Kế hoạch bài học lớp 5, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 cùng nhận xét xem nhóm nào thắng
- Tiến hành chọn sách
- Giới thiệu sách trước lớp
- Tiến hành đọc câu chuyện nối tiếp trong nhóm
- Thảo luận trong nhóm sau khi đọc
- Ghi kết quả thảo luận vào phiếu 
- Trao đổi trước lớp – Lớp nhận xét
- Các em nêu lại những việc em có thể làm để bảo vệ môi trường xung quanh em.( ở nhà, ở trường, nơi công cộng..vv
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 TiÕt ®äc s¸ch 
ĐỌC NHỮNG CÂU CHUYỆN NÓI VỀ NHỮNG
 NGƯỜI ĐÃ SỐNG VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÂN LOẠI VÀ DÂN TỘC
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: 
-Giúp các em bước đầu làm quen với khái niệm “ Hạnh phúc” hay “Giá trị sống” 
-Giới thiệu cho các em tìm đọc những bộ sách nĩi về những vĩ nhân trọn đời hy sinh vì hạnh phúc nhân loại. Những giải thưởng Nobel hịa bình
 2. Kĩ năng: 
-Đọc tốt câu chuyện, ghi lại tóm tắt để trình bày về những tấm gương trong truyện mà em chọn đọc. 
 3. Thái độ: 
* Cảm phục trước những người đã sống vì hạnh phúc của người khác.
 * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:
* Xếp bàn theo nhóm học sinh
 * Danh mục sách theo chủ đề:Về chủ đề những người đã sống vì hạnh phúc của người khác
Học sinh : Sổ tay đọc sách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I- TRƯỚC KHI ĐỌC (5’)
1.Khởi động: Tiểu phẩm“ Lu-i Pa- xtơ và em be”ù 
- Hướng dẫn hình thức khởi động.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại câu chuyện
- Cho học sinh xung phong sắm vai.
+ Qua tiểu phẩm em nghĩ gì về Lu-i Pa-xtơ ?
2. Giới thiệu bài: 
Từ câu chuyện Lu- i- Pa- Xto, Gv dẫn nhập giới thiệu những câu chuyện nói vế những người đã sống vì hạnh phúc của người khác. 
- Giới thiệu các danh mục sách đã chuẩn bị.
II- TRONG KHI ĐỌC ( 15’)
*Hoạt động 1: Chọn sách nói về những người đã sông vì hạnh phúc của người khác. 
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đe àtrên.
-Yêu cầu học sinh chọn sách truyện phù hợp chủ đề trên giới thiệu trước lớp (mỗi nhóm 1 quyển) 
*Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn thực hiện tốt các yêu cầu phiếu học tập .
- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện 
III- SAU KHI ĐỌC ( 10’)
* Hoạt động 1: Trình bày 
Mục tiêu: Trình bày liền mạch tóm tắt câu truyện, lưu loát 
- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:
- Hướng dẫn nhận xét
- Nhận xét chung
Kết luận : Qua những câu chuyện các em vừa giới thiệu cho ta biết được có rất nhiều tấm gương luôn sống ví hạnh phúc của người khác.
* Hoat5 động 2: Tổng kết
- Qua tiết đọc này các em học được những gì từ những nhân vật mà em biết qua các câu truyện vừa đọc?
- Giáo dục các em biết noi theo những tấm gương đã học
- Nhắc các em tìm những câu chuyện được bạn giới thiệu đọc ghi vào sổ.
* HĐ:1
-( 1-2em) Nhắc lại câu chuyện trên
- Sắm vai lại câu chuyện.
- Các em nêu hiểu biết của mình
* HĐ cả lớp
-Tiến hành chọn sách, giới thiệu trước lớp
+ Tên quyển truyện
+ Tác giả – Nhà xuất bản.
( 2-3 em) giới thiệu
HS khác nhận xét
* HĐ nhóm:
- Trưởng nhóm nêu phiếu đọc sách cho nhóm nắm.
