Giáo án Tin học Lớp 5 - Năm học 2019-2020

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục;

- Thực hiện được các thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị cac biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ;

- Thực hiện được các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.

2. Kỹ năng: - Tháo tác với cửa sổ chương trình quản lí tệp và thư mục;

- Thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ.

- Thao hiện các thao tác như: tạo, mở, sao chép, xóa đối với thư mục/tệp trong chương trình quản lí tệp và thư mục.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)

2. Kiểm tra bài cũ: (3P’)

GV: Em hãy tạo một thư mục tên TIN HOC và thư mục con là VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU?

HS: Lên thực hiện, dưới lớp quan sát

GV: Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới:

 

docx116 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 399 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tin học Lớp 5 - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ết
- Cho học sinh khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng trong mỗi câu hỏi sau.
Câu 1: Em hãy chọn địa chỉ thư điện tử có cấu trúc không hợp lệ trong các địa chỉ bên dưới? 
A. thanhnganhtm@gmail.com	
B. hoaxuongrong@gmail.com	
C. minhtam2009*@gmail.com	
D. Hoalinhlan2006@gmail.com	
Câu 2: Em hãy chọn phát biểu sai khi nói về thư điện tử? 
A. Địa chỉ thư điện tử có cấu trúc: Tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ.
 B. Một điạ chỉ thư điện tử có 2 mật khẩu để đăng nhập vào hộp thư. 
C. Cấu trúc hộp thư điện tử: @ 
D. Để đăng nhập vào email thì tên người dùng phải viết liền không dấu và không có kí tự đăc biệt.
Câu 3: Để đánh số trang trong văn bản, em chọn thẻ?
Insert B. Home C. View D. Page Layout
Câu 4: Định dạng trang giấy theo hướng nằm ngang? 
Chọn thẻ Page Layout->Chọn Margins.
Chọn thẻ Page Layout ->Chọn Size.
Chọn thẻ Page Layout ->Chọn Orientation->Chọn
Chọn thẻ Page Layout ->Chọn Orientation->Chọn 
Câu 5: Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong trang trình chiếu, em chọn thẻ nào?
Insert	 B. Home C. View	D. Animations
Câu 6: Chọn câu không đúng.
Để tạo hiệu ứng tự do cho chiếc xe máy, em chọn được những loại hiệu ứng tự do nào mà em đã học?
 A. Curve B. Freeform 
 C. Scribble D. Curve,Freeform,Scribble 
 Câu 7: Sau khi chèn xong âm thanh hoặc một đoạn video vào bài trình chiếu để nghe thử hoặc xem thử trước khi trình chiếu, em chọn nút lệnh nào?
A. 	B. 	C. 	 D. 
Câu 8: Em dùng phím tắt để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?
A. F3	 B. F4	C. F5	D. F6	
- Y/c học sinh đọc, trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, đánh giá.
*) Hoạt động 2(10P’): Thực hành
- Mỗi bạn tạo 1 thư mục với tên “Họ và tên em gõ không dấu”.
Em hãy tạo 5 trang văn bản, rồi đánh số trang cho 5 trang văn bản.
Tạo tiêu đề đầu trang “Em học tin học” nằm giữa trang.
Tiêu đề cuối trang “Trường tiểu học 19-8”.
Soạn thảo và trình bày văn bản xong, em lưu tệp vào thư mục vừa tạo 
- Y/c học sinh đọc, xác định y/c.
- Quan sát, giúp đỡ học sinh làm bài tập.
- Trình chiếu sản phẩm học sinh.
- Học sinh đọc câu hỏi và trả lời
- 1 vài hs đọc, trả lời câu hỏi.
- Lắng nghe.
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Nhận xét.
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Nhấn mạnh lại nội dung kiến thức cần nhớ của bài?
 HS: Chú ý lắng nghe và nhắc lại
5. Dặn dò: (1P’)
