Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 34 - Tiết 2015-2016

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giúp HS ôn tập, củng cố tính diện tích, thể tích một số hình.

2. Kĩ năng:

- Rèn HS kĩ năng giải toán có nội dung hình học.

3. Thái độ:

- Giáo dục HS tính chinh xác, khoa học, cẩn thận.

II. CHUẨN BỊ:

· GV:Bảng phụ, SGK .

· HS: SGK, vở toán .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 03/01/2022 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 34 - Tiết 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
TIẾT 166 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 
- Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về giải toán chuyển động đều.
2. Kĩ năng: 
- Rèn cho HS kĩ năng giải toán, chuyển động một, hai động tử
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV:Bảng phụ, SGK .
HS: SGK, Vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Yêu cầu HS nêu các bước giải bài tóan dạng Tổng ( Hiệu ) – Tỉ .
GV nhận xét .
3. Bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu : Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về giải toán chuyển động đều 
Bài 1: 
Yêu cầu HS đọc bài 1 , xác định yêu cầu đề.
Nêu công thức tính vận tốc quãng đường, thời gian trong chuyển động đều?
GV yêu cầu HS đổi đơn vị phù hợp.
Yêu cầu HS làm bài vào vở.
Ở bài này, ta được ôn tập kiến thức gì?
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2: 
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi cách làm.
Yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: 
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV tổ chức cho HS suy nghĩ cá nhân .
Lưu ý : chuyển động 2 động tử ngược chiều, cùng lúc.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng 
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập?
Thi đua ( tiếp sức ) 
GV nhận xét – tuyên dương
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập
Nhận xét tiết học.
- Hát.
- 2 HS trình bày .
Hoạt động lớp
1 HS đọc bài 1 , xác định yêu cầu.
2 HS nêu .
HS làm bài vào vở + 1 HS làm vào bảng phụ .
Tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều.
Đáp số : a) 48km / giờ 
 b) 7,5 km 
 c) 1 giờ 12 phút 
HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
HS thảo luận, nêu hướng giải.
HS làm vở + sửa bài.
Giải 
	Vận của tốc ôtô đó là : 
	90 : 1,5 = 60 (km/giờ)
	Vận tốc của xe máy là :
	60 : 2 = 30 (km/giờ)
	Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB:
	90 : 30 = 3 (giờ)
	Ôtô đến trước xe máy khoảng thời gian là :
	3 – 1,5 = 1,5 (giờ) 
1,5 giờ = 1 giờ 30 phút (phút)
	 Đáp số : 1giờ 30 phút 
1 HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
HS suy nghĩ, nêu hướng giải.
Giải
	Tổng vận tốc 2 xe:
	180 : 2 = 90 (km/giờ)
	Vận tốc xe đi từ A:
	90 : ( 3 + 2 ) ´ 2 = 36 (km/giờ)
	Vận tốc xe đi đi từ B:
	90 - 36 = 54 (km/giờ)
	 Đáp số : 54km / giờ 
 36 km / giờ 
Hoạt động lớp
- HS nêu.
- Mỗi dãy cử 4 bạn.	
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Trực quan
Động não
Thực hành
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Thứ ba, 03 tháng 05 năm 2016
 Toán
TIẾT 167 : LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS ôn tập, củng cố tính diện tích, thể tích một số hình.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kĩ năng giải toán có nội dung hình học.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chiùnh xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV:Bảng phụ, SGK .
HS: SGK, vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
- Yêu cầu HS nêu công thức tìm quãng đường, vận tốc và thời gian .
- Yêu cầu HS viết công thức .
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Ôn kiến thức.
Mục tiêu : Giúp HS ôn tập, củng cố tính diện tích, thể tích một số hình.
Nhắc lại các công thức, qui tắc tính diện tích, thể tích một số hình.
Lưu ý HS trường hợp không cùng một đơn vị đo phải đổi đưa về cùng đơn vị ở một số bài toán.
v Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu : Rèn kĩ năng giải toán có nội dung hình học.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán ?
