Giáo án Tin học Lớp 6 - Nguyễn Thị Huệ - Tuần 5

 GV: Lưu ý cho HS đối với từng mức:

1) Luyện thao tác di chuyển chuột

2) Luyện thao tác nháy chuột

3) Luyện thao tác nháy đúp chuột

4) Luyện thao tác nháy nút chuột phải

5) Luyện thao tác kéo thả chuột

 

 GV: Hướng đẫn đối với từng mức.

 

doc4 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 6 - Nguyễn Thị Huệ - Tuần 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 05	 Ngày soạn: 14/09/2014
Tiết: 09	 Ngày dạy: 15,16/09/2014
Chương 2
PHẦN MỀM HỌC TẬP
Bài 5.	LUYỆN TẬP CHUỘT
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Phân biệt các nút của chuột máy tính và biết các thao tác cơ bản có thể thực hiện với chuột.
2. Kỹ năng: 
- Thực hiện các thao tác cơ bản với chuột.
3. Thái độ:
Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc cho học sinh.
II. CHUẨN BỊ:
	- Giáo viên: Sách,Giáo án, phòng máy
	- Học sinh: sách, tập, viết.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp 
Lớp 6A: ………......………………………; 6B………………………………………. 
2. Kiểm tra bài cũ
Hãy cho biết có mấy loại phần mềm, mỗi loại cho một ví dụ?
Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ ra của máy tình mà em biết?
3- Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1.Các thao tác chính với chuột:
 GV: Yêu cầu HS đọc mục 1: Các thao tác chính với chuột 
 GV: Hướng đẫn cách cầm chuột cho HS: dùng tay phải để gĩư chuột, ngón trỏ đặt lên nút trái, ngón gĩưa đặt lên nút phải chuột. 
 GV: Yêu cầu từng nhóm thực hành cách cầm chuột
 GV: Yêu cầu HS nêu các thao tác chính với chuột
 GV: Hướng đẫn các thao tác chính với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
 GV: Yêu cầu từng nhóm thực hiện
 GV: Gọi HS thực hành
 GV: Hướng đẫn những thao tác HS thực hành còn chậm.
 HS: Đọc bài
 HS: Lắng nghe 
 HS: Thực hành cách cầm chuột theo nhóm
 HS: Các thao tác chính với chuột: di chuyển chuột, nháy chuột, nháy nút phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.
 HS: thực hành theo nhóm 
 HS: quan sát và lắng nghe
1.Các thao tác chính với chuột:
Di chuyển chuột.
Nháy chuột.
Nháy nút phải chuột.
Nháy đúp chuột.
 - Kéo thả chuột.
Hoạt động 2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills
 GV: Yêu cầu HS đọc mục 2
 GV: Phần mềm Mouse Skills giúp em làm gì?
 GV: Theo mấy mức?
 GV: Ứng với mỗi mức là bao nhiêu thao tác?
 GV: Lưu ý cho HS đối với từng mức:
1) Luyện thao tác di chuyển chuột
2) Luyện thao tác nháy chuột 
3) Luyện thao tác nháy đúp chuột
4) Luyện thao tác nháy nút chuột phải
5) Luyện thao tác kéo thả chuột
 GV: Hướng đẫn đối với từng mức. 
 HS: đọc mục 2
 HS: luyện tập các thao tác với chuột 
 HS: Theo 5 mức: 
 1) Luyện thao tác di chuyển chuột
2) Luyện thao tác nháy chuột 
3) Luyện thao tác nháy đúp chuột
4) Luyện thao tác nháy nút chuột phải
5) Luyện thao tác kéo thả chuột
 HS: ứmg với mỗi mức là .... thao tác
 HS: quan sát và lắng nghe
2. Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills 
Theo 5 mức: 
1) Luyện thao tác di chuyển chuột
2) Luyện thao tác nháy chuột 
3) Luyện thao tác nháy đúp chuột
4) Luyện thao tác nháy nút chuột phải
5) Luyện thao tác kéo thả chuột
	4. Củng Cố - Dặn dò:
 	- Nêu lại các thao tác chính với chuột:
 	- Xem lại lý thuyết vở ghi và SGK
- Xem phần tiếp theo : Luyện tập chuột
IV. RÚT KINH NGHIỆM
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Tuần: 05	 Ngày soạn: 14/09/2014
Tiết: 10	 Ngày dạy: 16,17/09/2014
Bài 5 LUYỆN TẬP CHUỘT (tt)
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: HS biết được các thao tác chính với chuột, biết cách sử dụng phần mềm Mouse Skills để luyện tập chuột.
2.Kĩ năng: - HS có kĩ năng sử dụng chuột.
3.Thái độ: - Nghiêm túc, ý thức học tập
II. CHUẨN BỊ:
	- GV : Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.
	- HS : Vở ghi, sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1. Ổn định lớp 
Lớp 6A: ………......………………………; 6B………………………………………. 
2. Kiểm tra bài cũ
Em hãy nêu các thao tác chính của chuột? 
3.Nội dung bài mới: 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
GHI BẢNG
Hoạt động 1: Luyện tập
 GV: Hướng đẫn cách khởi động phần mềm Mouse Skills
 GV: Lưu ý các bước
 GV: Hình thức cho điểm của máy tính
 GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm trong ....'
 GV: Quan sát HS thảo luận 
 GV: Hướng đẫn HS chưa thực hành đúng 
 GV: Sau khi các nhóm đã làm xong GV nhận xét theo tổng điểm mà phần mềm đưa ra
HS: Làm theo hướng dẫn của GV
 HS: Quan sát và thảo luận 
 HS: Lắng nghe
3. Luyện tập 
Di chuyển chuột.
Nháy chuột.
Nháy đúp chuột.
Nháy phải chuột.
 e.Kéo thả chuột.
Hoạt động 2: Thực hành
GV : Yêu cầu HS thực hành theo từng cá nhân
GV: quan sát HS thực hành
GV: chấm điểm thực hành đối với từng cá nhân 
GV: nhận xét bài thực hành của từng Hs
HS: Thực hành cá nhân 
 HS: Lắng nghe
4. Thực hành 
4. Củng Cố:
 	- Đánh giá kết quả buổi thực hành.
 	- Nêu các lỗi HS thường gặp.
 	- Về nhà xem bài” Học gõ mười ngón”
 - Học thuộc bài và các thao tác. 
IV. RÚT KINH NGHIỆM
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTin hoc 6 tuan 5.doc