Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 28 - Năm học 2015-2016

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường.

2. Kĩ năng:

- Rèn kỹ năng giải các bài toán về tính vận tốc, thời gian, quãng đường .

- Biết cách giải bài toán chuyển động ngược chiều nhau trong cùng một thời gian .

3. Thái độ:

- Giáo dục HS yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ:

· GV:SGK , bảng phụ .

· HS: SGK , Vở toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc10 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Ngày: 03/01/2022 | Lượt xem: 263 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán học Lớp 5 - Tuần 28 - Năm học 2015-2016, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
TIẾT 136 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Giúp HS củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kỹ năng giải toán chuyển động .
- Chuyển đổi các đơn vị đo quãng đường, thời gian, vận tốc trong toán chuyển động . 
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ, thẻ từ.
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Yêu cầu HS viết công thức tìm thời gian .Nêu quy tắc .
GV nhận xét – đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới:
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Thực hành
Mục tiêu : Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 . 
Yêu cầu HS nêu cách giải .
Yêu cầu hS làm bài .
GV chốt kết quả đúng .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Lưu ý HS đổi m à km ; phút à giờ . 
GV chốt kết quả đúng . 
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Lưu ý HS số đo thời gian 
Yêu cầu HS nêu kết quả.
GV chốt kết quả đúng .
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Yêu cầu HS làm bài .
GV chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Thi đua lên bảng viết công thức : 
 s – v – t đi.
- GV nhận xét – tuyên dương 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Nhận xét tiết học.
Hát .
HS viết bảng con .
2 HS nêu quy tắc 
Hoạt động lớp
1 HS đọc bài 1 – Làm bài.
Giải 
Vận tốc của ô tô là : 
135 : 3 = 45 ( km/giờ ) 
4giờ 30 phút = 4,5 giờ 
Vận tốc của xe máy là : 
135 : 4,5 = 30 ( km/ giờ ) 
Mỗi giờ ô tô chạy nhanh hơn xe máy : 
45 – 30 = 15 ( km/giờ ) 
Đáp số : 15 km/giờ 
1 HS đọc , làm và sửa bài 
Đáp số : 37,5 km/giờ .
1 HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi .
HS nêu tóm tắt. Giải 
Đáp số : 150m/phút .
Lớp nhận xét .
HS đọc bài 4 – nêu tóm tắt.
HS làm bài .
Đáp số : 2 phút 
Hoạt động lớp
Đại điện nhóm ghi công thức .
Nhóm nào ghi nhanh , đúng sẽ chiến thắng .
Cả lớp nhận xét.
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Trực quan
Hs cá thể
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Thứ ba , 22 tháng 03 năm 2016
Toán
TIẾT 137 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn kỹ năng giải các bài toán về tính vận tốc, thời gian, quãng đường .
- Biết cách giải bài toán chuyển động ngược chiều nhau trong cùng một thời gian .
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV:SGK , bảng phụ .
HS: SGK , Vở toán 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung.
Yêu cầu HS viết công thức tìm vận tốc, quãng đường, thời gian .
GV nhận xét – đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1:Hướng dẫn giải bài toán về 2 chuyển động ngược chiều trong cùng 1 thời gian .
Mục tiêu : HS nắm dạng toán chuyển động ngựơc chiều trong cùng 1 thời gian .
- GV giới thiệu ví dụ .
- Yêu cầu HS đọc .
- GV vẽ sơ đồ và hướng dẫn HS phân tích bài toán.
- GV hướng dẫn HS cách giải bài toán .
Hoạt động 2 : Thực hành.
Mục tiêu : Củng cố kỹ năng tính thời gian, vận tốc quãng đường.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS nêu tóm tắt và cách giải 
GV chốt lại phần công thức.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Yêu cầu HS nêu cách giải .
