Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2018-2019

A.Mục tiêu:

1. Kiến Thức

- Đọc được ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm, từ và câu ứng dụng .

- Viết được ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm

- Luyên nói từ 2- 4 câu theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng, năm

2. KN: Rèn KN đọc, viết, nghe, nói cho HS

3. Thái Độ: Giáo dục học sinh chăm chỉ học tập

B. Chuẩn bị

1. Giáo Viên: bộ chữ dạy vần

2. Học Sinh: SGK, bảng, bộ chữ thực hành

C. Các .hoạt động dạy – học

 

doc20 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 27/12/2021 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp Lớp 1 - Tuần 15 - Năm học 2018-2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 – 1 = 8 9 – 2 = 7
-Lớp làm bài bảng con
5 + 4 = 9
4 + 4 = 8
2 + 7 = 9
-Lớp làm bài SGK, 2 em lên bảng làm 
 5 + 4 = 9 6 < 5 + 3
 9 – 2 5 + 1
- Lớp quan sát nhận biết số gà ở trong và số gà ở ngoài, viết phép tính thích hợp
6
+
3
=
9
III. Củng cố, dăn dò 
- Nhắc lại bài học, đọc lại bảng trừ 9
- Về xem lại bài, làm bài vở bài tập, Xem trước bài Phép cộng trong phạm vi 10 
- Nhận xét tiết học 
.
 LTTV
Ôn các vần: om, am, ăm, âm 
A. Mục tiêu 
1 Kiến thức 
- Củng cố cách đọc, viết các vần om, am, ăm, âm và các từ ứng dụng
2. KN: Rèn KN đọc, viết cho HS
3. Thái độ : HS có ý thức học tập chăm chỉ 
B. Các hoạt động dạy học
I. Giảng bài
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Tiết 1
1.Luyện đọc 
- Ghi bảng các vần om, am, ăm, âm
- Đọc mẫu vần om, am, ăm, âm
- HD đọc đánh vần, đọc trơn 
- Uốn nắn chỉnh sửa cách đọc cho những em đọc chậm và yếu
- HD đọc từ ngữ, đọc câu 
- Cho HS mở SGK đọc các từ và câu trong bài 60
- Gọi những em yếu đọc bài, khuyến khích các em tập 
đọc trơn
- Uốn nắn chỉnh sửa cách đọc, phát âm cho học sinh 
Tiết 2
2. Luyện viết 
- Viết mẫu : ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm
- HD viết nét nối các con chữ liền mạch, viết đúng vị trí các dấu thanh 
- HDHS làm bài 61 vào VBT
- Nhận xét, chữa bài
II. Củng cố dặn dò 
- Cho HS đọc lại các vần
 - Dặn HS Về ôn lại bài, xem trước bài 62: ôm, ơm
- Nhận xét tiết học 
- Lớp lắng nghe theo dõi đọc tiếp nối từng em 
- Lớp lắng nghe theo dõi đọc tiếp nối từng em 
-Cá nhân
-Đọc theo nhóm 2, bạn học khá giỏi theo dõi bạn học yếu
- Viết bài vào vở ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm
 Làm bài và chữa bài
-Cá nhân
Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2018
HỌC VẦN
BÀI 62: ÔM – ƠM
A. Mục tiêu 
1. Kiến Thức 
- Đọc được ôm, ơm con tôm, đống rơm từ và các câu ứng dụng.
- Viết được:ôm, ơm con tôm, đống rơm 
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề::Bữa cơm 
2. KN: Rèn KN đọc, viết, nghe, nói cho HS 
3. Thái Độ: Giáo dục học sinh chăm chỉ học tập 
B. Chuẩn bị 
1. Giáo Viên: Tranh SGK bộ chữ dạy vần 
2. Học Sinh: SGK, bộ chữ thực hành 
C. Các hoạt động dạy – học
I. Kiểm tra bài cũ
- Mời 3 em lên bảng đọc bài 61 SGK, Cả lớp viết vào bảng con nuôi tằm, hái nấm 
