Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 55, Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

 - Tạo bảng.

 - Chèn, xoá, tách hoặc gộp các ô, hàng và cột.

 - Tính toán trên bảng

 - Sắp xếp dữ liệu trong bảng.

- Cột, hàng, ô

- Muốn thao tác với phần nào của bảng trước tiên ra phải bôi đen phần đó.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 1135 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 10 - Đoàn Phan Kim Lài - Tiết 55, Bài 19: Tạo và làm việc với bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT: 55
Bài 19: TẠO VÀ LÀM VIỆC VỚI BẢNG
Ngày soạn: 8/3/2013	 	Ngày dạy : 11/3/2013 Tuần : 31
I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: 	
	– Biết được khi nào thì thông tin nên tổ chức dưới dạng bảng.
	– Nắm được nội dung các nhóm lệnh chính khi làm việc với bảng.
Kĩ năng:
	– Thực hiện được việc tạo bảng và nhập dữ liệu cho bảng, thêm bớt hàng cột, chỉnh độ 	rộng hàng, cột, tách, gộp ô của bảng.
	– Biết sử dụng bảng trong soạn thảo
Thái độ: 
	– Rèn luyện phong cách làm việc khoa học, khả năng phân tích.
II. CHUẨN BỊ:
	Giáo viên: 	– Giáo án, tranh ảnh, máy chiếu	
	Học sinh: 	– Sách giáo khoa, vở ghi.
	– Đọc bài trước.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
	2. Kiểm tra bài cũ:
	Nêu các bước để thay thế một từ hoặc cụm từ trong Word
	3. Bài mới:
Nội dung
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
1. Tạo bảng
a. Cách tạo bảng:
· Cách 1: Cách 1: Chọn Table ® Insert ® Table…
· Cách 2: Nháy nút lệnh (Insert Table) 
b. Chọn thành phần của bảng.
Cách 1: 
 B1: Vào menu Table/Select
 B3: Chọn Cell hoặc Row hoặc Column hoặc Table
Cách 2: Nháy chuột vào vị trí cần chọn
c). Thay đổi kích thước của cột (hàng).
Cách 1: 
 - Đưa con trỏ chuột vào đường viền của cột (hay hàng) đến khi con trỏ có dạng (mũi tên 2 chiều) hoặc 
 - Kéo thả chuột để thay đổi kích thước.
Cách 2: Dùng chuột kéo thả các nút trên thước ngang 
và nút trên thước dọc
? : H·y kÓ tªn c¸c v¨n b¶n tæ chøc d­íi d¹ng b¶ng mµ c¸c em hay gÆp?
?: Để làm việc với bảng có những nhóm lệnh nào?
?: Bảng có những thành phần nào?
?: Sau khi tạo bảng, muốn thao tác với phần nào trong bảng ta phải làm gì?
?: Thao tác này tương tự với thao tác nào đã học?
?: Đối với bảng mà có độ rộng quá lớn hoặc quá hẹp ở mỗi cột/ hàng thì ta phải làm thế nào?
· Khi tạo bảng, các cột, dòng và ô trong bảng thường đều có độ dài rộng bằng nhau, vì vậy muốn sử dụng cần phải chỉnh sửa lại cho hợp lý.
· B¶ng ®iÓm, s¬ ®å líp, thêi khãa biÓu, danh s¸ch líp.
 - Tạo bảng.
 - Chèn, xoá, tách hoặc gộp các ô, hàng và cột.
 - Tính toán trên bảng
 - Sắp xếp dữ liệu trong bảng.
- Cột, hàng, ô
- Muốn thao tác với phần nào của bảng trước tiên ra phải bôi đen phần đó.
- Giống với thao tác định dạng văn bản.
- Thay đổi kích thước của cột (hàng).
2. Các thao tác với bảng
a. Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng, cột.
Bước 1: Chọn ô, hàng, cột sẽ xóa hoặc nằm bên cạnh đối tượng cần chèn.
Bước 2: Table ® Delete hoặc Table à Insert
b) Tách một ô thành nhiều ô.
– B1: Chọn ô cần tách
–B2: Table ® Split Cells … hoặc nút lệnh 
c) Gộp nhiều ô thành một ô.
–B1: Chọn các ô liền nhau cần gộp.
–B2: Table ® Merge Cells hoặc nháy nút lệnh 
d) Định dạng văn bản trong ô.
Cách 1: R_Click à Cell Alignment
Cách 2: Dùng nút lệnh 
?: Tham khảo SGK cho biết: Khi làm việc với bảng có những thao tác nào?
?: Có mấy bước để chèn thêm hoặc xóa ô, hàng, cột? 
?: Nêu các bước để tách 1 ô thành nhiều ô
?: Nêu các bước để gộp nhiều ô thành 1 ô
Văn bản trong các ô được định dạng như văn bản thông thường.
?: Nhắc lại một số chức năng định dạng văn bản?
+ Thêm ô, hàng, cột
+ Xoá ô, hàng, cột
- có 2 bước : 
Bước 1: Chọn ô, hàng, cột sẽ xóa hoặc nằm bên cạnh đối tượng cần chèn.
Bước 2: Table ® Delete hoặc Table à Insert
– B1: Chọn ô cần tách
–B2: Table ® Split Cells … hoặc nút lệnh 
–B1: Chọn các ô liền nhau cần gộp.
–B2: Table ® Merge Cells hoặc nháy nút lệnh 
+ Định dạng kí tự
+ Định dạng đoạn văn bản
4. Củng cố: 
Yêu cầu học sinh nhắc lại các cách tạo bảng, thay đổi độ rộng của hàng, cột.
Các thao tác với bảng :
Chèn thêm hoặc xoá ô, hàng, cột.
Tách một ô thành nhiều ô.
Định dạng văn bản trong ô.
5. Dặn dò
– Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK.
Học bài theo bài ghi và sách giáo khoa.
Luyện tập thêm ở nhà, chuẩn bị cho tiết sau thực hành

File đính kèm:

  • docBai 19.doc