Giáo án Tin 6 kì 2

Tiết 57: Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ(tt)

I. Mục tiêu:

 Qua tiết học này HS tiếp tục biết chèn thêm hình ảnh vào văn bản, biết thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.

Biết cách thao tác trên máy một cách thành thạo

II. Chuẩn bị:

 - Phòng mày, tranh ảnh và một số đồ dùng khác.

III. Nội dung bài mới:

Hoạt động 1: HS tìm hiểu cách chèn hình ảnh vào văn bản

GV: Hình ảnh minh hoạ dùng trong văn bản có mục đích gì?

 

doc20 trang | Chia sẻ: dung89st | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin 6 kì 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30/03/2014	 Ngày dạy: 01/04/2014
Tiết 54: Bài 18: Trình bày trang văn bản và in (tiếp)
I. Mục tiêu:
 • Kiến thức: Qua tiết học này HS tiếp tục trình bày trang văn bản như chọn hướng trang, đặt lề trang.
 • Kỷ năng: HS biết cách in văn bản, luyện cách gõ tiếng việt, biết thực hiện các thao tác đơn giản về cách trình bày và in.
 • Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn hoc.
II. Chuẩn bị:
 - Phòng mày, tranh ảnh và một số đồ dùng khác.
 Bài cũ: Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang văn bản đơn giản?
III. Nội dung bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 3. In văn bản
Để in văn bản ta thực hiện lệnh nào, biểu tượng nào trên thanh công cụ? 
 Lưu ý: để có thể in được máy tính phải kết nối với máy in và máy in phải được bật
? Trước khi in người ta thường làm công việc gì?
?Muốn xem trước trên màn hình ta làm như thế nào?
 Củng cố- dặn dò:
 HS thực hành thành thạo trên máy tính.
 Nháy nút lệnh Print (In) là toàn bộ đựơc in trên máy in
Hoặc File/Print hộp thoại Print xuất hiện 
 Chọn các mục trong hộp thoại:
* Mục Page range
+ All: in tất cả các trang
+ Current page: In trang hiện tại
+ Page: Trong hộp thoại này ta đánh số trang cần in.
* Trong mục Copies:
+ number of copies: in bao nhiêu bản
Trước khi in người ta thường xem trước trên màn hình.
+ Em nháy vào nút Print Preview trên
thanh công cụ
Nháy vào nút Close để trở về chế độ bình thường.
IV. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 05/04/2014	 Ngày dạy: 07/04/2014
Tiết 55
 Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
I. Mục tiêu:
• Kiến thức: Qua tiết học này HS biết cách tìm kiếm và thay thế một từ hoặc là một cụm từ trong văn bản.
• Kỷ năng: Biết cách thao tác trên máy một cách thành thạo.
• Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn hoc.
II. Chuẩn bị:
 - Phòng mày, tranh ảnh và một số đồ dùng khác.
III. Nội dung bài mới: 
Bài cũ:
 ? Một văn bản có 10 trang . Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của văn bản được hay không?
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ Tìm phần văn bản
Công cụ tìm kiếm trợ giúp tìm nhanh một từ (hoặc một dãy ký tự) trong văn bản. Để thực hiện em sử dụng hộp thoại nào?
? Để mở hộp thoại Find em làm như thế nào?
 VD: áp dụng tìm từ Biển đẹp trong đoạn văn bản Biển đẹp
2. Thay thế
Tính năng thay thế giúp tìm nhanh dãy ký tự trong văn bản và thay thế dãy ký tự tìm được trong một dãy khác (do em quy định)
Để thực hiện được tính năng này ta sử dụng hộp thoại nào?