- Nhận xét
II. Bài mới 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Giới thiệu bài:Bài 62 vần ôm, ơm
2. Dạy vần 
ôm
a) Nhận diện vần ôm
- Viết vần ôm, đọc mẫu : ôm
- Cho HS phân tích vần ôm
- HD đánh vần : ô – m - ôm (ôm )
- Ghép vần ôm
b) Đánh vần, đọc tiếng từ
- Ghi bảng, Phát âm mẫu tiếng tôm
- Cho HS phân tích tiếng tôm
- HDHS đánh vần: tờ- ôm –tôm / tôm
- Hướng dẫn ghép tiếng tôm
- Giới thiệu tranh rút ra từ: con tôm
- Chỉ bảng cho HS đọc lại: ôm, tôm, con tôm
- GV chỉnh sửa cách đọc cho học sinh.
ơm
- Dạy tương tự vần ôm
- Cho HS so sánh ôm và ơm
- Cho HS đọc lại 2 vần
* Giải lao giữa giờ
c) HD viết vần ôm, ơm, con tôm, đống rơm
- Viết mẫu, nêu quy trình và HDHS viết lần lượt
- Chỉnh sửa chữ viết cho HS
d. Đọc, từ ngữ ứng dụng
- Ghi bảng các từ ứng dụng
- HDHS tìm tiếng có vần mới
- HDHS đọc từ ứng dụng
- Chỉnh sửa cách đọc
c. Củng cố 
- Đọc lại bài trên bảng 
- Chuẩn bị học bài tiết 2 
- Theo dõi nhắc lại bài ôm, ơm
- Đọc vần ôm 
- Vần ăm tạo bởi âm ô và m
- Cá nhân, lớp
- Cả lớp ghép bảng gài vần ôm
- Phát âm: tôm
- Phân tích
- Cá nhân, lớp
- Cả lớp ghép tiếng tôm 
- QS tranh, đọc: con tôm
- Cá nhân
+ Giống nhau âm cuối m
+ Khác nhau âm đầu ô, ơ
- cá nhân, nhóm, lớp
- Theo dõi, viết bảng con
- Theo dõi đọc thầm
chó đốm sáng sớm
 chôm chôm mùi thơm
- 2 em lên bảng tìm 
- Đọc tiếp nối cá nhân, nhóm, lớp 
- Cả lớp đọc 
 Tiết 2
4.Luyện tập
a.Luyện đọc
* Đọc lại bài tiết 1
- HDHS lần lượt đọc lại các vần tiếng đã học ở tiết 1
- Uốn nắn chỉnh sửa cách đọc
* Đọc câu ứng dụng
- HD quan sát và thảo luận tranh minh họa
- Giới thiệu câu ứng dụng: 
- HDHS đọc câu ứng dụng: 
- Nhận xét, chỉnh sửa cách đọc cho HS
b.Luyện viết: 
- HD tập viết ôm, ơm, con tôm, đống rơm 
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, đặt vở, cầm viết 
- Thu một số bài. Nhận xét bài viết 
c. Luyện nói theo chủ đề: Bữa cơm 
- Hướng dẫn quan sát tranh thảo luận 
? Bức tranh vẽ gì?
? Trong bữa cơm em thấy có những ai?
? Một ngày nhà em ăn mấy bữa cơm? Mỗi bữa cơm thường có nhừng gì?
? Em thích ăn món gì? Mỗi bữa em ăn mấy chén ?
- Hướng dẫn đọc nhận biết tiếng có vần mới 
- Đọc tiếp nối cá nhân, nhóm, lớp 
- Lắng nghe,quan sát, thảo luận qua tranh
- Theo dõi, đọc thầm
Vàng mơ như trái chín
 Đường tới trường xôn xao.
- cá nhân, nhóm, lớp
- Cả lớp viết bài vào vở tập viết, vở ô li 
- Lớp quan sát tranh thảo luận nhóm đôi 
- Tranh vẽ Cả nhà đang ăn cơm 
- Cha, mẹ con
- cá nhân 
- Liên hệ 
- Tiếng cơm 
III. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại toàn bài : Đọc SGK, bảng lớp 
- Về nhà học và làm bài tập. Xem trước bài 63 em, êm 
- Nhận xét tiết học 
..
TOÁN
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
A. Mục tiêu
1. Kiến thức 
- Thuộc bảng cộng. Biết tính cộng trong phạm vi 10 
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
2. Rèn kĩ năng tính toán và trình bày
3. Giáo dục học sinh cẩn thận, chính xác khi học toán . Biết vận dụng bài học vào bài làm 