 Về nhà xem lại bài chuẩn bị tiếp cho tiết sau.
Ngày soạn: 22/12/2018
Ngày dạy: 27/12-Lớp: 5A-5B-5C
ÔN TẬP HỌC KỲ I (T2)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Ôn lại kiến thức về thư điện tử, soạn thảo văn bản và thiết kế bài trình chiếu.
 2. Kỹ năng: Củng cố kĩ năng nhận thư và gửi thư, kĩ năng soạn thảo văn bản, kĩ năng thiết kế bài trình chiếu.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung cho lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động(31P’): Thực hành
- Em hãy tạo trang trình chiếu gồm 5 trang, giới thiệu ngắn gọn về quê hương.
- Đặt thông số chung cho trang trình chiếu gồm: Màu chữ, cỡ chữ, phông chữ, ngày tháng năm, đánh dấu số trang, tiêu đề cuối trang là “Quê hương em”.
- Trang 1:
Tiêu đề: Quê hương em.
Chèn hình nền, rồi cho dòng chữ tiêu đề hiện lên trên hình nền.
Hiệu ứng trang 1: Chữ xuất hiện trước, hình nền xuất hiện sau.
- Trang 2: Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu.
- Trang 3: Giới thiệu về đặc điểm văn hóa nơi em sống, chèn hình ảnh phù hợp.
Hiệu ứng trang 3: Giống hiệu ứng trang 1.
- Trang 4: Giới thiệu ngắn gọn về đặc điểm văn hóa quê hương em.
Hiệu ứng trang 4: Giống hiệu ứng trang 1.
- Trang 5: Lời kết luận, lời cám ơn!
Hiệu ứng trang 5: Giống hiệu ứng trang 1.
- Em lưu tên tệp vào thư mục em tạo ở tiết 1.
- Y/c học sinh đọc, xác định y/c.
- Quan sát, giúp đỡ hs làm bài.
- Trình chiếu kết quả máy học sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Nhắc lại tựa bài.
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Nhận xét.
- Báo cáo kết quả.
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Nhận xét giờ học thực hành.
 HS: Chú ý lắng nghe
5. Dặn dò: (1P’)
 - Về xem lại toàn bộ kiến thức từ đầu năm tới giờ.
.
Tuần: 18
Ngày soạn: 01/01/2019
Ngày dạy: 03/01-Lớp: 5C-5B-5A
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 2. Kỹ năng: Củng cố lại kiến thức đã học.
 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới:(40P’)
Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (6đ).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng:
Câu 1 (0,5đ): Em hãy cho biết đâu là tệp?
 b. c. d. Tất cả đều đúng
Câu 2 (0,5đ): Trong các thao tác dưới đây thao tác nào là đổi tên tệp?
Nháy chọn Delete c. Nháy chọn Copy
Nháy chọn Rename d. Cả 3 đều đúng
Câu 3 (0,5đ): Lệnh nào dưới đây dùng để sao chép tệp?
Past b. Cut c. Copy d. New Folder
Câu 4 (0,5đ): Để tải hình ảnh từ internet về máy tính thì ta nháy chuột vào dòng lệnh nào?
Lưu hình ảnh thành.
Sao chép hình ảnh thành.
Dán hình ảnh thành..
Đăng hình ảnh thành.
Câu 5 (0,5 ): Sau khi chèn xong âm thanh hoặc một đoạn video vào bài trình chiếu để nghe thử hoặc xem thử trước khi trình chiếu, em chọn nút lệnh nào?
 a. 	 b. 	 c. 	 d. 
Câu 6 (0,5đ): Em hãy chọn phát biểu sai khi nói về thư điện tử?
 a. Địa chỉ thư điện tử có cấu trúc: Tên người dùng và tên nhà cung cấp dịch vụ.
 b. Một điạ chỉ thư điện tử có 2 mật khẩu để đăng nhập vào hộp thư. 
 c. Cấu trúc hộp thư điện tử: @ 
 d. Để đăng nhập vào email thì tên người dùng phải viết liền không dấu và không có kí tự đăc biệt.
Câu 7 (0,5đ): Để tạo hiệu ứng cho một đối tượng trong trang trình chiếu, em chọn thẻ nào?
Insert	 b. Home c. View	 d. Animations
Câu 8 (0,5đ): Để thay đổi độ dày, màu cho đường viền tranh ảnh ta nháy chuột vào:
Format chọn Shape Fill
Format chọn Wrap Text
Format chọn Shape Outline
Tất cả đều sai.
Câu 9 (0,5đ): Em dùng phím tắt để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?
