Giáo án Tin học Lớp 3 - Tuần 4 - Năm học 2019-2020 - Lê Thị Mỹ Ý

1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

H: Hãy kể tên các thành phần chính của chuột máy tính?

Em nêu các thao tác sử dụng chuột?

- GV nhận xét câu trả lời.

H: Em hãy hực hiện thao tác tắt máy tính?

- Nhận xét, tuyên dương.

3. Bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới

- Bàn phím máy tính là một trong những bộ phận của máy tính. Bàn phím máy tính gồm nhiều phím khi gõ các phím ta gửi ký hiệu vào máy tính.

3.2. Các hoạt động

 

doc6 trang | Chia sẻ: hatranv1 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học Lớp 3 - Tuần 4 - Năm học 2019-2020 - Lê Thị Mỹ Ý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC TUẦN 4
(Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019)
Thứ ngày
Buổi
Tiết
Lớp
Tên bài
ĐDDH
Thứ 4
16/10/2019
Chiều
1
5B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
2
5B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
4
5A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
5
5A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
Thứ 5
17/10/2019
Sáng
1
3B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
3
3A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
Chiều
1
4A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh
2
4A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
3
4B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 1)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
4
4B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
Thứ 6
18/10/2019
Sáng 
2
3B
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
3
3A
Bài 4: Bàn phím máy tính (tiết 2)
SGK, phòng máy, tranh ảnh, máy tính
Bài 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH ( TIẾT 1)
I. MỤC TIÊU:
 - Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím.
 - Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím.
 - Giúp các em nhận biết được các phím cơ sở, các phím đặc biệt, 
 - Biết cách đặt tay đúng trên bàn phím
 - Tạo hứng thú, yêu thích môn học.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI
 - Kĩ năng: tư duy, hợp tác.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
 - Đàm thoại, tư duy, thảo luận nhóm.
IV. CHUẨN BỊ
 - Giáo viên: Giáo án, SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và máy chiếu.
 - Học sinh: SGK, vở ghi và dụng cụ học tập.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tg
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
1’
4’
30’
1’
29’
10’
19’
5’
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ:
H: Hãy kể tên các thành phần chính của chuột máy tính?
Em nêu các thao tác sử dụng chuột?
- GV nhận xét câu trả lời.
H: Em hãy hực hiện thao tác tắt máy tính?
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài mới
- Bàn phím máy tính là một trong những bộ phận của máy tính. Bàn phím máy tính gồm nhiều phím khi gõ các phím ta gửi ký hiệu vào máy tính.
3.2. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về bàn phím máy tính
- GV cầm bàn phím và giới thiệu các phần của bàn phím.
- Cô chỉ dẫn để học sinh xác định các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím.
- H: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím nào?
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
b. Hoạt động 2: Khu vực chính của bàn phím
- H: Hàng phím cơ sở nằm ở vị trí thứ mấy trong khu vực chính của bàn phím?
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- Trên hàng cơ sở có 2 phím có gai là F và J. Hai phím này làm mốc cho việc đặt ngón tay khi gõ phím.
- H: Hàng phím cơ sở gồm các phím nào?
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- H: Em hãy cho biết các phím nằm trên hàng phím trên?
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- H: Hàng phím dưới nằm ở vị trí thứ mấy trên bàn phím?
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- Hàng phím dưới cùng có 1 phím dài nhất gọi là phím cách.
- Yêu cầu HS quan sát bàn phím máy tính, điền tiếp các số và chữ cái còn thiếu trên các hàng phím rồi so sánh kết quả với bạn.