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên : Tranh SGK, Bộ đồ dùng toán 1
2. Học Sinh: SGK, vở bảng con Bộ đồ dùng học toán 1
C. Các hoạt động dạy - học 
I. Kiểm tra bài cũ 
- Cả lớp làm bảng con : 7 + 2 = 4 + 5 = 9 – 0 = ; 3 em đọc bảng cộng bảng trừ 9
- Nhận xét
II. Giảng bài 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi bài 
2. Giảng bài 
- HD quan sát hình vẽ SGK nhận biết và thành lập bảng cộng trong phạm vi10
? Bên trái có mấy chấm màu xanh?
? Bên trái có mấy chấm màu đen ?
? 9 thêm 1 là mấy ?
- HD viết phép tính 
 9 + 1 = 9 1 + 9 = 10
 - Tương tự HD thành lập các phép tính còn lại 
- HD đọc bảng cộng
3. Thực hành 
Bài 1: Tính: 
- Hướng dẫn tính kết quả, viết các số thẳng cột 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
Bài 2 : Số 
- Hướng dẫn tính kết quả phép tính 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
Bài 3: Viết phép tính thích hợp 
- HD quan sát nhận biết qua tranh vẽ 
- Nhận xét chữa bài 
- Lớp lắng nghe nhắc lại bài 
- Lớp quan sat 
- Bên trái có 9 chấm màu xanh
-Bên trái có 1 chấm tròn màu đen 
- 9 thêm 1 là 10 (đếm )
- cả lớp viết bảng con 
9 + 1 = 10 1 + 9 = 10
- lớp quan sát đọc bảng cộng 
 9 + 1 = 10 1 + 9 = 10
 8 + 2 = 10 2 + 8 = 10 
 7 + 3 = 10 3 + 7 = 10
 6 + 4 = 10 4 + 6 = 10
 5 + 5 = 10 5 + 5 = 10 
- Lớp, nhóm, cá nhân đọc bảng cộng
- Lớp quan sát theo dõi 
-3 em lên bảng làm, lớp làm vào vở
+
+
+
+
+
+
 1 2 3 4 5 9
 9 8 7 6 5 1
 10 10 10 10 10 10 
- Lớp quan sát theo dõi làm bài trên bảng lớp 
2 + 2 = 4 4 + 0 = 4 4 + 1 = 5 
5 – 1 = 3 4 + 4 = 8 8 + 1 = 9 
8 + 1 =10 
- 1 em lên bảng làm, lớp làm bài SGK
a.
6
+
4
=
10
III. Củng cố, dặn dò 
- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10
- Dặn HS: Về xem lại bài, làm bài vở bài tập Xem trước bài tiết sau 
- Nhận xét tiết học 
Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2018
Học vần
Bài 63: em, êm 
A. Mục tiêu 
 1. Kiến Thức 
- Đọc được em, êm, con tem, sao đêm, từ và các câu ứng dụng.
- Viết được: em, êm, con tem, sao đêm 
- Luyện nói từ 2- 4 câu theo chủ đề:: Anh chị em trong nhà 
2. KN: Rèn KN đọc, viết, nghe, nói cho HS 
3. Thái Độ: Giáo dục học sinh chăm chỉ học tập, biết vận dụng bài học vào đọc viết hàng ngày 
B. Chuẩn bị 
1. Giáo Viên: Tranh SGK bộ chữ dạy vần 
2. Học Sinh: SGK, bảng bộ chữ thực hành 
C. Các .hoạt động dạy – học
I. Kiểm tra bài cũ
- Mời 3 em lên bảng đọc bài 62 SGK, Cả lớp viết vào bảng con; con tôm, đống rơm 
- Nhận xét
II. Giảng bài 
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Giới thiệu bài: Bài 63 vần em, êm
2. Dạy vần 
em
a) Nhận diện vần em
- Viết vần em, đọc mẫu : em
- Cho HS phân tích vần em
- HD đánh vần : e – m - em (em )
- Ghép vần em
b) Đánh vần, đọc tiếng từ
- Ghi bảng, Phát âm mẫu tiếng tem
- Cho HS phân tích tiếng tem
- HDHS đánh vần: tờ- em –tem / tem
- Hướng dẫn ghép tiếng tem
- Giới thiệu tranh rút ra từ: con tem
- Chỉ bảng cho HS đọc lại: em, tem, con tem
- GV chỉnh sửa cách đọc cho học sinh.
êm
- Dạy tương tự vần em
- Cho HS so sánh em và êm
- Cho HS đọc lại 2 vần
