Giáo án Tin học 10 - Bài 7: Phần mềm máy tính

- Có rất nhiều phần mềm ứng dụng được xây dựng để giúp con người giải quyết các công việc hàng ngày (sọan thảo văn bản, bảng tính ) cũng như các họat động nghiệp vụ (Quản lý nhân sự, Quản lý tiền lương ).

- Có những phần mềm được xây dựng để phục vụ đại trà cho nhiều người dùng (MS Word, Excel ). Một số khác chỉ phục vụ cho một số đối tượng cụ thể.

- Để hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm, người ta lại dùng chính các phần mềm khác, chúng được gọi là phần mềm công cụ (Các ngôn ngữ lập trình). Với sự trợ giúp của các phần mềm công cụ, việc tạo ra phần mềm máy tính cũng đơn giản hơn cũng như việc phát hiện các lỗi của phần mềm(debug) cũng dể dàng.

 

doc2 trang | Chia sẻ: halinh | Lượt xem: 5167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 10 - Bài 7: Phần mềm máy tính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 7: PHẦN MỀM MÁY TÍNH
A. Mục đích yêu cầu :
+ Kiến thức :
- Biết khái niệm phần mềm máy tính.
- Phân biệt được phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.
B. Phương pháp : Diễn giải, vấn đáp .
C. Phương tiện :
NỘI DUNG
HĐ CỦA GV
HĐ CỦA HS
- Sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán, tổ chức dữ liệu, lựa chọn ngôn ngữ lập trình là chương trình và tài liệu. Chương trình được tạo thành cò thể dùng để giải bài tóan với nhiều bộ số liệu khác nhau và được gọi là phần mềm máy tính.
- Một số lọai phần mềm máy tính :
 - Phầm mềm hệ thống.
 - Phần mềm ứng dụng:
+ Phần mềm ứng dụng.
 	+ Phầm mềm công cụ.
 	+ Phần mềm tiện ích.
I. Phần mềm hệ thống :
- PMHT là những chương trình phải thường trực trong máy tính để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của các chương trình khác trong mọi thời điểm khi máy tính họat động.
 Vd : HĐH.
- Diễn giải, vấn đáp .
- Gợi ý cho HS sinh phát biểu tên một vài phần mềm mà HS đã từng sử dụng qua hoặc biết đến.
- Học sinh nghe trình bày và ghi chép.
II/ Phần mềm ứng dụng :
- Có rất nhiều phần mềm ứng dụng được xây dựng để giúp con người giải quyết các công việc hàng ngày (sọan thảo văn bản, bảng tính …) cũng như các họat động nghiệp vụ (Quản lý nhân sự, Quản lý tiền lương …).
- Có những phần mềm được xây dựng để phục vụ đại trà cho nhiều người dùng (MS Word, Excel …). Một số khác chỉ phục vụ cho một số đối tượng cụ thể.
- Để hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm, người ta lại dùng chính các phần mềm khác, chúng được gọi là phần mềm công cụ (Các ngôn ngữ lập trình). Với sự trợ giúp của các phần mềm công cụ, việc tạo ra phần mềm máy tính cũng đơn giản hơn cũng như việc phát hiện các lỗi của phần mềm(debug) cũng dể dàng.
- Một số phần mềm chuyên trợ giúp cho con người trong quá trình sử dụng máy tính nhằm nâng cao hiệu quả công việc được gọi là phần mềm tiện ích.
 Vd : Chương trình sửa đĩa, PM nén dữ liệu, PM diệt virus.
- Diễn giải, vấn đáp .
- Sau khi trình bày xong thì cho HS phân loại các tên phần mềm mà các HS đã nêu lúc đầu giờ.
- Học sinh nghe trình bày và ghi chép.
D. TỔNG KẾT BÀI MỚI :
1/ Theo em, có thể thực hiện một phần mềm ứng dụng mà không cần HĐH được không?
2/ Hãy nêu 1 phần mềm mà em biết. Phần mềm đó dùng để làm gì và nó thuộc loại nào?
E. DẶN DÒ : Xem trước bài “NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌC”
F. RÚT KINH NGHIỆM :
Ò & Ï

File đính kèm:

  • docBai07_PhanMemMayTinh.doc