- Lần lượt trong nhóm đọc nối tiếp từng đoạn hết câu chuyện 
- Thảo luận theo yêu cầu phiếu như sau:
+ Câu chuyện tên gì ? tác giả là ai?
+ Có những nhân vật nào ? Nhân vật chính là ai ?
+ Qua câu chuyện em học được gì ?
- Ghi kết quả thảo luận vào phiếu
*HĐ cá nhân, cả lớp
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình lên trước lớp
- Các em khác lắng nghe và thhực hành hỏi chất vấn để làm rõ thêm thơng tin của mình.
- ( 3-4 em) nêu cảm nhận của mình.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 	 
 Tiết đọc thư viện 
 ĐỌC NHỮNG CÂU CHUYỆN 
NÓI VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ SỐNG VÌ HẠNH 
PHÚC VÌ HẠNH PHÚC VÀ NIỀM VUI CỦA NGƯỜI KHÁC
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: Giúp các em làm quen với việc đọc báo, nhất là những câu chuyện về những tấm gương biết hy sinh vì hạnh phúc và niềm vui của người khác. 
 2. Kĩ năng: 
-Đọc tốt câu chuyện và biết ghi tĩm tắt những ý chính quan trọng để trình bày về những tấm gương trong truyện mình đã chọn.
- Tập luyện cho các em khác lắng nghe và thhực hành hỏi chất vấn để làm rõ thêm thơng tin của mình
 3. Thái độ: 
* Kính phục những tấm gươn trên.
 * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
Dạy tại lớp
* Xếp bàn theo nhóm học sinh
 * Một số bài báo có câu chuyện có nội dung theo chủ đề trên .
Học sinh : 
* Mỗi nhóm 2 bài báo có câu chuyện thuốc chủ đề.
 * Sổ tay đọc sách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
I- TRƯỚC KHI ĐỌC (5’)
1.Khởi động: Kể chuyện 
- Kể cho học sinh nghe câu chuyện “ Giải thưởng Nobel” nêu câu hỏi:
 - Qua cau chuyện em nhận ra điều gì ?
2. Giới thiệu bài:
Từ câu chuyện trên, giáo viên dẫn nhập giới thiệu những câu chuyện nói vế những người đã sống vì hạnh phúc và niềm vui của người khác.
- Giới thiệu với các em bài báo đã chuẩn bị 
(Tên bài báo . . . sốù ra . . . ngày . . . câu chuyện thuộc chủ đề tiết đọc hôm nay . . . trang . . . )
II- TRONG KHI ĐỌC
Hoạt động 1: Giới thiệu bài báo và câu chuyện. 
Mục tiêu: Biết giới thiệu về bài báo của nhóm – câu chuyện nhóm sắp đọc
- Hướng dẫn các em giới thiệu về cấu trúc bài báo : (Tên bài báo . . . sốù ra . . . ngày . . . tên câu chuyện thuộc chủ đề tiết đọc hôm nay . . . trang . . . )
Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện trên báo
Mục tiêu:Biết đọc những câu chuyện trên báo & nêu được nội dung – bài học 
- Ghi nhận lại tên các bài báo và cau chuyện.
- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện .
III- SAU KHI ĐỌC
*Hoạt động 1: Báo cáo
- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:
- Hướng dẫn nhận xét
* Hoạt động 2: Tổng kết
- Qua tiết đọc này các em biết được những gì ?
- Giáo dục các em biết noi theo những tấm gương đã học
- Nhắc các em tìm thêm những bài báo có cau chuyện nội dung trên đọc & ghi vào sổ tay.
* HĐ cả lớp, cá nhân.
- Nghe kể chuyện 
- Hỏi chất vấn để làm rõ thêm thơng tin của mình
.
*HĐ nhóm
- Các em lấy báo của nhóm chuẩn bị sẵn.