? Để mở được hộp thoại này ta sử dụng lệnh nào?
Lưu ý: Có thể nháy nút Replace All để thay thế tất cả các cụm từ.
VD: Mở tệp đơn thay thế từ “trường” bằng từ “lớp”
Củng cố bài 
HS đọc phần ghi nhớ 
Làm bài tập 1,2,3 SGK
Sử dụng hộp thoại Find để tìm kiếm 
Chọn lệnh Edit/ Find  hộp thoại Find and Replace xuất hiện.
Gõ nội dung cần tìm vào ô Find What
Khi đó từ hoặc dãy ký tự tìm được sẽ hiện thị dưới dạng bị bôi đen.
Nháy chuột vào Find Next để tiếp tục tìm hết hoặc nút Cancel để kết thúc.
 Sử dụng hộp thoại Find and Replace
 Chọn lệnh Edit/ Replace hộp thoại Find and Replace xuất hiện 
Gõ nội dung cần thay thế vào ô Find What .
Gõ nộ dung thay thế vào ô Replace With
Nháy chuột vào nút Replace để thay thế
Nháy chuột vào Find Next để tìm tiếp
IV. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Tiết 55: Bài 19: Tìm kiếm và thay thế
I/ Mục tiêu:
 Qua tiết học này HS khắc sâu cách tìm kiếm và thay thế một từ hoặc là một cụm từ trong văn bản.
Biết cách thao tác trên máy một cách thành thạo
IV/ Nội dung bài mới:
Hoạt động1: Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản?
GV hướng dẫn HS trả lời
HS: Chọn lệnh Edit/ Replace hộp thoại Find and Replace xuất hiện đánh nội dung cần thay thế vào ô Find What, gõ nội dung thay thế vào ô Replace With sau đó chọn Replace All
Hoạt động 2: Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút More trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại đánh dấu vào ô Match case (Phân biệt chữ thường và chữ hoa).
Thực hiện thao tác tìm, quan sát các kết quả tìm được và cho nhận xét về tác dụng của việc đánh dấu vào ô Match case 
GV: Hướng dẫn HS trả lời
HS: Khi đánh dấu vào ô Match case thì kết quả sẽ khác nhau 
Ngày soạn: 06/04/2014	 Ngày dạy: 08/04/2014
Tiết 56: 
 Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ
I. Mục tiêu:
• Kiến thức: Qua tiết học này HS biết chèn thêm hình ảnh vào văn bản, biết thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
• Kỷ năng: Biết cách thao tác trên máy một cách thành thạo.
• Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn hoc.
II. Chuẩn bị:
 - Phòng mày, tranh ảnh và một số đồ dùng khác.
Bài cũ:
 ? Thay thế và tìm kiếm được thực hiện tương ứng bằng các lệnh nào?
III.Nội dung bài mới:
Hoạt động 1: HS tìm hiểu cách chèn hình ảnh vào văn bản
GV: Hình ảnh minh hoạ dùng trong văn bản có mục đích gì?
HS: Làm cho nội dung văn bản trực quan sinh động hơn
GV: Hình ảnh thường được tạo ra từ đâu?
HS: Bằng phần mếm đồ hoạ
GV: Để chèn hình ảnh vào văn bản em thực hiện những bước nào?
HS: B1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh
 B2: Chọn lệnh Insert / Picture/ From File hộp thoại Insert Picture xuất hiện
 B3: Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert 
GV: Có thể chèn nhiều loại hình ảnh khác nhau vào vị trí bất kỳ nào trong văn bản
 Có thể sao chép, xoá hình ảnh hay di chuyển tới vị trí khác trong văn bản bằng các lệnh Copy, Cut và Paste 
Hoạt động 2: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
 a) Trên dòng văn bản
 GV: Thông thường kiểu bố trí này hình ảnh được xem như một ký tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ
 GV: Hướng dẫn HS chèn hình ảnh trên máy
b) Trên nền văn bản
 GV: Với kiểu bố trí này hình ảnh trên nền độc lập với vănbanrn.
 GV: Để thay đổi cách bố trí hình ảnh em thực hiện những bước nào?
B1: Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ đó.
B2: Chọn lệnh Format/ Picture (hoặc Format/AutoShape) hộp thoại Format Picture (hoặc Format/ AutoShape) xuất hiện chọn trang layout.
B3: Chọn In line With text hoặc Square
GV: Em có thể di chuyển đối tượng bằng thao tác kéo thả chuột.
Hoạt động 3: Tổng kết - dặn dò
HS đọc phần ghi nhớ
 IV. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 12/04/2012	 Ngày dạy: 14/04/2014
Tiết 57: Bài 20: Thêm hình ảnh để minh hoạ(tt)
I. Mục tiêu:
 Qua tiết học này HS tiếp tục biết chèn thêm hình ảnh vào văn bản, biết thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản.
Biết cách thao tác trên máy một cách thành thạo
II. Chuẩn bị:
 - Phòng mày, tranh ảnh và một số đồ dùng khác.
III. Nội dung bài mới:
Hoạt động 1: HS tìm hiểu cách chèn hình ảnh vào văn bản
GV: Hình ảnh minh hoạ dùng trong văn bản có mục đích gì?
HS: Làm cho nội dung văn bản trực quan sinh động hơn
GV: Hình ảnh thường được tạo ra từ đâu?
HS: Bằng phần mếm đồ hoạ
GV: Để chèn hình ảnh vào văn bản em thực hiện những bước nào?
HS: B1: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh
 B2: Chọn lệnh Insert / Picture/ From File hộp thoại Insert Picture xuất hiện
 B3: Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert 
GV: Có thể chèn nhiều loại hình ảnh khác nhau vào vị trí bất kỳ nào trong văn bản
 Có thể sao chép, xoá hình ảnh hay di chuyển tới vị trí khác trong văn bản bằng các lệnh Copy, Cut và Paste 
Hoạt động 2: Thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản
 a) Trên dòng văn bản
 GV: Thông thường kiểu bố trí này hình ảnh được xem như một ký tự đặc biệt và được chèn ngay tại vị trí con trỏ
 GV: Hướng dẫn HS chèn hình ảnh trên máy
b) Trên nền văn bản
 GV: Với kiểu bố trí này hình ảnh trên nền độc lập với vănbanrn.
 GV: Để thay đổi cách bố trí hình ảnh em thực hiện những bước nào?
B1: Nháy chuột trên hình để chọn hình vẽ đó.
B2: Chọn lệnh Format/ Picture (hoặc Format/AutoShape) hộp thoại Format Picture (hoặc Format/ AutoShape) xuất hiện chọn trang layout.
B3: Chọn In line With text hoặc Square
GV: Em có thể di chuyển đối tượng bằng thao tác kéo thả chuột.
Hoạt động 3: Tổng kết - dặn dò
HS đọc phần ghi nhớ
Làm bài tập SGK
Đọc trước bài thực hành 8
VI. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 13/04/2014	 Ngày dạy: 15/04/2014
bài thực hành 8
Tiết 58: Em “viết” báo tường 
 I. Mục tiêu: Giúp HS 
• Kiến thức: Thực hành chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản.
• Kỷ năng: Rèn các kỹ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
• Thái độ: Học sinh có thái độ yêu thích môn hoc.
II. Chuẩn bị:
 Phòng máy, chia nhóm HS
Bài cũ:
 Nêu các bước để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản?
Iii. Nội dung thực hành:
1. Hãy mở một tệp mới với lệnh File/ New
Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
ánh đèn khuya còn sáng trên đồi
