Giáo án Thực hành kỹ năng sống lớp 4 - Chủ đề 4: Kỹ năng tự bảo vệ mình (tiếp)

- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Một HS đọc to cả lớp theo dõi.

 - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.

 - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .

 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.

 - GV nhận xét, chốt ý đúng

c) Củng cố, dặn dò:

 

doc10 trang | Chia sẻ: rimokato | Lượt xem: 9700 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thực hành kỹ năng sống lớp 4 - Chủ đề 4: Kỹ năng tự bảo vệ mình (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ năm ngày 10 tháng 1 năm 2013
Chủ đề 4: Kỹ năng tự bảo vệ mình
Tiết 20: Bài tập 5 ( Tr. 27)
Cách tiến hành: 
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
13’
13’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Các việc làm phòng tránh từ xa nguy cơ bị xâm hại?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hớng dẫn HS làm bài tập: 
 * Hoạt động 1: Bài tập 5. Đóng vai
- HS nêu yêu cầu của bài tập. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
 - Chia nhóm và phân vai theo từng tình huống .
 - HS thảo luận theo cặp để nhập vai xử lí tình huống.
 - HS nêu ý kiến về hớng giải quyết tốt nhất trong tình huống đó.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng.
* Hoạt động 2: Ghi nhớ
HS đọc ghi nhớ SGK
 c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ.
Bài tập 5.
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2013
Chủ đề 5: Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
I. Mục tiêu:
 - Giúp HS biết: Tìm kiếm sự hỗ trự khi khó khăn 
 - Rèn cho HS có khả năng Tìm kiếm sự hỗ trự khi khó khăn phù hợp trong từng tình huống cụ thể trong cuộc sống .
II. Chuẩn bị: 
 - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4. Phiếu học tập
III. Cách tiến hành: Tiết 21: Bài tập 1 ( Tr. 28)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
13’
13’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi gặp tình huống khó khăn cần giải quyết, em cần làm thế nào?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài tập 1: Bàn tay tin cậy
* Hoạt động 1: Cùng chia sẻ Bàn tay tin cậy của mình với bạn bên cạnh
 - HS đọc phần hướng dẫn và thực hiện
* Hoạt động 2: Cùng chia sẻ Bàn tay tin cậy của mình với bạn trong nhóm trong lớp
Thảo luận trong nhóm chơi và trả lời câu hỏi
 - HS đại diện các nhóm đưa ra câu trả lời.
 - Nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 - GV chốt ý đúng.
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học - dặn dò chuẩn bị tiết sau.
Bài tập 1: Bàn tay tin cậy
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2013
Chủ đề 5: Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Tiết 22: Bài tập 2 ( Tr. 29 )
Cách tiến hành: 
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi gặp khó khăn trong cuộc sống em cần nhờ ai giúp đỡ?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 2. Xử lý tình huống
* Tình huống 1:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS đọc tình huống, thảo luận theo cặp.
 - Các cặp lên báo cáo kết quả.
 - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình. HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 * Tình huống 2:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS đọc tình huống, thảo luận theo nhóm bàn.
 - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
 - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình. HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
 * Tình huống 3:
 - HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - HS quan sát tranh, đọc tình huống, thảo luận theo nhóm bàn.
 - HS nêu ý kiến về cách xử lí của bản thân.
 - HS khác nêu ý kiến của nhóm mình. HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng.
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 2
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 2013
Chủ đề 5: Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Tiết 23: Bài tập 5 ( Tr. 31 )
Cách tiến hành: 
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
13’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi gặp khó khăn trong cuộc sống em cần nhờ ai giúp đỡ?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 3. Tìm địa chỉ tin cậy có thể được giúp đỡ khi gặp khó khăn
- HS nêu yêu cầu của bài tập. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
 - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.
 - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng
Bài tập 4. Cách xử lý phù hợp khi đến địa chỉ tin cậy để nhờ sự giúp đỡ khi gặp khó khăn
- HS nêu yêu cầu của bài tập. Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
 - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.
 - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 5
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 7 tháng 2 năm 2013