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Yêu cầu HS nêu dạng toán và cách giải .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: a) b)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Yêu cầu HS nêu cách giải .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Củng cố kiến thức.
Yêu cầu HS nêu lại nội dung ôn tập .
- Giáo dục tư tưởng.
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Ôn tập về biểu đồ.
Nhận xét tiết học.
- Hát.
- 3 HS nêu .
- HS viết bảng con .
Hoạt động lớp
2 HS nhắc lại.
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 – Lớp đọc thầm .
2 HS nêu cách giải .
HS làm vở – HS sửa bảng.
	Giải:
Chiều rộng nền nhà hình chữ nhậnt là : 
8 : 4 x 3 = 6 (m)
Diện tích nền nhà hình chữ nhật là : 
8 ´ 6 = 48 (m2)
48m2 = 4800 dm2
Diện tích viên gạch hình vuông là : 
	4 ´ 4 = 16 (dm2)
Số viên gạch cần dùng là 
 4800 : 16 = 300 ( viên )
Số tiền mua gạch :
 	20000 ´ 300 = 6 000 000 (đồng)
	Đáp số: 6 000 000 đồng.
HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi .
2 HS nêu .
Đáp số: 41 m ; 31 m ; 16 m
HS nêu cách giải bài toán .
HS làm vở – sửa bài .
Đáp số: 224 cm ; 1568 cm2 ; 784 cm2 
Hoạt động lớp
- 5 HS nhắc nối tiếp.
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Luyện tập
Hs cá thể
Luyện tập
Hs cá thể
Củng cố
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 168 : ÔN TẬP BIỂU ĐỒ
 I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đo, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kĩ năng đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận, khoa học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ, SGK ..
HS: SGK, VBT, xem trước bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
- Yêu cầu HS nêu lại công thức tính diện tích các hình đã học .
- GV nhận xét – đánh giá .
3. Bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Ôn tập.
Mục tiêu : Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đo, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu
Yêu cầu HS nhắc lại cách đọc, cách vẽ biểu đồ, dựa vào các bước quan sát và hệ thống các số liệu.
v Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu : Rèn kĩ năng đọc biểu đồ, vẽ biểu đồ.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu các số trong bảng theo cột dọc của biểu đồ chỉ gì?
Các tên ở hàng ngang chỉ gì?
- GV nhận xét – chốt ý .
Bài 2 : a)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Điền tiếp vào ô trống.
Lưu ý: Câu b HS phải chuyển sang vẽ trên biểu đồ cột cần lưu ý cách chia số lượng và vẽ cho chính xác theo số liệu trong bảng nêu ở câu a.
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Cho HS tự làm bài rồi sửa.
Yêu cầu HS giải thích vì sao khoanh câu C.
GV chốt. Một nữa hình tròn là 20 HS phần hình tròn chỉ số lượng HS thích đá bóng lớn hơn một nữa hình tròn nên khoanh C là hợp lí.
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nhắc lại nội dung ôn.
Thi đua vẽ nhanh biểu đồ theo số liệu cho sẵn.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Nhận xét tiết học.
- Hát 
- 5 HS nêu – Lớp viết bảng con .
Hoạt động lớp
- HS trình bày.
Hoạt động lớp
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- Chỉ số cây do HS trồng được.
- Chỉ tên của từng HS trong nhóm cây xanh.
HS làm bài – Sửa bài .
a. 5 HS (Lan, Hoà, Liên, Mai, Dũng).
b. Lan: 3 cây, Hoà: 2 cây, Liên: 5 cây, Mai: 8 cây, Dũng: 4 cây.
HS dựa vào số liệu để vẽ tiếp vào các ô còn trống.
1 HS đọc – Lớp theo dõi .
HS làm bài.
Sửa bài.
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- Chọn C.
Hoạt động lớp
- 2 HS nêu .
HS thi vẽ tiếp sức.
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Hs cá thể
Luyện tập
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 169 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	 
- Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán.
2. Kĩ năng: 
- Rèn cho HS kĩ năng giải toán, áp dụng quy tắc tính nhanh trong giá trị biểu thức.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chính xác, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ.
HS: SGK, vở toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
- Yêu cầu HS nêu cách đọc biểu đồ .
GV nhận xét .
3. Bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập
Mục tiêu : Giúp HS ôn tập, củng cố các kiến thức về tính và giải toán.
Bài 1 : 
Yêu cầu HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Nêu quy tắc nhân, chia hai phân số?