- Tập giới thiệu trong nhóm
- Giối thiệu trước lớp
*HĐ nhĩm
- Nhóm trưởng đọc yêu cầu phiếu đọc sách cho nhóm nghe.
- Tiến hành đọc hết câu chuyện trên báo.
- Thảo luận theo yêu cầu phiếu như sau:
+ Tên báo , số báo , ngày ra
+ Câu chuyện tên gì ? tác giả là ai?
+ Câu chuyện nói về vấn đề gì ? Nhân vật chính là ai ?
+ Qua câu chuyện em học được gì ?
- Ghi kết quả thảo luận vào phiếu
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình lên trước lớp
- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn
- Các em nêu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 Tiết đọc thư viện 
ĐỌC NHỮNG TRUYỆN NÓI VỀ TẤM GƯƠNG 
SỐNG, LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT, THEO NẾP SỐNG VĂN MINH
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: Giúp các em biết tìm đọc ở sách báo những câu chuyện với đề tài nói về tấm gương sông làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. 
 2. Kĩ năng: Đọc tốt câu chuyện, ghi lại tóm tắt để trình bày về những tấm gương trong truyện. 
 3. Thái độ: * Cảm phục trước những trên – biết áp dung vào rhực tế cuốc sống.
 * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
Dạy tại lớp
* Xếp bàn theo nhóm học sinh
 * Một bài báo có câu chuyện có nội dung theo chủ đề trên .
Học sinh : * Mỗi nhóm 2 bài báo có câu chuyện thuốc chủ đề.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I-TRƯỚC KHI ĐỌC
1.Khởi động: Hát vui
2-Hoạt động 2:Đọc báo
-GVđọc một bản tin :( có thể là một vụ án do vi phạm pháp luật, hay một câu chuyện thể hiện nếp sống văn minhvv)
+ Nêu câu hỏi nhận xét nhân vật: Ai? Tại sao? Khác nhau như thế nào? Vì sao như vậy?
GV: Tóm tắt , dẫn nhập giới thiệu bài
II- TRONG KHI ĐỌC
Hoạt động 1: Đọc truyện.
- Kể những việc làm thể hiện sống và làm việc theo pháp luật ?
 - Gợi ý học sinh tìm những loại truyện, báo thể hiện nội dung bài.
 - Nêu bảng hỏi khai thác:
 +Ai? Tại sao? Khác nhau như thế nào? Vì sao như vậy? Em nận xét gì về nhân vật đó.
 - Gọi vài học sinh kể chuyện và nêu nội dung truyện mình vừa đọc.
Hoạt động 2: Trao đổi thông tin.
 - Cho học sinh ngồi theo nhóm.
 - Cho học sinh trao đổi thông tin trong nhóm về nội dung cốt truyện.
 - Nhận xét
III- SAU KHI ĐỌC
* TỔng kết- Dặn dò :
- Qua những câu truyện vừa đọc, em hiểu thế nào là nếp sống văn minh.
- Kể những việc em đã làm để thể hiện là em biết sống văn minh.
- Nhắc các em tìm thêm những bài báo có cau chuyện nội dung trên đọc & ghi vào sổ tay.
- Dặn học sinh chuẩn bị tiết tập làm văn tuần 20.
* Cả lớp hát và vỗ tay bài “ Em yêu hòa bình”
- Nghe – Tham gia trả lời.
* HĐ Nhóm
- Học sinh tìm truyện
- Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng
- Chấp hành đúng luật giao thông.
- Đoàn kết với xóm giềng.
* Học sinh đọc truyện
- Nhóm 1 : Truyện về giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
- Nhóm 2 : Truyện về chấp hành luật giao thông.
- Nhóm 3 : Truyện về tinh thần trách nhiệm.
- Nhóm 4 : Truyện về đấu tranh chống vi phạm pháp luật.
* Trao đổi thông tin trong nhóm bằng cách ghi vào thẻ từ đính vào bảng cài nhóm.