* Giải lao giữa giờ
c) HD viết vần em, êm, con tem, sao đêm
- Viết mẫu, nêu quy trình và HDHS viết lần lượt
- Chỉnh sửa chữ viết cho HS
d. Đọc, từ ngữ ứng dụng
- Ghi bảng các từ ứng dụng
- HDHS tìm tiếng có vần mới
- HDHS đọc từ ứng dụng
- Chỉnh sửa cách đọc
c. Củng cố 
- Đọc lại bài trên bảng 
- Chuẩn bị học bài tiết 2 
- Theo dõi nhắc lại bài em, êm
- Đọc vần em 
- Vần ăm tạo bởi âm e và m
- Cá nhân, lớp
- Cả lớp ghép bảng gài vần em
- Phát âm: tem
- Phân tích
- Cá nhân, lớp
- Cả lớp ghép tiếng tem 
- QS tranh, đọc: con tem
- Cá nhân
+ Giống nhau âm cuối m
+ Khác nhau âm đầu e, ê
- cá nhân, nhóm, lớp
- Theo dõi, viết bảng con
- Theo dõi đọc thầm 
trẻ em ghế đệm
 que kem mềm mại
- 2 em lên bảng tìm 
- Đọc tiếp nối cá nhân, nhóm, lớp 
- cả lớp đọc
. 
 Tiết 2
4.Luyện tập
a.Luyện đọc
* Luyện đọc lại bài tiết 1
- HDHS lần lượt đọc lại các vần tiếng 
* Đọc câu ứng dụng
- HD quan sát và thảo luận tranh minh họa 
- Giới thiệu câu ứng dụng; 
- HDHS đọc câu ứng dụng: 
- Nhận xét, chỉnh sửa cách đọc cho HS
b.Luyện viết: 
- HD tập viết em, êm sao đêm, con tem 
- Thu một số bài 
- Nhận xét, biểu dương bài viết có tiến bộ 
c. Luyện nói theo chủ đề: Anh chị em trong nhà 
- Hướng dẫn quan sát tranh thảo luận 
? Tranh vẽ gì? 
? Anh chị em trong nhà còn gọi là anh em gì?
? Là anh, chị cần phải đối xử với em như thế nào?
? Em hãy kể tên các anh chị em trong nhà em cho cả lớp nghe? 
- Hướng dẫn đọc nhận biết tiếng có vần mới 
- Đọc tiếp nối cá nhân, nhóm, lớp 
- Lớp quan sát đọc thầm 
 Con cò mà đi ăn đêm 
 Đậu phải ..............xuống ao 
- Cá nhân, nhóm
- Cả lớp viết bài vào vở tập viết, viết vở ô li 
 - em, êm sao đêm, con tem 
- Lớp quan sát tranh thảo luận nhóm đôi 
- Tranh vẽ nhà có anh em 
 - Anh em ruột
- Phải nhường nhịn em nhỏ
- Liên hệ kể về anh chị em của mình 
- Tiếng em 
III. Củng cố, dặn dò
- Đọc lại toàn bài : Đọc SGK, bảng lớp 
- Về nhà học và làm bài tập. Xem đọc trước bài 64 im, um 
- Nhận xét tiết học 
..
TOÁN
LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu 
1. Kiên thức 
- Thực hiện được phép cộng phép cộng trong phạm vi 10. Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
2. Rèn kĩ năng tính toán và trình bày cho HS
3. Giáo dục học sinhcẩn thận, chính xác khi học toán. Biết vận dụng bài học vào bài làm 
B. Chuẩn bị
1 Giáo viên : Tranh SGK, Bộ đồ dùng toán 1
2 Học Sinh: SGK, bảng con Bộ đồ dùng học toán 1
C. Các hoạt động dạy - học 
I. Kiểm tra bài cũ 
- Tính : 5 + 5 = 8 + 2 = 10 + 0 = 
- Nhận xét
II. Giảng bài 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi tên bài 
2. Giảng bài 
- Hướng dẫn làm bài tập SGK
Bài 1:Tính 
- HD học sinh làm bài 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
- Nhắc lại mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ 
Bài 2: Tính
- Hướng dẫn tính: Viết các số thẳng cột
-Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài cho học sinh 
Bài 3: Số
- HD làm bài bảng lớp, SGK
- Quan sát hình vẽ SGK 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