 a. F3	 b. F4	 c. F5	d. F6
Câu 10 (0,5đ): Em hãy chọn địa chỉ thư điện tử có cấu trúc không hợp lệ trong các địa chỉ bên dưới? 
a. thanhnganhtm@gmail.com	
b. hoaxuongrong@gmail.com	
c. minhtam2009*@gmail.com	
 	d. Hoalinhlan2006@gmail.com
Câu 11 (0,5đ): Để in văn bản ta nhấn tổ hợp phím nào? 
Shift + P b. Alt + P c. Tab + P d. Ctrl + P
Câu 12 (0,5đ): Để đánh số trang trong văn bản, em chọn thẻ?
Insert b. Home c. View d. Page Layout
Phần II: Thực hành (4đ).
Câu 13 (4 đ): Khởi động phần mềm Word soạn bài thơ sau và làm theo yêu cầu bên dưới:
Thu Điếu
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo 
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo 
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí 
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo 
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt 
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo 
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được 
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Bài
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp ấn
d
b
c
a
a
b
d
d
c
c
d
a
Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Phần II: Thực hành
Câu 13: Hình ảnh đẹp mắt phù hợp với bài.
Chỉnh sửa hình ảnh đúng yêu cầu đề bài
Làm đúng theo yêu cầu được 4 điểm
4. Củng cố: (1P’)
5. Dặn dò: (2P’)
Ngày soạn: 01/01/2019
Ngày dạy: 05/01-Lớp: 5A-5B-5C
KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
 2. Kỹ năng: Củng cố lại kiến thức đã học.
 3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, khả năng trình bày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới:(40P’)
Đề bài
Phần I: Trắc nghiệm khách quan (6đ).
Hãy khoanh tròn vào chữ cái của câu đúng:
Cho cây thư mục hoàn thiện câu hỏi của câu 1 và câu 2:
LOP5A
LOP5B
TO1
TO2
TO3
LOP5C
KHOILOP5
	Câu 1(0,5đ): Thư mục KHOILOP5 có những thư mục con nào?
TO1,TO2,TO3 	B. LOP5A, LOP5B, LOP5C 
LOP5A, LOP5B 	D. TO1, TO2
Câu 2(1đ): Thư mục LOP5B là thư mục gì?
	A.Thư mục gốc	B. Thư mục con 
	C. Thư mục đang mở 	D. Thư mục rỗng
Câu 3(0,5đ): Đâu là địa chỉ thư điện tử đúng?
A. binhnv.24.12.2006@gmail.com
B. phạm hùng_1999@gmail.com
C. hoang ha-21.6.2003@gmail.com
D. nguyenan*372812@yahoo.com.vn
Câu 4(0,5đ): Để chèn hình ảnh vào văn bản ta chọn thẻ Insertèchọn?
A. Shapes 	 B. Table 	C. Picture	 D. Paragraph
Câu 5(0,5đ): Để điều chỉnh khoảng cách giữa các dòng em chọn nút lệnh trong các nút lệnh sau nào?
A. B. C. D.
Câu 6(0,5đ): Trong khi làm việc với màn hình trình chiếu PowerPoint. Để thêm trang trình chiếu mới chọn lệnh nào?
 A. Home → New slide 	
 B. Format → New slide
 C. Insert → New slide 	
 D. File → New slide
Câu 7(1đ): Để đánh số trang phía trên của trang văn bản em vào Insert Page Number sau đó chọn?
A.Top of Page B. Bottom of Page C. Page Margins D. Number
Câu8(0,5đ): Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím nào sau đây trên bàn phím?
A. Enter
B. Insert 
C. F5 
D. Ctrl+F4.
Câu 9(0,5đ): Một bài trình chiếu được chèn vào bao nhiêu trang chiếu?
A. 10
B. 30	
C. 50	
D. Không giới hạn
Câu 10(0,5đ): Đâu là biểu tượng của phần mềm tìm hiểu về thiên văn học STELLARIUM?
 B. C. D. 
Phần II: Thực hành (4đ).
Câu 11(4đ):
Mở phần mềm PowerPoint thiết kế bài trình chiếu giới thiệu về hoa mai.
Trang 1:
-Tiêu đề: HOA MAI
- Nội dung
 Cây mai dễ cắm sâu vào lòng đất, không bị gục ngã giữa gió bão
 Nó chịu được thời tiết khắc nhiệt
 Hoa Mai còn biểu tượng cho sự cao thượng, quyền quý
Trang 2:
-Tiêu đề: CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
Yêu cầu
-Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ sao cho phù hợp
-Tạo hiệu ứng cho nội dung
	ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM	
Phần I: Trắc nghiệm khách quan
Bài
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp ấn
B
D
A
C
A
A
A
C
D
A
Điểm
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
Phần II: Thực hành
Câu 11: Thiết kế đúng yêu cầu 4 điểm.
4. Củng cố: (1P’)
5. Dặn dò: (2P’)
Tuần: 19
Ngày soạn: 12/01/2019
Ngày dạy: 15/01-Lớp: 5A-5B-5C
BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T1)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Ôn lại kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu.
 2. Kỹ năng: Sử dụng bài trình chiếu để giới thiệu về đất nước, quê hương em.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung cho lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động 1(10P’): Ôn tập lý thuyết
- GV lần lược hỏi học sinh các thao tác:
- Câu 1: Em hãy nêu các thao tác để tạo hiệu ứng chuyển động?
- Câu 2: Có mấy loại hiệu ứng chuyển động? Em hãy kể các loại hiệu ứng chuyển động tự do?
- Câu 3: Em hãy nhắc lại chức năng của nút Slide Show? 
- Câu 4: Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào bài trình chiếu?
- Câu 5: Để nghe thử âm thanh trước khi trình chiếu, em làm như thế nào?
- Câu 6: Em hãy nêu các bước để chèn một đoạn video vào bài trình chiếu?
- Câu 7: Để tạo trang mẫu (Slide Master), em làm thao tác thế nào?
- Nhận xét, kết luận.
*) Hoạt động 2(21P’): Thực hành
- GV cho HS đọc yêu cầu 1, 2 SGK-Tr75 để thiết kế bài trình chiếu, làm việc theo nhóm đôi
- Quan sát, hướng dẫn học sinh thực hành 
- Trình bày sản phẩm học sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
- HS đi trả lời từng câu hỏi một của giáo viên.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe
- Đọc, xác định y/c.
- Thực hành theo y/c.
- Thuyết trình bài làm của nhóm mình trước lớp
- Nhận xét ài làm của bạn.
- Chú ý lắng nghe
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Nhận xét học thực hành và đưa ra lưu ý chung khi thiết kế bài trình chiếu?
 HS: Chú ý lắng nghe.
5. Dặn dò: (1P’)
 Về nhà xem lại bài chuẩn bị cho tiết sau thực hành tiếp.
Ngày soạn: 12/01/2019
Ngày dạy: 17/01-Lớp: 5A-5B-5C
BÀI 6: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (T2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học về thiết kế bài trình chiếu, sử dụng bài trình chiếu giới thiệu về quê hương, đất nước em.
 2. Kỹ năng: Ôn lại các kĩ năng đã học về thiết kế bài trình chiếu, sử dụng kĩ năng trình chiếu giới thiệu về quê hương, đất nước em.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động 1(31P’): Thực hành 
Đất nước Việt Nam luôn cần được quảng bá những hình ảnh đẹp để bạn bè năm châu có cơ hội đến với con người, danh lam, thắng cảnh, Việt Nam. Em hãy xây dựng bài trình chiếu đáp ứng các yêu cầu:
3.Trang thứ ba giới thiệu về thành phố Huế
Tiêu đề: Thành phố Huế.
Nội dung: Giới thiệu sơ lược về chùa Thiên Mụ, khu Đại Nội, cầu Tràng Tiền.
Hình ảnh minh họa: Lựa chọn các hình ảnh tương tự như bên dưới thông qua Ineternet hoặc thư mục hình ảnh của máy tính.
Chọn hiệu ứng cho trang 3: Tương tự trang 2.
4.Trang thứ tư giới thiệu về biển đảo
Tiêu đề: Biển đảo nước ta.
Nội dung: Nêu tên các đáo, quần đáo chính và giới thiệu sơ lược về các đảo/quần đảo mà em vừa kể trên kèm theo hình ảnh minh họa.
Lựa chọn hiệu ứng giữa nội dung và hình ảnh minh họa cho trang 4.