Yêu cầu HS làm bài .
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS làm bài .
GV nhận xét – chốt kết quả đúng ..
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mucï tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Thi đua nêu câu hỏi về s – v – t đi.
GV nhận xét, tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: Luyện tập chung.
Nhận xét tiết học.
Hát .
HS viết bảng con .
Hoạt động lớp 
1 HS đọc ví dụ . Lớp theo dõi .
HS quan sát và trả lời .
- HS lắng nghe .
 HS đọc bài 1 .
2 HS lên bảng vẽ tóm tắt và nêu cách giải .
HS làm bài – Sửa bài.
Đáp số : 3 giờ 
HS đọc bài 2 – Lớp theo dõi .
HS nêu cách làm. Cả lớp nhận xét.
HS làm bài cá nhân
Đáp số : 45km .
HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi .
HS làm bài.
Đáp số : 750m/phút .
HS đọc , tìm hiểu đề
HS làm bài .
Đáp số : 130km.
Hoạt động lớp
- Lớp thi đua.
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Giảng giải
Hỏi đáp
Luyện tập
Hs cá thể
Hs cá thể
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 138 : LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Giúp HS làm quen với bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau .
2. Kĩ năng: 	 
- Rèn HS kỹ năng giải toán liên quan đến vận tốc, quãng đường, thời gian, chuyển đổi các đơn vị trong toán chuyển động.
3. Thái độ: 	 
- Giáo dục HS tính chính xác, khoa học, cẩn thận.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK , bảng phụ .
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung
Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán chuyển động ngược chiều nhau trong cùng 1 thời gian .
GV nhận xét – đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới:
 4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS giải bài toán về chuyển động cùng chiều đuổi nhau.
Mục tiêu : HS nhận biết cách giải dạng toán nêu trên .
- GV giới thiệu ví dụ .
- Yêu cầu HS đọc ví dụ .
- Hướng dẫn HS phân tích bài toán .
- Hướng dẫn HS cách giải .
Hoạt động 2 : Thực hành
Mục tiêu : HS vận dụng giải toán .
Bài 1:
Yêu cầu HS tóm tắt , nêu cách giải .
Yêu cầu HS làm bài .
GV nhận xét – chốt kết quả đúng.
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài 2 và tóm tắt .
- Yêu cầu HS tự làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
Yêu cầu HS nêu tóm tắt .
Yêu cầu HS xác định dạng toán .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v	Hoạt động 3 : Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
- Yêu cầu HS tiếp sức ghi cách giải bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau 
- GV nhận xét – tuyên dương.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị : Ôn tập về số tự nhiên .
Nhận xét tiết học 
Hát .
2 HS trình bày .
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
HS quan sát .
HS đọc ví dụ – Lớp theo dõi .
HS lắng nghe và trả lời .
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 
HS tóm tắt – lớp nhận xét .
HS trình bày cách giải .
HS tự làm bài .
Đáp số : 1giờ 30phút 
HS đọc bài 2 – tóm tắt.
HS làm bài . 
Đáp số : 4,8km .
HS đọc bài 3 , nêu tóm tắt.
Hai xe chuyển động cùng chiều đuổi nhau .
HS trình bày cách giải .
Đáp số : 16giờ 7phút 
Hoạt động lớp
- HS tiếp sức ghi các bước giải .
- HS trình bày .
Kiểm tra
Trực quan
Giảng giải
Thực hành
Luyện tập
Hs cá thể
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Toán
TIẾT 139 : ÔN TẬP SỐ TỰ NHIÊN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
- Giúp HS củng cố về đọc viết so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu, chia hết cho 2 ; 3 ; 5 và 9.
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS kĩ năng tính chính xác.
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: SGK , bảng phụ .	
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập chung 
- Yêu cầu HS viết các bước giải bài toán chuyển động cùng chiều đuổi nhau .