Bài 4: Tính:
- HD tính phép tính có hai dấu
- Lớp làm bài bảng con
- Nhận xét chữa bài
Bài 4: Viết phép tính thích hợp 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
- Lớp lắng nghe nhắc lại bài 
- 2 em lên bảng làm, lớp làm bài vào vở 
9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 7 + 3 = 10
1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
6 + 4 = 10 4 + 6 = 10 5 + 5 = 10
7 + 3 = 10 3 + 7 = 10 10 + 0 = 10
- Lớp quan sát theo dõi 
-3 em lên bảng làm, lớp làm vào vở
+ 
+
+
+
+
+
 4 5 8 7 6 4
 5 5 2 3 2 6
 9 10 10 10 8 10
-Hai em lên bảng làm, lớp làm bài vào vở
3 + 7 = 10 6 + 4 = 10 0 + 10 = 10
1 + 9 = 10 5 + 5 = 10 10 + 0 = 10
8 + 2 = 10 4 + 6 = 10
- Cả lớp làm bảng con
5 + 3 + 2 = 10 4 + 4 + 1 = 9 
6 + 3 – 5 = 4 5 + 2 – 6 = 1 
- 1 em lên bảng làm, lớp làm bài vào SGK
7
+
3
=
10
III. Củng cố 
- Đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10
- Về xem lại bài, làm bài vở bài tập, xem trước bài phép trừ trong phạm vi 10 
- Nhận xét tiết học 
....................................................................................................
LT TIẾNG VIỆT
Luyện tập : ôm, ơm, em, êm 
I. Mục tiêu
- Học sinh đọc và viết được: ôm, ơm, em, êm các từ ứng dụng 
- Học sinh đọc trơn được các từ ứng dụng SGK.
 - Làm các bài tập trong vở bài tập Tiếng Việt 
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng con - SGK - Vở bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Tiết 1
1.Tổ chức:
2. Ôn: ôm, ơm, em, êm , các từ ứng dụng
a. Cho HS mở SGK đọc các bài có vần cần ôn
- Cho HS đọc thầm 1 lần .
- Cho HS đọc cá nhân bài đọc 
- HD HS đọc tiếp sức .
b. Luyện viết 
- Cho HS viết: em, êm, và từ, câu ứng dụng
- Uốn nắn giúp đỡ các em còn chậm 
c. Làm BT trong BTTV bài 63
* Bài tập 1: Nối 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- Cho HS đọc từ ở BT số 1.
- HD HS nối với từ thích hợp .
- Cho HS thực hiện rồi nêu kết quả .
* Bài tập 2: 
- GV cho HS nêu yêu cầu 
- Thực hiện yêu cầu vào vở BTTV .
- Cho HS nêu kết quả - nhận xét .
* Bài tập 3: Viết 
- Cho HS nêu yêu cầu .
- HS hát 1 bài
- Đọc : om, am, ăm, âm, các từ ứng dụng
- Mở SGK 
- Đọc thầm 1 lần .
- Thi đọc cá nhân - nhận xét .
- Thi đọc tiếp sức - nhận xét .
- Cá nhân viết vào vở
- Nêu yêu cầu 
- Đọc từ - tìm từ thích hợp để nối
- Nêu kết quả
- Nêu yêu cầu 
- Làm bài tập vào vở 
- Thực hiện viết mỗi từ 1 dòng
3. Cñng cè dÆn dß:- GV nhËn xÐt giê häc.
Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2018
TẬP VIẾT 
nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức – Kỹ năng 
- Viết đúng các chữ: nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 
 2. Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đều nét, đúng khoảng cách
3.Thái độ : Giáo dục học sinh chăm chỉ rèn luyện viết chữ đúng, sạch, đẹp 
B. Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Chữ mẫu, nội dung bài viết 
2. Học sinh: Vở tập viết, bảng , phấn, viết  .
C.Các hoạt động dạy học :
I. Kiểm tra bài cũ 
- Cả lớp viết bảng con : con ong, cây thông 