- Đại diện từng nhóm lần lượt giới thiệu tên truyện và nội dung truyện.
- Nhóm bạn nhận xét – tuyên dương.
- ( 2-3) nêu suy nghĩ của mình- Kể lại việc mình .
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 Tiết đọc thư viện 
TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ: DI TÍCH LỊCH 
SỬ – VĂN HÓA, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG, LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNGBỘ, CÁC TẤM GƯƠNG ANH HÙNG THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: 
-Chọn đúng sách và đọc theo chủ đề các di tích lịch sử – văn hóa, công trình công cộng, luật giao thông đường bộ, các anh hung thương binh liệt sĩ. 
 2. Kĩ năng: 
-Đọc tốt và mô tả lại các thông tin theo chủ đề trên. 
 3. Thái độ: 
* Hiểu được giá trị cuộc sống này đã được đánh đổi bằng công sức, mồ hôi xương máu của biết bao người.
 * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:
* Xếp bàn theo nhóm học sinh, 4 phong thư có ghi nhiệm vụï.
 * Danh mục sách theo chủ đề: + Di tích lịch sử – văn hóa.
 + Công trình công cộng.
 + Luật giao thông đường bộ.
 + Tấm gương anh hùng thương binh liệt sĩ .
* Tranh ảnh về di tích lịc sử ( nếu thư viện có máy tính kết nối inter net thi truy cập Vidio clip ve các di tích lịc sử.
Học sinh : Sổ tay đọc sách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I- TRƯỚC KHI ĐỌC
1-Giới thiệu tranh di tích lịc sử, Tấm gương anh hùng liệt sĩ.
- Nêu một số hình ảnh về di tích lịch sử, anh hùng liệt sĩ, những người có công cho sự nghiệp đất nước ( Bac Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt)
- Chọn kể một câu chuyện về anh hùng liệt sĩ địa phương, một công trình lớn của tỉnh
2. Giới thiệu bài: 
- Dẫn nhập giới thiệu bài
“Đọc sách tìm các thông tin về : Các di tích lịch sử – văn hóa, công trình công cộng, luật giao thông đường bộ,tấm gương anh hùng thương binh liệt sĩ .”
- Giới thiệu các danh mục sách 
+ Di tích lịch sử – văn hóa
+ Công trình công cộng.
+ Luật giao thông đường bộ.
+ Tấm gương anh hùng thương binh liệt sĩ 
II- TRONG KHI ĐỌC
Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề, đọc tìm được các thông tin.
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo chủû đề, tìm được các thông tin.
- Yêu cầu học sinh mở quả táo của nhóm và nêu yêu cầu trước lớp.
- Hương dẫn các em đọc và ghi lại các thông tin của nhóm.
- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.
- Gợi ý đọc hoàn thành phiếu sau:
a/ Về di tích lịch sử
-Di tích là gì ? Ở đâu? Di tích được xây dựng nhằm mục đích gì? Những chi tiết nào trong truyện làm em thích/ cảm động? Vì sao?
b/ Về Anh hùng liệt sĩ hay người có công lao với đất nước
+ Người đó là ai? Quê Hương ông ở đâu?
Ông đã làm gì? Em nghĩ gì về việc làm của ông ấy? 
+Những chi tiết nào trong truyện làm em thích/ cảm động? Vì sao?
III- SAU KHI ĐỌC
*Hoạt động 1: báo cáo kết quả
Mục tiêu: Biết giới yhiệu thông tin ngăn gọn, rõ ràng..
- Hướng dẫn nhận xét
- Nhận xét chung
Kết luận chung
* Hoạt động 2: Tổng kết- Dặn dò
- Qua tiết đọc này các em học được những gì ?
- Giáo dục các em 
- Nhắc các em tìm đọc những sách trê và ghi vào sổ
* Cả lớp quan sát trả lời’
- Nghe và đặt câu hỏi chất vấn.