GV nhận xét – đánh giá.
3. Giới thiệu bài: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn ôn tập , thực hành 
Mục tiêu : Giúp HS củng cố về đọc viết so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu, chia hết cho 2; 3; 5 và 9.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS lần lượt đọc và nêu giá trị chữ số .
GV chốt lại hàng và lớp số tự nhiên .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
.Yêu cầu HS nêu tính chất số tự nhiên .
GV chốt thứ tự các số tự nhiên.
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc bài 3 .
GV cho HS nêu lại cách so sánh số tự nhiên 
GV nhận xét – tuyên dương .
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Yêu cầu HS tự làm bài .
Bài 5 : 
Yêu cầu HS đọc bài 5 .
Yêu cầu HS nêu dấu hiệu chia hết cho 2 ; 5 ; 9 và 3.
Yêu cầu HS làm bài .
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức .
- Yêu cầu HS tự nêu ví dụ một trong các dấu hiệu chia hết .
- GV nhận xét – tuyên dương.
5. Tổng kết – dặn dò:
Chuẩn bị: Ôn tập phân số.
Nhận xét tiết học.
- Hát.
- HS viết nháp – 1 Hs trình bày .
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi .
HS lần lượt đọc và nêu .
Lớp nhận xét .
HS đọc yêu cầu bài 2 .
HS làm bài. Sửa bài miệng.
2 HS nêu – Lớp nhận xét .
HS đọc yêu cầu bài 3.
3 HS lần lượt nêu.
HS làm bài.
HS làm , thi đua sửa bài
HS đọc bài 5 .
4 HS lần lượt nêu dấu hiệu chia hết .
HS làm bài – Sửa bài miệng .
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp 
HS lần lượt thi đua nêu ví dụ .
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
(cột 2- Hs cá thể) 
Hỏi đáp
( Hs cá thể)
Hs cá thể
Luyện tập
Thi đua
Rút kinh nghiệm : 
Anh văn (2)
GV bộ môn
Toán
TIẾT 140 : ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:	
- Củng cố về các kiến thức cơ bản của phân số – vận dụng quy đồng mẫu số , rút gọn ,so sánh và xếp thứ tự phân số .
2. Kĩ năng: 	
- Rèn HS thực hành giải toán liên quan đến phân số .
3. Thái độ: 	
- Giáo dục HS yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Thẻ từ, bảng nhóm, SGK.
HS: SGK , vở toán .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
PHƯƠNG
PHÁP 
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập số tự nhiên 
Yêu cầu HS nêu tính chất số tự nhiên và các dấu hiệu chia hết 
GV chốt – đánh giá.
3. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn HS ôn tập - Thực hành.
Mục tiêu : - Củng cố về các kiến thức cơ bản của số thập phân phân số – vận dụng quy đồng mẫu số và so sánh phân số.
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc bài 1 .
Yêu cầu HS làm bài .
- GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 2:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Đề bài yêu cầu gì ? 
Yêu cầu HS làm bài .
GV chốt kết quả đúng 
Bài 3 a, b:
Yêu cầu HS đọc bài 2 .
Yêu cầu HS nêu quy tắc quy đồng mẫu số các phân số .
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
Bài 4:
Yêu cầu HS đọc bài 4 .
Giáo viên chốt.
Yêu cầu HS nêu cách so sánh 2 phân số khác mẫu số.
GV nhận xét – chốt kết quả đúng .
v Hoạt động 2: Củng cố.
Mục tiêu : Khắc sâu kiến thức.
Trò chơi “Bingo”
GV nhận xét tuyên dương .
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị : Ôn tập phân số ( t.t ) .
Nhận xét tiết học.
Hát 
5 HS lần lượt nêu .
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
HS đọc bài 1 – Lớp theo dõi .
a/ 
b/ .
Sửa bài miệng.
HS đọc bài 2 .
Rút gọn phân số tới tối giản 
HS làm bài
(bài c, d – Hs cá thể)
HS đọc bài 3 – Lớp theo dõi .
HS làm , sửa bài.
HS nêu quy tắc quy đồng mẫu số .
Cả lớp nhận xét.
HS đọc bài 4 - lớp theo dõi .
HS làm, sửa bài .
Nêu quy tắc so sánh 2 phân số ,
Lớp nhận xét .
Hoạt động lớp 
- HS làm bảng con .
Kiểm tra
Trực quan
Hỏi đáp
Luyện tập
Trò chơi
Rút kinh nghiệm : 

File đính kèm:

  • docgiao_an_toan_hoc_lop_5_tuan_28_nam_hoc_2015_2016.doc