Nơi đây sống một người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi người là Bác
Cả đời người là của nước non
2. Đánh văn bản với nội dung H. a
Bác Hồ ở chiến khu
Một nhà sàn đơn sơ vách nứa
Bốn bên suối chảy cá bơi vui
Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa
ánh đèn khuya còn sáng trên đồi
Nơi đây sống một người tóc bạc
Người không con mà có triệu con
Nhân dân ta gọi người là Bác
Cả đời người là của nước non
 a
 b
3. Ghi tên tệp với tên BacHo
4. Chèn thêm hình ảnh để minh hoạ nội dung, định dạng và trình bày trang văn bản để giống như hình minh hoạ trên hình b 
 GV: Để chèn hình ảnh vào văn bản ta làm như thế nào?
HS: Đặt con trỏ đến vị trí cần chèn chọn lệnh Insert/Picture chọn tệp cần chèn nháy chuột vào Inser.
GV: hướng dần HS phóng to, thu nhỏ hình ảnh, thay đổi vị trí hình ảnh trong văn bản
 GV hướng dẫn HS thực hiện trên máy thành thạo.
Củng cố bài- dặn dò:
 GV hướng dẫn HS thực hiện trên máy thành thạo.
 Dặn dò: Chuẩn bị bài báo tường với nội dung tự chọn.
VI. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 19/04/2014	 Ngày dạy: 21/04/2014
bài thực hành 8
Tiết 59: Em “viết” báo tường (tiếp)
 I. Mục tiêu: Giúp HS tiếp tục:
Rèn các kỹ năng tạo văn bản, biên tập, định dạng và trình bày văn bản.
Thực hành chèn hình ảnh từ một tệp có sẵn vào văn bản.
II. Chuẩn bị:
 Phòng máy, chia nhóm HS
 Bài cũ:
 Khi chèn hình ảnh vào văn bản, em thấy hình ảnh không đúng vị trí mong muốn và che mất một phần văn bản. Em hãy cho biết lý do tại sao và cách khắc phục?
III. Nội dung thực hành:
 1. Hãy mở một tệp mới với lệnh File/ New
Đố vui
Để nguyên có nghĩa là hai
Thêm huyền trùng điệp trải dài trung du
Thêm nặng vinh dự tuổi thơ
Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua
 (Là từ gì?)
áo em có đủ các màu
Thân em trắng muốt như nhau thẳng hàng
Mỏng dày là ở số trang
Lời thầy cô, kiến thức vàng trong em
 (Là gì?)
 2. Chèn hình ảnh và đánh đánh văn bản với nội dung sau:
3. Ghi tên tệp với tên Đo vui
 4. GV: Để chèn hình ảnh vào văn bản ta làm như thế nào?
HS: Đặt con trỏ đến vị trí cần chèn chọn lệnh Insert/Picture chọn tệp cần chèn nháy chuột vào Inser.
GV: hướng dần HS phóng to, thu nhỏ hình ảnh, thay đổi vị trí hình ảnh trong văn bản
 5. HS có thể sạn thảo một bài tường với nội dung tự chọn. Chèn các hình ảnh để minh hoạ bài báo của em. Định dạng và thay đổi cách trình bày cho đến khi em được bài báo tường vừa ý.
GV hướng dẫn HS thực hiện trên máy thành thạo.
 Củng cố bài- dặn dò:
 GV hướng dẫn HS thực hiện trên máy thành thạo.
 Dặn dò: Đọc trước bài 21 
IV. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 19/04/2014	 Ngày dạy: 22/04/2014
Tiết 60: 
 Trình bày cô đọng bằng bảng 
I. Mục tiêu: Giúp HS 
 - Biết cách tạo bảng biểu, thay đổi kích thước của hàng của cột, biết cách chèn thêm hàng và cột, xoá hàng hoặc cột.
II. Chuẩn bị:
 Phòng máy, chia nhóm HS
 Bài cũ:
 Để thay đổi cách bố trí hình ảnh em thực hiện những bước nào?
 GV: Gọi HS trả lời
III. Tiến hành giờ dạy:
Hoạt động của GV 
Hoạt động của HS
? Khi nào ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một vài ví dụ cụ thể?
GV: Cho cả lớp thảo luận và gọi HS đứng tại chổ trả lời