* HĐ nhóm:
- Mở quả táo đọc nhiệm vụ của nhóm lên trước lớp.
* Nhóm 1: Chọn đọc sách về di tích lịch sử – văn hóa
* Nhóm 2: Chọn đọc sách về công trình công cộng.
* Nhóm 3:Chọn đọc sách về luật giao thông đường bộ.
* Nhóm 4: Chọn đọc sách về tấm gương anh hùng thương binh liệt sĩ .
- HS đọc nối tiếp nhau trong nhóm, thảo luận , ghi chép lên bảng nhóm hoặc giấy
*Đại diện nhóm 
- Trình bày kết quả trước lớp.
- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn
- Các em nêu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
Tiết đọc thư viện 
Bài 11: ĐỌC NHỮNG TRUYỆN 
CỔ TÍCH CỦA DÂN TỘC THIỂU SỐ
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: Giúp các em chọn được sách truyện cổ tích của dân tộc thiểu số, đọc và cảm nhận nội dung câu chuyện . 
 2. Kĩ năng: Chọn đung sách theo chủ đề, đọc tốt và cảm nhận được nội dung rút ra bài học của từng câu chuyện. 	-
 3. Thái độ: * Thấy được vẽ đẹp riêng của các dân tộc..
 * Có thói quen và thích đọc sách theo chủ đề trên.	
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:
* Xếp bàn theo nhóm học sinh
 * Danh mục sách theo chủ đề: Truyện cổ tích. 
Học sinh : + Nắm được nội qui sinh hoạt ở thư viện.
 + Sổ tay đọc sách. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I- TRƯƠC KHI ĐỌC
1. Khởi động: Hát vui
- Hướng dẫn hát một bài hát của nguoi dân tộc sống trên đất nước Việt Nam
- Hãy nêu tên một số dân tộc thiểu số sống trên lãnh thổ nước Việt nam.
- Tóm tắt: có 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam. Mỗi d6n tộc có tập quán, truyền thống/ văn hĩa/ lịch sử / ngơn ngữ khac nhau dẫn nhập giới thiệu bài
2. Giới thiệu bài : Đọc truyện cổ tích của các dân tộc thiểu số. 
II- TRONG KHI ĐỌC
Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ truyện cổ tích của các dân tộc thiểu số 
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề.
- - Giới thiệu danh mục sách truyện cổ tích
- Nêu yêu càu chọn sách : mỗi em một quyển.
- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.
Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện 
Mục tiêu: Đọc hết một câu chuyện ngắn – ghi lại đúng tác giả, nội dung câu chuyện.
- Nêu cầu đọc truyện cùng những nhiệm vụ sau:
* Đọc hết câu chuyện ngắn
* Ghi lại tên truyện - tác gia – nhà xuất bản.
+ Nhân vật chính 
+Những chi tiết nào trong truyện làm em thích/ cảm động? Vì sao
+ Qua câu chuyện khuyên ta điều gì ?
III- SAU KHI ĐỌC
Hoạt động 1: Báo cáo kết quả 
Mục tiêu: Biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc truyên trong nhóm, trước lớp.
- Hướng dẫn các em giới thiệu những ghi về câu chuyện của mình với các bạn:
* Giới thiệu trong nhóm
* Chọn một vài những bạn ở các nhóm giới thiệu trước lớp.
- Hướng dẫn nhận xét
- Nhận xét chung
Họat đọng 2: Tổng kết
- Qua tiết đọc này giúp các em học được những gì ?
- Giáo dục các em biết tôn trọng tập quan của các dân tộc & tình đoàn kết các dân tộc .
- Yêu cầu các em lập kế hoạch thực hiện chương trình đọc/ kể các truyện cổ tích của dân tộc thiểu số cho các em lớp 1-3 nghe. 