Chủ đề 5: Kỹ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi khó khăn
Tiết 24: Bài tập 3,4 ( Tr. 30 )
Cách tiến hành: 
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi gặp khó khăn trong cuộc sống em cần nhờ ai giúp đỡ?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 5. 
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
 - HS thảo luận cặp đôi để chọn đáp án và ghi vào vở.
 - HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
 - HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
 - GV nhận xét, chốt ý đúng
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 5
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2013
Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
I. Mục tiêu:
 - Giúp HS biết: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc 
 - Rèn cho HS có khả năng kiểm soát cảm xúc hợp lý để không ảnh hưởng xấu đến bản thân và những người xung quanh. 
II. Chuẩn bị: 
 - Tài liệu kỹ năng sống lớp 4. Phiếu học tập
III. Cách tiến hành: Tiết 25: Bài tập 1 ( Tr. 32)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Khi gặp khó khăn trong cuộc sống em cần làm gì?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 1. Câu chuyện Cô bé bán diêm
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Một HS đọc to câu chuyệncả lớp theo dõi.
- HS thảo luận cặp đôi để điền các từ mô tả cảm xúc của cô bé bán diêm vào ô trống bên dưới mỗi bức tranh.
- HS nêu ý kiến về kết quả của bài làm .
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 1
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2013
Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Cách tiến hành: Tiết 26: Bài tập 2 ( Tr. 35)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 + Trong bức tranh 3 cảm xúc của cô bé bán diêm như thế nào?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 2. Câu chuyện Vết thương
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Một HS đọc to câu chuyện cả lớp theo dõi.
- HS thảo luận cặp đôi để trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
+ Ban đầu cậu bé có tính nết gì đặc biệt?
+Người cha đã khuyên cậu bé làm gì mỗi khi nổi nóng?
+Cậu bé đã thay đổi như thế nào sau khi có lời khuyên của cha?
+Theo em cảm xúc tiêu cực có ảnh hưởng gì đến người xung quanh?
+Nếu em biết kiểm soát cảm xúc tốt thì em có lợi gì? Những người xung quanh em có lợi gì?
- HS trả lời trước lớp .
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 2: . 
Câu chuyện Vết thương
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2013
Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Cách tiến hành: Tiết 27: Bài tập 3 ( Tr. 36)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 +Nếu em biết kiểm soát cảm xúc tốt thì em có lợi gì? Những người xung quanh em có lợi gì?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài: - Hướng dẫn HS làm bài tập: 
 Bài tập 3. Viết thư
- HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Một HS đọc to cả lớp theo dõi.
- HS trao đổi nhóm đôi yêu cầu của bài tập.
- HS viết thư vào vở.
- HS đọc bức thư của mình trước lớp .
- HS khác nhận xét bổ sung ý kiến.
- GV nhận xét, chốt ý đúng
c) Củng cố, dặn dò:
 - GV cho HS đọc phần Ghi nhớ. 
Bài tập 3. Viết thư
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013
Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Cách tiến hành: Tiết 28: Bài tập 4 ( Tr. 36)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
 +Theo em cảm xúc tiêu cực có ảnh hưởng gì đến người xung quanh?
 - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập 4: 
- HS tự đọc nội dung yêu cầu của bài tập.
 - GV nhắc lại yêu cầu.
 - HS thảo luận theo cặp những điều mình đã hỏi người lớn trong gia đình về những việc họ đã làm để thư giãn khi gặp điều khó khăn hoặc giận dữ đã được ghi chép lại.
 - Đại diện các nhóm trình bày kết quả ghi chép
 - Lớp nhận xét, đánh giá.
 - GV nhận xét. 
 c) Củng cố, dặn dò:
Bài tập 4. 
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2013
Chủ đề 6: Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Cách tiến hành: Tiết 29: Bài tập 5 ( Tr. 37)
Tg
Hoạt động của thày và trò
Nội dung
1’
3’
2’
25’
3’
1. ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
+Nếu em biết kiểm soát cảm xúc tốt thì em có lợi gì? - HS nêu ý kiến – HS khác nhận xét.
 - GV nhận xét 
3. Bài mới: 
 a) Giới thiệu bài:
 - Gv nêu yêu cầu thực hiện của tiết học.
 b) Nội dung bài:
 - Hướng dẫn HS làm bài tập 5: 
 - HS đọc yêu cầu của bài tập.
 - GV chia nhóm để HS thực hành .
 - Các nhóm theo dõi kết quả thực hành của từng bạn trong nhóm .
 - HS các nhóm thi trình bày kết quả thực hành của nhóm mình.
 - HS khác nhận xét bổ sung.
 - GV nhận xét chốt ý đúng. 
 c) Củng cố, dặn dò:
Bài tập 5. 
Ký duyệt của Ban giám hiệu
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

File đính kèm:

  • docKy nang song cd5+6.doc