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo bảng
Để tạo bảng em thực hiện những bước nào?
GV: gọi HS trả lời
GV có thể hướng dẫn HS thêm cách 2
GV: giới thiệu bảng cho HS như đã chọn
Hoạt động 2: Tìm hiểu các thay đổi kích thước của cột hay hàng.
? Để thay đổi kích thước của hàng hay cột ta làm như thế nào?
GV hướng dẫn cho HS thực hiện trên máy
Ta cần trình bày một phần nội dung văn bản dưới dạng bảng khi những nội dung văn bản diễn đạt bằng từ ngữ sẽ rất đài dòng và khó hiểu. Ví dụ: Thời khoá biểu, bảng điểm, danh sách đóng góp các khoản,
1/ Tạo bảng
Cách 1:
Để tạo bảng gồm các bước sau đây:
B1: Chọn nút lệnh Insert table trên thanh công cụ.
B2: Nhấn giữ nút trái chuột và kéo thả để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút chuột.
Cách 2:
Đặt con trỏ nơi cần tạo thực hiện: Table đ Insert đ Table... hộp thoại xuất hiện. Chọn số cột trong mục Number of columns, chọn số hàng trong ô Number of rows
Sau đó chọn OK
Một bảng trống hiện ra với số hàng và số cột như đã chọn.
Em có thể thêm nội dung, chỉnh sữa và sử dụng các công cụ đã biết để định dạng cho các ô.
2/ Thay đổi kích thước của cột hay hàng.
Để thay đổi kích thước của hàng hay cột ta đưa con trỏ vào đường biên của hàng hay cột cho đến khi con trỏ có dạng.
 	và kéo thả chuột sang 
trái, phải (hoặc lên xuống)
3. Củng cố bài – Dặn dò:
HS làm bài tập 1,2,3 SGK
Đọc trước mục 3,4 SGK
VI. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
Ngày soạn: 26/04/2014	 Ngày dạy: 28/04/2014
Tiết 61: Trình bày cô động bằng bảng (tiếp)
 I. Mục tiêu: Giúp HS 
 - Biết cách tạo bảng biểu, thay đổi kích thước của hàng của cột, biết cách chèn thêm hàng và cột, xoá hàng hoặc cột.
II. Chuẩn bị:	
Tranh ảnh
 Bài cũ:
 ? Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản?
 GV: Gọi HS trả lời
III. Tiến hành bài dạy: (tiếp theo)
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3/ Chèn thêm hàng hoặc cột
Để thêm hàng ta làm như thế nào?
Con trỏ 
Soạn thảo 
Ngoài cách 1 em nào có thể nêu cách hai?
Để chèn thêm cột ta làm nhue thế nào? 
4/ Xoá hàng, cột hoặc bảng
 ? Để xoá hàng hoặc cột hoặc bảng ta làm như thế nào?
* Chèn thêm hàng 
Cách1: Để thêm một hàng ta di chuyển con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối)và nhấn Enter. Một hàng mới được chèn thêm sau hàng có con trỏ và con trỏ soạn thảo chuyển tới ô đầu tiên của hàng mới.
Cách 2: - Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột
- Chọn lệnh Table -> Insert -> Rows Above
(Chèn hàng vào phía dưới)
 Chọn lệnh Table -> Insert -> Below
(Chèn hàng vào phía trên)
* Chèn thêm cột
- Chọn lệnh Table -> Insert -> Columns to the left (Chèn thêm cột vào bên trái)
 Chọn lệnh Table -> Insert -> Columns to the left (Chèn thêm cột vào bên phải)
Cột mới sẽ được thêm vào bên trái (hoặc bên phải) cột có con trỏ chuột.
* Xoá hàng: Table -> Delete -> Rows 
* Xoá cột: Table -> Delete -> Columns
* Xoá bảng: Table -> Delete -> Table
IV. Củng cố bài – Dặn dò:
 - HS đọc ghi nhớ SGK
HS làm bài tập 5,6,7 SGK
Đọc trước bài thực hành 9 SGK
V. Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

File đính kèm:

  • doctin_6_HK2_20150727_103805.doc