* Cả lớp hát bài “ Chim sao” dân ca Khmer Nam bộ hoặc bài “ Gà gáy’ dân ca Tày
- Nếu biết kể ra
* HĐ cá nhân
- Tiến hành đến giá chọn sách 
- Lần lượt giới thiệu sách đã chọn trong nhóm 
-( 1-3 em) Giới thiệu trước lớp.
HĐ cá nhân
- Tiến hành đọc truyện 
- Ghi những cảm nhận vào sổ tay.
- Các HS trong nhóm lần lượt giới thiệu
- Mỗi nhóm ( 1 em ) giới thiệu trước lớp
- Nhận xét nội dung giới thiệu của bạn
- Các em nêu
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
 Tiết đọc thư viện Tiết : 12
Bài 12: ĐỌC NHỮNG CÂU 
CHUYỆN VIẾT VỀ TÌNH ĐOÀN KẾT, TRUYỀN 
THỐNG ĐOÀN KẾT VÀ TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA NGƯỜI VIỆT
I. MỤC TIÊU :
 1. Kiến thức: Chọn đúng truyện và đọc truyện theo chủ đề tinh thần đoàn kết và truyền thống hiếu học. 
 2. Kĩ năng: Đọc tốt câu chuyện . Thấy được đoàn kết và hiếu học là truyền thống của nhân dân ta có từ lâu đời. 
 3. Thái độ: * Giáo dục các em tinh thần đoàn kết hiếu học.
 * Có thói quen và thích đọc sách .	
II. CHUẨN BỊ :
Giáo viên & cán bộ thư viện chuẩn bị:
* Xếp bàn theo nhóm học sinh.
 * Danh mục sách theo chủ đề: + Truyền thống đoàn kết.
 + Truyền thống hiếu học.
 * Câu hỏi gợi ý : Viết trên Giấy Ao hoặc phiếu thảo luận cho nhóm.
Học sinh : Sổ tay đọc sách.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I- TRƯỚC KHI ĐỌC( 5’)
1.Khởi động:Hát bài “ Lớp chúng mình đoàn kết” 
Hướng dẫn hình thức khởi động.
- Trong bài hát nói lên điều gì ?
- Theo em đoàn kết mang lại lợi ích gì ?
2. Giới thiệu bài: Đọc truyện nói về truyền thống đoàn kết, truyền thống hiếu học. 
II- TRONG KHI ĐỌC (15’)
Hoạt động 1: Chọn sách theo chủ đề 
Mục tiêu: Biết chọn đúng sách theo trình độ, theo chủ đề
- Giới thiệu các danh mục sách :
+ Truyền thống đoàn kết.
+ Truyền thống hiếu học.
- Nêu yêu cầu giúp các em chọn sách.
- Hướng dẫn các em giới thiệu sách.
Hoạt động 2: Thực hành đọc truyện
Mục tiêu:Đọc hết một câu chuyện ngắn thực hiện tốt các yêu
- Nêu yêu cầu đọc truyện cùng hoàn thành ở phiếu đọc truyện sau:
+ Câu chuyện tên gì ? tác giả là ai?
+ Có những nhân vật nào ? Nhân vật chính là ai? Em nghĩ gì về việc làm của nhân vật ấy? 
+Những chi tiết nào trong truyện làm em thích/ cảm động? Vì sao?
+Trong cuộc sống con người “ tình đòan kết là sức mạnh” / “tinh thần hiếu học “sẽ giúp ta trở thành người giúp ích cho bản thân , gia đình và xa hội. Em hãy tìm ví dụ thực tế minh họa cho ý kiến của nhóm mình.
III- SAU KHI ĐỌC ( 15’)
Hoạt động 1: Báo cáo kết quả 
Mục tiêu: Biết trao đổi những cảm nhận sau khi đọc truyên trong nhóm, Báo cáo kết quả trước lớp lưu lóat , logic.
- Hướng dẫn cá

File đính kèm:

  • docTIET DOC THU VIEN.doc
Giáo án liên quan