à Lưu ý : nếu cho hỗn số, ta đổi kết quả ra phân số.
Yêu cầu HS làm bài vào bảng con.
GV nhận xét – chốt ý .
Bài 2 : 
Yêu cầu HS đọc bài 2 . 
Yêu cầu HS làm bài .
Yêu cầu HS làm vào vở.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3 : 
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS suy nghĩ , nêu cách làm.
- Yêu cầu HS làm vở .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 4 : 
- Yêu cầu HS đọc bài 4 .
- Yêu cầu HS suy nghĩa và nêu cáh giải .
- Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập?
Thi đua: Ai chính xác hơn.
Đề bài: Tìm x :
	87,5 ´ x + 1,25 ´ x = 20
GV nhận xét, tuyên dương
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Luyện tập chung .
Nhận xét tiết học.
- Hát.
2 HS đọc .
Hoạt động lớp
1 HS đọc đề, xác định yêu cầu.
2 HS nêu . 
HS làm vào bảng con theo yêu cầu .
HS đọc đề, xác định yêu cầu đề.
HS làm vở – Sửa bài .
a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28
 x + 3,5 = 7
 x = 7 – 3,5 
 x = 3,5 
b) x – 7,2 = 3,9 + 2,5
 x - 7,2 = 6,4
 x = 6,4 + 7,2 
 x = 13,6
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- HS nêu cách giải bài toán .
- HS làm bài . HS sửa bài .
- Đáp số : 2 000m2 ; 2 ha 
- 1 HS đọc – Lớp theo dõi .
- HS nêu cách giải .
- HS làm vở – sửa bài .
- Đáp số : 14 giờ hay 2 giờ chiều .
Hoạt động lớp
2 HS nêu.
HS làm nháp, giơ bảng kết quả.
	(87,5 + 1,25) ´ x = 20
	 10 ´ x = 20
	 x = 20 : 10 
	 x = 2
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Hs cá thể
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Anh văn (2)
GV bộ môn
Toán
TIẾT 170 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 	
- Giúp HS củng cố tiếp về thực hành các phép tính ; tìm thành phần chưa biết ; giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kĩ năng thực hiện các phép tính .
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS tính chiùnh xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK
HS: Bảng con, vở toán , SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS viết công thức tính diện tích hình thang, và các công thức liên quan đến chuyển động .
GV nhận xét .
3. Bài mới : 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Ôn kiến thức.
Mục tiêu : Giúp HS củng cố tiếp về thực hiện các phép tính với số đo thời gian ; giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Nhắc lại cách thực hiện các phép tính .
Nhắc lại cách tìm tỉ số phần trăm.
v Hoạt động 2: Luyện tập.
Mục tiêu : Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính ; giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
Bài 1 : (cột 1)
Yêu cầu HS đọc bài 1 . 
GV lưu ý HS nêu tổng quát mối quan hệ phải đổi ra.
GV nhận xét – chốt cách làm.
Bài 2: ( cột 1)
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Yêu cầu HS làm vở .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3: 
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS nêu cách làm.
Yêu cầu HS làmbài .
nhận xét.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 4 : 
Yêu cầu HS đọc bài 4.
Nêu dạng toán.
Nêu công thức tính.
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 3: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Yêu cầu HS nêu lại nội dung ôn.
Thi đua tiếp sức.
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị : Luyện tập chung .
Nhận xét tiết học.
- Hát.
HS làm bảng con .
Hoạt động lớp
5 HSnêu.
Hoạt động lớp 
1 HS đọc – Lớp theo dõi .
HS làm bảng con .
1 học sinh đọc.
Học sinh làm bảng con.
- 1 HS đọc đề.
- HS làm bài – sửa bài .
a) x = 50 b) x = 10
c) x = 1,4 d) x = 4 
- 1 HS đọc – Lớp đọc thầm .
- HS nêu cách giải .
- HS làm vở – sửa bài .
	Giải
Tỉ số % của số kilôgam đường bán trong ngày thứ ba là : 
100% - ( 35% + 40% ) = 25%
Ngày thứ ba cửa hàng abn1 được là : 
2 400 x 25 : 100 = 600 ( kg )
Đáp số : 600 kg
(Hs cá thể)
1 HS đọc bài 4 - Lớp theo dõi .
HS nêu cách làm 
HS làm bài – Sửa bài .
	Giải
Tỉ số % số tiền bán hàng là : 
100% + 20% = 120%
Tiền vốn mua hoa quả là : 
1 800 000 x 120 : 100 = 1 500 000 ( đồng )
	Đáp số : 1 500 000 đồng 	
Hoạt động lớp
- 2 HS nêu lại.
- HS thi đua 
Kiểm tra
Hỏi đáp
Luyện tập
Luyện tập
Củng cố
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_hoc_lop_5_tuan_34_tiet_2015_2016.doc
Giáo án liên quan