- Gọi HS lên trả lời.
- Gọi HS khác nhận xét
- GV nhận xét.
4. Củng cố, dặn dò:
- Gọi 2 HS nhắc lại nội dung bài học. 
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Trả lời: có 3 thành phần chính: nút trái, nút phải và bánh lăn.
- Trả lời: 
+ Di chuyển chuột
+ Nháy chuột
+ Nháy đúp chuột
+ Kéo thả chuột
- HS thực hiện, lớp quan sát nhận xét.
- Lắng nghe, nhắc tên đề bài.
- Quan sát và lắng nghe.
- Trả lời: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím: Hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím số.
- Hs nhận xét
- Trả lời: hàng thứ 3 tính từ dưới tính lên.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời: Gồm các phím: A, S, D, F,G, H, J, K, L, ; , ‘ 
- Hs nhận xét
- Trả lời: Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P.
- Học sinh nhận xét.
- Trả lời: hàng phím thứ 2 tính từ dưới lên.
- Gọi HS nhận xét.
- Lắng nghe
- Trả lời: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Q w e r t y u i o p
A s d f g h j k l 
Z x c v b n m 
- Nhận xét
- Lắng nghe
- 2 HS nhắc lại
- Lắng nghe
Bài 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH ( TIẾT 2)
I. MỤC TIÊU:
 - Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím.
 - Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím.
 - Giúp các em nhận biết được các phím cơ sở, các phím đặc biệt, 
 - Biết cách đặt tay đúng trên bàn phím
 - Tạo hứng thú, yêu thích môn học.
II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI
 - Kĩ năng: tư duy, hợp tác.
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
 - Đàm thoại, tư duy, thảo luận nhóm.
IV. CHUẨN BỊ
 - Giáo viên: Giáo án, SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và máy chiếu.
 - Học sinh: SGK, vở ghi và dụng cụ học tập.
V. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tg
Hoạt động của Giáo Viên
Hoạt động của Học Sinh
1’
4’
30’
2’
28’
10’
10’
8’
5’
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- H: Em hãy cho biết bàn phín máy tính có mấy hàng? Kể tên các hàng phím đó?
- Hãy kể tên các phím ở hàng cơ sở?
- GV nhận xét câu trả lời.
3. Bài mới:
3.1. Giới thiệu bài mới
- Ở tiết trước, chúng ta đã đi tìm hiểu về bàn phím máy tính, tiết này chúng ta sẽ làm bài tập củng cố cho phần lí thuyết này.
3.2. Các hoạt động
a. Hoạt động 3: Cách đặt tay lên bàn phím máy tính.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát cách đặt tay trong tranh vẽ trả lời câu hỏi:
- Em hãy cho biết cách đặt tay trên bàn phím?
- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- Gọi nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét câu trả lời của các nhóm.
- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập trong sgk.
- Gọi HS trả lời
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét
b. Hoạt động 4: Thực hành
- Tổ chức trò chơi: Gọi tên hàng phím
- Chia lớp thành 2 đội chơi. Một đội sẽ đọc 1 phím và đội còn lại phải nói được tên của hàng phím chứa phím đó. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm, sai không được cộng điểm.
- GV nhận xét.
c. Hoạt động 5: Ứng dụng, mở rộng
- Quan sát cách đặt tay ở 2 hình vẽ trong sgk và cho biết đâu là cách đặt tay đúng, giải thích vì sao.
- GV nhận xét
4. Củng cố, dặn dò
- Gọi 2 HS đọc ghi nhớ. 
- GV nhận xét tiết học
- Yêu cầu HS về nhà học bài và chuẩn bị bài cho tiết sau.
- Trả lời: Có 5 hàng:
+ Hàng phím trên
+ Hàng phím cơ sở
+ Hàng phím số
+ Hàng phím dưới
+ Hàng phím cách
- Trả lời: a s d f g h j k l
- Lắng nghe.
- Thảo luận theo sự phân công của GV.
- Trả lời: Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím. Hai ngón trỏ đặt trên hai phím có gai, hai ngón cái đặt lên phím cách. Các ngón còn lại đặt trên các phím ở hàng cơ sở. 
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Trả lời: f, j, cơ sở, cách.
- Nhận xét
- Lắng nghe
- Lớp chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của GV.
- Lắng nghe
- Trả lời: hình b là cách đặt tay đúng. 
- Lắng nghe
- 2 HS đọc
- Lắng nghe

File đính kèm:

  • docgiao_an_tin_hoc_lop_3_tuan_4_nam_hoc_2019_2020_le_thi_my_y.doc