5.Trang thư năm giới thiệu về các tỉnh, thành phố khác
Tiêu đề: Tên tỉnh/thành phố nơi em sinh sống.
Nội dung: Giới thiệu một số danh lam, thắng cảnh nổi tiếng.
Sử dụng hiệu ứng tự do.
- Y/c học sinh đọc, xác định y/c trang 3,4,5.
- Quan sát, hướng dẫn học sinh thực hành trang 3,4,5.
- Trình bày sản phẩm học sinh.
- Nhận xét, đánh giá.
- Cho HS đọc nội dung ghi nhớ SGK-Tr77
- Đọc, xác định y/c 3,4,5-Tr76
- Thực hành theo y/c.
- Trình chiếu, giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét bài làm nhóm bạn.
- Báo cáo kết quả.
- Lắng nghe.
- HS đọc nội dung ghi nhớ 
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Nhận xét giờ học thực hành.
 HS: Chú ý lắng nghe
5. Dặn dò: (1P’)
 - Về xem bài tiếp theo.
Tuần: 20
Ngày soạn: 18/01/2019
Ngày dạy: 22/01-Lớp: 5A-5B-5C
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
WINDOWS MOVIE MAKER 2.6 (T1)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: - Biết cách sử dụng dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video để xây dựng đoạn phim ngắn hoặc làm album ảnh.
 2. Kỹ năng: - Thao tác tốt trên phần mềm, tạo được album ảnh đẹp.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung cho lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động 1(10P’): Giới thiệu phần mềm
- Phần mềm Windows movie maker 2.6 cho phép tích hợp các dữ liệu đa phương tiện đã có trong máy tính như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình động, video, thành một tệp video.
- Đâu là biểu tượng của phần mềm trên màn hình nền?
- Nhận xét, kết luận: Đây là biểu tượng của Windows movie maker 2.6 .
- Em hãy nêu cách khởi động biểu tượng trên màn hình nền?
- Nhận xét, kết luận: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền.
- Giao diện khi khởi động xong:
*) Hoạt động 2(21P’): Hướng dẫn sử dụng phần mềm
- Để chèn hình ảnh và nhạc, em thực hiện theo các bước sau:
+ Bước 1: Nháy chuột vào Import Picture để chèn tranh ảnh. Trên màn hình xuất hiện cửa sổ Import File. Nhấn giữ Ctrl và nháy vào các ảnh cần chèn. Sau đó nháy vào Import.
+ Bước 2: Kéo hình ảnh từ vị trí A rồi thả xuống vị trí B.
Các hình em chọn sẽ xuất hiện ở đây.
Để chỉnh hiệu ứng cho từng ảnh, em nháy chọn vào Collections, chọn Vieo Effects như hình dưới. 
-Cửa sổ Vieo Effects hiện ra, em nháy chọn vào một hiệu ứng bất kì, kéo giữ chuột rồi thả vào hình ảnh cần thêm hiệu ứng. - Để thêm hiệu ứng chuyển cảnh giữa các hình ảnh em chọn Video Transitions.
Cửa sổ Transitions hiện ra, em nháy chọn vào một hiệu ứng bất kì, kéo giữ chuột rồi thả vào để thêm hiệu ứng.
Em thao tác tương tự để tạo hiệu ứng cho các ảnh còn lại.
+ Bước 3: Sau khi hoàn thành sản phẩm, em nháy chọn Finsh Movie, chọn Save to computer để đặt tên và lưu. 
Để sản phẩm sinh động hơn, em có thể chèn thêm video/âm thanh bằng cách chọn Import video or music rồi thao tác tương tự như Import pictures.
- Giáo viên hướng dẫn từng bước cụ thể như trên, bên cạnh đó y/c học sinh chọn hình ảnh phù hợp để thực hành lại từng bước đó.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh.
1. Giới thiệu phần mềm
Lắng nghe.
Trả lời.
Nhận xét.
- Lắng nghe.
-Trả lời
-Chú ý lắng nghe
- Quan sát.
2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
-HS chú ý quan sát giáo viên thực hiện
Quan sát rồi thực hành theo từng bước.
Lắng nghe.
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Tóm tắt nội dung chính của bài
 HS: Chú ý lắng nghe
5. Dặn dò: (1P’)
