Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính ? (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ

Nội dung

3. Máy tính và điều chưa thể

* Những điều máy tính chưa thể làm được.

Máy tin tính làm rất nhiều việc hơn hẵn con người những hiên nay máy tính chưa thể làm được như: thể hiện cảm xúc, phân biệt mùi vị, và hơn nữa nhờ tư duy, sự sáng tạo của con người mới sinh ra máy tính.

Máy tính không thể thay thế được con người vì máy tính không có khả năng tư duy và sáng tạo. Vậy sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.

4. Bài tập vận dụng

Chọn đáp án đúng

Bài 1: Máy tính không thể

(A) nói chuyện tâm tình với em như một người bạn.

(B) lưu trữ những trang nhật kí em viết hàng ngày.

(C) Giúp em học ngoại ngữ

(D) Giúp em kết nối bạn bè trên thế giới.

Bài 2: máy tính có thể

(A) Đi học thay cho em;

(B) Đi chợ thay cho mẹ;

(C) Chủ trì thảo luận tại hội nghị;

(D) Dùng để lập bảng lương cho cơ quan

Bài 3: sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào

(A) khả năng tính toán nhanh;

(B) giá thành ngày càng rẽ;

(C) khả năng và sự hiểu biết của con người

(D) khả năng lưu trữ lớn.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 353 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Tiết 5, Bài 3: Em có thể làm được những gì nhờ máy tính ? (Tiếp) - Năm học 2019-2020 - Nguyễn Thị Kim Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 5
Ngày dạy: 21/9/2019
Bài 3: 
EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG Gì NHỜ MÁY TÍNH? (Tiếp)
Mục tiêu. Sau khi học xong tiết này học sinh có khả năng:
 + Nêu được vai trò và sức mạnh của con người trong mọi hoạt động.
 + Khích thích được tính sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú của học sinh.
Chuẩn bị
GV: giáo án, sgk, ví dụ, tài liệu phát tay.
HS: sách, vở.
Phương pháp
+ Thuyết trình, phân tích, tổng hợp các ví dụ.
+ Đặt vấn đề về mối quan hệ giữa con người với các thiết bị hiện đại
+ Học sinh lấy ví dụ và tổng hợp kiến thức.
D. Các bước lên lớp
I. Tổ chức ổn định lớp
Gv: Cho hs ổn định chổ ngồi, kt sĩ số
Hs: Ổn định chổ ngồi, lớp trưởng báo cáo sĩ số
II. Bài cũ
 ?: Thông tin trong máy tính biểu diễn dưới dạng nào? Hãy trình bày cách biểu diễn đó bằng các ví dụ?
?: Có thể dùng máy tính vào những việc gì mà em biết?
III. Thực hiện bài mới
HĐ GV và HS
Nội dung
Vấn đề: Máy tính có thể làm hết tất cả mọi việc thay con người hay không?
Để giải quyết vấn đề trên gv cho hs tìm hiểu mục 3.
Gv: yêu cầu hs lấy ví dụ theo từng nhóm để giải quyết vấn đề trên.
Hs: mỗi nhóm lấy một vài ví dụ để chứng minh điều mà máy tính có thể làm và chưa thể làm.
Hs: kết luận
Gv: nhận xét
?: Vậy máy tính có thể thay thế con người hay không?
Hs: trả lời
Gv: nhận xét
Gv: cho hs làm một số bài tập để hệ thống nội dung trên
Gv: phát nội dung bài tập cho mỗi nhóm sử dụng tài liệu phát tay.
Hs: suy nghĩ và làm bài theo từng nhóm.
3. Máy tính và điều chưa thể
* Những điều máy tính chưa thể làm được.
Máy tin tính làm rất nhiều việc hơn hẵn con người những hiên nay máy tính chưa thể làm được như: thể hiện cảm xúc, phân biệt mùi vị,và hơn nữa nhờ tư duy, sự sáng tạo của con người mới sinh ra máy tính.
Máy tính không thể thay thế được con người vì máy tính không có khả năng tư duy và sáng tạo. Vậy sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.
4. Bài tập vận dụng
Chọn đáp án đúng
Bài 1: Máy tính không thể
nói chuyện tâm tình với em như một người bạn.
lưu trữ những trang nhật kí em viết hàng ngày.
Giúp em học ngoại ngữ
Giúp em kết nối bạn bè trên thế giới.
Bài 2: máy tính có thể
Đi học thay cho em;
Đi chợ thay cho mẹ;
Chủ trì thảo luận tại hội nghị;
Dùng để lập bảng lương cho cơ quan
Bài 3: sức mạnh của máy tính tuỳ thuộc vào
khả năng tính toán nhanh;
giá thành ngày càng rẽ;
khả năng và sự hiểu biết của con người
khả năng lưu trữ lớn.
IV. Hệ thống cũng cố bài.
+ Cần biết được sức mạnh của máy tính là nhờ khả năng và sự hiểu biết của con người.
V. Dặn dò, ra bài tập về nhà
Về nhà học bài cũ, làm bài tập. 
Xem mục 1, 2 của bài 4 để tiết sau ta tìm hiểu.

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_6_tiet_5_bai_3_em_co_the_lam_duoc_nhung.doc