- Kiểm tra việc chuẩn bị vở và đồ dùng học tập cả lớp 
- Nhận xét 
II. Giảng bài 
Hoạt động của GV
Hoạt động của H
1. Giới thiệu bài viết và ghi tựa bài.
Nhà trường, buôn làng, hiền lành, đình làng 
2 Giảng bài 
a Hướng dẫn quan sát nhận xét chữ mẫu 
- N hà trường, buôn làng , hiền lành, đình làng 
- Độ cao các con chữ
- Khoảng cách các chữ 
- Vị trí các dấu thanh 
bViết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết: 
 - Hướng dẫn học sinh viết bảng con.
- GV nhận xét sửa chữ sai, 
3 .Thực hành :
- Hướng dẫn cách viết bài vào vở 
Khoảng cách giữa các chữ bằng 1con chữ o.
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, đặt vở, cầm viết, cách viết 
- Thu một số bài . Nhận xét bài viết 
- Sửa chữ viết sai 
- Lớp nghe nhắc lại bài 
- Lớp quan sát nhận biết 
nhà trường, buôn làng, 
hiền lành, đình làng
- Mỗi chữ cách nhau một chữ o
- Cả lớp viết vào bảng con
- Nhà trường, buôn làng , hiền lành, đình làng 
- Lớp viết bài vào vở tập viết 
- Lớp nghe theo dõi 
- Viết vào vở tập viết
III.Củng cố,dặn dò
- Gọi học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Nhận xét tuyên dương.một số bài viết đúng, đẹp 
- Động viên các em viết còn chậm cần cố gắng 
- Nhận xét tiết học 
............................................................................................
 TẬP VIẾT 
đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm, quả trám
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức 
 -Viết đúng các chữ đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 
 2.Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đều nét, đúng khoảng cách 
 3. Thái độ : Giáo dục học sinh chăm chỉ rèn luyện viết chữ đúng, sạch, đẹp 
B.Đồ dùng dạy học:
1. Giáo viên: Chữ mẫu, nội dung bài viết 
2. Học sinh : Vở tập viết, bảng , phấn, viết  .
C.Các hoạt động dạy học :
I. Kiểm tra bài cũ 
- Cả lớp viết bảng con : Nhà trường, buôn làng 
- Kiểm tra việc chuẩn bị vở và đồ dùng học tập cả lớp 
- Nhận xét
II. Giảng bài 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài viết và ghi tựa bài: 
 Đỏ thắm, mầm non, chôm chôm, trẻ em, ghế đệm 
2 Giảng bài 
a Hướng dẫn quan sát nhận xét chữ mẫu 
- Độ cao các con chữ trong từng từ
- Khoảng cách các chữ 
- Viết mẫu, vừa viết vừa nêu cách viết
b Hướng dẫn học sinh viết bảng con.
- GV nhận xét sửa chữ sai, biểu dương.
3 Thực hành :
- Hướng dẫn cách viết: 
- Nhắc lại tư thế ngồi viết, đặt vở, cầm viết, cách viết 
- Thu một số bài 
- Sửa chữ viết sai 
- Lớp nghe nhắc lại bài 
- Lớp quan sát nhận biết 
đỏ thắm, mầm non
chôm chôm, ghế đệm
trẻ em, quả trám
 - Mỗi chữ cách nhau một chữ o
- Cả lớp viết vào bảng con
- Lớp lắng nghe theo dõi 
- Viết bài vào vở tập viết
- Quan sát chữ mẫu 
- Viết đúng mẫu
- Viết sạch đẹp 
III.Củng cố,dặn dò
- Gọi học sinh đọc lại nội dung bài viết.
- Nhận xét tuyên dương.một số bài viết đúng, đẹp 
- Động viên các em viết còn chậm cầàn cố gắng 
- Nhận xét tiết học
.............................................................................................................
TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
A. Mục tiêu
1. Kiến thức 
- Thuộc bảng trừ. Biết tính trừ trong phạm vi 10
- Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
2.Rèn kĩ năng tính toán và trình bày
3. Giáo dục học sinh cẩn thận, chính xác khi học toán. Biết vận dụng bài học vào bài làm 
B. Chuẩn bị
1. Giáo viên : Tranh SGK, Bộ đồ dùng toán 1
2. Học Sinh: SGK, vở bảng con Bộ đồ dùng học toán 1
C. Các hoạt động dạy - học 
I. Kiểm tra bài cũ 
- Cả lớp làm bảng con : 8 + 2 = 4 + 5 = 10 + 0 = 
- 3 em đọc bảng cộng 10
- Nhận xét 
II. Giảng bài 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài, ghi bài bảng lớp: 
2. Giảng bài 
- HD quan sát, nhận biết và thành lập bảng trừ 10
? Có 10 chấm bớt 1 chấm còn mấy chấm ?
? 10 bớt 9 còn mấy ?
- HD viết phép tính 
10 – 1 = 9 10 – 9 = 1
 - Tương tự HD các phép tính còn lai tương tự
- HD đọc bảng trừ trong phạm vi 10
3. Thực hành 
Bài 1: 
a. Tính :
- Hướng dẫn tính kết quả, viết các số thẳng cột 
- Gợi ý để học sinh nhớ lại bảng trừ 10
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài 
b: Tính :
- HD tính kết quả của phép tính 
- Quan sát giúp đỡ học sinh làm bài 
- Nhận xét chữa bài . Nhắc lại mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ 
Bài 4 : Viết phép tính thích hợp. 
- HD quan sát nhận biết qua tranh vẽ 
- Nhận xét chữa bài 
- Lớp lắng nghe nhắc lại bài 
- Lớp quan sat 
- 10 chấm bớt 1 chấm còn 9 chấm 
- 10 chấm bớt 9 chấm còn 1chấm 
 - cả lớp viết bảng con 
 10 – 1 = 9 10 – 9 = 1
- lớp quan sát đọc bảng trừ 10
 10 – 1 = 9 10 – 9 = 1
 10 – 2 = 8 10 – 8 = 2
 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3
 10 – 4 = 6 10 – 6 = 4
 10 – 5 = 5 10 – 5 = 5
- cá nhân
3 em lên bảng làm, lớp làm vào vở
-
-
--
-
-
-
 10 10 10 10 10 10 
 1 2 3 4 5 10
 9 8 7 6 5 0
 Lớp quan sát theo dõi 
- 3 em lên bảng làm, lớp làm bài vào vở 
 1 + 9 = 10 2 + 8 = 10 3 + 7 = 10
10 – 1 = 9 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7
10 – 9 = 1 10 - 8 = 7 10 – 7 = 3 
10
-
4
=
6
III. Củng cố, dặn dò 
- Nhắc lại bài học
- Về xem lại bài, làm bài vở bài tập 
- Xem trước bài luyện tập 
- Nhận xét tiết học 
GDNGLL
HÁT VỀ ANH BỘ ĐỘI
 I . Mục tiêu :
 - HS biết sưu tầm và hát được 1 số bài hát ca ngơi anh bộ đội.
 - Hs biết hát đúng tiết tấu, giai điệu của bài hát.
 - Kính trọng, tự hào và biết ơn anh bộ đội.
II. Tài liệu.
 - Sưu tầm các bài hát, bài thơ về anh bộ đội.
III. Các bước tiến hành
Bước 1: Chuẩn bị
+ Gv thông báo trước cho HS về nội dung, hình thức của hoạt động.
 + Hướng dẫn HS tự tìm hiểu, sưu tầm các bài hát, bài thơ về anh bộ đội.
Bước 2: Khởi động. 
 - Đội văn nghệ của lớp biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ.
Bước 3: Biểu diễn văn nghệ.
 Các đội tiến hành biểu diễn văn nghệ, múa hát,đọc thơ, kể truyện về anh bộ đội.
Bước 4:Tổng kết, đánh giá
 GV nhận xét đánh giá thái độ và sự chuẩn bị của lớp,

File đính kèm:

  • docgiao_an_tong_hop_lop_1_tuan_15_nam_hoc_2018_2019.doc