 Về nhà xem bài để giờ sau thực hành.
Ngày soạn: 18/01/2019
Ngày dạy: 24/01-Lớp: 5A-5B-5C
HỌC VÀ CHƠI CÙNG MÁY TÍNH
WINDOWS MOVIE MAKER 2.6 (T2)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Biết cách sử dụng dữ liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, video để xây dựng đoạn phim ngắn hoặc làm album ảnh.
 2. Kỹ năng: Thao tác tốt trên phần mềm, tạo được album ảnh đẹp.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung cho lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động 1(31P’): Thực hành
- Giáo viên yêu cầu học sinh tải hình ảnh trên mạng về với chủ đề “Ngày tết quê em”.
- Bộ sưu tập hình em tải về khoảng 10 ảnh trở lên như: hình ảnh ngày tết quê em, hoa mai, hoa đào,...
- Ngoài ra, các em có thể chèn thêm video hoặc âm thanh vào cho sinh động hơn.
- Y/c hs đọc, xác định y/c.
- Thảo luận nhóm cùng thực hiện bài tập.
- Quan sát, giúp đỡ học sinh.
- Trình chiếu sản phẩm của 1 vài máy học sinh.
- Nhận xét, đánh giá sản phẩm học sinh.
1.Thực hành
Lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
Thảo luận nhóm cùng làm bài tập.
Quan sát.
Nhận xét.
Lắng nghe.
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Nhận xét giờ học thực hành và nhấn mạnh nội dung kiến thức cần nhớ.
 HS: Chú ý lắng nghe
5. Dặn dò: (1P’)
 - Về xem bài tiếp theo.
Tuần: 21
Ngày soạn: 26/01/2019
Ngày dạy: 29/01-Lớp: 5A-5B-5C
CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI LOGO
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (T1)
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: Ôn luyện lại các câu lệnh đã học trong Logo.
 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp, sử dụng câu lệnh lặp điều khiển Rùa vẽ được các hình tam giác, hình vuông, đa giác năm cạnh, đa giác sáu cạnh.
 3. Thái độ: HS có thái độ nghiêm túc trong học tập, sáng tạo và giữ vệ sinh chung cho lớp học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 
 1. Ổn định tổ chức lớp: (1P’)
 2. Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ dạy
 3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
*) Hoạt động 1(31P’): Thực hành
-Cho học sinh đọc và làm yêu cầu 1 SGK-Tr84.
Quan sát, đánh giá học sinh.
 Nhận xét, kết luận.
- Viết tiếp câu lệnh để Rùa vẽ được hình bên.
- Y/c học sinh đọc, xác định yêu cầu.
- Y/c hs hoạt động nhóm đôi để thực hành.
- Quan sát, đánh giá sản phẩm học sinh.
- Trình bày 1 vài sản phẩm học sinh trước lớp.
- Nhận xét, kết luận:
REPEAT 4[FD 50 RT 90]
LT 180
REPEAT 4[FD 50 RT 90]
LT 180
1. Thực hành
Đọc, xác định y/c.
Thảo luận nhóm làm BT.
Báo cáo kết quả làm bài.
Nhận xét bài làm nhóm bạn
Lắng nghe.
Rút kinh nghiệm.
Đọc, xác định y/c.
Thảo luận nhóm làm bài tập
Báo cáo kết quả làm bài.
Nhận xét.
Lắng nghe.
4. Củng cố: (2P’)
 GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại các câu lệnh đã học?
 HS: Nhắc lại
 GV: Nhận xét và nhấn mạnh lại kiến thức
5. Dặn dò: (1P’)
 Về nhà xem lại bài chuẩn bị cho tiết sau thực hành tiếp.
Ngày soạn: 26/01/2019
Ngày dạy: 31/01-Lớp: 5A-5B-5C
CHỦ ĐỀ 4: THẾ GIỚI LOGO
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (T2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Ôn luyện lại các câu lệnh đã học trong Logo.
 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng các câu lệnh và câu lệnh lặp, sử dụng câu lệnh lặp điều khiển Rùa vẽ được các hình tam giác, hình vuông, đa giác năm cạnh, đa giác sáu cạnh.
 3. Thái độ

File đính kèm:

  • docxgiao_an_tin_hoc_lop_5_nam_hoc_2019_2020.docx